Skillnaden mellan ATR och standardavvikelse

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Här är en artikel på engelska som beskriver förhållandet mellan ATR och standardavvikelser.

Skillnaden mellan ATR och standardavvikelse.

Källa: This Blog is Systematic.: The relationship between ATR and standard deviation