April 4

Största Terminsbörserna i Världen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En Terminsbörs är en central marknadsplats där människor kan handla terminskontrakt och optioner. Ett terminskontrakt är ett standardiserat kontrakt för att köpa eller sälja en specifik mängd av en tillgång på ett framtida datum till ett förutbestämt pris.
Med tillväxten i den elektroniska handeln på senare tid så omfattar nu terminsmarknaden även den elektroniska marknadsplatsen där terminskontrakt nu handlas. Förutom att samla köpare och säljare och organisera kontrakten i standardenheter, erbjuder många stora terminsbörser också settlements och clearingtjänster via clearinghus.

Det finns många terminsbörser i olika länder på vår planet. Här är de största terminsbörserna i världen:

1. CME Group (USA)

CME Group är världens största terminsbörs. Det består av Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Commodity Exchange Inc. (COMEX), Kansas City Board of Trade (KCBT) och NEX Group. Det har sitt huvudkontor i Chicago och har kontor i New York, Washington, Houston, London, Sydney, Tokyo, Peking, Hong Kong, Sao Paulo och Alberta.
CME Group skapades 2007 när CME slogs samman med CBOT och har sedan dess vuxit. Under 2008 köpte gruppen NYMEX Holdings, moderföretaget till NYMEX och COMEX. Det förvärvade KCBT, det största utbytet för “hard-red” vintervete, 2012. Slutligen tillkom CME-gruppen NEX Group, en brittisk baserad elektronisk marknad för finansiella institutioner, till sin lista över dotterbolag.
Genom sina många dotterbolags terminsbörser erbjuder CME Group det bredaste utbudet av produkter inom alla större tillgångsslag, inklusive räntor, energi, jordbruksprodukter, metall, aktieindex, och valuta. Några av de mest populära futures som handlas på deras olika börser inkluderar US Treasury Bond, råolja (WTI), majs, guld, E-mini S & P 500 och EUR / USD.

2. National Stock Exchange of India (Indien)

The National Stock market of India (NSE) är den största kapitalmarknaden i Indien och ligger i Indiens största stad, Mumbai. Även om det började som en aktiemarknaden, har det sedan dess expanderat till terminer och andra derivat, och det ger en helt automatiserad elektroniskt system för enkel åtkomst och öppen handel.
NSE startade 1992, började tradingverksamheten 1994 med “debts” och aktier. NSE introducerade först sin terminsbörs den 12 juni 2000, med lanseringen av indexterminer som är baserade på Nifty 50-indexet. Sedan dess har terminsmarknaden ökat, man har nu infört S & P 500 indexet och Dow Jones Industrial Average terminer 2011.
Under 2018 lanserade NSE s terminsbörs ädelmetaller och energiterminer. Förutom index- och råvaruterminer, så finns andra populära terminskontrakt på NSE som inkluderar ränteterminer, valutaterminer och aktiebaserade terminer.

 

3. Intercontinental Exchange  (USA)

Intercontinental Exchange (ICE) är ett amerikanskt företag som driver rent elektroniskt baserade terminsbörser över hela världen. Det började som en energibörs för terminer, men har vuxit till att omfatta andra råvaror, aktieindex, och valutaterminer. Det driver för närvarande över 23 reglerade börser och sex clearinghus i många delar av världen.
ICE grundades i maj 2000 av Jeffery Sprecher att ge en transparent och effektivare internetbaserat handelssystem för energiprodukter. Företaget har vuxit därifrån och förvärvat flera börser världen över, till exempel New York Stock Exchange, Liffe-futuresbörsen i Europa, International Petroleum Exchange i Storbritannien, Winnipeg Commodity Exchange i Kanada, för att bara nämna några.
Även om ICE: s initiala fokus var energibaserade kontrakt, med sina många förvärv, har den expanderat till valutaterminer, aktieindex och jordbruksprodukter. Men energi terminer är fortfarande den mest populära på denna Futures Exchange.

4. CBOE Holdings (USA)

CBOE Holdings – för närvarande känt som Cboe Global Markets – är ett amerikanskt företag som tillhandahåller handels- och investeringslösningar till investerare över hela världen. Det erbjuder ett brett utbud av produkter, bland annat alternativ, terminer, amerikanska och europeiska aktier, och volatilitet produkter (volatilitetsindex), genom sitt dotterbolag som Chicago Board Options Exchange (den största optionsbörsen i världen), CBOE Futures Exchange, och BATS Global Markets (dess börsoperatör).
CBOE Futures Exchange (CFE) inledde tradingtjänster under 2004. Det är en allelektronisk termins, som driver en öppen-tillgång-marknadsmodell med särskilda marknadsgaranter och marknadsaktörer som tillhandahåller likviditet.
De mest populära terminskontrakt som handlas på CFE är baserade på aktieindex, såsom S & P 500 index. Dessutom är CFE välkänt för sina volatilitetsterminer som är baserade på Cboe Volatility Index (VIX). Alla affärer på Cboe Futures Exchange töms av Options Clearing Corporation (OCC).

5 Eurex (Europa)

Även känd som Eurex Exchange, Eurex är en europeisk börs som erbjuder handelstjänster i Europa-baserade produkter. Det är den största options och terminsbörsen i Europa, och det är ett dotterbolag till Deutsche Borse AG. Eurex Exchange har sitt huvudkontor i Eschborn, nära Frankfurt am Main, och dess transaktioner är helt elektroniska.
Eurex skapades 1998 när Deutsche Borse AG och SIX Swiss Exchange samarbetade för att utveckla ett elektroniskt handelssystem som skulle ta över det traditionella “open outcry and pit” systemet. Partnerskapet varade till 2012 då Deutsche Borse AG förvärvade alla SIXs Eurex-aktier.
Några av de mest populära terminskontrakt som handlas på denna börs är baserade på tyska obligationer, schweiziska obligationer, europeiska aktier och europeiska aktieindex. Bortsett från att underlätta handel, tillhandahåller utbytet även avtals- och clearingtjänster. Eurex Clearing, som fungerar som en central motpart, tar hand om dessa tjänster.

6. NASDAQ (USA + Europa)

Nasdaq är ett amerikanskt multinationellt finansiellt tjänsteföretag som äger Nasdaq Stock Exchange i USA och andra aktiemarknadsnätverk i Europa. Även om de har sitt huvudkontor i New York City, har de kontor i många delar av världen.
Koncernen driver 25 marknader, inklusive terminsbörser (NFX), ett clearinghus och fem centrala depåer, och tillhandahåller handelstjänster över flera tillgångsslag.
Nasdaq Futures Exchanges (NFX) erbjuder främst viktiga energi- och råvarut Futures inom olja, gas, amerikansk kraft, petrokemikalier och järn. De tillhandahåller kostnadseffektiv horisontell clearingmodell som servas av Options Clearing Corporation (OCC). NFX ger en blandning av, rensningstjänster, produkter och innovativ teknik med öppen och neutral åtkomst via standardiserade API: er.
National Association of Securities Dealers grundade NASDAQ 1971 men avyttrade den mellan 2000 och 2001.

7. Moscow Exchange (Ryssland)

Moskva-börsen är Rysslands största börs och erbjuder handelstjänster med obligationer, aktier, råvaror, optioner och terminer. Börsen drivs av Moscow Exchange Group som också driver den största leverantören av clearingtjänster i landet – National Clearing Center.
Moskva-börsen skapades från fusionen mellan Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) och Russian Trading System (RTS) i december 2011. De två börserna var bland de största börserna i Ryssland innan de slogs samman och bildade MICEX-RTS, som omdöptes 2012 till Moskva Börsen.
Dess terminsbörs handlar med alla tillgångsslag, inklusive energi, obligationer, valutor, aktieindex, både ryska och utländska aktier, ädelmetall och jordbruksprodukter. Alla affärer clearas av National Clearing Center.

8. Korea Exchange (Syd Korea)

Korea Exchange (KRX) är det enda börsen i Sydkorea. Även om dess huvudkontor ligger i Busan, har det tillsynskontor i Seoul, landets huvudstad. Det består av terminsbörsen och aktiebörsen. Börsen erbjuder också clearingtjänster.
Börsen inrättades 2005 genom Korea Stock & Futures Exchange Act som säkerställde integrationen av Korea Stock Exchange, KOSDAQ Stock Market och Korea Futures Exchange. Före integrationen fanns de olika grupperna som oberoende enheter och börsen hade antagit elektronisk handel från och med 1988.
Det finns olika klasser av terminer som handlas på börsen. Några av de största är indexterminen KOSPI 200 index futures och KOSTAR terminer. Råvaruterminer, aktieterminer, valutaterminer och ränteterminer handlas också framträdande på börsen.

9. Shanghai Futures Exchange (Kina)

Shanghai Futures Exchange är den största terminsmarknaden på Kinas fastland. Det är ett självreglerat terminsutbyte och fungerar enligt de förfaranden som fastställts av den kinesiska regeringen. Dess handelsgolv ligger i Pudong-distriktet i Shanghai.
Börsen bildades genom integrationen av Metal Metal Exchange, Shanghai Commodity Exchange och Shanghai Foodstuff Commodity Exchange den 21 december 1995. Före integrationen var Shanghai Metal Exchange den största futurebörsen för icke-järnmetaller i Kina .
Shanghai Futures Exchange tillhandahåller futureshandelstjänster i guld, silver, bly, aluminium, koppar, zink, ståltråd, naturgummi, eldningsolja och andra produkter.

Summering

Terminsbörser är centrala marknadsplatser där investerare kan handla standardiserade terminskontrakt. De ger den nödvändiga likviditeten genom att föra samman köpare och säljare. Utöver detta tillhandahåller de flesta terminsbörser också clearing- och settlementtjänster som hjälper till att minska risken för fel.
Här har vi listat några av de största terminsbörserna i världen och lyft fram några av deras viktigaste funktioner för att hjälpa dig att förstå deras egenheter. Det är bra att förstå dem om du tänker handla med terminer.

Happy trading!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration