April 4

Vad är onoterade aktier? – Investera i ett onoterat bolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Onoterade aktier är ägarandelar i bolag som ännu inte finns listade på någon börs. Dessa aktier är därför inte möjliga att handla på de vanliga handelsplatserna, men kan likväl köpas och säljas utanför de traditionella börserna.

Noterade aktier handlas på en reglerad marknad – en börs. Men vad är onoterade aktier då? Vad innebär det att en aktie är onoterad – och hur kan man handla onoterade aktier? Det kikar vi närmare på i den här artikeln.

Vad är onoterade aktier – och hur skiljer de sig från noterade bolags aktier?

Aktier som handlas i ett börsnoterat företag kallas för noterade aktier. Dessa finns tillgängliga för publik handel på en reglerad handelsplats – det vill säga en börs, alternativt en MTF (Multilateral Trading Facility).

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Aktier i bolag som inte är börsnoterade kallas för onoterade aktier. Dessa är ägarandelar i ett bolag på precis samma sätt som noterade aktier, men kan till skillnad från dem inte köpas och säljas på de vanliga, reglerade marknadsplatserna. Ofta rör det sig om mindre fåmansbolag och nystartade entreprenörsbolag.

Att aktierna är onoterade innebär dock inte att det inte går att handla med dem.

Hur handlar man med onoterade aktier?

Handeln med onoterade aktier är betydligt mer oorganiserad än den med börsnoterade aktier, varför det mesta sker i stort sett manuellt. Det finns en del tradinginstitut som riktar in sig på just onoterade aktier – däribland Bequoted vars lista med aktier bland annat kan handlas via Avanza.

Ett alternativ är att du som köpare och/eller säljare själv ombesörjer hela processen kring din handel, det vill säga att du på egen hand hittar någon som vill köpa dina onoterade aktier eller sälja sina i bolag du är intresserad av. Detta kräver förstås en hel del merarbete och engagemang, varför de flesta föredrar att vända sig till institut som exempelvis Bequoted.

Vidare är det ur risksynpunkt också viktigt att känna till att likviditeten i onoterade bolag i regel är betydligt lägre än i aktierna som handlas på börsen. De handlas alltså mycket mindre frekvent. Låg omsättning innebär att handeln blir svårare eftersom det ibland kan gå flera dagar helt utan några transaktioner. Risken finns att du blir sittande med aktier som ingen vill köpa.

Lägre krav på onoterade bolag ger högre risker vid handel

I samband med att ett bolag börsintroduceras genomförs en omfattande granskningsprocess under vilken man genomlyser bolagets ekonomi, rapportering till myndigheter, delgivning av information och så vidare. Man gör helt enkelt en grundlig kvalitetskontroll för att säkerställa att bolaget lever upp till de krav som ställs för att få introduceras på börsen.

Aktiebolag som inte är noterade på börsen går inte igenom samma granskning, varför insynen i sådana bolag är sämre än i börsnoterade företag. För onoterade företag finns heller ingen skyldighet att delge allmänheten information och nyheter om företaget som kan komma att påverka aktiekursen. Betydligt större ansvar hamnar således på dig som investerare att själv sätta dig in i bolaget och leta reda på viktig information.

Är du intresserad av att handla med onoterade innehav är de lägre kraven och eventuell brist på transparens risker som är viktiga att ta i beaktning.

Varför investera i onoterade aktier?

Väljer man att investera i onoterade aktier gör man det i regel för att man har stor tilltro till företagets fortsatta utveckling och således räknar med att få se en rejäl uppsida i aktiekursen. Annars finns egentligen ingen anledning att ta en så pass stor risk som det innebär att köpa aktier utanför reglerade marknader.

Givet den oorganiserade handeln och det stora egna ansvaret vad gäller informationssökande, bör man ha en del erfarenhet av handel med aktier överlag innan man börjar investera i onoterade värdepapper. Viktigt är att alltid göra en egen investeringsstrategi och en egen riskbedömning.

Depåkonto och kapitalförsäkring okej för onoterade innehav – men inte ISK

Börsnoterade aktier kan som bekant handlas via ett traditionellt depåkonto, ett så kallat investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. De allra flesta väljer idag ISK (eller kapitalförsäkring) då beskattningen av innehav på dessa kontotyper för det mesta är betydligt mer förmånlig.

För onoterade företags aktier ser det lite annorlunda ut. Fram tills nyligen kunde denna typ av värdepapper endast förvaras på och handlas genom en vanlig aktiedepå, men numera är det även möjligt att handla onoterat genom en kapitalförsäkring – exempelvis genom Avanza eller Nordnet.

I en kapitalförsäkring betalar du en schablonskatt på ditt totala innehav, oavsett hur mycket du gått plus eller minus. Skatten dras automatiskt fyra gånger per år. Genom att äga, köpa och sälja onoterade aktier via en kapitalförsäkring kan du sänka skatten på dina eventuella vinster betydligt.

Summa summarum om onoterade aktier

  • Onoterade aktier är aktier i bolag som inte är börsnoterade
  • De onoterade aktierna handlas utanför de reglerade marknaderna (börser och MTF)
  • Högre risk på grund av sämre genomlysning, lägre likviditet och oorganiserad manuell handel
  • Onoterade bolag kan köpas via särskilda institut inriktade på just onoterade värdepapper
  • Onoterade företag kan handlas via aktiedepå alternativt en kapitalförsäkring

Mer information om aktier och investeringar hittar du här på Samuelssons Rapport.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?