April 4

Defensiva aktier 2024 – Därför bör du titta närmare på dem

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Defensiva aktier är sådana som brukar klara av turbulenta tider på börsen bättre än andra aktier. Det är ofta kontracykliska aktier som inte är särskilt beroende av vare sig konjunkturläget eller ränteläget, varför de med fördel kan inkluderas för mer stabilitet i portföljen. 

Förutom att kategorisera aktier utifrån marknad, bransch samt typ av aktier (stam- eller preferens), skiljer man också på defensiva aktier och cykliska aktier. Man brukar likna defensiva aktier vid maratonlöpare – stabila, uthålliga långkörare som inte stupar av tillfälliga motgångar längs vägen och som är tänkta att ge en bra avkastning över tid.

På samma sätt kan cykliska aktier jämföras med kortdistanslöpare som är tänkta att prestera så explosivt som möjligt på kort tid – det vill säga ge så hög avkastning som möjligt på kort tid.

Defensiva aktier har vidare också ofta en robust balansräkning, starka finanser, goda marginaler och stabila vinster. Regelbundna utdelningar är ett annat vanligt kännetecken, men inte ett måste. Det är dock sällan defensiva aktier blir några riktiga kursraketer – detta är snarare de cykliska aktiernas främsta gren.

I den här artikeln får du en grundlig introduktion till defensiva aktier – med tips om allt ifrån hur man hittar defensiva bolag att investera i (vilka kriterier man kan kika på), hur de reagerar vid volatilitet på börsen, varför de är bra att äga och vilka mäklare som är bra att handla via. Dessutom listas för- och nackdelar och en avslutande sammanfattning.

Först ut kikar vi på några exempel på aktier som kan anses vara defensiva.

Defensiva aktier 2021 – (Lista)

Här är en lista med några vanliga svenska defensiva aktier samt några populära val från Norge, Finland och Danmark. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om aktien hos Avanza.

Aktie Land Bransch Direktavkastning, snitt 3 år
AAK Sverige Livsmedel 0.5%
Arcus Norge Bryggeri 4.0%
AstraZeneca Sverige Läkemedel 3.4%
Axfood Sverige Livsmedelsbutiker 4.0%
Brdr. Hartmann Danmark Förpackning 1.0%
Cloetta Sverige Livsmedel 2.5%
Holmen B Sverige Skogsbolag 1.9%
Hufvudstaden A Sverige Fastighetsbolag 2.7%
ICA Gruppen Sverige Livsmedelsbutiker 3.2%
Kesko A Finland Livsmedelsbutiker 4.4%
Lundbergföretagen Sverige Investmentbolag 0.4%
Novo Nordisk Danmark Läkemedel 2.3%
Orkla Norge Livsmedel 3.3%
Tele2 B Sverige Bredband & Telefoni 4.5%
Telia Company Sverige Bredband & Telefoni 5.1%

Källa: Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och innebär alltid en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Amerikanska defensiva aktier – (Lista)

I USA finns det ett stort utbud av defensiva aktier. Här är exempel på några populära val:

Aktie Bransch
Boeing Flygplan
Coca Cola Dagligvaror
Colgate-Palmolive Co Dagligvaror
General Dynamics Skeppsbyggnad
General Mills Dagligvaror
GlaxoSmithKline Bioteknik
Johnson & Johnson Hygienprodukter, sjukvårdsprodukter
Kellog Co Dagligvaror
Kraft Heinz Co Dagligvaror
Leidos Holdings Försvarsindustri
Lockheed Martin Vapen
Mondelez International Dagligvaror
Northrop Grumman Kärnkraft, vapen, rymdindustri
Pfizer Bioteknik
Procter & Gamble Co Dagligvaror
Raytheon Technologies Elektronik, vapen
Unilever Dagligvaror

Källa: Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och innebär alltid en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Vilka aktier definieras som defensiva aktier?

Exakt hur en defensiv aktie definieras kan variera lite beroende på vem du frågar. I Sverige är den vedertagna definitionen aktier som inte påverkas så mycket av konjunkturläget. Med andra ord är det kontracykliska aktier, eller motsatsen till cykliska aktier.

Det gäller även i USA, men där läggs lite mer tonvikt vid utdelningarna. Stabila aktier med lång utdelningshistorik och ständiga höjningar av utdelningen ses som en relativt säker investering när konjunkturen dyker och börserna följer efter.

Gemensamt för synsättet i USA och Sverige (och på andra marknader) är att alla dessa aktier har en god förmåga att vidmakthålla en god nivå på sina intäkter oavsett börsklimat och oavsett konjunkturläge.

Här är några exempel på sektorer som anses vara defensiva:

 • Dagligvaror
 • Läkemedelsbolag
 • Telekom
 • Alkoholtillverkare och tobaksindustri
 • Spelbolag
 • Försvarsindustri

Oavsett grad av konjunkturkänslighet säger det sig nästan självt att det endast är finansiellt stabila verksamheter som ryms i detta begrepp. Goda marginaler och en stabil balansräkning gör att dessa aktier blir ännu mer intressanta för den riskaverte investeraren.

Här kan du läsa mer om vår aktieutbildning.

Varför just dessa branscher?

Dagligvaror som livsmedel och hygienprodukter finns det alltid en stabil efterfrågan på, oavsett hur konjunkturläget i världen ser ut. Detsamma gäller förstås för läkemedel. Människor kommer alltid att bli sjuka och behöva vård och medicinering, varför efterfrågan på läkemedel inte sinar bara för att ekonomin gör det. Oftast är det snarare tvärtom.

Telekom och försvarsindustrin är också branscher som är mer eller mindre stabila oberoende av det generella marknadsläget – men alkoholföretag, tobaksindustrin och spelbolag kanske kan tyckas opassande i kategorin givet de övriga marknadernas inriktningar. Till skillnad från mat, läkemedel, kommunikation och försvar är ju inte alkohol, tobak och spel särskilt nödvändigt. Snarare tvärtom.

Icke desto mindre räknas de dock som defensiva aktier eftersom efterfrågan på denna typ av produkter och tjänster är lika hög oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur – oavsett ekonomisk kris eller blomstrande ekonomi. Således inkluderas även denna typ av aktier i de som vanligen definieras som just defensiva aktier.

Fördelar defensiva aktier

Precis som med allt annat finns det både fördelar och nackdelar med att äga defensiva aktier.

En fördel med defensiva aktier är att de ofta har en lägre volatilitet än många andra aktier. Ett annat namn för det är lägre risk. Om en stor del av din aktieportfölj består av denna typ av bolag håller du därför troligtvis trygghet högre än chansen att göra riktigt stora vinster på dina aktier.

Samtidigt behöver du inte vara en defensiv person eller ”trygghetsnarkoman” för att köpa defensiva aktier. Vissa väljer att handla mer försiktiga aktier i slutfasen av en högkonjunktur eller då marknaden signalerar att det kan bli ökad turbulens framöver.

Genom att öka andelen defensiva aktier i portföljen under oroliga tider på börsen kan du fortsätta att ha stor exponering mot börsen, men till en lägre risk.

Vi kan ta ett exempel. Livsmedelsbolaget Axfood är en populär defensiv aktie som ägs av många svenskar. Vi kan studera hur dess kurs påverkades jämfört med Stockholmsbörsens index OMX30 i samband med coronapandemin:

Defensiva aktier - Axfood
Axfood – en defensiv aktie under coronapandemin.

I grafen ser du hur fallet i denna aktie var ungefär hälften så stort som tappet i Stockholmsbörsens index. Återhämtningen var också snabbare och därefter har kursen legat på en stabil nivå.

Nackdelar defensiva aktier

Givetvis finns det en andra sida av myntet också. Defensiva aktier har även sina nackdelar.

Historiskt sett har den långsiktiga trenden på börsen varit positiv – eller rättare sagt mycket god. På lång sikt brukar man räkna med att man kan tjäna i runda svängar 8 till 12 procent per år på sina aktier.

De defensiva aktierna har dock långt ifrån samma kurspotential som lite mer offensiva aktier har under uppgångsfaserna på börsen. Eftersom det historiskt sett är mer uppgång än nedgång har du en statistisk fördel om du är lite mindre defensiv i dina investeringar.

Om du har en lång sparhorisont kan det därför vara ett misstag att vara alltför försiktig.

Detta ska dock inte misstolkas – du ska inte ta onödigt stora risker. Däremot kan det vara en idé att även utforska bra bolag som inte är alltför defensiva. Att skapa en bra mix i din portfölj, av både defensiva aktier och lite mer offensiva alternativ.

Många av de defensiva företagen är jättar som inte har överdrivet mycket tillväxtpotential. Är du långsiktig och kan stå ut med att värdet i din aktiedepå svänger lite kraftigare – speciellt under börsoro – kan du därför tjäna pengar på att satsa på aktier som inte är så defensiva, till exempel tillväxtaktier i lite mindre bolag.

Det finns heller inga garantier för att defensiva aktier alltid går bättre än börsen i orostider. Vi kan ta samma exempel som ovan, Axfood, och titta på hur det gick under finanskrisen:

Axfood under finanskrisen
Axfood 2007 – 2009 – marginellt bättre än OMXS30.

I grafen ser du att kursutvecklingen i Axfood var nästan identisk med Stockholmsbörsen från mitten av 2007 till slutet av 2009. Bara för att du äger en defensiv aktie som anses ha hög kvalitet kan du inte alltid vara säker på att den kommer att klara sig särskilt mycket bättre än genomsnittet.

Att en aktie räknas som defensiv innebär inte att den inte kan tappa mycket i värde precis som mindre återhållssamma aktier. Det finns ingen garanti för att så inte kan ske – även om utvecklingen historiskt inte har sett ut så och även om bolaget tillhör en bransch som vanligen inte är känslig för svängningar i konjunkturen.

Viktigt är således att inte låta sig vaggas in i någon typ av falsk trygghet bara för att man köper defensiva aktier.

Hur vet man när det är dags att köpa defensiva aktier?

Givetvis kan det vara svårt att veta när det är dags att skifta över till en större andel defensiva aktier i portföljen.

Ett sätt är att titta på konjunkturen och växla över till defensiva aktier när du tror att konjunkturen toppat.

Problemet är bara att veta när konjunkturläget nått sin topp. Den mest tillförlitliga indikatorn i Sverige är nog Konjunkturbarometern som sätts ihop av Konjunkturinstitutet. Vidare är det förstås också hjälpsamt att hålla sig ajour med vad olika ekonomiska experter och analytiker säger samt hur Riksbankens prognoser ser ut för läget framöver.

Att tajma marknaden är svårt, men om du väljer att skifta över en del av dina mer offensiva investeringar till defensiva aktier när marknaden börjar bli överhettad kan det kanske vara försvarbart.

Om du är riktigt snabb i dina börsaffärer kan du även titta på volatiliteten i marknaden som en indikator för när du ska inta en mer defensiv position. Exempel på sådana indikatorer är Bollingerband och ATR. Detta är dock överkurs och ingenting du bör försöka dig på om du är nybörjare. Teknisk analys är dock en värdefull kunskap att ha och något som kan vara bra att plugga på om ifall du är intresserad av att kunna nyttja det som hjälp vid investeringar och utformande av strategi.

Ytterligare ett sätt att bedöma om tajmingen är rätt kan vara att titta på det så kallade skräckindexet VIX, för att få indikationer om att marknaden börjat få kalla fötter. VIX är ett volatilitetsindex under vingarna av CBOE – Chicago Board Options Exchange.

En varning är dock på sin plats här – denna typ av approach kräver mycket erfarenhet och träning för att lyckas.

Är du nybörjare är det mycket bättre att bygga upp en portfölj med en andel defensiva eller relativt defensiva aktier och en del lite mer offensiva placeringar, exempelvis tillväxtbolag, kanske som krydda.

Börja handla defensiva aktier: 3 enkla steg

Som nybörjare inom aktiehandel ställs man ofta inför många frågetecken. Man är osäker på vad man ska handla, vilken plattform man ska välja, hur börsen egentligen fungerar och hur man ska göra för att undvika risker. Allt detta sammantaget gör att många tvekar inför att faktiskt ta steget in på aktiemarknaden. Att komma igång kan många gånger vara det allra svåraste.

Lyckligtvis är det inte så komplicerat som det först kan tyckas. Nedan finner du en enkel steg för steg-guide till hur du kommer igång med defensiva aktier:

1. Hitta en seriös och pålitlig mäklare med låga avgifter

Det finns gott om aktiemäklare på marknaden idag – såväl bra, seriösa sådana som mindre bra. Val av mäklare är avgörande för hur väl du kommer lyckas med aktiehandel. Detta eftersom olika mäklare har olika villkor vad gäller avgifter och provision, olika utbud av tillgångar samt olika regler för handeln överlag.

Att hitta en mäklare med låga avgifter är förstås viktigt eftersom det innebär att du själv får behålla mer av dina pengar, istället för att se dem fylla på din mäklares plånbok. Förutom kostnader för courtage är det också viktigt att du tittar på eventuella avgifter för att sätta in och ta ut pengar samt inaktivitetsavgifter – det vill säga om du måste betala något ifall du blir inaktiv under en period.

Utöver kostnader bör du också titta på följande:

 • Hur ser utbudet ut? Hur många aktier finns att handla och på hur många olika marknader?
 • Finns en bra kundsupport att kontakta om behov skulle uppstå?
 • Vilka insättningsmetoder finns tillgängliga? Endast banköverföring kan till exempel bli besvärligt då det tar ett par dagar för pengarna att komma in på kontot. Depositioner via Swish, Trustly och kort går däremot omedelbart.
 • Hur upplever du gränssnittet? Är det enkelt att använda? Finns en bra sökfunktion och kan du komma igång snabbt utan att behöva lägga en massa tid på att studera hur plattformen fungerar först?
 • Finns möjlighet att testhandla via ett demokonto? Det vill säga ett prova på-konto där du handlar utan risk med fiktiva pengar
 • Vilka olika kontotyper finns att välja mellan? Vill du kunna handla via ISK eller en kapitalförsäkring måste du välja en svensk mäklare – exempelvis Avanza eller Nordnet – eftersom de kontotyperna inte finns hos utländska aktörer.

3 bra aktiemäklare på nätet:

Avanza

Avanza är Sveriges största och mest populära mäklare för handel med framförallt aktier och fonder, men plattformen erbjuder även andra börshandlade instrument – däribland terminer, optioner, warranter och ETF’er.

Hos Avanza finns ett generöst utbud av såväl svenska som utländska aktier, däribland en hel del defensiva bolag. Som nybörjare handlar du helt utan courtage så länge ditt totala kapital understiger 50 000 kr. Därefter finns fyra olika courtageklasser; Mini, Small, Medium och Fast Pris.

 • Insättningsmetoder: Gratis via banköverföring, Swish och Trustly
 • Antal aktier: Drygt 10 000 stycken
 • Plattformar: Webb och mobil
 • Kontotyper: Depåkonto, ISK, kapitalförsäkring, IPS, Sparkonto, Pensionsförsäkring, Tjänstepension

Här kan du öppna konto hos Avanza.

Nordnet

Nordnet är näst efter Avanza den största aktiemäklaren i Sverige och en uppskattad plattform bland många svenska privatsparare. Såväl villkor som utbud av instrument och tjänster är snarlika med det man får hos Avanza, varför det egentligen främst är en fråga om tycke och smak vilken man föredrar.

Nordnet har ett lite större utbud av aktier än Avanza – främst utländska aktier. Här finns också fler ETF’er för den som är intresserad av att komplettera sin aktiehandel med det.

Avgifterna är i stort sett desamma som hos Avanza, med undantag för några små skillnader. Hos Nordnet gäller till exempel courtagefri handel upp till ett kapital om 80 000 kr, men då endast som ett kom igång-erbjudande under de första sex månaderna. Därefter handlar du enligt villkoren i någon av de fyra courtageklasserna Mini, Liten, Mellan och Fast – beroende på ditt kapital.

 • Insättningsmetoder: Gratis via banköverföring och Trustly
 • Antal aktier: Drygt 14 000 stycken
 • Plattformar: Webb och mobil
 • Kontotyper: Depåkonto, ISK, kapitalförsäkring, IPS, Sparkonto, Pensionsförsäkring, Tjänstepension

Här kan du öppna konto hos Nordnet.

eToro

eToro är en av världens största onlinemäklare med över 12 miljoner registrerade användare i världen. Sajten är till skillnad från Avanza och Nordnet inte svensk, men kan däremot ställas in på svenska. Vidare är eToro också reglerad inom EU, vilket är en viktig kvalitetsmarkör och något som innebär ökat konsumentskydd för dig som handlar.

Hos eToro kan du såväl investera i aktier, som trada dem – det vill säga köpa och sälja kortsiktigt genom metoder som daytrading och swingtrading. Plattformen erbjuder förutom aktier även valutor (forex), råvaror, kryptovalutor, index, ETF’er samt derivatinstrument som CFD’er. Här kan du handla aktier med 0% provision och minimalt slippage på en modern, lättanvänd plattform.

eToro är liksom Avanza och Nordnet en utmärkt plattform för handel med aktier, och ett bra val för såväl nybörjare som mer erfarna handlare. Vill du på sikt ha möjligheten att bredda din handel och utforska tillgångar som exempelvis kryptovalutor, kan eToro var ett fördelaktigt val.

 • Insättningsmetoder: Gratis via banköverföring, Trustly, bank- och kreditkort samt ett flertal digitala betaltjänster – däribland Skrill, Neteller och PayPal
 • Antal aktier: Drygt 2000 instrument totalt
 • Plattformar: Webb och mobil
 • Kontotyper: Depåkonto

Här kan du öppna konto hos eToro. 

2. Registrera dig och gör en första insättning

När du väl har jämfört olika mäklare och bestämt dig för vilken du ska satsa på är det dags att registrera dig och öppna ett konto. Hos de allra flesta aktörer går denna process mycket snabbt och smidigt, i regel tar det inte mer än ett par minuter. Väljer du Avanza eller Nordnet kan du dessutom registrera dig med hjälp av BankID, vilket gör att det hela går ännu fortare.

Väl inloggad måste du göra en första deposition av pengar innan du kan komma igång och handla. Initialt kan du göra en engångsinsättning, men därefter rekommenderas att du sätter upp ett automatiskt månadssparande genom vilket en viss summa sätts in via autogiro varje månad (om din valda mäklare erbjuder det). Regelbundna, automatiska överföringar är det bästa sättet att se till att ens sparande faktiskt blir av, innan pengarna hinner gå åt till annat.

3. Utforska utbudet och börja bygga din defensiva portfölj

Med ett registrerat konto och pengar insatta återstår bara att börja handla. Har du redan koll på vilka defensiva aktier du är intresserad av att köpa kan du söka upp dem på en gång genom att använda sökfunktionen. Tänk på att ändå studera aktiernas utveckling samt olika nyckeltal innan du köper, även om du tittat på dem tidigare. Börsen är en volatil marknad där mycket kan ändras snabbt – även för aktier som vanligen anses vara defensiva.

Så bygger du en defensiv aktieportfölj – aktieutbildning och aktieskola om defensiva bolag

Avanza, Nordnet och eToro har alla tre generösa utbud av aktier, varför det kan kännas nästan omöjligt att som nybörjare veta vilka man ska välja att investera i. Nedan följer ett antal tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig att bygga upp en bra, stabil portfölj med defensiva aktier.

 • Utgå från sådant du är intresserad av: Köp av aktier innebär att du går in som delägare i bolaget, varför det förstås är viktigt att du väljer bolag du dels tror på men också som du är intresserad av och vars affärsmodell du förstår. Är du till exempel totalt ointresserad av teknik och har noll kunskaper om den marknaden, är förmodligen inte teknikbolag de bästa aktierna för dig.Fundera istället över vilka branscher och områden du är intresserad av och utgå från dem när du ska hitta bra, defensiva aktier till din portfölj. Som nämndes tidigare är branscher som dagligvaror, läkemedel, kommunikation och försvar klassiska defensiva, kontracykliska branscher som de flesta har hyfsad kunskap om, varför de också kan vara bra att börja med.
 • Lär dig att identifiera defensiva bolag: Defensiva bolag är alltså bolag som inte är speciellt känsliga för volatilitet på marknaden och som går stabilt oberoende av konjunkturförändringar. Bolag som säljer produkter och/eller tjänster på vilka det finns en stadig efterfrågan även under oroliga tider.För att kunna hitta dina defensiva aktier måste du lära dig identifiera dem. Detta gör du enklast genom att titta på den historiska utvecklingen, samt hur det står till på såväl balans- som resultaträkningen. Typsikt för defensiva aktier är att de har en stabil tillväxt och stadig utvecklingskurva över lång tid, samt att de återhämtar sig snabbt – och ofta med råge – efter tillfälliga dippar.Titta också på hur olika aktier stod sig igenom den senaste ekonomiska krisen. Defensiva aktier klarar som regel ekonomiska kriser likt finanskrisen 2008 eller den börskris som följde i kölvattnet av coronapandemin relativt bra. Hittar du aktier som endast fick mindre dippar och som repade sig både väl och snabbt efter ekonomiska kriser kan de anses vara defensiva aktier.Vidare är tillväxten också mer kontrollerad än i mindre tillväxtbolag. Vid uppgång på en specifik marknad kommer såväl defensiva bolag som tillväxtbolag att öka i värde, men ökningen i de defensiva aktierna kommer att vara mer återhållsam. Expansiva tillväxtbolag kan snabbt skjuta i höjden – men också falla tungt som en sten när marknaden vänder. Så beter sig inte en defensiv aktie.Analys av den historiska värdeutvecklingen samt hjälpsamma nyckeltal är viktigt för att kunna se vilka aktier som faktiskt är att betrakta som defensiva. Det kan låta komplicerat, men det behöver egentligen inte vara så svårt.
 • Investera i de bästa aktierna för din portfölj: Sist men inte minst gäller det att köpa sådana aktier som tilltalar dig och som känns lämpliga för just din portfölj. Som nybörjare är det både bra och hjälpsamt att inspireras av hur andra handlar, läsa topplistor och se tips från andra om bra aktier, men viktigt är att alltid göra egna medvetna val.Ett sparande är alltid personligt, varför val av aktier också ska vara personligt. De aktier som är bäst för en investerare behöver inte nödvändigtvis vara bäst för en annan. Som tidigare nämnts bör du alltid välja aktier i bolag som du själv tror på, med affärsmodeller som känns vettiga och inom branscher du verkligen förstår och är intresserad av.

 

Hur stor del av portföljen bör utgöras av defensiva aktier?

Precis som val av aktier är personligt är så även allokering av din portfölj. Hur stor andel av ditt totala aktiesparande som bör utgöras av defensiva aktier beror mycket på din egen riskaptit. Värdesätter du mer trygghet framför potentiella tillväxtraketer kanske det är lämpligt att låta majoriteten av din portfölj bestå av defensiva aktier, medan mer expansiva cykliska aktier kan vara mer lockande om du är villig att ta en högre risk.

Utöver att anpassa allokeringen utifrån hur du själv ställer dig till risk, trygghet och potentiell avkastning har även det generella marknadsklimatet stor betydelse. I vissa lägen är defensiva aktier alltid den smartare vägen att gå. Är det till exempel svajigt på börsen eller om ett skifte från högkonjunktur till lågkonjunktur är på väg är defensiva aktier ett bra sätt att skydda sig.

Summa summarum kan sägas att defensiva aktier med fördel alltid kan inkluderas i en bra aktieportfölj, men att man kan anpassa andelen utifrån rådande marknadsklimat, sin sparhorisont samt sin egen inställning till risk kontra trygghet.

Defensiva aktier
Defensiva aktier har ofta en mindre brant tillväxtkurva

Ger defensiva aktier lika bra avkastning?

Defensiva aktier stiger sällan lika brant som offensiva tillväxtaktier utan har istället en jämnare utvecklingskurva.

Det faktum att defensiva aktier ökar lite långsammare men däremot betydligt jämnare gör att den totala avkastningen över tid oftast är mycket bra – om än inte alltid lika bra som den i mer offensiva aktier. Har man en längre sparhorsiont kan det vara klokt att inte vara alltför försiktig och endast satsa på defensiva bolag. Detsamma gäller då börsen går bra och det råder högkonjunktur.

5 tips för att lyckas bättre med din aktiehandel

Ovan har du nu fått en grundlig introduktion till vad defensiva aktier är, hur de beter sig under olika marknadsklimat, var man kan handla dem samt varför de är så bra att inkludera i sin aktieportfölj. För att knyta ihop säcken finner du nedan några värdefulla tips för hur du kan bli bättre i din handel och nå mer framgång. Dessa tips kan appliceras på all slags aktiehandel, såväl med defensiva aktier som med mer offensiva alternativ.

Gör upp en investeringsplan

En egen plan för hur du ska investera, i vad, med hur mycket och varför är a och o vid handel med aktier. Utan en tydlig plan är det lätt hänt att investera på måfå och att tappa fokus längs vägen.

Allra bäst är att göra upp din investeringsplan redan innan du gör ditt första aktieköp. Fundera till exempel över följande:

 • Vilket är ditt sparmål?
 • Hur lång är din sparhorisont?
 • Ska du göra en större engångsinvestering eller vill du satsa på ett regelbundet månadssparande?
 • Vilka brancher och bolag är du intresserad av? Vilka tror du kommer gå bra framåt och varför?
 • Vill du helst spara på ett ISK, i en kapitalförsäkring eller i en aktiedepå?
 • Hur stor är din riskaptit?

Genom att besvara dessa frågor åt dig själv blir det enklare att göra bra val när du investerar. Det blir lättare att välja lämpliga aktier och att våga ha is i magen när det svänger tillfälligt på börsen – eller sälja av sådant som inte längre är värt att ha.

Viktigt är också att då och då ta ett steg tillbaka och utvärdera din plan. Ditt utgångsläge kan komma att förändras längs vägen – liksom läget på marknaden – varför justeringar kan behöva göras.

Sätt en budget – och håll dig till din

Finansiella investeringar är ett bra sätt att spara pengar eftersom kapitalet ges möjlighet att faktiskt växa, till skillnad mot om du samlar slantarna under madrassen eller bara låter dem sitta på ett sparkonto med minimal ränta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att investeringar i aktier och andra typer av värdepapper även riskerar att tappa i värde – och göra att du förlorar allt det du har investerat.

Detta gäller även defensiva aktier, som trots att de rent generellt är mer “säkra kort” faktiskt också kan gå kraftigt back om man har riktig otur.

Har man kommit igång med aktiehandel och kanske ser att det man köpt faktiskt går bra är det lätt hänt att ryckas med och satsa ytterligare lite till i hopp om att få ännu lite bättre avkastning. Har man råd och kan avvara pengarna under längre tid kan det förstås vara en god idé, men det är viktigt att inte riskera pengar man egentligen behöver till annat, eller som man egentligen inte har möjlighet att binda upp i flera år.

Pengar till räkningar, amorteringar och andra löpande kostnader bör aldrig investeras i aktier – inte ens defensiva sådana. Gör en budget för dina investeringar och håll dig till den. Tänk på att aldrig investera mer än du har råd att förlora.

Diversifiera din portfölj

Diversifiering handlar om att inte satsa allt man äger på ett och samma kort – det vill säga en och samma aktie, en och samma marknad eller en och samma bransch.

Ett visst risktagande är ofrånkomligt vid handel med aktier, så även med defensiva aktier. Det går dock att sänka riskerna och till viss del kontrollera dem genom att sprida ut dem. Köper du aktier i olika slags defensiva bolag, inom olika branscher och på olika marknader blir du mindre sårbar för eventuella nedgångar i ett visst bolag, i en viss bransch eller på en viss marknad.

Jämför olika defensiva aktier och investera smart

Defensiva aktier är i sig ett smart val eftersom de som regel står sig betydligt bättre än andra aktier under oroliga tider och har bra tillväxt över tid. Olika defensiva aktier kan dock vara olika bra förstås, varför det förutom att jämföra dem med icke defensiva aktier även är bra att jämföra dem med varandra.

Vilka defensiva bolag tror du kommer prestera bäst och ge högst avkastning i framtiden? Analysera historiken i olika företag, titta på hur de har stått sig i tidigare ekonomiska kriser och hur deras finanser ser ut. Med defensiva aktier har du överlag goda chanser att få bra avkastning över tid, men för högst avkastning vill du givetvis inte bara hitta de aktier som är bra – utan de som är bäst.

Här måste det förstås påminnas om att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning, och att det aldrig går att säga säkert att en aktie kommer att prestera bra framgent bara för att den gjort det tidigare. Historisk värdeutveckling är en bra indikation på vad man eventuellt kan förvänta sig, men ingen garanti.

Sammanfattning

Defensiva aktier är en tryggare investering under perioder då börsen går dåligt och då konjunkturen försämras. Dessa bolag har en god förmåga att tjäna pengar även då det är lågkonjunktur. Ofta handlar det om aktier med stabila utdelningar.

Denna typ av aktier kan hjälpa till att sänka risken och volatiliteten i din aktieportfölj. Samtidigt är utvecklingspotentialen på lång sikt ofta inte lika bra jämfört med andra aktier.

En strategi är att minska exponeringen mot cykliska sektorer och öka innehaven i kontracykliska och mer defensiva aktier när en högkonjunktur är på väg att mattas av. Att pricka rätt och tajma marknaden är dock inte det lättaste.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?