February 14

Depreciering, vad är det? – definition och förklaring av deprecieringar

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Depreciering

Depreciering betyder att den inhemska valutan till följd av marknadsförhållanden blir mindre värd i förhållande till utländsk valuta.
Depreciering betyder en nedskrivning av värdet på en kapitalvara eller annan tillgång.
Med depreciering menas då en minskning av värdet på en valuta med rörlig växelkurs relativt andra valutor.
Motsaten till depreciering är appreciering.
På engelska betyder depreciering depreciation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?

LIBOR, vad är det? – Hur fungerar det?

LIBOR, vad är det? – Hur fungerar det?

Vad menas med överavskrivning?

Vad menas med överavskrivning?