May 21

Vad innebär nyemission för aktieägare?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Vad innebär nyemission för aktieägare?

Vad Innebär Nyemission för aktieägare? För befintliga aktieägare innebär en nyemission att deras andel av företaget blir mindre. Detta till följd av att en aktie inte utgör en lika stor andel av företaget som den gjorde tidigare. Konsekvensen blir att deras andel av framtida vinster minskar.

Orsaker till nyemissioner

Anledningarna till att ett bolag väljer att göra en nyemission varierar. Det kan bero på att företaget har det ekonomiskt svårt och behöver externt kapital. Men nya aktier kan även ställas ut för att finansiera investeringar. En nyemission är enkelt sagt en alternativ finansieringsmetod.

Konsekvenser för aktieägarna

Till följd av att företaget vid en nyemission ställer ut nya aktier minskar andelen som varje enskild aktie motsvarar. Det innebär att de aktieägare som äger bolaget före nyemissionen kommer att äga en mindre del av företaget. Denna effekt benämns ibland som utspädning.

Företrädesrätt

I vissa fall tillfrågas bolagets rådande aktieägare om de önskar dela i nyemissionen före förfrågan skickas till allmänheten. Aktieägarna tilldelas då teckningsrätter vilket ger dem företräde att teckna de nya aktierna.

Summering

Med hjälp av en nyemission kan ett företag ta in extra kapital. Nackdelen är att varje aktie utgör en mindre andel av företaget vilket ger en utspädningseffekt för aktieägarna.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)