April 4

Tillväxtaktier 2024 – 30 Bästa Tillväxtaktierna på Börsen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Tillväxtaktier är aktier i bolag som växer mer än övriga aktier på börsen. De uppvisar en hög vinsttillväxt eller omsättningstillväxt. Vanligtvis är tillväxtaktier högt värderade, vilket återspeglar marknadens tro på dessa bolag. På lång sikt brukar potentialen i tillväxtaktier vara mycket god.

Tillväxtaktier på Stockholmsbörsen

Det finns gott om tillväxtaktier på Stockholmsbörsen. Här är ett urval av svenska aktier som har hög vinsttillväxt och omsättningstillväxt. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om bolaget på Avanzas analyssidor.

Tillväxtaktier Vinsttillväxt (per år, 5 år) Omsättningstillväxt (per år, 5 år)
Swedish Orphan Biovitrum 114.1% 36.9%
Fortnox 50.0% 33.3%
Duroc 32.9% 50.0%
HMS Networks 28.6% 15.4%
JLT Mobile 28.4% 10.1%
Gullberg & Jansson 28.4% 24.1%
NOTE 25.5% 11.0%
Sweco B 24.6% 13.6%
Consensus 24.1% 22.0%
Bredband2 22.4% 13.5%
G5 Entertainment 22.1% 26.4%
Biotage 19.3% 12.6%
VBG 19.1% 20.8%
Tethys Oil 17.1% 10.4%
ALM Equtiy 16.6% 16.3%
TF Bank 16.2% 16.4%
Stille 15.2% 13.2%
Beijer Ref 14.9% 11.2%
Avanza 14.0% 13.1%
Bufab 13.5% 12.9%
Lifco 13.3% 11.6%
GHP Specialty Care 13.3% 10.7%
SinterCast 13.0% 10.3%
Invisio 12.9% 19.7%
Nolato 12.9% 12.8%
BTS Group 12.8% 12.3%
Sectra 12.8% 11.5%
XANO Industri 12.8% 14.5%
Platzer 12.6% 14.2%
Bahnhof 12.6% 15.5%

Urval: Tillväxtaktier med minst 10 % årlig vinsttillväxt och omsättningstillväxt de senaste 5 åren. Källa: Börsdata.se

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Vad är tillväxtaktier?

Tillväxtaktier kallas de aktier som växer eller förväntas växa mer än genomsnittet på börsen. Många tillväxtbolag återfinns inom nya trendande sektorer som exempelvis informationsteknologi, bioteknik och miljöteknik. Men det finns tillväxtaktier inom alla marknadssegment.

Många tillväxtaktier har inga u

Tillväxtaktier är aktier i bolag som växer mer än övriga aktier på börsen. De uppvisar en hög vinsttillväxt eller omsättningstillväxt. Vanligtvis är tillväxtaktier högt värderade, vilket återspeglar marknadens tro på dessa bolag. På lång sikt brukar potentialen i tillväxtaktier vara mycket god.

Tillväxtaktier på Stockholmsbörsen

Det finns gott om tillväxtaktier på Stockholmsbörsen. Här är ett urval av svenska aktier som har hög vinsttillväxt och omsättningstillväxt. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om bolaget på Avanzas analyssidor.

Tillväxtaktier Vinsttillväxt (per år, 5 år) Omsättningstillväxt (per år, 5 år)
Swedish Orphan Biovitrum 114.1% 36.9%
Fortnox 50.0% 33.3%
Duroc 32.9% 50.0%
HMS Networks 28.6% 15.4%
JLT Mobile 28.4% 10.1%
Gullberg & Jansson 28.4% 24.1%
NOTE 25.5% 11.0%
Sweco B 24.6% 13.6%
Consensus 24.1% 22.0%
Bredband2 22.4% 13.5%
G5 Entertainment 22.1% 26.4%
Biotage 19.3% 12.6%
VBG 19.1% 20.8%
Tethys Oil 17.1% 10.4%
ALM Equtiy 16.6% 16.3%
TF Bank 16.2% 16.4%
Stille 15.2% 13.2%
Beijer Ref 14.9% 11.2%
Avanza 14.0% 13.1%
Bufab 13.5% 12.9%
Lifco 13.3% 11.6%
GHP Specialty Care 13.3% 10.7%
SinterCast 13.0% 10.3%
Invisio 12.9% 19.7%
Nolato 12.9% 12.8%
BTS Group 12.8% 12.3%
Sectra 12.8% 11.5%
XANO Industri 12.8% 14.5%
Platzer 12.6% 14.2%
Bahnhof 12.6% 15.5%

Urval: Tillväxtaktier med minst 10 % årlig vinsttillväxt och omsättningstillväxt de senaste 5 åren. Källa: Börsdata.se

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Vad är tillväxtaktier?

Tillväxtaktier kallas de aktier som växer eller förväntas växa mer än genomsnittet på börsen. Många tillväxtbolag återfinns inom nya trendande sektorer som exempelvis informationsteknologi, bioteknik och miljöteknik. Men det finns tillväxtaktier inom alla marknadssegment.

Många tillväxtaktier har inga utdelningar såsom utdelningsaktier tenderar att ha och fokusera mycket på. Istället återinvesterar de vinsten i verksamheten för att kunna dra nytta av tillväxtpotentialen. För dig som investerare är det ändå intressant att köpa aktier i denna typ av bolag eftersom tillväxten återspeglas i aktiekursen.

Det finns i huvudsak två sätt att mäta tillväxten i bolag:

 • Vinsttillväxt
 • Omsättningstillväxt (försäljningstillväxt)

Utdelningar i tillväxtbolag

Den typiska tillväxtaktien har inte utdelningar. Vissa lite mer mogna tillväxtaktier kan dock ha börjat dela ut den liten del av vinsten till aktieägarna. Utdelningen är ofta mycket liten jämfört med den i exempelvis värde-aktiers. Å andra sidan tenderar utdelning och tillväxten att vara stor eller mycket stor i denna typ av aktier. På sikt kan det därför bli en god investering även för dig som är utdelningsinvesterare.

Exempel på tillväxtaktier med hög utdelningstillväxt:

 • SinterCast
 • Catena
 • Platzer
 • BTS Group
 • Lifco

Så hittar du bra tillväxtbolag att investera i

När du letar efter bra tillväxtaktier att investera i ligger fokus på tillväxten. Vinsttillväxt är ett vanligt mått på tillväxt. Ett företag som lyckas öka vinsten år efter år mer än de flesta andra bolag på marknaden är ofta en bra investering.

Omsättningstillväxt är ett alternativt mått på tillväxt i företag. Särskilt nyttigt är detta nyckeltal i aktier som ännu inte går med vinst. Genom att titta på omsättningstillväxten har du möjlighet att bli aktieägare i ett tidigt skede.

I tillväxtaktier är det särskilt viktigt att hålla koll på sådant som ger indikation om företaget är inne på rätt väg eller inte. Det gäller speciellt om företaget ännu inte går med vinst. För att hitta de bästa tillväxtaktierna kan du exempelvis kontrollera att företaget inte är omåttligt skuldsatt, att det har god bruttomarginal och att kassaflödet håller på att stärkas. För företag som redan går med vinst kan du titta på om vinstmarginalen verkar stabil.

Hur stora är tillväxtaktier?

Det finns tillväxtaktier i alla möjliga storlekar – från mikrobolag till stora multinationella bolag. En stor andel av alla tillväxtbolag återfinns på de mindre aktielistorna. I Sverige innebär det First North, NGM, Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Om vi fokuserar på stabila tillväxtaktier – tillväxtbolag som har vinsttillväxt vid sidan av omsättningstillväxt finns det en hel del på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista men även bland Large Cap-bolagen.

Svårt att värdera tillväxtaktier

Det är ganska svårt att värdera tillväxtaktier. Den höga tillväxttakten gör att en värderingsmultipel som P/E-talet snabbt blir värdelös. Ett P/E-tal återspeglar bara hur vinsten värderas just nu, inte i framtiden. Därför kan denna typ av aktier se orimligt dyra ut jämfört med övriga aktier om vi tittar på P/E-talet.

PEG-talet (Price/Earnings to Growth ratio) är bättre för att värdera tillväxtaktier. Detta nyckeltal tar nämligen hänsyn till tillväxttakten. PEG är detsamma som P/E-talet dividerat med den årliga tillväxttakten per aktie.

PEG är ändå ett trubbigt redskap för att investera i tillväxtaktier. Många investerare väljer helt enkelt att mer eller mindre bortse från värderingarna när de väljer vilka aktier de ska köpa. Istället fokuserar de på tillväxten, tillväxtpotentialen, ledarskapet, marknadsdynamiken och andra faktorer som kan avgöra hur lyckad en investering kan komma att bli.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

 

Läs mer på vår hemsida om aktier och investeringar. Du kan också hitta oss på sociala medier såsom twitter, Facebook, Instagram och You Tube. Vi har även en hel del intressant gällande dina privata affärer och ekonomi. Du ser information direkt om du får tillgång till dessa källor bland annat. Du kan också göra en annons för detta som kommer fram om du söker på procent.

tenderar att ha och fokusera mycket på. Istället återinvesterar de vinsten i verksamheten för att kunna dra nytta av tillväxtpotentialen. För dig som investerare är det ändå intressant att köpa aktier i denna typ av bolag eftersom tillväxten återspeglas i aktiekursen.

Det finns i huvudsak två sätt att mäta tillväxten i bolag:

 • Vinsttillväxt
 • Omsättningstillväxt (försäljningstillväxt)

Utdelningar i tillväxtbolag

Den typiska tillväxtaktien har inte utdelningar. Vissa lite mer mogna tillväxtaktier kan dock ha börjat dela ut den liten del av vinsten till aktieägarna. Utdelningen är ofta mycket liten jämfört med den i exempelvis värdeaktier. Å andra sidan tenderar utdelningstillväxten att vara stor eller mycket stor i denna typ av aktier. På sikt kan det därför bli en god investering även för dig som är utdelningsinvesterare.

Exempel på tillväxtaktier med hög utdelningstillväxt:

 • SinterCast
 • Catena
 • Platzer
 • BTS Group
 • Lifco

Så hittar du bra tillväxtbolag att investera i

När du letar efter bra tillväxtaktier att investera i ligger fokus på tillväxten. Vinsttillväxt är ett vanligt mått på tillväxt. Ett företag som lyckas öka vinsten år efter år mer än de flesta andra bolag på marknaden är ofta en bra investering.

Omsättningstillväxt är ett alternativt mått på tillväxt i företag. Särskilt nyttigt är detta nyckeltal i aktier som ännu inte går med vinst. Genom att titta på omsättningstillväxten har du möjlighet att bli aktieägare i ett tidigt skede.

I tillväxtaktier är det särskilt viktigt att hålla koll på sådant som ger indikation om företaget är inne på rätt väg eller inte. Det gäller speciellt om företaget ännu inte går med vinst. För att hitta de bästa tillväxtaktierna kan du exempelvis kontrollera att företaget inte är omåttligt skuldsatt, att det har god bruttomarginal och att kassaflödet håller på att stärkas. För företag som redan går med vinst kan du titta på om vinstmarginalen verkar stabil.

Hur stora är tillväxtaktier?

Det finns tillväxtaktier i alla möjliga storlekar – från mikrobolag till stora multinationella bolag. En stor andel av alla tillväxtbolag återfinns på de mindre aktielistorna. I Sverige innebär det First North, NGM, Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Om vi fokuserar på stabila tillväxtaktier – tillväxtbolag som har vinsttillväxt vid sidan av omsättningstillväxt finns det en hel del på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista men även bland Large Cap-bolagen.

Svårt att värdera tillväxtaktier

Det är ganska svårt att värdera tillväxtaktier. Den höga tillväxttakten gör att en värderingsmultipel som P/E-talet snabbt blir värdelös. Ett P/E-tal återspeglar bara hur vinsten värderas just nu, inte i framtiden. Därför kan denna typ av aktier se orimligt dyra ut jämfört med övriga aktier om vi tittar på P/E-talet.

PEG-talet (Price/Earnings to Growth ratio) är bättre för att värdera tillväxtaktier. Detta nyckeltal tar nämligen hänsyn till tillväxttakten. PEG är detsamma som P/E-talet dividerat med den årliga tillväxttakten per aktie.

PEG är ändå ett trubbigt redskap för att investera i tillväxtaktier. Många investerare väljer helt enkelt att mer eller mindre bortse från värderingarna när de väljer vilka aktier de ska köpa. Istället fokuserar de på tillväxten, tillväxtpotentialen, ledarskapet, marknadsdynamiken och andra faktorer som kan avgöra hur lyckad en investering kan komma att bli.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

 

Läs mer på vår hemsida om aktier och investeringar. Du kan också hitta oss på sociala medier såsom twitter, Facebook, Instagram och You Tube. Vi har även en hel del intressant gällande dina privata affärer och ekonomi. Du ser information direkt om du får tillgång till dessa källor bland annat. Du kan också göra en annons för detta som kommer fram om du söker på procent.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?