April 4

Utländska preferensaktier: Lista över bra preffar i utlandet

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Utländska preferensaktier kan vara ett intressant alternativ till att handla svenska preffar. Detta aktieslag delar många likheter med såväl aktier som obligationer och ses ofta som en hybrid mellan dessa. I själva verket rör det sig dock om en helt egen typ av placering. Med det i åtanke kommer vi här att gå igenom några av de populära preferensaktier som handlas i utlandet.

Så fungerar utländska preferensaktier

Utländska preferensaktier fungerar i grund och botten precis som svenska preffar. Det finns dock vissa skillnader som kan vara mer eller mindre betydande för dig som investerare.

Till exempel har inte alla bolag i USA tillåtelse att ge ut preferensaktier – endast de som är verksamma inom någon av tre specifika branscher har i regel möjlighet att ge ut preffar. Det rör sig om bolag inom följande branscher:

  • Fastighetsbolag
  • Finansiella institutioner såsom banker m.fl.
  • Samhällsviktiga och allmännyttiga funktioner såsom sjukvård m.m.

Fastighetsbolagen delar av skattemässiga skäl ut hela (eller så gott som hela) sin vinst. De fastighetsbolag som kan emittera preffar går under benämningen Real Estate Investment Trust (REIT). Det är en bolagsform vars affärsverksamhet går ut på att investera aktieägarnas kapital. Bolagsformen påminner i detta hänseende mycket om investmentbolag.

En annan viktig skillnad mot svenska preferensaktier är att de amerikanska bolagen ofta emitterar sina preffar i flera serier. De olika serierna bär beteckningar såsom 1-3, A-C etc. Du kan alltid se på aktiens namn vilken serie den tillhör. Till exempel har Bank of America emitterat aktier med beteckningarna B, E och K dessa har därmed tickerkoderna BAC PR B, BAC PR E respektive BAC PR K.

Utländska preferensaktier på världens börser

Det finns en hel del intressanta preffar på börserna världen över. Men de flesta svenska investerare väljer som handlar med utländska preferensaktier fokuserar mest på USA och Kanada. Du kan dock även hitta bolag som emitterar preffar i Tyskland och andra europeiska länder.

Nedan presenterar vi i korthet några av de preferensaktier som handlas på utländska börser:

Amerikanska preffar

Hundratals preferensaktier finns idag listade på börserna i USA. Flera av dessa kan du även handla i Sverige. Du gör detta hos nätmäklare såsom Avanza eller Nordnet – bägge dessa har ett brett urval av amerikanska preffar för dig att titta närmare på.

Kanadensiska preffar

I Kanada är marknaden för preffar avsevärt mycket mindre än vad fallet är i USA. Det finns dock ett antal intressanta utländska preferensaktier även på den kanadensiska börsen:

Italienska preffar

Ett land som kanske inte tillhör de första man tänker på när man letar efter utländska preferensaktier är Italien. Det finns förvisso inget stort utbud av italienska preffar men det finns åtminstone en som är tillgänglig för investeringar:

Precis som namnet på bolaget antyder är Telecom Italia ett italienskt telekombolag. Idag erbjuder de flera tjänster inom IP-lösningar, bredband och liknande infrastruktur. Bolaget har kunder inom såväl den privata sektorn som i företagssektorn och har ansvar för en betydande del av telefonnätet i Italien.

Tyska preffar

Utbudet av tyska preffar är tyvärr väldigt skralt men i dagsläget kan du åtminstone köpa preferensaktier i en populär tysk biltillverkare:

Den globala fordonskoncernen Volkswagen Group etablerades 1937 och innefattar idag flera kända varumärken. Några exempel på bolagets brands är: Audi, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Skoda, Porsche och naturligtvis Volkswagen. Företaget producerar sina fordon i Asien och Europa och har sitt huvudkontor beläget i tyska Wolfsburg. Utöver fordonstillverkning tillhandahåller man även olika finansierings- och leasingtjänster.

Norska preffar

I vår artikel om nordiska preferensaktier har vi berört de preffar som finns på den nordiska marknaden. Med det sagt faller även dessa under kategorin utländska preferensaktier. På den norska marknaden återfinns följande pref:

Danska preffar

Även i Danmark finns en preferensaktie att handla:

ETF:er med utländska preferensaktier

Ett smart sätt att investera i preffar i till exempel USA eller Kanada kan vara att handla med ETF:er. En ETF är en börshandlad fond och det finns flera sådana att välja mellan för dig som vill få exponering mot preffar i utlandet.

Nedan listar vi några av de ETF:er med utländska aktier som finns att investera:

Vissa av dessa kan du som svensk investerare handla med via våra inhemska handelsplattformar, däribland Nordnet och Avanza.

Tänk på detta när du sparar i ETF:er med utländska preffar

Innan du beslutar dig för att handla med utländska preferensaktier genom ETF:er bör du vara medveten om för- och nackdelarna med en sådan investering.

Fördelar

  • Höga utdelningar
  • Förtur gentemot stamaktieägare i händelse av en konkurs
  • Lägre marknadsrisk än stamaktier

Nackdelar

  • Ränterisk
  • Valutarisk
  • Ingen rösträtt
  • Begränsad kurspotential

De bästa och mest populära ETF:erna med utländska preferensaktier har en tydlig målsättning, närmare bestämt att huvuddelen av innehavet ska bestå av just preffar (eller att ETF:en på ett korrekt sätt lyckas spegla ett index med sådana aktier). Detta är dock något som de allra flesta börshandlade fonder åstadkommer på ett bra sätt. Därför är låga avgifter en viktig konkurrensfördel att ta i beaktande när du jämför olika ETF:er.

Avslutningsvis om ETF:er som fokuserar på utländska preferensaktier

ETF:er med utländska preferensaktier kan vara ett bra val för dig som önskar investerar i preffar i utlandet utan att själv behöva välja ut enskilda aktier. Börshandlade produkter av detta slag kan ge en välkommen diversifiering i portföljen på samma sätt som andra ETF:er eller vanliga aktiefonder kan göra. Om du är en lite mer konservativ investerare kan kombinationen av höga utdelningar och en lägre marknadsrisk jämfört med stamaktier vara lockande. Men om du är en långsiktig investerare som föredrar tillväxtaktier bör du sannolikt söka potentiell avkastning någon annanstans på marknaden.

Handel med utländska preferensaktier medför en valutarisk

En faktor som är viktig att ta hänsyn till när du handlar med utländska preferensaktier är valutarisken. Detta gäller inte minst vid handel med amerikanska preffar där valutakursen kan variera ganska kraftigt från en tid till annan.

När du handlar med preferensaktier i utlandet tar du med andra ord inte bara en bolagsrisk – även den inhemska valutan i landet innebär en risk. Detta är vad som i finansbranschen kallas för en valutarisk eller valutadiversifiering. Valutakursen kan förstås svänga i bägge riktningar och därmed ge antingen en positiv eller negativ inverkan på din investering.

Om du till exempel investerar i amerikanska preferensaktier och vår svenska krona stärks mot dollarn är effekten negativ. Men om den utländska valutan istället skulle stärkas mot kronan får du en positiv avkastning på din investering även om aktiekursen i sig skulle ligga oförändrad. Valutakursen kan på så vis ge en slags hävstång som är viktig att känna till vid handel med utländska preferensaktier.

När du investerar i helt vanliga stamaktier kan du delvis värja dig mot negativa valutaförändringar genom att vänta med att sälja om valutakursen inte har utvecklats till din fördel. Men när det kommer till preffar är saken annorlunda då preffen helt plötsligt kan komma att lösas in av bolaget. Det innebär att du inte har full kontroll över valutarisken och därför inte till fullo kan motverka den.

Så vid handel med utländska preferensaktier är det viktigt att du håller dig uppdaterad om ränteläget i de länder som du investerar i. Om den inhemska valutan är på väg nedåt kan det potentiellt sett vara ett bra köpläge då valutaförändringen kan ge din investering en positiv skjuts. Skulle landets valuta istället vara i en uppåtgående trend kan det dock finnas anledning att avstå från att göra en sådan investering.

Här kan du köpa utländska preferensaktier

Du kan handla med utländska preferensaktier på de flesta handelsplattformar för aktier och andra värdepapper. Om du vill köpa preffar i utlandet kan du med fördel göra detta på till exempel Avanza eller Nordnet. Bägge dessa plattformar låter dig handla med preffar i såväl USA som Kanada och andra länder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?