December 6

Skillnaden mellan ATR och standardavvikelse

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Här är en artikel på engelska som beskriver förhållandet mellan ATR och standardavvikelser.

Skillnaden mellan ATR och standardavvikelse.

Källa: This Blog is Systematic.: The relationship between ATR and standard deviation

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023