agio

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Agio är det belopp med vilket priset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella beloppet.

Agio är detsamma som en kursvinst på värdepapper och valutor.

Agio är priset nu minus nominellt värde.

Synonymer till agio är premium, uppgäld, överkurs, kursskillnad och agiotage.

Motsatsen till agio är disagio.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter