April 4

Vad händer med mina aktier om bolaget blir uppköpt?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När ett bolag köper upp det företag som du äger aktier kan olika saker hända. Som aktieägare kan du antingen få kontanter, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet. Men du kan också få en mix bestående av aktier i det nya företag och kontanter.

Vad händer med mina aktier vid ett uppköp?

Ett förslag ges till dig via den bank eller aktiedepå där dina aktier förvaras. Dessvärre kan du som aktieägare vid ett senare tillfälle falla offer för en tvångsinlösen. Det innebär att majoritetsägaren har köpt 90% av aktierna i bolaget eller mer och har således rätt att köpa ut  de resterande ägarna. 
Om du istället väljer att tacka ja till budet placeras något som benämns som acceptansaktier på din aktiedepå. Det sker efter att den sista anmälningsdagen har passerats. Lite drygt en vecka efter den sista svarsdagen konverteras dessa aktier till likvida medel. 

 

Hur går ett uppköp till?

När majoritetsägaren vill köpa ut ett bolag från börsen får du som aktieägare ett erbjudande att ta ställning till. Väljer du att acceptera budet får du en acceptansaktie placerad på din aktiedepå. Den stannar där tills ett par dagar efter sista svarsdag när den konverteras till likvida medel.

img 5fc4340ba2dc0 Samuelssons Rapport

Varför blir bolag uppköpta, vad är bra med det?

Företag blir uppköpta av flera olika anledningar. Det kan vara ett konkurrerande företag som vill köpa upp företaget. Det kan vara gynnsamt eftersom man genom att driva företagen tillsammans kan uppnå synergier och tydliggöra dolda värden. Men det kan också bero på att majoritetsägare vill minska kostnaderna i bolaget. Att vara börsnoterat är inte gratis och genom att köpa ut småspararna och avnotera företaget kan signifikanta besparingar genomföras.

Vad innebär tvångsinlösen och varför gör man det?

När en tvångsinlösen äger rum tvingas minoritetsägare sälja sina aktier även om de inte valt att acceptera erbjudandet. För att en tvångsinlösen ska kunna genomföras av majoritetsägaren måste de inneha minst 90 procent av aktierna i företaget. 
Anledningen till att företag ibland väljer att tvångsinlösa de resterande utestående aktierna är vanligtvis att företaget ska avnoteras. Det kan finnas flera fördelar med att ta företaget bort från den allmänna handeln och ge ägarna större inflytande över företaget. Exempelvis blir omstruktureringar enklare utanför börsen. Detta till följd av att det är färre personer som skas vara med och fatta beslut.

Är det bra om ett företag blir uppköpt?

Att ett företag blir uppköpt är ofta bra för minoritetsägare. Detta eftersom det pris som betalas per aktie ofta överskrider det belopp som handlas på börsen. Med det sagt så är det inte ovanligt att se börsen handla upp priset om det blir känt att ett företag lagt ett bud på majoriteten av aktierna. 
Från företagets synvinkel är det i majoriteten av fallen positivt att bli uppköpt. Ofta får aktieägarna som sagt mer betalt än vad aktiepriset reflekterar. Därutöver kan företag som har svårigheter ekonomiskt eller strukturellt gynnas av att bli uppköpt. Efter uppköpet kan företagsledningen genomföra besparingar och omstruktureringar. Dessa handlingar förväntas ge medföra att bolaget står bättre rustat för att möta framtida utmaningar. Men det kan också vara fallet att företaget måste omstruktureras för sin kortsiktiga överlevnad. I dessa tuffa situationer är det fördelaktigt att enbart ha en majoritetsägare som kan ta beslut.


Läs gärna mer i våra artikelarkiv. Här är ett axplock:

Utdelningsaktier

Bästa aktierna

Investmentbolag

Indexfonder

Preferensaktier

Räntefonder

Bästa fonderna

Fastighetsaktier

Aktier för nybörjare


 

Vad innebär budplikt?

Om en ägare har ett större innehav än 30% av aktierna i ett givet företag och vill köpa ut det råder så kallad budplikt. Det uppstår när ett annat bolag vill köpa upp bolaget och ett erbjudande sänds ut till alla aktieägare. Aktieägarna kan erbjudas att få en summa pengar per aktie vilket kan sägas vara det vanligaste tillvägagångssättet. Men det finns också instanser när aktieägarna blir erbjudna aktier i det nya bolaget. 

Summering

När ett uppköp sker får du som minoritetsägare ett bud att ta ställning till. Du väljer själv om du anser att budet är bra nog för dig att sälja aktierna eller om du vill förkasta budet. Om du säljer aktierna får du antingen kontanter eller aktier i det nya företaget om bolaget blir uppköpt. Om du förkastar budet kan det hända att aktierna blir tvångsinlösta. Det inträffar om majoritetsägaren förvärvar 90% eller mer av aktierna och önskar köpa resterande utestående aktier. Du kan inte neka en tvångsinlösen. 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?