April 4

Vad betyder volatilitet? Hur räknar man ut volatiliteten på aktier? (Exempel)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Volatilitet är ett mått som visar hur mycket en aktie svänger över tid i förhållande till sitt medelvärde. Man kan titta på de senaste 30 dagarna när man tar fram nyckeltalet. En aktie som har kraftiga upp- och nedgångar kommer att få en hög volatilitet och en aktie som inte har några stora svängningar i sin kurs kommer att få en låg volatilitet.

Introduktion till volatilitet för aktier och andra värdepapper?

Volatilitet är ett viktigt nyckeltal, speciellt för den kortsiktige investeraren med kort tidshorisont. Vi ska här titta närmare på hur nyckeltalet tas fram, vad volatilitet visar samt hur man kan använda det i sin riskbedömning av en viss aktie. Volatilitet, eller ”volla” i dagligt tal, är alltså ett uttryck för aktiers kursrörelse. För den kortsiktige investeraren är det här måttet naturligtvis mycket viktigt, då man måste ta det i beaktande tillsammans med avkastningen i sin riskbedömning. Investerar man långsiktigt blir tekniska mått såsom volatilitet inte lika viktiga utan då tittar man mer på fundamentala nyckeltal.

Var kan jag hitta olika aktiers volatilitet?

Du kan se i nedan tabell från Avanza var man kan se volatilitet för olika aktier.
Klicka här så kommer du till Avanzas sida.

Avanza volatilitet
Avanza volatilitet

Vad säger siffran?

Volatiliteten säger alltså ingenting om åt vilket håll kursen pekar. Den kan vara på väg uppåt, nedåt eller stå still. Det den säger är något om hur skumpig resan är. Ta en aktie som Fingerprint Cards B. En omtalad aktie som sett guld och gröna skogar ena dagen för att helt plötsligt falla ned i avgrunden, upp igen, ned igen och slutligen fritt fall mot botten. Volatiliteten för den här aktien är hög, runt 60 procent. Jämfört med stockholmsbörsens 20 procent så förstår vi att svängningarna här är stora.

Hur kan man använda nyckeltalet?

Volatiliteten kan bli mycket intressant om man som kortsiktig investerare vill välja ut sina bolag att satsa på. Ska man investera på kort sikt så vill man ju ha hyfsade svängningar i kursen och helst uppåt så klart. En aktie med låg volla har inte samma möjlighet till kortsiktig avkastning som en aktie med hög volatilitet. Å andra sidan har ju en aktie med låg volatilitet inte samma risk att sjunka kraftigt så som en aktie med hög volatilitet. Det är ganska uppenbart att nyckeltalet ska används som ett av flera verktyg föra väga potentiell avkastning mot risk. Historisk volatilitet är också väldigt lik aktuell volatilitet: Skillnaden är att den senaste prisobservationen är från ett tidigare datum. Volatiliteten hos en aktie är fluktuationen av priset i en viss tidsram.

Kort om VIX-index

VIX-index är ett index som visar marknadens förväntningar på volatiliteten de kommande 30 dagarna. Detta mått kan alltså användas för att tolka marknadens syn på hur turbulent eller hur lugn marknadsutvecklingen kommer att vara på kort sikt. Tror man på stora svängningar och högre volatilitet antingen upp eller ned så kommer VIX-index att vara högt och tvärtom, om marknaden förväntar sig att det inte kommer hända så mycket så kommer VIX-index att vara lägre. Man ska dock tänka på att detta bara är vad marknaden tror och att ingen vet med säkerhet hur en marknad kommer att utvecklas. Planerar man att gå in i en ny aktie så kan VIX-indexet vara av betydelse för om det är läge att gå in nu eller om man ska avvakta.

Volatilitet
Volatilitetsindex

Vad är skillnaden mellan volatilitet och ett BETA-tal

Volatiliteten tittar ju på hur en kurs svänger i förhållande till sitt medelvärde. Den säger alltså ingenting om marknaden den verkar på. Detta kan göra att volatiliteten måste analyseras med hänsyn till de händelser som skett på marknaden. Har vi till exempel en stor och bred nedgång över hela marknaden, i samband med en finanskris, ja då kommer vår enskilda aktie garanterat att dras med i svängningen nedåt och få en högre volla.

Därför kan det också vara av intresse att jämföra en akties svängningar mot börsen, istället för mot dess egna medelvärde. Det är här BETA-talet kommer in i bilden. BETA-talet tittar på svängningarna i kursen för en aktie och jämför dessa mot börsen eller ett specifikt index. Tittar vi på OMXS30 till exempel så kan vi den senaste 5-årsperioden se en volatilitet på cirka 20%. Det kan alltså vara intressant att jämföra en akties volatilitet mot denna siffra, antingen genom att ställa volatiliteterna mot varandra eller genom att titta på BETA-talet.

Här nedan kommer en video från EFN som förklarar volatilitet bra.

Historisk volatilitet

Den historiska volatiliteten beräknas kan du beräkna med historiska data och beskriver volatiliteten under en viss tidsperiod bakåt i tiden. Jag använder den ibland när jag jobbar med algostrategier i min trading.

Här kan du hitta historisk volatilitet på Forex.

volatilitet
volatilitet

 

Här kommer lite fler vanliga frågar om volatilitet.

Var är hög volatilitet?

Hög volatilitet betyder att exempelvis en akties handel avviker mycket från ett medelvärde. Det rör sig mycket upp och ned. En hög volatilitet betyder att avvikelsen från medelvärdet är stort. Se bild nedan.

Vad är låg volatilitet?

Låg volatilitet betyder att exempelvis ett värdepapper avviker lite från ett medelvärde. Det rör sig mindre upp och ned. En låg volatilitet betyder att avvikelsen från medelvärdet är litet. Se bild nedan.

volatilitet

Hur räknar man ut volatilitet?

Volatilitet mäts som standardavvikelsen i ett värdepappers avkastning. Du kan beräkna standardavvikelsen genom att ta medelvärdet dividerat med kvadraten av avvikelserna från medelvärdet, följt av roten ur densamma. Formeln ser ut så här.

Hur räknar man ut volatilitet i excel?

Här finns ett exempel på hur man räknar ut det i excel.

volatilitet
volatilitet

Hur mäts volatilitet?

Volatilitet är ett mått på hur mycket exempelvis en aktie avviker från sin kurs medelvärde.

Vad är implicit volatilitet?

Implicit volatilitet innebär att marknadens uppfattning om den framtida volatiliteten och beräknas med hjälp av Black & Scholes formel för prissättning av optioner. Här kan du läsa mer om implicit volatilitet. “The implicit volatility calculated by inputting the premium, strike, asset price, maturity and interest rate(s) into an option pricing model. In other word’s the market’s perception of future volatility can be implied from current option prices.”

En synonym till volatilitet

En synonym till volatilitet är ombytlighet, rörlighet, instabilitet och kurssvängning.

Vad heter volatilitet på Engelska?

På engelska betyder volatilitet volatility.

Summering – volatilitet

Liksom alla nyckeltal ska volatilitet användas som ett av flera verktyg i den totala riskanalys man gör av en tillgång. Ofta är det bolag som omskrivs ofta i media som har en hög volla. I och med att man tittar på kortsiktiga rörelser så påverkar enskilda nyhetshändelser volatiliteten. Ta ett företag som Apple till exempel. Kursen rör sig mycket upp och ned och deras rapporter får oerhört mycket exponering i media. Även på stora aktieforum diskuteras dessa aktier flitigt, vilket naturligtvis också har en inverkan på kursrörelserna. Mer anonyma bolag som inte syns så ofta i media tenderar att ha en låg volla.

Det kan vara därför aktier som ofta kallas för “tråkiga aktier” har låg volatilitet medan de aktier som alla pratar om har en hög volatilitet. Exempel på företag med låg volla på Stockholmsbörsen är Ahlsell och ICA Gruppen. Ganska tråkiga aktier, absolut, men stabila. ICA har så klart svårt att komma med revolutionerande uppgifter som får kursen att rusa. Däremot kan dom visa på en stabil verksamhet som kommer att utvecklas över tid. Jämför detta med Fingerprint Cards som vi nämnde inledningsvis. Bolaget har bland de högsta volatilitets-talen på Stockholmsbörsen och en stor del av dess aktievärde består i ren spekulation gällande framtida kontrakt som företaget eventuellt kommer ro i hamn.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Dina tillgångar kan minska.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

"Death Cross" (dödskors) – Vad är det och bör vi oroa oss?

"Death Cross" (dödskors) – Vad är det och bör vi oroa oss?

10 fiender alla traders måste bekämpa

10 fiender alla traders måste bekämpa