Category

Ekonomisk Ordlista – Trading Ordlista

Vad är en Finansmarknad? – Vad du behöver veta om finansmarknader

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista | No Comments

Vad är en Finansmarknad?

Finansmarknad är ett samlingsbegrepp för globala marknader där handel sker med värdepapper. Aktiemarknaden är ett exempel på en sådan marknadsplats. En finansmarknad uppstår när aktörer köper och säljer finansiella instrument såsom aktier och värdepapper. Den gamla fysiska marknadsplatsen har i nutid mer och mer ersatts av elektroniska marknadsplatser.

En finansmarknad kan bestå av olika delar såsom

 • valutamarknaden
 • kapitalmarknaden, som delas in i värdepappersmarknaden och bankmarknaden
 • råvarumarknaden
nyckeltal

Vad är nyckeltal? | Bäst nyckeltal för aktier och aktieanalys?

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera

Vad är nyckeltal? Bäst nyckeltal för aktieanalys

Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag. De är bland annat användbara för att analysera och välja aktier att investera i. Det är ofta lättare att utvärdera verksamheten och jämföra den med andra bolag genom att titta på nyckeltalen jämfört med att titta på resultaträkningen.

Syftet med nyckeltal

Det finns mängder med nyckeltal. Gemensamt för dem alla är att de kan användas för att följa utvecklingen i företaget. Det är lätt att jämföra ett års resultat med tidigare års resultat, eller hur ett visst kvartal har gått jämfört med tidigare kvartal eller samma kvartal för ett år sedan. Tack vare nyckeltalen är det enkelt att snabbt få en överblick över verksamheten.

Denna information kan användas i beslutsfattandet i företaget eller ge investerare inblickar i vilka aktier som det är värt att investera i. Nyckeltalen möjliggör även kvantitativa aktiestrategier. Med hjälp av en aktiescreener går det snabbt att ta fram nyckeltal för börsens bolag och filtrera fram de bolag som matchar önskade kriterier.

Typer av nyckeltal

De flesta nyckeltal är ekonomiska. Det är dessa nyckeltal som används för aktier. De kan exempelvis delas in i följande kategorier:

Det finns även icke-ekonomiska nyckeltal. Här finns bland annat:

 • Kundnöjdhet
 • Tidsåtgång per produkt
 • Maskinernas nyttjande grad
 • Nyckeltal i hälsobokslut

 

Bäst nyckeltal för aktier

Bäst nyckeltal för aktier

 

Bäst nyckeltal för aktier

För att lyckas med investeringar i aktier är det viktigt att behärska nyckeltal. Det är dock inte nödvändigt att kunna alla nyckeltal.

Många investerare hittar några få favoriter bland nyckeltalen och använder dem i de flesta investeringsbeslut. Andra väljer att använda sig av ett stort antal nyckeltal.

En investerare som gör en fundamental analys tittar ofta även på företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.

Även om vi väljer att inte göra en djupdykning i företagens redovisning kan nyckeltalen ge oss den information vi behöver för att hitta de bästa aktierna.

Låt oss titta på några av de bästa nyckeltalen för aktier:

Värdering

Nyckeltal för värdering av aktier ger dig en uppfattning om hur marknaden värderar vinsten, försäljningen, tillväxten och så vidare. Stigande aktiekurser leder till högre värderingar.

 • P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster.
 • P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust.
 • P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt företaget är.
 • PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i företaget värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier.
 • EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet.
 • EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter.

Lönsamhet

Syftet med företag är att generera vinst. Genom att titta på nyckeltal för lönsamhet kan du bedöma hur lönsam en verksamhet är jämfört med konkurrenterna och hur lönsamheten utvecklats över tid.

 • Vinstmarginal: Vinstmarginalen är den del av omsättningen som blir kvar efter verksamhetskostnader, skatt och finansiella kostnader dragits av.
 • Bruttomarginal: Visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader som varu- och materialinköp betalats.
 • Rörelsemarginal: Andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnaderna, men innan finansiella kostnader och skatt dragits av.
 • ROC: Return On Capital. Lönsamhet på investerat kapital i företaget (ROC = EBIT/investerat kapital).
 • ROIC: Return On Invested Capital. Avkastning på de investerade kapitalet. Visar företagets förmåga att generera avkastning i förhållande till vad som investerats i bolaget. (ROIC = vinst/investerat kapital).
 • ROE: Return on Equity – avkastning på eget kapital. Visar hur lönsamt företaget är i förhållande på aktieägarnas satsade kapital.
 • ROA: Return on Assets – avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal tar även hänsyn till skuldsättningen när det mäter lönsamheten.
 • EBITDA-marginal: EBITDA = Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization, d.v.s. Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Detta nyckeltal visar EBIDTA i förhållande till omsättningen.
 • FCF-marginal: Fritt kassaflödemarginal. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen.

Utdelning

Utdelningsinvesteringar är en av de mest populära aktiestrategierna. Utdelningarna är den del av vinsten som företaget väljer att dela ut till aktieägarna. Samtidigt vill man att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara, vilket också går att utläsa ur nyckeltalen.

 • Utdelning/aktie: Utdelning i kronor per aktie.
 • Direktavkastning: Utdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset.
 • Utdelningsandel: Hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna.
 • YOC: Yield On cost. Visar hur stor utdelningen är i förhållande till ditt inköpspris för aktien (GAV). Detta nyckeltal måste du med andra ord räkna ut själv.

Finansiell ställning

För att kunna bedöma om verksamheten är långsiktigt hållbar är det viktigt att titta på företagets finansiella ställning. Skulder används för att expandera verksamheten och för att utnyttja kapitalet på ett effektivt sätt. Allt för stora skulder innebär emellertid en högre risk.

 • Soliditet: Andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.
 • Nettoskuld: Företagets skulder i förhållande till tillgångarna.
 • Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.
 • Balanslikviditet: Omsättningstillgångar delat med de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet balanslikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Kassalikviditet: Ett annat mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Motsvarar bolagets omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.
 • Omsättningshastighet: Omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna. Visar hur effektivt företaget använder sina tillgångar.

Sammanfattning

Nyckeltal används för att snabbt se hur ett företag mår och hur det utvecklas över tid. Med hjälp av nyckeltal är det även lätt att jämföra ett bolag med andra bolag, gärna inom samma sektor. Det finns ekonomiska nyckeltal för värdering, utdelningar, finansiell ställning och lönsamhet. Dessutom finns det andra nyckeltal för exempelvis kundnöjdhet, maskinernas nyttjandegrad och personalens hälsa.

Vanliga nyckeltal som investerare använder sig av är P/E-talet, P/S-talet, soliditet, skuldsättningsgrad och vinstmarginal. Direktavkastning, utdelningsandel och utdelningar är vanliga nyckeltal som utdelningsinvesterare använder sig av.

bästa etf

Vad är en ETF? | Tips på bra börshandlade fonder | Bästa ETF 2020

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, Investera, rot, trading

Börshandlade fonder är en slags fond som går att köpa och sälja direkt på börsen. På engelska kallas börshandlade fonder för Exchange Traded Funds, ETF. En stor fördel med ETF:er jämfört med vanliga fonder är att affären går igenom direkt, precis som för aktier. Dessutom brukar förvaltningsavgiften i börshandlade fonder vara riktigt låg, ungefär som i en indexfond. Det går att köpa ETF:er för exempelvis aktieindex, valutor eller råvaror.

Vad är ETF?

ETF står för Exchange Traded Fund, vilket på svenska betyder börshandlad fond. Det är en börshandlad produkt som påminner om fonder men som helt och hållet handlas på börsen.

Vanliga fonder handlas inte på börsen utan köps och säljs via en fondmäklare, vanligtvis vid en viss tidpunkt en gång om dagen. En ETF kan du däremot köpa och sälja när du vill så länge börsen är öppen.

Bakom varje ETF finns en underliggande tillgång. Det kan vara ett aktieindex, råvaror eller valutor.

ETF:er är vanligtvis billigare än de flesta aktiefonder eller andra aktivt förvaltade fonder.

Till skillnad från mini futures, certifikat och warranter har du ingen kreditrisk mot emittenten när du handlar med ETF:er, vilket kan vara skönt. Det gör att du med gott samvete kan äga en ETF under en längre tid utan att behöva bry dig om utgivarens finansiella status.

Tjäna pengar vid fallande priser

Vissa ETF:er finns som både Bull och som Bear. De flesta är Bull ETF, vilket innebär det att du går lång i den underliggande tillgången. Att köpa Bull ETF innebär att du satsar på att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga i värde. Priset på ETF:en utvecklas i samma riktning som marknaden.

Bear ETF köper du om du tror att den underliggande tillgången kommer att sjunka i värde. Gör den det kommer värdet på din ETF att stiga. Denna möjlighet – att satsa i både uppgång och nedgång – finns inte bland vanliga fonder.

ETF och hävstång på dina innehav

Det finns ETF:er som har hävstång. Om du köper ETF med hävstång innebär det att du får en utväxling på din investering med ett givet antal gånger. Vanliga värden är en och en halv och två gångers hävstång. Vissa amerikanska ETF:er har upp till tre gångers hävstång.

Hävstången fungerar även i nedgång vilket gör att du förlorar pengar snabbare om du köper ETF med hävstång och den underliggande tillgången utvecklas i fel riktning.

Exempel: När du handlar med hävstång innebär det att priset på din ETF ändras mycket fortare än vad priset på den underliggande tillgången ändras. Ifall du till exempel har en index-ETF med hävstång 2x och börsen stiger med 0,5 procent en viss dag då kommer värdet på ditt innehav att stiga med 1 procent.

 

 

XACT

Med bland annat XACT:s börshandlade fonder går det att få hävstång på dina investeringar. XACT kan du köpa hos Avanza och Nordnet.

Hävstång bra vid trading med ETF

Hävstång kan vara bra för att kunna binda en lite mindre mängd kapital i placeringen utan att avkastningen minskar. Det är dock något som ska användas med försiktighet och endast om du vet vad du gör.

Det finns nämligen en hake: Hävstången för en ETF balanseras om varje dag för att förbli konstant. Det innebär att om priset på den underliggande tillgången svänger mycket upp och ner kommer det att bli en urgröpningseffekt på priset på din ETF.

Om du har en lång sparhorisont är det därför oftast smartare att inte använda hävstång på dina ETF:er. På så vis förlorar du inte pengar bara för att det blir volatilt på marknaden eller om den rör sig sidledes.

Ifall du vill uppnå en hävstång på dina långsiktiga investeringar kan det vara bättre att belåna portföljen eller använda ett en börshandlad produkt med variabel hävstång, till exempel mini futures.

För kortare placeringar, till exempel vid trading, kan däremot hävstången vara till hjälp för att du inte ska behöva binda så mycket kapital i din position.

Så köper du börshandlade fonder

Det är lätt att köpa ETF på börsen. Hos nätmäklarna finns det ett stort urval av ETF:er att välja bland. Du behöver inget speciellt avtal för att kunna börja handla annat än att du förstås måste ha ett konto. Du kan öppna konto på Avanza här och på Nordnet här.

Enligt lagen om värdepappershandel är banken eller nätmäklaren tvungen att kontrollera att du har den kunskap som krävs för att kunna handla med ETF:er. Innan du kan sätta igång och handla med ETF måste du därför göra ett litet test för att bevisa att du vet hur ETF:er fungerar. Testet är inte svårt och du kommer garanterat att klara det efter att ha läst denna ETF guide!

Konto för ETF

Du kan handla ETF på vilket slags konto som helst. Om du handlar med ETF på ISK eller kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på vinsten. Istället får du varje år betala en liten skatt på hela kontots värde.

Om du äger utländska ETF:er som har utdelning kan det vara en god idé att ha dem i en kapitalförsäkring (KF) eftersom du då lär kunna få automatisk avräkning på källskatten via nätmäklaren.

Alternativet är att ha din ETF i ett aktie- och fondkonto. Då betalar du 30 procent skatt på vinsten. Å andra sidan kan du kvitta en eventuell förlust. Läs mer om olika kontotyper i vår guide om aktier för nybörjare.

Så deklarerar du en ETF

Skatteverket betraktar ETF:er precis som vanliga fonder. I de flesta fall behöver du inte själv göra något inför deklarationen. Om du har dina ETF:er i en KF eller på ett ISK är varje transaktion ointressant för Skatteverket eftersom dina innehav schablonbeskattas. Rapportering och betalning av ISK- eller KF-skatten sköter nätmäklaren åt dig.

Om du har ETF på ett aktie- och fondkonto kommer nätmäklaren att rapportera in varje transaktion till Skatteverket. När du får din deklaration är samtliga värden förifyllda. Det är således enkelt att handla med ETF eftersom du aldrig själv behöver deklarera något till Skatteverket.

Courtage och avgifter för en ETF

En stor styrka hos ETF:er jämfört med vanliga fonder är de mycket låga förvaltningsavgifterna. Det finns ETF:er som kostar så lite som 0,04 procent per år i förvaltningsavgift. Ett stort antal av de börshandlade fonderna kostar inte mer än 0,1 procent per år. Hälften av alla ETF:er kostar inte mer än 0,3 procent. De dyraste ETF:erna har en förvaltningsavgift som är under 1 procent per år.

Kontrasten är stor till de aktivt förvaltade fonderna som ofta kostar mer än 1 procent och ibland tar ut flera procent varje år i förvaltningskostnad.

Däremot måste du tänka på att du får betala courtage varje gång du köper eller säljer en ETF, precis som när du köper aktier. Tack vare nätmäklarna är det billigt. Som nybörjare kan du köpa ETF gratis hos både Avanza och Nordnet om de handlas på Stockholmsbörsen. För handel med ETF i Tyskland kostar det från 0,25 procent eller minst 1 Euro.

Månadsspara i ETF

Det bästa sättet att bygga upp ett bra sparande med ETF är att månadsspara. Det var länge inte möjligt att sätta upp ett automatiskt månadssparande i ETF, men nu går det att göra det via tjänsten ETF Månadsspar hos Nordnet. Genom att spara via utvalda samarbetspartners behöver du inte ens betala courtage! Hos Avanza går det ännu inte att lägga in ett automatiskt månadssparande men du kan givetvis köpa önskade ETF:er manuellt med jämna mellanrum.

Avanza eller Nordnet för ETF?

De bägge stora nätmäklarna Avanza och Nordnet har ett bra utbud av ETF:er. Bägge har fina listor där du kan filtrera fram intressanta ETF:er. Men vilken är bäst – Avanza eller Nordnet? Vi har gjort en liten jämförelse.

Avanza ETF

Avanza är en utmärkt plats att börja leta efter bra ETF:er. På Avanzas sida ETF – börshandlade fonder  finns över 80 olika ETF:er att välja bland. Många av Avanzas ETF:er kommer från DBX och Lyxor. Det handlar om svenska och europeiska börshandlade fonder.

På denna sida kan du filtrera listan efter aktier och räntebärande papper. Om du väljer aktie-ETF kan du filtrera resultatet vidare i en mängd olika kategorier:

 • Aktieindex: Här hittar du större delen av de ETF som finns på Avanza. Det finns en mängd olika aktieindex att välja bland. Här hittar vi världsindex, Europaindex, USA, Asien, utvecklingsländer och mycket mer.
 • Aktivt förvaltade ETF: En spännande ETF är XACT Svenska Småbolag.
 • Bygg-ETF: Byggbolag och byggmaterial, till exempel Lyxor STOXX Europe 600 Constr&Materials UCITS ETF.
 • Detaljhandel: Till exempel Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF – Acc.
 • Utdelnings-ETF / dividend ETF: ETF:er som delar ut pengar till sina ägare, till exempel den börshandlade fonden DBX GLBL DIV 100.
 • Energifonder: Energi betyder här olja och gas. Här hittar vi den börshandlade fonden Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF – Acc.
 • Finans ETF: Bank ETF, försäkringar och finansiella tjänster. Här finns bland annat svenska DBX EUROPE 600 BANKS ETF.
 • Hälsosektorn: Börshandlade fonder med aktier som har med sjukvård och sjukhus att göra.
 • Industri:
 • Kraftförsörjning: Lite mer defensiva börshandlade fonder. Utilities på engelska.
 • Media: TV, radio, internet, nyheter och andra massmedia.
 • Råvaror: Detta handlar om råvaror som brett begrepp, inte guld och silver.
 • Strategi: Om du letar efter XACT högutdelande ETF är det här du hittar den!
 • Sällanköpsvaror och tjänster: En blandning av varor från bilkomponenter till hushållsprodukter.
 • Teknologi: Aktier i teknikbolag
 • Telekommunikation: Telefonoperatörer och kommunikationsbolag.

Som om det inte vore nog går det att filtrera listan ytterligare i underkategorier. För många av kategorierna finns det bara en eller några få ETF:er. Där är det inte så relevant att filtrera vidare. För Aktieindex däremot finns det ett enormt utbud och där hjälper det att finjustera filtreringen.

Här hittar du bland annat:

 • Dax 30: Tysklands motsvarighet till OMXS30.
 • Dow Jones Industrial Average: Det berömda amerikanska aktieindexet som återspeglar 30 omsorgsfullt utvalda aktier som är tänkta att reflektera den amerikanska ekonomin.
 • Euro STOXX 50: De 50 största och mest likvida aktierna i Europa.
 • OMX Stockholm 30 GI: Stockholmsbörsens gross index – ett prisindex över Stockholmsbörsens 30 mest omsatt aktier.

Avanzas ETF-lista är riktigt avancerad. Du kan även begränsa sökningen till ett visst land eller en särskild världsdel. Vill du köpa en ETF med exponering mot Sydafrika, Taiwan eller Ryssland? Inga problem!

Slutligen kan du filtrera resultaten så att listan bara visar långa (bull) ETF eller korta (bear) ETF. Du kan även ange om du vill hitta ETF med hävstång 1,5 eller 2 gånger.

I listan över alla ETF:er ser du därefter namn, kursförändring, förvaltningsavgift och spread. I nästa flik kan du se mer detaljerad kursinformation. I en tredje flik ser du hur kursen ändrats under 1 vecka, 1 månad, 3 månad och 1 års tid.

Vi har två invändningar mot Avanzas ETF-lista. Det ena är att den inte innehåller några guld ETF. Den andra invändningen är att antalet utgivare av börshandlade fonder är begränsat. Gissningsvis har Avanza valt ut de utgivare som man anser är bäst för att det ska vara lättare att välja. De ETF:er som finns med täcker nämligen de flesta tänkbara index och andra underliggande tillgångar.

 

Avanzas lista med ETF:er

Avanzas lista med ETF:er. Här har vi filtrerat fram europeiska ETF:er inom kategorin aktier och aktieindex. Källa avanza.se

Nordnet ETF

Även Nordnet har ett imponerande utbud av ETF:er, ja det är faktiskt mycket större än hos Avanza. Här finns nästan 1 700 stycken olika ETF:er. Bland annat hittar du många av de ETF:er som tidigare handlades i USA men numera kan handlas på någon av de europeiska börserna (främst Frankfurtbörsen).

Hur hittar man egentligen rätt bland så många börshandlade fonder? Det finns en sorteringsfunktion bland Nordnets ETF:er så att du kan filtrera fram den typ av fonder som du är intresserad av.

Till att börja med går det att välja vilken typ av ETF som ska visas:

 • Aktier: Ett stort urval av aktieindex av olika slag.
 • Alternativ: Diverse alternativa investeringar, till exempel volatilitetsindex (VIX), swaps och blankade räntepapper.
 • Blandfond: ETF:er med en blandning av underliggande tillgångar.
 • Råvaror: Olika former av råvaru-ETF, till exempel energi, olja och jordbruksprodukter.
 • Räntefonder: Räntepapper, korta och långa, obligationer och företagsobligationer.
 • Övrigt: Här ryms några få börshandlade produkter som inte passade i övriga kategorier, till exempel en ETF om inflationsförväntningar (Lyxor EUR Inverse 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc).

Utöver huvudkategorierna går det att välja ett antal korsgående kategorier som exempelvis bioteknik, finans, konsument och onoterade bolag. Alla resultat kan filtreras efter land, kontinent eller region.

Ifall du föredrar att köpa ETF:er från ett visst bolag kan du filtrera fram särskilda utgivare. Här hittar vi många välbekanta namn, exempelvis:

 • BNP Paribas
 • Commerzbank
 • DNB
 • Fidelity
 • iShares
 • VanEck
 • Xtrackers

Givetvis går det även att hitta de berömda ETF:erna från XACT, till exempel XACT Sverige även om de inte visas som ett förval i filtret.

 

 

Nordnets lista med ETF:er

Nordnets lista med ETF:er är avancerad och mycket användbar. Här har vi filtrerat fram aktie-ETF:er med inriktning Asien och som präglas av låga CO2-utsläpp. Källa: Norndet.se

Nordnet har kategoriserat samtliga börshandlade produkter efter risk. Välj mellan hög risk, mellan risk och låg risk. Samma typ av kategorisering används som för vanliga fonder.

Låg risk innebär räntepapper av olika slag. Risknivå mellan handlar också om räntepapper men lite mer riskfyllda sådana, till exempel obligationer och företagsobligationer. Aktier och råvaror hamnar i den högsta risknivån. Ifall du har en lång sparhorisont är det ofta klokt att välja ETF med högre risk eftersom avkastningen då förväntas bli bättre med tiden.

Vidare går det att specificera om en ETF ska dela ut utdelningarna till ditt konto eller om du vill hitta fonder där utdelningarna återinvesteras (ackumuleras) i fonden.

Nordnet tar sitt sociala ansvar genom att göra det lätt för dig som vill köpa ETF att sortera bort vissa typer av fonder. Du kan kryssa för att du vill välja bort en eller flera av följande inriktningar:

 • Alkohol
 • Försvarsindustri
 • GMO
 • Handeldvapen
 • Kärnkraft
 • Palmolja
 • Pornografi
 • Spel och kasino
 • Tobak
 • Vapen

Dessutom finns ett hållbarhetsmått i form av en gräns för CO2-utsläpp. Om du kryssar för CO2-alternativet visas bara ETF:er som har begränsad exponering mot koldioxidsintensiva industrier och fossila bränslen. För att vara exakt är kriteriet att minst 67 procent av portföljen ska täckas av Sustainalytics analys. Data kommer från Morningstar.

Till Nordnets styrka hör att utbudet av ETF:er är mycket gott. Dessutom är denna nätmäklare bra på att presentera detaljerad information om de olika börshandlade produkterna, till exempel fördelning av innehav, samt faktablad.

 

Nordnet-ETF-XACT-Hogutdelande

Detaljerad information om ETF hos Nordnet. Här ser vi produktbeskrivning för XACT Högutdelande. Källa: Nordnet.se

Avanza eller Nordnet ETF?

De bägge nätmäklarna Nordnet och Avanza är bra på ETF:er. Nordnet uppdaterade nyligen sitt gränssnitt vilket gör att det är lättare att hitta rätt jämfört med hur det var tidigare. Nordnets lista med ETF:er är imponerande och utbudet är mycket större än vad det är hos Avanza. Dessutom finns det fler alternativ att välja bland i Nordnets lista, till exempel hållbara börshandlade fonder och möjligheten att välja bort vissa industrier.

En annan aspekt som gör Nordnet till en favorit är möjligheten att köpa guld ETF som exempelvis ETFS Physical Gold. Lite lustigt är det dock att dessa inte dyker upp i listan över ETF:er.

Om du trivs med Avanzas plattform och hittar de ETF:er du söker där är Avanza ett utmärkt val. Vill du ha ett större utbud av ETF:er har Nordnet mer att erbjuda.

Svenska börshandlade fonder

Det finns ett antal ETF:er som är registrerade i Sverige. När du köper svenska ETF:er är priset i svenska kronor. Om den underliggande tillgången är i en annan valuta har du givetvis ändå en valutarisk.

Här är ett urval av svenska ETF:er

 • DBX: ETF:er för bland annat Dax, Ryssland, Europa och olika MSCI index.
 • DWS: Eurostoxx 50 och Kina ETF
 • Lyxor: Obligationer
 • XACT: OMXS index, Sverigefond, högutdelande, svenska småbolag, XACT Bull och XACT Bear med mera.

Utländska börshandlade fonder via nätmäklare

Nyligen försvann möjligheten att köpa ETF:er från länder utanför EU. Det berodde på att MiFID II. Utbudet begränsades då kraftigt till att börja med. Sedermera har många av de amerikanska ETF:erna dykt upp i europeisk variant. De flesta av dessa handlas på Frankfurtbörsen men det finns även ETF:er som handlas på Parisbörsen och i Stockholm.

Utländska börshandlade produkter som getts ut inom EU är också bra om man jämför med de amerikanska motsvarigheterna. Den enda nackdelen med icke-amerikanska ETF’er är att de oftast har väldigt låg omsättning. Sysslar man med trading så blir det i princip omöjligt att handla. Är men mer långsiktig och handlar för att man vill investera pengar så är det int elika känsligt.

Det finns i princip samma inriktningar och det går att köpa ETF till samma låga förvaltningsavgifter. Den enda egentliga begränsningen har med urvalet att göra. I USA finns nämligen över 5 000 olika ETF:er att välja bland. Det är flera gånger mer än alla de ETF:er som finns i Europa. Med tiden kommer det säkert att dyka upp allt fler europeiska börshandlade produkter.

Bästa ETF 2019 – populära börshandlade fonder

Här hittar du en väldigt bra lista med Börshandlade fonder som jag rekommenderar.

Klicka här för att komma till listan nedan.

FAQ

Hur stor hävstång kan jag få med ETF?

Den största hävstången för svenska och europeiska ETF:er är 2x. Vissa amerikanska ETF:er har 3x hävstång.

Ska jag välja ETF eller vanliga fonder?

ETF:er är bättre än fonder på flera sätt: de är som regel billigare, de handlas på börsen och affären går igenom på en gång. Dock finns det ofta mycket mer information hos nätmäklarna om vanliga fonder. För ETF får du ibland leta lite mer efter information om fonden. För vissa inriktningar kan det dessutom vara svårt att hitta en lämplig ETF.

Är ETF bättre än aktier?

ETF:er innehåller ofta aktier. Det är som en slags fond som kan investera i flera olika tillgångar. Därför går det inte att säga att ETF är bättre än aktier. Att köpa ETF är ett bra alternativ till att köpa rena aktier för att få en bättre riskspridning på dina investeringar.

Vad är KID-dokument?

KID står för Key Information Document. Det är ett faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Syftet med KID-dokumentet är att du som köpare ska kunna jämföra olika ETF:er.

Varför går det inte att köpa amerikanska ETF:er?

När MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018 ökade kraven på nätmäklare och bankerna att förse spararna med tillräckligt med information om placeringarna. Eftersom denna typ av information inte kunde säkras för amerikanska och kanadensiska ETF:er försvann de ur sortimentet. Du kan givetvis fortfarande sälja amerikanska och kanadensiska ETF:er om du har kvar tidigare innehav.

Varför går det inte alltid att köpa tyska ETF:er?

För att kunna handla tyska ETF:er krävs ett det finns ett så kallat KID-dokument på svenska. Om utgivaren av ETF:en inte har försett nätmäklaren med ett sådant dokument kan det hända att det inte går att lägga en order.

ETF med återinvesterade utdelningar eller utbetalningar?

Vissa ETF:er delar ut utdelningarna till ditt konto medan andra återinvesterar dem i fonden. Om du behöver kassaflödet till något annat, till exempel om du lever på dina utdelningar är det bra med utdelande fonder. Ifall du tror på ETF:en är det bra att utdelningarna återinvesteras för då får du mer ränta-på-ränta-effekt på din investering.

Vad finns det för risker?

Det finns en marknadsrisk, precis som med aktier eller fonder. Marknaden kan gå både upp och ned. Om du köper ETF:er där den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta än svenska kronor har du en valutarisk också. Dessutom finns det en likviditetsrisk vilket innebär att det vid vissa tillfällen kan vara svårt att få igenom en order, till exempel om marknaden är volatil. Dock finns det ingen kreditrisk. Dina pengar är alltså säkra ifall utgivaren går i konkurs.

Kan jag belåna en ETF?

Ja, de flesta ETF:er går att belåna genom värdepappersbelåning.

Warranter

Warranter – Vad är och hur fungerar en Warrant? (turbowarrant)

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, rot, trading | No Comments

Warranter är ett finansiellt instrument som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara allt från en aktie till en valuta. Du kan spekulera i så väl uppgång som nedgång i värdet av den underliggande tillgången med hjälp av en warrant. Warranter har en inbyggd hävstång vilket tillför extra volatilitet till produkten, till skillnad från traditionella värdepapper. Hävstången medför att warranter i sin natur är mer riskfyllda investeringar än exempelvis aktier.

Hur Fungerar En Warrant?

Warranter är som sagt en typ av värdepapper som ger både utställare och köpare möjlighet att spekulera kring den underliggande tillgångens framtida värde. Detta till följd av av att warranten medför en chans att tillförskaffa, alternativt sälja, det underliggande instrumentet till ett på förhand fastställt pris. 

Två Typer Av Warranter

Eftersom det finns möjlighet att spekulera i båda högre och lägre pris i framtiden finns det två olika typer av warranter. Dessa benämns som köpwarranter samt säljwarranter. Om du förväntar dig att den underliggande tillgången kommer att vara värderad högre av marknaden i framtiden ska du förvärva en köpwarrant. Den ökar nämligen i värde, åtminstone teoretiskt sett, när värdet på den underliggande tillgången stiger. Motsatsen gäller för en säljwarrant som minskar i värde om den underliggande tillgångens marknadsvärde förändras positivt.

Emittent Och Köpare

Precis som för ett certifikat skapas och ställs en warrant ut av en emittent. Emittenten blir motparten till köparen av warranten och står således för motpartsrisken vid affären. Du som investerare gör bäst i att läsa in dig på vem motparten är innan du ger dig in i handel. Anledningen till det är att emittenten bestämmer vilka villkor som gäller för den specifika warranten.

 

Warranter

Warranter

 

Eftersom det finns flera olika emittenter på finansmarknaden kan regler och villkor skilja sig åt mellan olika warranter.  Det viktigt att motparten har en stabil kreditvärdighet för att garantera att de kan betala sina åtaganden.

Warranter Och Förfallodatum

Warranter har likt optioner ett förfallodatum. Man kan inte helt likställa optioner och warranter men det finns vissa likheter och förfallodatumet är en av dessa. När en warrant emitteras bestäms förfallodagen i regel till ett datum långt in i framtiden, ofta flera år från utställningsdatumet. Förfallodatumet är en av de viktigaste faktorerna rörande prissättningen av denna typ av värdepapper. Detta eftersom det finns en risk att investeringen blir helt värdelös om förfallodagen passeras. Det är ytterligare en aspekt som är väldigt viktig att ta i beaktning vid handel med warranter eftersom hela det investerade kapitalet riskerar att gå förlorat.

Faktorer Som Påverkar Prissättningen

Det finns fler faktorer än bara förfallodatumet som påverkar hur marknaden värderar både sälj och köpwarranter. Dessa olika faktorer har olika påverkan på vilken väg priset kommer att utvecklas. Det är viktigt att studera samtliga listade faktorer innan man handlar med warranter. Speciellt när du tar i beaktning att warranten kan bli värdelös och förlora hela sitt värde.

 • Prisförändringar i den underliggande tillgången
 • Volatilitet
 • Framtida Utdelning
 • Löptid/Förfallodag
 • Styrräntan

Samtliga listade element har alltså en inverkan på prissättningen av en given warrant. Låt oss se hur de listade faktorerna påverkar värderingen.

Prisförändringar I Underliggande Tillgång

Detta element har en högst signifikant inverkan på prisutvecklingen i en given warrant. Om du exempelvis har köpt en köpwarrant för guld, och priset på guld ökar, förväntas även priset på din köpwarrant stiga. Motsatsen gäller för en säljwarrant som minskar i värde om priset på den underliggande tillgången stiger.

Volatilitet

Volatilitet används inom den finansiella världen som ett riskmått. Således kommer en ökad volatilitet att medföra ett stigande värde på warranten. Detta för att kompensera ägaren för den kraftigare risken.

Framtida Aktietdelning

Eftersom du som ägare av en warrant inte äger den faktiska tillgången har du inte rätt till aktieutdelningen. Detta reflekteras i prissättningen. 

Löptid

Eftersom warranten blir värdelös efter att den passerat sitt förfallodatum är löptiden ett element som har stark påverkan på dess pris. Tidsvärdet minskar i takt med att löptiden närmar sig sitt slut.

Styrräntan

Precis som för alla andra finansiella tillgångar har styrräntan en inverkan på hur en warrant prissätts. Hur förändringar i styrräntan påverkar en given warrants prissättning beror i mångt och mycket på den underliggande tillgången och hur den prissätts med den nya räntan.

Turbowarranter

Turbowarranter har kortare löptid än vanliga Warranter.  En turbowarrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa (turbo köp) eller sälja (turbo sälj) en viss aktie eller annan underliggande vara till ett bestämt pris vid en viss dag i framtiden. Den största skillnaden jämfört med normala warranter är att Turbowarranterna kan slås ut före slutdagen.

Slutsats

En warrant är ett hävstångsinstrument som ställs ut av en bank eller ett annat finansiellt institut. Utställaren benämns som eminent.

Det finns två typer av warranter, köp samt sälj. Beroende på vilken riktning du tror att priset för den underliggande tillgången kommer att utvecklas köper du antingen en köpwarrant eller en säljwarrant. Prisutvecklingen i en warrant styrs främst av fem olika element. Dessa är volatilitet, prisutveckling i underliggande tillgång, styrräntan, utdelning samt löptider.

certifikat

Certifikat – Vad är och hur fungerar Certifikat?

By | Börsblogg, Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista, rot, trading | No Comments

Ett finansiellt certifikat är en strukturerad produkt som i majoriteten av fallen saknar kapitalskydd. Det liknar i stor utsträckning andra börshandlade produkter som fonder. Den huvudsakliga skillnaden återfinns i att värdet på ett certifikat beror på värdeutvecklingen på den underliggande tillgången, generellt sett en råvara, snarare än för ett specifikt företags prestationer. Organisationen som ställer ut ett certifikat benämns som emittenten. Vanligast förekommande är att emittenten är en bank alternativt ett annat företag.

Alternativ Investerings Väg

Att handla aktier och räntefonder är enkelt för de flesta som intresserar sig för sparande och investeringar. Med hjälp av ett konto på någon av de stora svenska nätmäklarna kan man handla till låga avgifter. Dessvärre återfinns inte bara högkonjunkturer i ekonomin, utan i vissa tider vill du investera i andra typer av tillgångar. Exempel kan vara guld och silver vilket kan vara svårt att både köpa och förvara fysiskt. 

Ett alternativ till att handla fysiska produkter är att bruka ett certifikat som ställts ut av en bank. Om du köper ett guldcertifikat blir du inte en guld ägare. Men du köper dig själv möjligheten att tjäna pengar på förändringar i guldpriset. Detta utan att behöva krångla med förvaring av den fysiska produkten, för att inte nämna huvudvärken med försäkring.

Underliggande Produkter

I exemplet ovan används guld som den underliggande tillgången som styr värdeutvecklingen för certifikatet. Men certifikat som finansiella produkter är bredare än så. Även valutor kan handlas med hjälp av certifikat så väl som andra råvaror. Exempel på dessa är kaffe och olja.

Certifikat Med Hävstång

Ibland kan det kännas som en evighet innan avkastningen tar fart efter att du har investerat i ett värdepapper. För somliga, särskilt swing och daytraders, kan det därför vara bra att få lite draghjälp för att snabba på värdeutvecklingen. Ett sätt att uppnå det är att handla certifikat med hävstång. Precis som namnet hävstångsprodukt indikerar återfinns en hävstångseffekt inbyggd i den finansiella produkten.

Certifikat

Certifikat

Styrka På Hävstången

Alla hävstänger är inte lika starka. Generellt sett kommer ett hävstångscertifikat med två gånger hävstång. Det innebär att om den underliggande tillgångens värde förändras med en procent förväntas även hävstångsprodukten förändras. Men förändringen stannar inte vid en procent utan rör sig istället dubbelt så mycket. Det vill säga, med två gånger hävstång kan en en-procentig uppgång i den underliggande tillgången medföra en 2-procentig värdeökning i hävstångsprodukten.

Risk Med Hävstång

Om du skulle ha ännu högre riskaptit och inte kan vänta på högre avkastning finns det för flera underliggande produkter certifikat med högre hävstång. Men att växla upp hävstången på certifikatet innebär inte bara mer uppsida. Den förbättrade möjligheten till potentiellt hög avkastning kommer givetvis på bekostnad av högre risk.

Bull Eller Bear?

Du som investerare vill givetvis ha möjlighet att tjäna pengar på börsen och de börshandlade produkterna oberoende på börsens humör. I uppgång är det enkelt att tjäna pengar genom att äga aktier och andra värdepapper som ökar i värde i takt med börsen som helhet. När börsen stiger i värde sägs den vara i en Bull-trend. Motsatsen, det vill säga när börsens aggregerade värde sjunker, kallas för en bear-trend. Men hur kan du tjäna pengar i en bear-trend?

Bear Certifikat

Ett bear certifikat är ett finansiellt instrument som designats för att generera positiv avkastning till dig som investerar när det underliggande värdet minskar. Anledningen till att det kallas ett bear certifikat är att en björn slår ned mot sina fiender. En synonym till begreppet bear certifikat är ett kort certifikat. Med hjälp av ett bear certifikat kan du exempelvis tjäna pengar på minskande pris på kaffe till följd av fördelaktiga odlingsförhållande. 

Bull Certifikat

För att tjäna pengar på produkter som befinner sig i en uppåtgående trend ska du som investerare kika på bull certifikat istället för bear certifikat. En tjur stångar som du säkert vet uppåt vilket har medfört att en börs i stigande trend kallas för en börs i bulltrend. Ett alternativ till begreppet bull certifikat är ett långt certifikat. De två begreppen är helt synonyma. Precis som för bear certifikat kan användas för att handla mer produkter än guld och silver kan ett bull certifikat brukas för exempelvis olja och andra underliggande tillgångar.

Summering

Certifikat är en finansiell produkt som emitteras av en bank eller ett annat finansiellt institut. Certifikatet är inte värt något i sig, vilket syftar till att det inte finns något i certifikatet som kommer att generera avkastning i framtiden. Istället är värdeutvecklingen för ett certifikat beroende av den underliggande tillgången. Underliggande tillgångar är vanligtvis olja, metaller eller valutor. Certifikat kan användas som alternativa investeringar i dessa tillgångar utan att behöva handskas med dem fysiskt. För den risksökande finns certifikat med hävstång vilka kan användas för att öka avkastningen, men inte utan ökad risk.