December 7

Hur ärver man aktier? (Ärva aktier) – Hur funkar det?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Arv av aktier och andra värdepapper följer den legala arvsordningen såvida det inte finns ett testamente i vilket en annan arvsföljd har angivits. Enligt den lagstadgade arvsordningen har äkta makar, barn, särkullbarn, barnbarn och andra släktingar rätt till arv i olika tur och ordning.

Hur ärver man aktier? Och vad händer egentligen med aktier tillhörande en närstående som går bort? I den här artikeln reder vi ut hur det fungerar och vad som är bra att tänka på vid arv av aktier. För dig som vill dyka än djupare ned i frågor kring arvsrätt och arvsordning finns mycket information att hitta hos bland annat Skatteverket.

Lagstadgad arvsordning gäller om inget testamente finns

Arv av aktier, fondandelar och andra slags värdepapper fungerar på samma sätt som arv av likvida medel och andra tillgångar. Den legala arvsordningen är densamma för aktier som för annat arvegods, vilket innebär att vissa familjemedlemmar och släktingar går före andra om ägaren till aktierna inte uttryckligen önskat något annat i sitt testamente.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Viktigt att känna till är att den legala arvsrätten endast blir aktuell om inget testamente finns. Det går med andra ord – till viss del – att testamentera enligt en annan ordning än den som anges i lagen. Laglott gäller dock alltid, varför man till exempel inte kan testamentera bort bröstarvingars del av arvslotten.

Enligt Ärvdabalken (1959:637) anges tre olika arvsklasser utifrån vilka arvsordningen bestäms. Vilken arvsklass man tillhör beror på ens släktband till den som avlidit. De tre arvsklasserna ser ut enligt följande:

Arvsklass 1 – dessa ärver först

 • Den avlidnes barn – biologiska och adopterade barn har samma arvsrätt
 • Den avlidnes barnbarn (i de fall barnen inte längre är i livet)

Observera att barn (så kallade bröstarvingar) och barnbarn (så kallade efterarvingar) till den avlidne får vänta på arv om den andra föräldern fortfarande är vid liv och föräldrarna var äkta makar. I det fall det finns ett särkullbarn till den avlidne – det vill säga ett barn utanför det existerande äktenskapet – har det barnet däremot rätt till sin del av arvet på en gång.

Bonusbarn och fosterbarn har ingen legal arvsrätt enligt ärvdabalken, men kan göras delaktiga i arvet om så anges i ett testamente. Samma sak gäller för sambos, oavsett om gemensamma barn finns.

Arvsklass 2

 • Föräldrar
 • Syskon, i de fall föräldrarna till den avlidne också är avlidna (här inkluderas både hel- och halvsyskon)
 • Syskonbarn, i de fall syskonen till den avlidna också är avlidna

Familjemedlemmar i arvsklass två ärver först om det inte finns någon i arvsklass 1. Föräldrar till den avlidne ärver hälften var – oavsett om det gäller likvida medel, aktier, en bostad eller andra tillgångar – men om ingen av den avlidnes föräldrar fortfarande lever går arvsrätten över till syskon. Både hel- och halvsyskon har arvsrätt, men för halvsyskon gäller att det är dennes förälder som avlidit – inte bonusföräldern.

Arvsklass 3

 • Mor- och farföräldrar
 • Fastrar och farbröder
 • Mostrar och morbröder

I den tredje och sista arvsklassen kommer alltså något mer avlägsna familjemedlemmar. Ordningen inom denna grupp är precis som i arvsklass 1 och 2 – det vill säga först mor- och farföräldrar, och därefter deras barn. För att arvsklass 3 ska bli aktuell krävs att ingen arvinge finns i arvsklass 1 och 2, vilket förstås är mycket ovanligt.

Som synes är kusiner inte inkluderade i denna sista arvsklass heller, varför det alltså helt saknas arvsrätt mellan kusiner enligt den legala arvsordningen.

Hur ärver man aktier – rent praktiskt?

Att ärva aktier innebär att de värdepapper den avlidne ägde istället tillfaller dennes efterlevande, antingen enligt den ordning som anges i ett testamente eller enligt den allmänna arvsordningen.

Ägandeskapet av aktierna står först under den avlidnes dödsbo. Först när en bouppteckning har upprättats, skickats in till Skatteverket och godkänts av myndigheten tillfaller aktierna de som ska som ärva dem. Detta fungerar på samma sätt som vid arv av andra slags tillgångar.

Har du ärvt aktier och/eller andra tillgångar är det sedan upp till dig att bestämma huruvida du vill behålla dem eller sälja av hela eller delar av innehavet. Väljer du att sälja av dina aktier på en gång blir det dödsboet som debiteras kapitalvinstskatt (förutsatt att aktierna säljs med vinst). Väljer du istället att behålla dina aktier och sälja av dem vid ett senare tillfälle blir det du som får stå för kapitalvinstskatten.

Är man flera som delar på ett arv – exempelvis några syskon – får var och en själv avgöra vad man vill göra med sina aktier. Du behöver alltså inte sälja eller behålla din del av aktierna bara för att de andra som ärvt gör det.

I de fall du väljer att sälja dina ärvda aktier och inte lyckas hitta anskaffningsvärdet – det vill säga det pris den avlidne betalde för aktierna när de en gång köptes – används istället en schablonmetod som innebär att du får skatta 20% på allt, oavsett eventuella vinster/förluster.

Bra att tänka på vid arv av aktier

Förlorar du en nära anhörig och ärver hela eller delar av en aktieportfölj från denna, kan följande vara bra att tänka på innan du bestämmer dig för huruvida du ska sälja innehavet eller behålla det:

 • Har du tillräcklig kunskap om aktiemarknaden för att behålla aktierna och förvalta portföljen bra?
 • Vad tror och kan du själv om bolagen du har ärvt aktier i?
 • Vilken typ av konto finns portföljen i?
 • Vad skulle förtjänsten bli om du säljer på en gång?
 • Hur ser utvecklingskurvan för aktierna ut? Hur har den sett ut historiskt? Finns chans till bättre avkastning om du väntar med att sälja?
 • Be om rådgivning om du själv inte känner dig tillräckligt insatt för att fatta ett bra beslut om huruvida du ska behålla eller sälja de ärvda aktierna

Tips! Har du fått ärva aktier och önskar lära dig mer om aktiehandel och hur marknaden fungerar hittar du mängder av bra artiklar här.

Önskar du komma igång med handel kan du snabbt registrera dig hos exempelvis Avanza, där du kan investera i värdepapper via både depåkonto, ISK och kapitalförsäkring. 

 

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)