Länkar till världens börser

En bra lista om du letar efter länkar till internationella börser runt om i världen. Om du söker aktiekurser för det du handlar med eller vill veta mer om. Oavsett om du är intresserad av börsen i Ghana eller Malaysia så hittar du en länk dit. Letar du efter öppettider för världens börser så går du in på respektive börs i det landet. Här kan du följa utvecklingen på olika börser.

Vilka öppettider har den svenska börsen?

Världens börser – internationella börser

Börser i Afrika Världens börser
Botswana Marocko Swaziland
Egypten Moçambique Tanzania
Elfenbenskusten Namibia Tunisien
Ghana Nigeria Uganda
Kenya Sudan Zambia
Malawi Sydafrika Zimbabwe
Mauritius
Börser i Asien Världens börser
Bangladesh Japan – Nagoya Pakistan – Karachi
Filippinerna Japan – Osaka Singapore
Hong Kong Japan – Tokyo Sri Lanka
Indien – Stock Exchange Kazakstan Sydkorea
Indien – Bombay Kina – Shanghai Taiwan
Indonesien Malaysia Thailand
Iran Mongoliet  Vietnam
Börser i Europa Världens börser
Belgien Luxemburg Spanien – Valencia
Bulgarien Makedonien Storbritannien
Cypern Malta Sverige
Danmark Nederländerna Tjeckien
Estland Norge Turkiet
Finland Polen Tyskland – Munchen
Frankrike Portugal Tyskland – Berlin
Grekland Rumänien Tyskland – Düsseldorf
Irland Ryssland Tyskland – Börse Group
Italien Schweiz Ukraina – PFTS
Kroatien Slovenien Ukraina – UX
Lettland Spanien – Madrid Ungern
Litauen Spanien – Barcelona Österrike
Börser i Latinamerika Världens börser
Argentina Colombia Nicaragua
Bermuda Costa Rica Panama
Bolivia Ecuador Peru
Brasilien Jamaica Trinidad & Tobago
Cayman Islands Mexico Venezuela
Chile
Börser i Mellanöstern Världens börser
Israel Libanon Palestina
Jordanien
Börser i Nordamerika Världens börser
Kanada – Montreal USA – Amex USA – Nasdaq
Kanada – Toronto USA – Chicago USA – New York
Börser i Oceanien Världens börser
Australien Nya Zeeland

Vad är en börs?

En börs är en marknad för köp och försäljning av aktier, obligationer och värdepapper. Börser kan tjäna som en åtgärd för den nationella ekonomins hälsa och kan också vara en nyckelindikator för världens ekonomiska styrka. Detta beror på att tillväxten på finansmarknaden motsvarar högre levnads- och sysselsättningsnivåer. Traditionellt var börser fysiska byggnader i varje land där börsen fanns, men med övergången till elektronisk handel har många stängt sina handelsgolv och bytt till online plattformar. Institutionerna är emellertid fortfarande kvar, och några av dem är större än någonsin med marknadsvärderingar av trillioner dollar.

Topp 10 största aktiebörserna i världen idag

  1. New York Stock Exchange
  2. NASDAQ
  3. Tokyo Stock Exchange
  4. Shanghai Stock Exchange
  5. Hong Kong Stock Exchange
  6. London Stock Exchange
  7. Euronext
  8. Shenzhen Stock Exchange
  9. Toronto Stock Exchange
  10. Deutsche Boerse

världens börser – 1. New York Stock Exchange
New York Stock Exchange (NYSE) ligger på Wall Street i New York. Det grundades 1817, men det fungerade inte under NYSE-namnet fram till 1963. New York Stock Exchange-koncernen hade en turbulent väg till sin toppunkt med berömda händelser som Wall Street Crash 1929 och Black Tuesday i 1987 . Men det har varit den största börsen i världen genom marknadsvärde sedan slutet av första världskriget när den överträffade Londonbörsen. Under 2012 togs NYSE över av en amerikansk terminskontrakt, Intercontinental Exchange.

New Yorkbörsens marknadsvärde var 23,1 miljarder dollar i mars 2018 – det är nästan 40% av världens totala börsvärde. Det finns över 2400 företag noterade på New York Stock Exchange, som spänner över sektorer som finans, hälso- och sjukvård, konsumtionsvaror och energi. Några av dess mer kända företag är Exxon Mobil Corp (XOM), Citigroup Inc (C) och Pfizer Inc (GE) – Dow Jones är det mest använda indexet för att spåra värdet på NYSE, men komponenter kan också listas på NASDAQ.

världens börser – 2. NASDAQ
NASDAQ-börsen finns också i New York, belägen på den berömda Times Square. Det står för National Association of Securities Dealers Automated Quotations och grundades av en grupp lokala aktiemäklare 1971. NASDAQ är ovanligt genom att det aldrig drivs på ett öppet urskridningssystem. i stället har det alltid använt ett dator- och telefonbaserat handelssystem som gjorde det till den första elektroniska börsen.

NASDAQ: s marknadsvärde uppgick till 10,93 miljarder dollar i mars 2018, vilket placerar det som näst största börsen. Det har dock den största marknadsvärderingen av tekniklagret. Några av NASDAQ: s toppnoterade företag är Apple (APPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) och Tesla (TSLA). Indexet som används för att mäta börsens resultat är Nasdaq 100.

världens börser – 3. Tokyo börsen
Tokyo Stock Exchange (TSE) grundades 1878 och är den största börsen i Japan. TSE fick problem efter andra världskriget – och blev till och med inställd mellan augusti 1945 och april 1949 på grund av landets engagemang i kriget. Det var rebranded 1949, och är nu allmänt känt under namnet på dess ägare: Japan Exchange Group. Koncernen bildades vid fusionen mellan Osaka Securities Stock Exchange och TSE 2013. Tokyo-börsen samarbetar nu med andra börser över hela världen, inklusive Londonbörsen.

Idag finns över 3575 bolag noterade på Tokyobörsen, som har tagit TSE: s marknadsvärde till 6,22 miljarder dollar per mars 2018. Tokyo börsens riktmärkeindex är Nikkei 225, som inkluderar de bästa företagen som är noterade på TSE som Honda Motor Co, Toyota Motor Corp och Sony Corp.

världens börser – 4. Shanghai Stock Exchange
Shanghai Stock Exchange (SSE) är en av tre oberoende börser i Folkrepubliken Kina – de andra två är Shenzhen och Hong Kong, som också finns på denna lista. Shanghai Fondbörs är den fjärde största börsen i världen, trots att den bara grundades 1990. Börsens ursprung dras faktiskt tillbaka till 1866, men det upphörde 1949 på grund av den kinesiska revolutionen.

Varje aktie noterat på SSE har A-aktier som är prissatta i den lokala yuanens valuta och B-aktier som är noterade i amerikanska dollar. A-aktierna är endast för inhemska investeringar, med undantag för investerare som kvalificerar sig för det utländska investeringssystemet, medan B-aktier är tillgängliga för både inhemska och utländska investerare.

Shanghai börs marknadsvärde uppgick till 5,01 miljarder dollar i mars 2018. Traders kan spåra resultatet av aktier noterade på Shanghai Stock Exchange med hjälp av SSE Composite Index, även känt som Shanghai Composite. Detta inkluderar de största aktierna på Stockholmsbörsen, som PetroChina, Kinas industriella och kommersiella bank och Agricultural Bank of China.


Här kan du läsa mer om:

Världens Största Börser

Här kan du läsa mer om:

Världens största Terminsbörser


världens börser – 5. Hongkongbörsen
Hongkongs börs (SEHK) grundades 1891 av Stockbrokers Association i Hong Kong. Det bytte namn till Hongkongs börs 1914. SEHK är en av de tre börserna i Kina, men den fysiska handelsgolvet i SEHL stängdes 2017 på grund av övergången till elektronisk handel.

Börsen i Hong Kong är den tredje största börsen i Asien och den femte största i världen med ett marknadsvärde på 4,46 biljoner dollar i mars 2018. Hongkongs börs handlar i Hongkong dollar (HKD), som De noterade bolagen är huvudsakligen baserade i Hong Kong. Det finns 1955 bolag noterade på Hongkongs börs – en stor del av Hongkongs börs marknadsvärde kommer från sina 20 största aktier, bland annat AIA, Tencent Holdings och HSBC Holdings.

världens börser – 6. Londonbörsen
Londons börs (LSE) grundades 1801, men dess ursprung dateras tillbaka till 1698 när LSE: s tjänst var inget annat än en två gånger per vecka offentliggörande av marknadspriser. Det gör det till en av de äldsta börserna i världen. Det var faktiskt den största börsen i världen fram till slutet av första världskriget, när det fanns av NYSE. LSE är nu den sjätte största börsen i världen och den största börsen i Europa.

LSE ägs av London Stock Exchange Group, som skapades 2007 då LSE fusionerades med Borsa Italiana. Det är den mest internationella börsen, med över 3000 företag i 70 länder.

Marknadsvärdet på Londonbörsen uppgick till 4,38 miljarder dollar i mars 2018. Traders kan spåra LSE: s prestanda och dess marknadsvärde med Financial Times Stock Exchange Index 100 Share Index eller FTSE 100. Indexet innehåller topp 100 bolag noterade på Londonbörsen – inklusive Barclays, BP och GlaxoSmithKline. Det finns andra index som kan användas för att spåra de börsnoterade bolagen i London, inklusive FTSE 250, FTSE Small Cap och FTSE All-Share.

 

världens börser länk

 

världens börser – 7. Euronext börs
Euronext börs är baserad i Amsterdam, Nederländerna, men det är en paneuropeisk utbyte – den spänner över Nederländerna, Portugal, Belgien, Frankrike, Irland och Storbritannien. Den grundades år 2000 för att representera Europas ekonomi som helhet, varför den verkar i euro.

Under 2007 fusionerades Euronext med NYSE-koncernen för att bilda NYSE Euronext, och 2013 tog Intercontinental Exchange helt över utbytet. Sedan, i juni 2014, gick Euronext offentligt för att bli ett fristående företag igen.

Euronext är den sjunde största börsen i världen med ett marknadsvärde på 4,36 miljarder dollar. Eftersom utbytet omfattar flera länder finns det 1300 noterade bolag och 30 aktieindex som kan användas för att spåra dess prestanda. Det dominerande aktieindexet för Euronext börsnoterade bolag är emellertid Euronext 100, som består av de största och mest likvida aktierna på Euronext-börsen – däribland AXA, Christian Dior och Renault.

världens börser – 8. Shenzhen Fondbörs
Shenzhen Stock Exchange (SZSE) är den tredje utbytet av Folkrepubliken Kina. Trots att den grundades år 1987, var den inte formellt fungerande fram till 1990. SZSE är en självreglerad organisation, men den övervakas av China Securities Regulatory Commission (CSRC).

Shenzhen Fondbörs hade ett börsvärde på 3,449 miljarder dollar i mars 2018 vilket gjorde det till den åttonde största börsen i världen.

SZSE handlar aktier i kinesiska yuan eftersom de bolag som är noterade på Shenzhen Fondbörs huvudsakligen är baserade i Kina. Shenzhen Fondbörs är också hem för SMF-styrelsen som inrättades 2004 för företag inom tillverkningssektorn och ChiNext-styrelsen, som lanserades 2009 för att replikera NASDAQ: s fokus på teknikstart.

världens börser – 9. Toronto Stock Exchange
Toronto Stock Exchange (TSX) grundades 1852. Det är den största börsen i Kanada, med över 1500 företag listade. Under 2009 fusionerades TSX med Montrealbörsen och såldes moderbolaget från TSX Group till TMX Group. TMX-koncernen var i samtal att fusionera med Londonbörsen år 2011, men detta föll genom att det inte lyckades få godkännande från aktieägarna.

TSX är den tredje största börsen i Nordamerika genom marknadsvärde och den nionde största i världen – i mars 2018 var börsnoteringen på Toronto-börsen 2,29 miljarder dollar. Några av de viktigaste företagen på Toronto-börsen är Royal Bank of Canada och Suncor Energy Inc. De 100 största företagen på TSX kan spåras genom att använda S & P / TSX Composite Index, som står för cirka 70% av Toronto Börsen börsvärde.

världens börser – 10. Frankfurtbörsen
Frankfurtbörsen (FWB) grundades år 1585 för att fixa valutakurser, men under de följande århundradena blev det ansedd som en av de första börserna i världen – tillsammans med Londonbörsen och Parisbörsen. Det var först efter andra världskriget att Frankfurtbörsen officiellt var etablerad som Tysklands ledande börs.

År 1993 överfördes ägandet till Frankfurtbörsen till företaget Deutsche Bӧrse AG, som också var med i förhandlingar om att ta över Londonbörsen. Dessa samtal föll igenom 2005.

Marknadsvärdet på Frankfurtbörsen var 2,22 miljarder dollar i mars 2018, vilket placerar det som den tionde största börsen i världen. De börsnoterade bolagen är huvudsakligen baserade i Tyskland och andra länder som handlar med euron. Det primära indexet som används för att spåra Frankfurtbörsens prestation är DAX – ett blue chip-aktieindex för de 30 största företagen på FWB, som inkluderar företag som Adidas, BMW och E.ON

Ja, där summerade vi 10 av världens börser som är de största internationella börserna. Jag hoppas du har funnit nöje i texten. Se nedan för mer läsförslag i liknande ämnen.