Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Här är en artikel på engelska som beskriver förhållandet mellan ATR och standardavvikelser.

Skillnaden mellan ATR och standardavvikelse.

Källa: This Blog is Systematic.: The relationship between ATR and standard deviation

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter