June 11

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2022 (Inlösen)

Artikelns Innehåll

Vad är Preferensaktier?

Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier. Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och aktieutdelning fyra gånger om året. Detta har gjort pref.aktier till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier.

Lista: Svenska preferensaktier

Här är en komplett lista på de svenska preferensaktier som du kan investera i på Stockholmsbörsen samt några som nyligen haft aktieinlösen.

PreferensaktieUtdelning per årVerksamhetInlösenkursKommentar
Akelius Residential Pref20 krFastigheter345 kr fram till maj 2024. Därefter 330 kr.Akelius Pref inlösen. Akelius preferensaktier går inte längre att handla.
ALM Equity Pref8,4 krFastigheter120 kr 
Amasten Fastighets Pref20 krFastigheter350 kr 
Aros Bostadsutveckling Pref8,5 krBostadsutveckling115 kr till 19 dec 2020, sedan 100 kr. 
Corem Property Group Pref20 krFastigheter500 kr 
Eniro pref48 krKatalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref6,68 krFastigheter116,67 kr 
Footway Group Pref8 krE-handel105 kr 
Genova Property Group Pref10,5 krFastigheter130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr 
Heimstaden Pref20 krFastigheter375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr 
Hemfosa Fastigheter Pref10 krFastigheter211,25 kr fram till november. Därefter 195 kr. Efter november 2024: 178,75 kr.Hemfosa preferensaktie omvandlas till SBB D i samband med uppköp.
K2A Knaust & Andersson Pref20 krFastigheter325 kr 
Klövern pref20 krFastigheter500 kr 
NP3 Fastigheter Pref2 krFastigheter35 kr 
Obducat PREF B0,2 krTeknik Utdelningen lades på is. Kan endast lösas in mot stamaktier.
Oscar Properties Holding PREF20 krFastigheter350 kr.Utdelningen lades på is.
Oscar Properties Pref B50 krFastigheter550 kr.Utdelningen lades på is. Aktieägarna har inte längre möjlighet att begära frivillig inlösen till kursen 500 kr i mars varje år.
Pegroco Invest Pref9,5 krFastigheter115 kr 
Preservia Pref10 krFastigheter105 kr fram till 2022. Då höjds den till 110 kr.Utdelningen uppskjuten.
Prime Living Pref B8,5 krFastigheter125 kr.Inställd utdelning.
Quartiers Properties PREF0,96 krFastigheter12 kr 
Sagax pref2 krFastigheter35 kr.Kan lösas in mot D-aktier.
SAS PREF   SAS preferensaktie handlas inte längre.
SBB Pref35 krFastigheter750 kr till 5 oktober 2020. Därefter är inlösenkursen 650 kr fram till 5 oktober 2024. Därefter 600 kr. 
Sdiptech Pref 8 krInfrastrukturtjänster105 kr 
Volati Pref40 krIndustrikonglomerat725 kr till maj 2020. 675 kr fram till 2025. Efter maj 2025 är inlösenkurs 625 kr. 

Källa: Hernhag preffar

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är aktier som ger aktieägarna förtur till utdelningen. När du köper pref.aktier vet du i förväg hur stor utdelningen kommer att bli. Det är vanligt med aktieutdelningar fyra gånger per år för pref.aktier, även i Sverige. 

Företag ger ut dessa för att få in kapital till verksamheten. Därför liknas de ibland vid obligationer. I likhet med obligationer är värdet på preffarna också ganska känsligt för ränteförändringar.

Avanza har en video som förklarar hur man kan tänka kring preferensaktier:

Här kan du också hitta värdefull information om preferensaktier.

Skillnad mellan stamaktier och preferensaktier

När du äger pref.aktier har du förtur till aktieutdelningen framför dem som äger stamaktierna. Härifrån kommer prefixet ”preferens” i preferensaktier.

Skulle bolaget råka ut för motgångar har du större chans än de ”vanliga” aktieägarna att ändå få dina utdelningar. Samtidigt finns det aldrig någon garanti. Tillåter finanserna inte utdelningar kan även preferensaktieägarna bli utan utdelningar.

Många glömmer bort att aktierna faktiskt också ger förtur i händelse av konkurs och likvidation.

Preferensaktier har en inlösenkurs. Bolaget kan bestämma att preffarna ska lösas in till inlösenkursen. Då blir du som aktieägare av med dina aktier och får ersättning enligt inlösenkursen. 

Både preferensaktier och stamaktier ger innehavaren rösträtt på bolagsstämman. Dock ger preferensaktier ägaren vanligtvis mindre rösträtt jämfört med bolagets A-aktier. Preferensaktier räknas dock som aktier.

Här kan du läsa mer om rösträtt och preferensaktier. Vi har en hel artikel om rösträtt och preferensaktier här.

 

Ofta har pref.aktier också mycket högre direktavkastning än stamaktierna. Därför kan de vara lämpliga ifall du är ute efter aktier som kan bidra till ett starkt kassaflöde i aktieportföljen. För att ge några exempel:

 • Klövern preferensaktie brukar ha en genomsnittlig direkt-avkastning på 6 – 7 %. Stamaktien Klövern A har legat på 3 – 4 % de senaste åren.
 • Volati preferensaktie har haft över 7 % dir.avkastning de senaste åren. Direktavkastningen i Volati stamaktie pendlat kring 2 % de senaste åren.
 • Sagax pref har haft en genomsnittlig direktavkastning på 5,5 – 6 %. Stamaktien i Sagax har legat på 1,3 till 1,5 %.

Vissa bolag har mycket bra dir.avkastning i sina pref.aktier men väljer att inte ge någon utdelning alls i stamaktierna:

 • Sdiptech pref har haft en genomsnittlig dir.avkastning på runt 7 – 9 % beroende på köptillfälle. Stamaktien i Sdiptech ger däremot inga utdelningar alls.
 • ALM Equity preferensaktie har ofta en dir.avkastning på 7 – 8 %. Stamaktien i ALM Equity ger ingen utdelning alls.
 • K2A Pref har haft en genomsnittlig dir.avkastning på över 7 %. Däremot ger stamaktien K2A ingen utdelning alls.

Nästan alla preferensaktier har kvartalsvis utdelning

De har dock aldrig någon höjning av utdelningarna. Detta är en viktig skillnad mellan preferensaktier och stamaktier. Mycket av den långsiktiga potentialen i utdelningsaktier ligger annars i utdelningstillväxten. Preferensaktiernas direkt-avkastning kan därför snarare liknas vid räntan på obligationer.

Slutligen är kurspotentialen i preferensaktier begränsad. Under normala förhållanden begränsas ovansidan på kursutvecklingen av inlösenkursen. 

Sammanfattning:

 • Preferensaktier ger förtur till utdelningen.
 • Preferensaktier ger förtur vid likvidation.
 • Det är mindre rösträtt för pref.aktier jämfört med de flesta stamaktier.
 • Pref.aktier brukar ha hög direktavkastning och hög utdelning.
 • Peferens aktier brukar ha fast utdelning en gång i kvartalet.
 • En preferensaktie har begränsad kurspotential, främst p.g.a. inlösenkurs.
 • Utdelningen höjs nästan aldrig i pref.aktier.

Preferensaktier jämfört med obligationer

Ibland liknas preferensaktier med obligationer. Det finns flera likheter men även stora skillnader. Mer detaljerad information finner du i Alternativ till preferensaktier.

preferensaktier inlösen

Om utdelningarna uteblir

Ifall du äger denna typ av aktier har du förtur till utdelningarna framför ägare av stamaktierna. Samtidigt finns ingen garanti att du alltid kommer att få dina utdelningar.

Här kan du läsa mer om hur du kan agera om utdelningar i dina pref.aktier uteblir.  

Inlösen

Alla preferensaktier har en förutbestämd kurs för inlösen. Detta är en stor skillnad jämfört med vanliga aktier, och något som är viktigt att känna till inför en investering.

I vår artikel  Så fungerar inlösen av preferensaktier kan du läsa mer om hur det går till.

Preferensaktier risk: Bortse inte från den!

Det är lätt att invaggas i en falsk trygghet med pref.aktier men det finns också risker. 

Innan du köper preferensaktier bör du fundera på följande:

Ränteläget – stigande räntor sänker preffarna

Preferensaktier liknas ibland vid obligationer eftersom de påverkas av ränteläget. Om räntan stiger kommer priset på preferensaktierna att sjunka, allt annat lika. Omvänt apprecieras preffarna ifall marknadsräntorna sjunker. Det har att göra med att investerarna kräver bättre avkastning när den riskfria avkastningen ökar. Intresset för preffarna minskar och priset sjunker.

Ifall du tror på stigande räntor framöver behöver du ta med det i beräkningen när du bedömer risken i dina pref.aktier.

Läs gärna mer hör om detta:  Hur påverkar räntan preferensaktier?

Inflationen – om inflationen ökar är det negativt

En stigande inflation påverkar också priset på preferensaktier negativt. Logiken är densamma. Investerare kräver en högre direktavkastning för att det ska vara värt risken att investera i preferensaktier om inflationen är hög. En del av avkastningen äts ju nämligen upp av inflationen och måste dras av från avkastningen.

Aktieutdelningen är inte garanterad

Även om du har förtur framför stamaktieägarna finns det aldrig några garantier att du får aktieutdelningen. Bolagsstämman kan besluta att dra in utdelningen eller att skjuta på aktieinlösen. I ett sådant läge blir du sittandes med pref.aktier som tappar värde. Du vet aldrig ifall utdelningen kommer att återupptas.

Bolaget kan bestämma om återköp

Skulle bolaget råka ut för finansiella problem kan utdelningen på preffarna ställas in och aktiekursen faller som följd. Ifall bolaget återhämtar sig finns en risk att bolagstämman beslutar om återköp av de billiga preffarna istället för att återinföra utdelningarna. Detta är alltså inte samma sak som aktieinlösen till inlösenkurs.

Här hittar du en hel artikel som handlar om återköp av preferensaktier.

Konflikt med stamaktieägarna

Även om preffarna har förtur framför stamaktieägarna är det stamaktieägarna som har nästan all rösträtt. Därför finns en ständig fara att stamaktieägarna fattar beslut vid bolagsstämman som missgynnar preff-ägarna.

Så motverkar du risker med preferensaktier

Det finns en hel del likheter mellan pref.aktier och stamaktier när det handlar om att minimera riskerna. En del saker är dock specifikt för just pref.aktier.

Detta kan du göra:

 • Analysera bolagen
 • Diversifiera dina innehav med pref.aktier
 • Diversifiera med olika inriktningar
 • Sprid ut dina köp och investera utdelningar på nytt
 • Håll koll på inlösenvillkoren
 • Investera i pref.aktier som en krydda – ej som bas i aktieportföljen

kalender preferensaktier utdelning

Preferensaktier i fastighetsbolag

Preferensaktier är väldigt vanligt bland fastighetsbolag. Vi har gjort enhe artikel om detta som du kan läsa mer om här. 
 

Kurspotentialen i pref.aktier

Som nämndes i jämförelsen mellan pref.aktier och stamaktier är det stor skillnad i kurspotential mellan dessa bägge aktietyper. Till detta ämne har vi ägnat en helt egen artikel där du kan läsa mer: Kurspotential i preferensaktier.
 

Fördelar och nackdelar med att äga preferensaktier

Ibland presenteras preferensaktier som ett alternativ till stamaktier. För de allra flesta är det snarare ett komplement att investera i. Det finns givetvis både fördelar och nackdelar med att investera i pref.aktier.

Fördelar med preferensaktier Stabila utdelningar.

Utdelningar fyra gånger per år.

 • Höga direktavkastningar.
 • Förtur till aktieutdelningarna.
 • Förtur vid likvidation.
 • Stabilt kassaflöde.
 • Lägre risk än i stamaktier.

Nackdelar med preferensaktier

 • Begränsad uppsida i aktiekursen.
 • Evig löptid = evig risk. Högre risk än i obligationer.
 • Hög risk att invaggas i falsk trygghet.
 • Lägre långsiktig avkastning än i stamaktier.
 • Känsliga för höjda räntor.
 • Känsliga för stigande inflation. 

Hur värderar man preferensaktier?

Värdering av preferensaktier görs på ett annat sätt än värdering av stamaktier.

I artikeln Hur värderar man preferensaktier? finns en utförlig guide med både enkla och mer avancerade värderingsmetoder. 

Checklista för att hitta bästa preferensaktier 2020

Så här kan du göra för att hitta de bästa preferensaktierna 2020:

 1. Analysera verksamheten: Bara för att många köper en viss preff finns det ingen garanti att det är ett bra köp. Du måste själv göra din bedömning av bolaget. Verkar ledningen trovärdig? Kontrollera att företaget som ger ut preferensaktierna har förmåga att tjäna pengar. Är kassaflödet jämnt eller varierar det kraftigt över tid? Är intjäningsförmågan osäker kan det hända att utdelningarna uteblir i framtiden. Självklart vill du även att företaget ska ha råd med aktieinlösen någon gång.
 2. Analysera marknaden: Hur ser marknaden som bolaget verkar på ut? Det är till exempel vanligt med pref.aktier bland bolag inom fastighetssektorn. Skulle fastighetssektorn drabbas av kris kommer det att öka risken i dessa preferensaktier.
 3. Var försiktig med direktavkastningen: Det kan vara lockande med en direkt-avkastning på 7 – 10 procent. Tänk bara på att det finns ett samband mellan bra dir.avkastning och risk. Ju högre direktavkastningen är desto större risk brukar investeringen innebära. 
 4. Läs villkoren: För varje pref finns information (prospekt) om kurs för inlösen och vilka villkor som gäller i samband med aktieinlösen. Villkoren anger också vad som gäller kring utdelningar och vad som händer ifall de ställs in. 

Utdelningskalender för preferensaktier (Preferenskalender)

Utdelningskalender. (Nedan finns en tabell som visar vilka aktier som har fast utdelning i vilken månad)

Kalender Utdelning – Lista

PreferensaktieUtdelningstillfällenKalender Utdelning
Akelius PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Aros BostadsutvecklingKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Alm Equity PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Amasten PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Corem PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Eniro PrefKvartalsvisIngen utdelning
Fast Partner PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Footway PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Genova Property PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Heimstaden PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Hemfosa PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
K2A PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Klövern PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
NP3 Pref BKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Oscar Properties PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Oscar Properties Pref BKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Pegroco PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Preservia PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Prime LivingKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Quartiers Properties PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Sagax PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
SBB PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Sdiptech PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Tobin Properties PrefHalvårJul och december
Victoria Park PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Volati PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Zetadisplay PrefKvartalsvisMars, juni, september och december

Bra och bäst preferensaktier enligt Avanzas kunder:

Efterfrågan på preferensaktier har ökat i takt med att det blivit allt svårare att få bra avkastning på sina sparpengar. En titt i Avanzas statistik över de populäraste aktierna ger en indikation om köpvärda preferensaktier. 

Nedan listas de preferensaktier som är bra och bäst enligt Avanzas kunder. Mer information finner du i denna guide: Populära preferensaktier – detaljerade företagsbeskrivningar.

Klövern Preferensaktie

 • Klövern Pref aktie inl.kurs: 500 kr
 • Klövern Pref aktie utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning: 6,2 % (genomsnitt 3 år)

ALM Equity Preferensaktie

 • ALM equity preferensaktie inl.kurs: 120 kr
 • Utdelning: 8,4 kr / år
 • ALM preferensaktie direktavkastning: 7,7 % (genomsnitt 3 år)

Volati Pref

 • Volati Pref aktie inl.kurs: 725 kr fram tills maj 2020. Sedan är det 675 kr till och med 2025. Därefter är Volati Preferensaktie inlösen 625 kr.
 • Volati Preferensaktier utdelning: 40 kr / år.
 • Dir.avkastning Volati preferensaktie: 7,3 % (genomsnitt 3 år).

K2A Pref

 • K2A preferensaktie inl.kurs: 325 kr
 • K2A pref aktie utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien: 7,0 % (genomsnitt 3 år)

NP3 Preferensaktie

 • NP3 Fastigheter Preferensaktie inl.kurs: 35 kr
 • NP3 Preferensaktier utdelning: 2 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  Mellan 5,30 – 6,60 % sedan starten för 2 år sedan.

Sdiptech Pref

 • Sdiptech pref aktie inl.kurs: 105 kr
 • Sdiptech preferensaktie utdelning: 8 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  7,8 % (genomsnitt 3 år)

Sagax Preferensaktie

 • Sagax Pref aktie inl.kurs: 35 kr. Det går att göra en Sagax preferensaktie inlösen mot motsvarande mängd D-aktier.
 • Sagax Preferensaktie utdelning: 2 kr / år
 • Sagax pref aktie direktavkastning: 5,7 % (genomsnitt 3 år)

Corem Preferensaktie

 • Corem preferensaktie löser in på: 500 kr
 • Corem preferensaktie utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  5,9 % (genomsnitt 3 år)

Amasten Preferensaktie

 • Amasten preferensaktier inl.kurs: 350 kr
 • Amasten preferensaktier utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  6,6 % (genomsnitt 3 år)

Genova Property Group Preferensaktie

 • Genova preferensaktier inl.kurs: 130 kr innan november 2020. Sedan 110 kr.
 • Genova Property Group pref utdelning: 10,5 % / år
 • Dir.avkastning: 9,1 % (genomsnitt 3 år)

Quartiers Properties Pref

 • Quartiers pref aktie inl.kurs: 12 kr
 • Quartiers Properties preferensaktie utdelning: 0,96 kr / år
 • Dir.avkastning: 9,7 % (genomsnitt 3 år)

Heimstaden Pref

 • Heimstaden preferensaktie inl.kurs: 375 kr till i maj 2025. Sedan är inlösenkursen 330 kr.
 • Heimstaden preferensaktier utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning: 6,4 % (genomsnitt 3 år)

Preffar med bäst direktavkastning

Det är vanligt att pref.aktier har en betydligt högre direktavkastning en motsvarande stamaktier. Vissa pref.aktier kan ha en direktavkastning på uppåt 7 till 10 procent. Viktigt att känna till är dock att hög direkt-avkastning ofta också är en indikation på högre risk.

Direktavkastningen på pref.aktier räknas baserat på samtliga aktieutdelningar under året.
Utdelningen ändras som regel inte för pref.aktier men direkt-avkastningen varierar beroende på aktiekursen. När aktiekursen stiger minskar direktavkastningen. Så här hänger det ihop:
Direktavkastning = utdelning / aktiekurs

Här är ett urval av preferensaktier med högst genomsnittlig direkt-avkastning:

Quartiers Properties preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,7%

Pegroco Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,4%

Aros Bostadsutveckling Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 1 år: 7,7%

Genova Property Group Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,0%

ALM Equity Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,7%

Footway Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,6%

Sdiptech Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,8%

Amasten Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 6,6%

Utländska preferensaktier

Såväl de andra nordiska börserna som börserna i USA och Kanada har flera intressanta preffar listad.

Här har vi skrivit en hel artikel om bra utländska preferensaktier. Den är läsvärd och kan ge dig många bra förslag på intressanta och köpvärda utländska preferensaktier.

Tips: På Nordnet finns en lista med alla pref.aktier – både svenska och utländska. Där kan du även se utdelning och direktavkastning just nu.

Se Listan På Nordnet

Preferensaktier i Norden

Det är klent med preferensaktier på de nordiska börserna. På Helsingforsbörsen finns inga pref.aktier. Inte heller börsen i Reykjavik har några preferensaktier. Så det är tyvärr ganska ont om nordiska preferensaktier.

Preferensaktier Norge:

Preferensaktier Danmark:

Preferensaktier Finland:

 • Det finns inga preferensaktier på Helsingforsbörsen.

Preferensaktier Island:

 • Det finns inga preferensaktier på den isländska börsen.

Tyskland

Preffar fungerar på samma sätt i Tyskland som i Sverige. Där går de under namnet ”Vorzüge” som kommer av ordet “Vorzugsaktien”. Ibland syns det i namnet på aktien genom tillägget ”Vz”, ”VA” eller ”V” på slutet. Dessutom brukar tyska pref.aktier ibland markeras med en trea (3) i slutet av tickern. Till exempel är tickern för Porsche preferensaktie PAH3. Detta system gäller dock inte till 100 procent.
Det finns flera börser med handel i pref.aktier i Tyskland. Frankfurter Wertpapierbörse, ”Frankfurtbörsen” består av XETRA och Börse Frankfurt. 

XETRA

PreferensaktieTicker
Biotest AG VzBIO3
BMW AG VzBMW3
Drägerwerk AG & Co. KGaA VzDRW3
Einhell Germany AGEIN3
Fuchs Petrolub SE VzFPE3
Henkel AG & Co KGaA HEN3
Jungheinrich AG JUN3
KSB SE & Co. KGaA VzKSB3
MAN SE VzMAN3
METRO AG VzCEC1
METRO AG VZO O.N.B4B3
Ökoworld AG VzVVV3
Porsche Automobil Holding SE PAH3
Sartorius AG VzSRT3
Schaeffler AGSHA
Sixt SE VzSIX3
Sto SE & Co. KGaASTO3
Villeroy & Boch AG VzVIB3
Volkswagen Pref AG VzVOW3

Börse Frankfurt

Preferensaktie
EUROKAI GmbH & Co. KGaA VZO
MINERALBR.UEBERK.-VZ-
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR
Gerdau S.A. ADRs
EDDING AG O.N. VZO O.N.
AGROB IMMOB.AG VZO
Westag + Getalit AG Vz
Itau Unibanco Banco Multip.S.A (ADRs)
Petroleo Brasileiro S. A. Spons. ADRs
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vz
Walter Bau AG Vz
GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A
Cia Energetica de Minas Gerais
BANCOLOMB. ADR/4 KP 500
Petroleo Brasileiro S.A. Preferred Shares
COPEL – CIA PR DE ENERGIA ADR
SURGUTNEFT. VZ (ADR)
Fröhlich Bau AG Vz
VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Braskem
BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
GERDAU S.A. PFD
CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1
GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1
ULTRAPAR PART. PFD ADR 1
Bradespar
AZUL SA PFD ADR 1
ELETROBRAS – PREF
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG (ADRs)
AGF MANAGEMENT ‘B’
GOL L.A.I.PFD ADR 1/2
TIM Participaçoes S.A. ADRs
BANCO BRADESCO SA – PREF
AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1
COPEL – CIA PR DE ENERGIA
CENTRAIS EL.BR.EL.PFD ADR
USIMINAS – PREF
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Vz
MECHEL PFD ADRS 1/2/RL 10
Telefonica Brasil S.A. ADRs

 
Börse Berlin

PreferensaktieSektorLand
Drägerwerke AG & Co. KGaA – VorzugsaktienMedicinsk utrustningTyskland
Fuchs Petrolub SE – VorzugsaktienKemisk industriTyskland
MAN AG VorzügeVerkstadTyskland
Henkel AG & Co. KGaA – VorzugsaktienKemisk industriTyskland
VOLKSWAGEN VorzügeFordonTyskland
Metro Wholesale & Food Specialist AG – VorzugsaktiTyskland
Bank für Tirol u. Vorarlberg – VorzugsaktienBankÖsterrike
BKS Bank AG – VorzugsaktienBankÖsterrike
KSB AG – VorzügeVerkstadTyskland
CECONOMY AG – VorzugsaktienHoldingbolagTyskland

Preferensaktier USA & Kanada

Det finns ett mycket stort utbud av amerikanska pref.aktier. Det går att hitta preffar i USA med riktigt god avkastning. Cirka 150 av preffarna har en direktavkastning som är större än 7 procent.
Det finns flera hundra preferensaktier i USA. Antalet aktiebolag som står bakom preferensaktierna är dock snäppet mindre eftersom vissa bolag ger ut flera serier av sina pref.aktier. Störst antal amerikanska pref.aktier hittar du på Nordnet.
Generellt sett är det bara aktier inom tre branscher som har tillstånd att ge ut preffar i USA:

 • REIT
 • Finansiella institutioner
 • Bolag inom samhällsservice (Public Utility)

Den kandensiska marknaden är mindre känd för oss svenskar, men likväl intressant. Du hittar en fullständig lista över kanadensiska preferensaktier på Nordnet.

Dessa amerikanska preferensaktier ingår i S&P index för preferensaktier:

PreferensaktieTickerSektor
Broadcom Inc 8.00 % Cum Conv Pfd Registered Shs 2019-30.09.22 Series AAVGOPIT
Becton Dickinson & Co. Deposit Shs Repr 1/20th Cum Conv Pfd Registered Shs Series ABDXASjukvård
GMAC CAP TR I GTD TR PFD-2ALLY PR AFinans
Citigroup Cap XIII 7.875% TruPSC PR NFinans
Sempra Energy 6 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs 2017-15.01.21 Series ASRE PR AUtilities
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EEJPM PR CFinans
Danaher Corp Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series ADHR PR ASjukvård
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series QWFC PR QFinans
JP Morgan Chase & Co-Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DDJPM PR DFinans
Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series KC PR KFinans

Fonder med preferensaktier

Fonder med preferensaktier kan vara bra för dig som inte vill investera i egna pref.aktier. 

Läs mer om alternativ till preferensaktier här

Missa heller inte våd artikel: Är preferensaktier svåra att sälja?

Missa heller inte vår artikel: Var kan jag lära mig mer om preferensaktier?

Fler funderingar om att köpa preferensaktier? Kika på vår FAQ där vi svarar på de vanligaste frågorna om ämnet. 

 

Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar kapital. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Vi använder cookies. Tack för att du läst vår artikel om preferensaktier.

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2021 (Inlösen)
preferensaktier Samuelssons Rapport

Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier. Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och aktieutdelning fyra gånger om året. Detta har gjort pref.aktier till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier.

URL: https://samuelssonsrapport.se/preferensaktier/

Author: Håkan Samuelsson

Editor's Rating:
5

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Hur hittar man bra aktier?

Hur hittar man bra aktier?

Hur får man utdelning på aktier?

Hur får man utdelning på aktier?

Vätgas aktier som investering (guide) – Bästa vätgasaktierna på börsen

Vätgas aktier som investering (guide) – Bästa vätgasaktierna på börsen