Bruttomarginal

Bruttomarginal, betyder på engelska gross margin, är ett nyckeltal som visar hur stor del av försäljningen som finns kvar för att betala ränta, löner, övriga rörelsekostnader och vinst. Bruttomarginalen beräknas som bruttovinsten i förhållande till försäljningen.

En högre bruttomarginal gör att företaget kan behålla en större del av det man får in genom försäljningen.

Formeln är som följer: Bruttomarginal % = Bruttoresultat / Omsättning.

Den kan variera mycket mellan olika branscher så det är svårt att jämföra två bolag över olika sektorer. Men generellt kan man säga att ju högre desto bättre.

Bruttomarginal