February 11

Hur och Varför Köps Aktier ut Från Börsen

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

För dig som handlar på aktiebörsen är begreppet uppköp vanligt förekommande, men vad vet du om utköp från börsen? Att ett företag köps upp av konkurrerande bolag är relativt vanligt. En mer sällsynt händelse är ett utköp.

Ett utköp innebär att majoritetsägarna, alternativt bolagets styrelse, beslutar att köpa ut företaget från den offentliga aktiebörsen. Det kan finnas flera orsaker till att en aktie köps ut från börsen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på några av de vanligaste anledningarna, samt kika på ett exempel för ökad tydlighet. Men innan det är dags att titta på varför aktier köps ut från börsen, låt oss förklara vad ett utköp innebär.

Läs vidare för att lära dig mer om hur aktier köps ut från aktiebörsen, och varför det sker. Få dessutom svaret på frågan, ”vad händer med mina aktier vid avnotering?”.

Hur köps aktier ut från aktiebörsen – Det innebär ett utköp

Företag vars aktier handlas på aktiebörsen har i regel en eller ett fåtal storägare, så kallade majoritetsägare. Dessa innehar en stor del av rösträtterna i bolaget och det är vanligt förekommande att majoritetsägarna finns representerade i styrelsen. I Sverige finns det ett antal så kallade maktbolag som tenderar att vara majoritetsägare, investmentbolagen, så som Investor och Industrivärden. Även fonder och grundare kan vara storägare.

Utöver majoritetsägarna finns det andra aktörer på börsen, småsparare. Dessa har inte lika stort inflytande över bolaget, även om de har rösträtt på bolagsstämman.

Majoritetsägare köper ut bolag från aktiebörsen

I regel sker ett utköp genom att majoritetsägarna lägger ett bud på den del av bolagets aktier som de inte redan äger. De kan då besluta att avnotera företaget från aktiebörsen. Att företaget avnoteras innebär att det inte längre finns tillgängligt för offentlig handel.

För att ett företag ska köpas ut från aktiemarknaden krävs det alltså att en stor finansiär köper utestående aktier från småsparare och andra aktieägare. När de har kontroll över företaget, kan de kliva av aktiebörsen och allmän handel stoppas. Men, varför köps aktier ut från börsen?

Därför köps aktier ut från börsen

Att aktier köps ut från börsen kan bero på flera anledningar. Här är två huvudsakliga orsaker till utköp från börsen.

  • Kostnadsbesparingar
  • Utrymme för större omstruktureringar och investeringar

Låt oss titta närmare på dem, innan vi tar ett exempel på när ett företag avnoterades från aktiebörsen till följd av utköp.

Utköps motiveras med kostnadsbesparingar

Det finns flera fördelar för ett aktiebolag att vara listade på en aktiebörs som exempelvis Nasdaq OMX eller Aktietorget. Genom att vara listade kan de enklare få tillgång till likvida medel och bolagets namn nämns vilket bidrar till marknadsföring. Men det finns även nedsidor med att vara ett börshandlat företag. De två främsta nedsidorna är:

  • Avgift för att vara listade på aktiebörs
  • Tilltagande administrationskostnader

Aktiebörsen tar nämligen ut en avgift från bolaget för att erbjuda en handelsplattform för dess aktier. Avgiften varierar beroende på vilken aktiebörs som listningen skett på.

Den andra nedsidan är de tilltagande administrationskostnaderna som det medför att vara ett börshandlat aktiebolag. Genom att köpa ut bolaget från aktiebörsen, kan företagets ledning minska kostnader. De kostnader som tillkommer administrativt för ett börsnoterat bolag är bland annat tilltagande redovisningsbörda och liknande.

Utköp från aktiebörsen för omstruktureringar

I många fall kan det vara en svår balansgång för styrelsen i ett börsnoterat företag att göra större investeringar. De stora kostnaderna kan vara svåra att motivera för alla de aktieägare som tillkommit via börsnoteringen. Det kan även vara svårt att övertyga en tillräckligt stor andel av majoritetsägarna att en given, stor, satsning är rätt.

I dessa situationer kan ett utköp från börsen vara den rätta vägen att gå. För att genomföra omstruktureringen, köper majoritetsägarna ut företaget från aktiebörsen. Genom att inte längre vara ett offentligt handlat företag, och med makten centrerad, kan värdeskapande satsningar genomföras.

Beroende på vad den långsiktiga ambitionen är, kan företagets ägare välja att fortsätta driva företaget utanför aktiemarknaden. Alternativt kan de genomföra en ny börsintroduktion efter att de uppnått det ursprungliga målet med utköpet.

Vi har nu tittat på de vanligaste anledningarna till att företag avnoteras. Därmed har det blivit dags att kika på ett verkligt exempel.

Exempel: Företag köps ut från aktiebörsen – Nordnet

Ett bolag som de allra flesta som handlar med aktier känner till är nätmäklaren Nordnet. De är Avanzas främsta konkurrent på den svenska marknaden för småsparare som önskar investera i aktier. Om du är intresserad av att jämföra dem kan du klicka in på vår artikel där vi reder ut vem av Avanza och Nordnet som har bäst service.

För att kunna hålla jämna steg i konkurrensen med Avanza, och stärka sin position inom den nordiska marknaden, ansåg Nordnets majoritetsägare att stora investeringar var nödvändiga. Målsättningen med dessa investeringar var att fräscha upp webportalen och därigenom attrahera nya kunder från ett yngre marknadssegment.

Efter att utköpet färdigställts genomfördes de investeringar som ansågs nödvändiga av Öhmangruppen, innan Nordnet återigen börsnoterades.

Det händer med dina aktier vid avnotering

En vanlig fråga bland småsparare är vad som kommer att hända med deras aktier när ett innehav köps ut från börsen. Om du inte har accepterat budet från ägarna, och de lyckas införskaffa 90% av aktierna, tvingas du ändå att sälja. Du har alltså rätt att neka budet som en del av minoritetsskyddet, men beroende på hur andra aktieägare agerar kan du bli tvungen att sälja.

Summering av utköp från aktiebörsen

Ett utköp från aktiebörsen innebär att majoritetsägarna väljer att plocka bort bolaget från den offentliga handeln. Det beror i regel på att de vill göra större investeringar som kan vara svåra att få med sig tillräckligt många aktieägare på. Företag kan nämligen gynnas av att vara aktiva i en mer privat miljö än vad som erbjuds på den offentliga aktiebörsen.

Utöver investeringsbehov kan avnoteringar och utköp även bero på att majoritetsägarna vill skära i de administrativa kostnaderna. Det är en konsekvens av det krångligare regelverket som gäller redovisning för börsnoterade aktiebolag. Dessutom kan de spara in avgiften som de betalar för att vara listade.

Du som minoritetsägare kan välja att säga nej till ett bud från majoritetsägarna som en del av minoritetsskyddet. Dessvärre tvingas du sälja din andel av företaget om storägarna förvärvar 90% eller mer av aktierna.

Om du gillade denna artikel så kan du läsa mer liknande i vårt arkiv med aktieartiklar.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading