May 25

50 fakta om olja du inte kände till

Last Updated on 15 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Tror du att du vet allt som finns att veta om olja? Vi har samlat ihop en lista med 50 olika fakta och vi är övertygade om att vissa kommer att förvåna dig.

Grundläggande fakta om olja

Innan du fortsätter läsa den här artikeln ska vi gå igenom lite grundläggande fakta om olja. Det kommer hjälpa dig förstå alla de andra fakta som vi kommer att prata om.

 1. Den olja som vi idag pumpar upp har formats över miljoner år när döda organismer, som växter och alger, utsatts för extrem hetta och ett extremt tryck. Detta sker djupt ner i jordens mantel.
 2. Vanligtvis mäter man olja i tunnor. En tunna innehåller 42 ”gallons” vilket är ungefär 159 liter.
 3. I staden Titusville som ligger i Pennsylvania började man använda tunnor för att mäta olja redan 1866.
 4. På den tiden vägde en tunna fylld med olja ungefär 136 kg.
 5. Den mesta av den olja som vi har hittat i havet har naturligt sipprat fram från havsbotten.
 6. Konsistensen på oraffinerad olja varierar mycket. Den kan vara allt ifrån flytande till nästan helt fast.

 

Oljans historia

Oljan har en lång historia även om det är först under de senaste 100 åren som vi verkligen blivit beroende av den. Här kommer lite roliga fakta om oljans historia.

 1. Många tror att olja är något nytt vi precis börjat använda men det stämmer inte riktigt. De tidigaste bevisen som vi hittat för användning av olja var för ungefär 5000 år sen. Då användes det som medicin, mot till exempel köldskador.
 2. Den första oljepumpen vi känner till byggdes faktiskt för nästan 2500 år sen i Kina. Dåtidens ingenjörer använde bambu för att gräva och få fram oljan.
 3. Första gången någon använda olja för att göra fotogen var redan på 800-talet i Persien. Det skulle dock dröja nästan 1000 år innan uppfinning blev populär.
 4. Tack vare att fotogenen blev allt vanligare minskade valjakten drastiskt mot slutet av 1800-talet. Tidigare hade man använt valfett som bränsle för lamporna men nu behövdes inte det längre. Idag är valen utrotningshotad men kanske var det fotogenet som åtminstone gav den en chans till överlevnad.
 5. Den första ”moderna” oljebrunnen grävdes 1853 i Polen. Designen som ingenjörerna uppfunnit blev snabbt populär och spred sig över hela världen. Man kan alltså säga att Polen är födelseplatsen för den moderna oljeindustrin, något som de flesta nog inte skulle kunna gissa.
 6. Världens rikaste man är i dagsläget, 2022, Elon Musk med en förmögenhet på strax över 200 miljarder dollar. Det är dock långt ifrån vad många skulle anse vara världens rikaste man någonsin. John D Rockefeller hade, under 1800-talet, nästan monopol på den amerikanska oljan. Beroende på hur man räknar hade han, vid sin pension, en förmögenhet på 300–400 miljarder dollar i dagens penningvärde.
 7. Ordet petroleum kommer från det antika Greklands ”Petra” som betyder sten och ”Élaion” som betyder olja.
olja fakta
olja fakta

Oljans användningsområden

Olja kan användas på många olika sätt och i många olika produkter. Chansen är stor att mycket av det du använder i ditt dagliga liv innehåller olja, helt utan att du känner till det. Här kommer lite fakta om oljans användning.

 1. Många anser att oljan är det största och viktigaste av alla våra råvaror. Den används för att tillverka både plast, tyger, mediciner och, det som det är mest känt för, bränsle. Utan olja skulle vår värld, i dagsläget, helt enkelt inte fungera.
 2. De flesta versionerna av glycerin framställs av s.k. petrokemikalier. Glycerin används i många matprodukter som ett sötningsmedel. Det betyder att även i maten som du äter finns det olja.
 3. Många plaster, tuggummin och även parfymer skapas med hjälp av petroleumprodukter som framställs under raffinering av oljan.

 

Oljeproduktion

Vi människor har producerat olja i hundratals år och för varje år verkar vi producera mer och mer. Nu ska vi gå igenom lite fakta om oljeproduktionen.

 1. Den totala mängden olja i en brunn brukar man kalla för ”olja på plats.” Om du delar upp oljan i en tunna kommer du snabbt märka att den absolut största delen, 19 av de 42 gallon som finns, kommer att bli bensin. 4 kommer att bli raketbränsle medan 9 blir till diesel.
 2. Över 50% av all olja i USA kommer från bara tre stater. Staten de flesta tänker på när de tänker på olja är Texas och självklart finns den med här. De andra två är Louisana och Kalifornien.
 3. I USA finns det över 300.000 kilometer pipeline för att transportera olja. Tack vare dessa kan olja transporteras över hela landet så att alla har tillgång till den livsavgörande oljan.
 4. Den första lyckade oljebrunnen i USA grävdes i staden Titusville, i Pennsylvania, som vi nämnde lite högre upp. 1859 lyckades man här gräva fram en ordentlig brunn för olja. Trots detta började dock inte den amerikanska oljeruschen förens 1901. Detta skedde självklart i Texas.
 5. Saudi Arabien producerar 8.1 miljoner tunnor med olja, varje dag. Det är ungefär 477.9 miljoner liter med olja, varje dag.
 6. Det är också i Saudi Arabien som världens största oljefält ligger. Det kallas för Ghawar oljefält och innehåller totalt ca 5 miljarder tunnor av olja. Varje dag producerar man här 3.8 miljoner tunnor, alltså nästan hälften av Saudi Arabiens totala produktion.
 7. Det finns olika sätt att utvinna olja. På land använder man sig av oljebrunnar som gräver sig djupt ner i marken för att hitta oljan. I vattnet får man i stället använda sig av oljeplattformar som utvinner oljan från havsbotten. Dessa oljeplattformar kan utvinna olja tusentals meter under vattenytan men de är dyra att bygga.
 8. Olja ses ofta som ett miljöproblem men oljeplattformar är faktiskt inte bara dåliga för haven. Det finns många studier som visar på hur fiskar och annat marint liv dras till oljeplattformarna. Dessutom ger det koraller en plats att fästa sig på. Man brukar därför säga att en oljeplattform skapar ett eget ekosystem.
 9. 1986 skapades ett program som har som mål att stödja naturen kring oljeplattformarna, långt efter det att plattformen inte längre används. Programmet kallas för ”Rigs-to-Reefs” och det har hjälpt många olika ekosystem, runt om i världen, som blivit beroende av en oljeplattform.
 10. Den största mängden av oljekällor i världen finns i Venezuela, tätt följt av Saudi Arabien, Kanada, Iran och Irak.

 

Oljeläckage

Tyvärr händer det allt för ofta att olja läcker ut i naturen, ofta med ödeskridna konsekvenser. Nu ska vi gå igenom lite olika fakta om detta och se vad som faktiskt har hänt.

 1. 2010 skedde världens största läckage av olja. Det inträffade i den mexikanska golfen när oljeplattformen ”Deepwater Horizon” totalförstördes i en explosion. Olyckan ledde till att 11 arbetare dog och 4.2 miljoner tunnor med olja läckte ut i vattnet.
 2. BP (företaget som ägde Deepwater Horizon) rapporterade att de förlorade ca 1000 tunnor med olja om dagen. Amerikanska forskare har dock beräknat det till närmare 60 000 tunnor om dagen.
 3. Ca 12% av all olja i våra hav kommer från olika läckage. Resten kommer från skepp och från folk som dumpar olja i haven. Tyvärr finns det i nuläget inget enkelt sätt att få bort oljan när den kommit ut i haven.
 4. Ett oljeläckage innebär katastrof för det närliggande ekosystemet. Olja förstör vattenskyddet på fåglarnas fjädrar vilket leder till att de fryser ihjäl. Mörka fläckar av olja kan också se ut som mat vilket skadar organen hos mindre djur och som hos större djur kan leda till en lång och smärtsam död.
 5. En stor studie har kommit fram till att ca 80% av alla oljeläckage som inträffat har berott på den mänskliga faktorn. Det finns alltså fall när vi inte kunnat göra något men i de allra flesta fall hade läckaget gått att förhindra. För att förhindra framtida olyckor skapas hela tiden nya säkerhetsprotokoll som företagen måste följa. Detta kommer dock aldrig helt förhindra olyckor.

 

Handel med olja

Handel med olja och andra råvaror kan kännas komplicerat men det behöver det inte vara. Nu ska vi kolla lite på vad som faktiskt sker bakom kulisserna vid handel med olja.

 1. Priset av olja anges nästan alltid i amerikanska dollar. Det betyder att priset på en dollar alltid reflekteras i priset på oljan och vice versa.
 2. 1960 formades en organisation som kom att kallas för OPEC, vilket står för Organization of Petroleum Exporting Countries. Från början bestod den av länderna Venezuela, Kuwait, Iran, Irak och Saudiarabien men idag har även Algeriet, Angola, UAE, Nigeria, Libyen, Gabon, Demokratiska Republiken av Kongo och Ekvatorial Guinea gått med i organisationen.
 3. Målet med OPEC är att bestämma om produktionen av olja ska öka eller minska för att upprätthålla priset och råvaran. Medelpriset på olja brukar man kalla för ”OPEC Reference Basket.”
 4. Länderna som är med i OPEC kontrollerar ungefär 80% de totala (hittade) oljekällorna som finns i världen.
 5. Staden Cushing, som ligger i Oklahoma, brukar kallas för världens pipeline-korsning och är den viktigaste förvaringen för råolja i USA. Den kan hantera ungefär 6.5 miljoner tunnor med olja per dag.

 

Oljekonsumtion

Att världen är beroende av olja råder det ingen tvekan om men hur ser det faktiskt ut? Det ska vi gå igenom nu.

 1. Eftersom olja är en icke-förnyelsebar resurs brukar man prata om en punkt som kallas för oljetoppen. Det är den punkt när oljeindustrin framställer den största mängden olja som är möjligt. Efter oljetoppen kommer mängden olja att sjunka och man tror att priserna under den kommande perioden kommer att stiga drastiskt.
 2. De flest experterna tror att oljetoppen kommer att ske runt 2050 men många tror att vi redan har nått oljetoppen. Om det stämmer är vi snabbt på väg mot en värld utan tillgång till olja.
 3. 2019 beräknades den internationella konsumtionen att vara ungefär 95.2 miljoner tunnor per dag.
 4. Länderna Gibraltar, Jungfruöarna och Singapore är världens största konsumenter av olja per dag om man räknar mängden olja per capita.

Fakta om USA och oljekonsumtion

USA är ett av de länder man ofta tänker på när man pratar om olja och det med rätta. Nu ska vi gå igenom exakt hur konsumtionen av olja ser ut i USA.

 1. USA är världens största konsument av olja. 2018 stod de för 20% av jordens totala konsumtion (20.5 miljoner tunnor per dag).
 2. 2018 hade USA också 43.8 miljarder tunnor olja i oljekällor.
 3. Nästan 50% av all olja som används i USA går till transportsektorn. Det är flygplan, båtar och sist men absolut inte minst, bilar.
 4. Den största delen av alla transporter i USA sker med lastbilar på deras stora nätverk av motorvägar. För att minska beroendet av olja har olika företag börjat jobba på att skapa en lastbil som kan drivas av el men inget sådant finns på marknaden ännu.
 5. 2019 konsumerade USA ca 9.3 miljoner tunnor av bensin.
 6. Trots att USA bara har ca 4% av jordens totala befolkning så konsumerar de 20% av jordens totala olja.
 7. Trots att de är färre så använder amerikanska bilister mer olja än både Kina och Indien kombinerat.
 8. 2015 använde Texas 13% av all den tillgängliga energin i USA, tätt följt av Louisana, Florida och Illinois.
 9. USA har satt som mål att vara helt utsläppsfria till 2050. Med dagens beroende av olja kan detta verka långt borta men man har gjort framsteg på senare år. Framför allt har man ökat användningen av solpaneler i stater som Florida där de är som mest effektiva.
 10. Det är dock omöjligt att säga hur det faktiskt kommer gå eftersom dessa mål kan svänga vid varje byte av president.

Nu har vi gått igenom 50 olika fakta om olja och vi hoppas att du har lärt dig något nytt. Om du vill lära dig mer är det bara att fortsätta läsa för vi har många olika artiklar på många olika ämnen. Om du har några frågor får du också gärna kontakta oss. Vi älskar att komma i kontakt med er läsare!

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj