September 11

Disagio, vad betyder det? – definition och förklaring av disagios

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Disagio, vad betyder det? – definition och förklaring

Disagio är det belopp med vilket priset på en valuta eller ett värdepapper understiger det nominella beloppet.
Disagio är detsamma som en kursförlust på värdepapper och valutor.
Motsats till disagio är agio.
Synonymer är underkurs, underpris och kursförlust.
En direkt översättning av disagio till engelska blir currency gains or losses.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)