April 4

Återköp av preferensaktier: Så fungerar inlösen av preffar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När det kommer till preferensaktier är återköp en viktig faktor att ta med i beräkningen. Dina preffar kan nämligen lösas in av bolaget till en förutbestämd kurs. Därför är det viktigt att vara medveten om vilken denna kurs är och försöka köpa aktierna billigare än så.

Dina preferensaktier kan återköpas av bolaget

Innan du börjar köpa preffar är det alltså viktigt att du är medveten om hur återköp av preferensaktier går till. Därför bör du ha koll på hur inlösenkurser fungerar och även känna till vilken inlösenkurs som har angivits av det bolag som du har tänkt investera i.

Inlösenkursen är det belopp som företaget betalar ut i samband med att man löser in sina preferensaktier. Beloppet sätts redan då aktieslaget tillkommer i bolagets aktiebok. Preferensaktier kan handlas (d.v.s. köpas och säljas) under sin existens på samma sätt som stamaktier handlas. Därmed kan priset på preffarna variera, och detta gör det särskilt viktigt att känna till inlösenkursen.

En aktie av detta slag kan nämligen potentiellt sett handlas till ett lägre pris än den satta inlösenkursen. Och optimalt är förstås om du lyckas köpa aktien billigare än det priset som den kan lösas in till av bolag. Som med all annan aktiehandel bör du försöka köpa billigt och sälja dyrt om du vill kunna tjäna pengar på din handel.

Tanken är att få avkastning på preferensaktier utan återköp

Om du över tid behåller en preferensaktie utan återköp får du hela tiden avkastning på din investering. Detta i form av den utdelning som betalas ut en eller flera gånger om året. Utdelningen blir som en slags ränta på investeringen och är den främsta anledningen till att investerare köper preffar. För den förväntade kursutvecklingen är inte vad som skapar den främsta avkastningen när det kommer till preferensaktier.

Innan du beslutar dig för att köpa andelar i ett bolag bör du säkerställa att bolaget ifråga är lönsamt och går bra. För om bolaget skulle hamna i en ekonomisk kris kommer den inte kunna dela ut någon vinst till dig som aktieägare. Därför är detta bland det första du bör titta på när du gör din fundamentala analys av ett bolag.

Därefter är det även viktigt att köpa bolaget till rätt pris. För att kunna bilda dig en bra uppfattning om vad som är en rimlig prissättning på bolagets aktier bör du även ha kännedom om inlösenkursen. Om möjligt bör du alltså köpa preferensaktier under kursen för återköp. I annat fall riskerar du att förlora pengar på din investering alldeles oavsett hur god aktiens kursutveckling är.

Värt att notera är att preferensaktier kan återköpas till inlösenkursen, men det betyder inte att de nödvändigtvis behöver bli det. En annan faktor som är värd att känna till är att du kan tvingas sälja dina aktier till en annan kurs än inlösenkursen. Detta om bolaget ifråga köps upp av ett annat bolag. Ett uppköp är dock en händelse som är ganska svår att förutse och gardera sig mot.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är aktier?

Vad är aktier?

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken