April 5

Agio, vad betyder det? – definition och förklaring av agios

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Agio är det belopp med vilket priset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella beloppet.

Agio är detsamma som en kursvinst på värdepapper och valutor.

Agio är priset nu minus nominellt värde.

Synonymer till agio är premium, uppgäld, överkurs, kursskillnad och agiotage.

Motsatsen till agio är disagio.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.


Tags

aktier och fonder kort


You may also like

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350