April 4

Nordiska preferensaktier: Komplett lista över Nordens preffar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nordiska preferensaktier är samlingsnamnet för de preffar som handlas på Nordens börsmarknader. Majoriteten av alla sådana aktier handlas på Stockholmsbörsen, men det finns även ett mindre antal preffar att handla i våra grannländer.

I listan nedan finner du en komplett sammanställning över preferensaktier på de nordiska börserna. Vill du få mer information om preffar? Klicka dig då vidare till den länkade artikeln!

Svenska preferensaktier

Den stora massan av de nordiska preferensaktier som du kan botanisera bland på Nordens börser handlas på Stockholmsbörsen. På Nasdaq Stockholm finns det ett brett urval av preffar att investera i:

ALM Equity Pref

ALM Equity är ett bolag som investerar i fastighetsbolag och utvecklar dessa. Bolaget eftersträvar att skapa så hög riskjusterad avkastning som möjligt på det egna kapitalet i de olika verksamheter som man har investerat i.

Amasten Fastighets Pref

Amasten Fastighets är en koncern inom fastighetsbranschen med en vision om att förvärva, utveckla och förvalta sin fastighetsportfölj med ett långsiktigt perspektiv och därigenom skapa ett aktieägarvärde. Bostadsfastigheter utgör merparten av deras portfölj men även kontorsfastigheter och andra affärslokaler ingår i beståndet. Fastighetskoncernen har sitt bestånd koncentrerat till medelstora svenska städer i de södra respektive norra delarna av landet.

Aros Bostadsutveckling Pref A (och Pref B)

Aros Bostad är en bostadsutvecklare som förvärvar och utvecklar fastigheter. Detta bolag är framför allt verksamt inom segmentet nyproduktion av bostadsrätter och har en stor koncentration i Storstockholm.

Corem Property Group Pref

Corem Property Group är verksamt inom fastighetsbranschen. Detta bostadsbolag har ett bestånd som främst består av fastigheter som används som industrilokaler, lagerlokaler, logistiklokaler samt handelslokaler. Bolaget har en strategi som går ut på att agera långsiktigt och aktivt samt att utveckla fastighetsbeståndet.

Eniro Pref A (och Pref B)

IT-bolaget Eniro tillhandahåller digitala söktjänster och marknadsföringsprodukter. Bolaget har länge haft en preferensaktie på marknaden och emitterade nyligen ytterligare en preff.

Fastpartner Pref

Fastighetsbolaget FastPartner har en bred portfölj av kommersiella fastigheter som bolaget äger, förvaltar och utvecklar. Portföljen har sin största vikt mot växande områden i Mellansverige och Sydsverige.

Footway Group Pref

När det kommer till nordiska preferensaktier är det ganska få bolag inom e-handeln som emitterar preffar. Footway Group är dock ett e-handelsbolag som är mest känt för sin internetbaserade försäljning av skor via varumärket Footway. Bolaget har även förvärvat e-handelsbolaget Sportamore och därigenom utökat sitt digitala utbud.

Genova Property Group Pref

Genova Property Group är ett bolag som förvärvar fastigheter samt utvecklar och förvaltar dessa. Beståndet är främst beläget i storstäder.

Heimstaden Pref

Fastighetsbolaget Heimstaden har ett fastighetsbestånd i centrala lägen i svenska regioner med hög tillväxt. En del av beståndet är dock beläget i andra nordiska länder.

K2A Knaust & Andersson Pref

K2A Knaust & Andersson Fastigheter ägnar sig åt att långsiktigt förvalta hyresrätter som de själva har producerat. Fastigheterna inkluderar både bostadsfastigheter och samhällsfastigheter i framför allt Mälardalen samt på vissa utvalda orter med universitet eller högskola.

Klövern pref

En av de mest populära nordiska preferensaktier som handlas är Klöverns preff. Klövern är ett fastighetsbolag vars bestånd främst består av kommersiella fastigheter i Syd- och Mellansverige. Vissa av fastigheterna är dock belägna i andra nordiska länder.

NP3 Fastigheter Pref

Fastighetsbolaget NP# investerar främst i kommersiella fastigheter i norra Sverige. Fastigheterna återfinnas på flera större orter uppe i norr.

Obducat PREF B

Obducat är ett bolag som arbetar med att industrialisera nanolitografi. Bolaget gör detta genom att utveckla och sälja lösningar inom mikro- och nanolitografi.

Oscar Properties Holding PREF

Oscar Properties är likt många andra nordiska bolag med preferensaktier verksamma inom fastighetsbranschen. Detta fastighetsbolag arbetar med att förvärva, utveckla och sälja fastigheter som är belägna centralt i Stockholmsområdet. Beståndet består av såväl bostadsrätter som kommersiella och offentliga byggnader.

Pegroco Invest Pref

Investmentbolaget Pegroco investerar i små och medelstora bolag som är onoterade. Bolaget investerar främst i svenska bolag inom industrin.

Preservia Holding PREF

Preservia Holding är verksamma inom fastighetsförvaltning och bedriver sin verksamhet genom flera dotterbolag. Majoriteten av bolagets verksamhet äger rum i Skandinavien och med fokus på växander orter samt storstäder.

Preservia Hyresfastigheter PREF

Preservia Hyresfastigheter är en bostadsutvecklare som utvecklar och driver fastigheter med hyresrätter. Det största beståndet har man inom svenska storstadsområden.

Quartiers Properties PREF

Quartiers Properties är ett svenskt investmentbolag som har specialiserat sig på något så smalt som att förvärva, utveckla och förvalta spanska semesterbostäder. Bolagets affärsidé är att investera i sådana fastigheter och förvalta dessa långsiktigt.

Sagax pref

Majoriteten av alla bolag som ger ut nordiska preferensaktier är fastighetsbolag. Fastighetsbolaget Sagax är ett annat exempel på detta. Bolaget investerar framförallt i stora kommersiella fastigheter i Norden vilka används som lagerlokaler eller industrilokaler. En del av beståndet är dock utomnordiskt.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Pref

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter och bostäder. Bolagets vision går ut på att äga fastigheter med ett långsiktigt perspektiv och förvalta samt vidareutveckla dessa genom ombyggnation och renovering. Den största delen av företagets fastighetsbestånd återfinns i Norden.

Sdiptech Pref

Sdiptech är en teknikkoncern som är verksamma inom infrastruktur. Bolaget levererar lösningar, tjänster och teknik till marknaden för infrastruktur. Fokus ligger på nischade produkter och tjänster inom detta segment.

Studentbostäder i Sverige Pref C

Studentbostäder i Sverige är ett fastighetsbolag som, likt bolagsnamnet antyder, förvaltar och hyr ut just studentbostäder.

Svenska Nyttobostäder Pref

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder har som affärsidé att äga och förvalta fastigheter. Bolaget fokuserar främst på klimat- och kvadratsmarta lägenheter för små hushåll. Deras fastighetsbestånd är i belägget i Stockholmsområdet och bolaget hyr ut sina lägenheter till företag, skolor och sjukvården.

Volati Pref

Industrikoncernen volati förvärvar bolag som är ledandet på marknaden, har en upparbetad affärsmodell och ett starkt kassaflöde. Målet med dessa investeringar är att Volati ska äga bolagen långsiktigt och genom ett nära arbete med respektive bolags styrelse vidta strategiska åtgärder.

Övriga nordiska preferensaktier

Det är tyvärr ganska ont om nordiska preferensaktier på de övriga börsmarknaderna i Norden. Med det sagt finns det trots allt ett mindre antal bolag med preffar även i våra grannländer:

Copenhagen Capital Præf (Danmark)

Den första av de nordiska preferensaktier på vår lista som är noterad utanför Sveriges gränser är listad på den danska börsen. Det rör sig om investmentbolaget Copenhagen Capitals preff. Detta bolag investerar främst inom fastighetssektorn genom såväl direkt som indirekt ägande.

Pioneer Property Group Pref (Norge)

Även den norska fastighetskoncernen Pioneer Property Group har emitterat en preferensaktie. Detta bolag har en stor del av sitt fastighetsbestånd i de nordiska storstäderna Oslo, Helsingfors och Stockholm. Beståndet består främst av byggnader som används inom offentlig sektor, däribland som förskolor.

Här kan du handla nordiska preferensaktier

Villkoren för preferensaktier skiljer sig åt från stamaktier – i själva verket påminner preffar mer om obligationer än om något annat. Men trots detta kan du köpa och sälja även aktier av detta slag på de traditionella börserna i Norden.

Är du intresserad av att handla nordiska preferensaktier? Detta kan du med fördel göra hos de bägge nischbankerna Avanza och Nordnet.

Här kan du läsa mer om Nordiska preffar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?