Vad är risken med preferensaktier?

Den största risken med preferensaktier är att aktiekursen kan rasa kraftigt om utdelningarna uteblir. Hela syftet med en preferensaktie är oftast för innehavaren av preferensaktierna att få aktieutdelning. Det ska väldigt mycket till om ett bolag ska ställa in dessa utdelningar.

Innehavare av preferensaktier står först i kön

Vad är risken med preferensaktier?

Vad är risken med preferensaktier?

Äger man en preferensaktie så står man först i kön bland fordringsägarna. Det innebär att om bolaget skulle drabbas av en mycket allvarlig kris och till och med gå i konkurs. Så har innehavare av en preferensaktie rätt att vara bland dom första i kön när det gäller att få tillbaka sina pengar. Därmed anses risken för en preferensaktie vara i nivå med en obligation.

En lista på bra preferensaktier

På senare tid har ett flertal nya preferensaktier noterats på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag.

Akelius Residential Pref
Eniro pref
Footway Group Pref
Genova Property Group Pref
Hancap Pref A
Heimstaden Pref
Hemfosa Fastigheter Pref
K2A Knaust & Andersson Pref
Klövern pref
Oscar Properties Holding PREF
Pegroco Invest Pref
Prime Living Pref
Quartiers Properties PREF
Real Holding i Sverige PREF
Sagax pref
SAS PREF
Sdiptech Pref
Tobin Properties Pref
Victoria Park Pref
Volati Pref


Preferensaktier rör sig annorlunda

Kursen på preferensaktier rör sig i regel inte på samma sätt som kursen för stamaktier. Stamaktier påverkas mycket mer av marknaden och den ekonomiska utvecklingen för företaget. Preferensaktier är mer kopplat till övriga typer av investeringarnas utveckling. Om räntan exempelvis rör sig kraftigt uppåt så blir ju investeringar i preferensaktier mindre attraktiva och då kan kursen sjunka.

Mycket ovanligt med inställda utdelningar

Att utdelningarna för preferensaktier ställs in är mycket ovanligt. När det gäller stora börsbolag så händer det i regel inte. Men för mindre bolag som drabbas av tillfälliga kriser så kan det hända. Detta brukar få förödande konsekvenser för värdet på preferensaktier. Rådet är att hålla kvar i sina investeringar om detta händer. Ofta sker det en snabb återhämtning, så länge bolaget inte går mot konkurs. Tilliten till preferenssaktier kan dock minska och detta kan synas i kursen och ta längre att återhämtar sig ifrån.