Volatilitet, vad är det? – Förklaring och definition

Volatilitet, hur mycket svänger det? – Förklaring och definition

Volatilitet är ett viktigt nyckeltal, speciellt för den kortsiktige investeraren. Vi ska här titta närmare på hur nyckeltalet tas fram, vad det visar samt hur man kan använda det i sin riskbedömning av en viss aktie. Volatilitet, eller ”volla” i dagligt tal, är alltså ett uttryck för aktiers kursrörelse.

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett mått som visar hur mycket exempelvis en aktie svänger över tid i förhållande till sitt medelvärde. Man brukar titta på de senaste 30 dagarna när man tar fram nyckeltalet. En aktie som har kraftiga upp- och nedgångar kommer att få en hög volatilitet och en aktie som inte har några stora svängningar i sin kurs kommer att få en låg volatilitet. För den kortsiktige investeraren är det här måttet naturligtvis mycket viktigt, då man måste ta det i beaktande tillsammans med avkastningen i sin riskbedömning. Investerar man långsiktigt blir tekniska mått såsom volatilitet inte lika viktiga utan då tittar man mer på fundamentala nyckeltal.

Vad säger siffran?

Volatiliteten säger alltså ingenting om åt vilket håll kursen pekar. Den kan vara på väg uppåt, nedåt eller stå still. Det den säger är något om hur skumpig resan är. Ta en aktie som Fingerprint Cards B. En omtalad aktie som sett guld och gröna skogar ena dagen för att helt plötsligt falla ned i avgrunden, upp igen, ned igen och slutligen fritt fall mot botten. Volatiliteten för den här aktien är hög, runt 60%. Jämfört med stockholmsbörsens 20% så förstår vi att svängningarna här är stora.

Hur kan man använda nyckeltalet?

Volatiliteten kan bli mycket intressant om man som kortsiktig investerare vill välja ut sina bolag att satsa på. Ska man investera på kort sikt så vill man ju ha hyfsade svängningar i kursen och helst uppåt så klart. En aktie med låg volla har inte samma möjlighet till kortsiktig avkastning som en aktie med hög volatilitet. Å andra sidan har ju en aktie med låg volatilitet inte samma risk att sjunka kraftigt så som en aktie med hög volatilitet. Det är ganska uppenbart att nyckeltalet ska används som ett av flera verktyg föra väga potentiell avkastning mot risk.

Kort om VIX-index

VIX-index är ett index som visar marknadens förväntningar på volatiliteten de kommande 30 dagarna. Detta mått kan alltså användas för att tolka marknadens syn på hur turbulent eller hur lugn marknadsutvecklingen kommer att vara på kort sikt. Tror man på stora svängningar antingen upp eller ned så kommer VIX-index att vara högt och tvärtom, om marknaden förväntar sig att det inte kommer hända så mycket så kommer VIX-index att vara lägre. Man ska dock tänka på att detta bara är vad marknaden tror och att ingen vet med säkerhet hur en marknad kommer att utvecklas. Planerar man att gå in i en ny aktie så kan VIX-indexet vara av betydelse för om det är läge att gå in nu eller om man ska avvakta.

Volatilitet

Volatilitet

BETA-tal

Volatiliteten tittar ju på hur en kurs svänger i förhållande till sitt medelvärde. Den säger alltså ingenting om marknaden den verkar på. Detta kan göra att volatiliteten måste analyseras med hänsyn till de händelser som skett på marknaden. Har vi till exempel en stor och bred nedgång över hela marknaden, i samband med en finanskris, ja då kommer vår enskilda aktie garanterat att dras med i svängningen nedåt och få en högre volla. Därför kan det också vara av intresse att jämföra en akties svängningar mot börsen, istället för mot dess egna medelvärde. Det är här BETA-talet kommer in i bilden. BETA-talet tittar på svängningarna i kursen för en aktie och jämför dessa mot börsen eller ett specifikt index. TIttar vi på OMXS30 till exempel så kan vi den senaste 5-årsperioden se en volatilitet på cirka 20%. Det kan alltså vara intressant att jämföra en akties volatilitet mot denna siffra, antingen genom att ställa volatiliteterna mot varandra eller genom att titta på BETA-talet.

Summering

Liksom alla nyckeltal ska volatilitet användas som ett av flera verktyg i den totala riskanalys man gör av en tillgång. Ofta är det bolag som omskrivs ofta i media som har en hög volla. I och med att man tittar på kortsiktiga rörelser så påverkar enskilda nyhetshändelser volatiliteten. Ta ett företag som Apple till exempel. Kursen rör sig mycket upp och ned och deras rapporter får oerhört mycket exponering i media. Även på stora aktieforum diskuteras dessa aktier flitigt, vilket naturligtvis också har en inverkan på kursrörelserna. Mer anonyma bolag som inte syns så ofta i media tenderar att ha en låg volla. Det kan vara därför aktier som ofta kallas för “tråkiga aktier” har låg volatilitet medan de aktier som alla pratar om har en hög volatilitet. Exempel på företag med låg volla på Stockholmsbörsen är Ahlsell och ICA Gruppen. Ganska tråkiga aktier, absolut, men stabila. ICA har så klart svårt att komma med revolutionerande uppgifter som får kursen att rusa. Däremot kan dom visa på en stabil verksamhet som kommer att utvecklas över tid. Jämför detta med Fingerprint Cards som vi nämnde inledningsvis. Bolaget har bland de högsta volatilitets-talen på Stockholmsbörsen och en stor del av dess aktievärde består i ren spekulation gällande framtida kontrakt som företaget eventuellt kommer ro i hamn.

 

Betrakta följande diagram.

volatilitet

Den svarta kurvan visar på låg volla och den blå på hög.

volatilt

volatilt

Historisk volatilitet

Här kan du hitta historisk volatilitet på Forex.

volatilitet

Leave a Reply

CommentLuv badge
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com