Read more about the article Indexfonder – 30 bästa indexfonderna 2021 | (Svenska och Globala)
indexfonder

Indexfonder – 30 bästa indexfonderna 2021 | (Svenska och Globala)

Indexfonder är fonder som följer ett underliggande marknadsindex. De förvaltas passivt med målsättningen att replikera utvecklingen för det index de följer, och har i regel mycket låg avgift – eller ingen avgift alls. Förutom att de är billigare är indexfonder även enklare, tryggare och ger ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

Vi går här igenom mer om vad indexfonder är och hur du hittar de bästa indexfonderna för optimal avkastning.

Bästa indexfonder 2021

För att hitta den bästa fonden kan du fokusera på två saker: inriktning och låga avgifter. Hitta indexfonder med den inriktning du vill ha och sträva efter en så låg förvaltningsavgift som möjligt.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Vidare är förstås avkastning också en viktig variabel. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men det kan däremot ge en indikation om hur stabil en fond är. Fonder som följer index har statistiskt sett genererat större avkastning överlag, än aktivt förvaltade fonder.

Att välja fonder (både passivt och aktivt förvaltade fonder) kan förstås vara lättare sagt än gjort – i synnerhet om man är nybörjare. I denna massiva guide om indexfonder finner du allt du behöver veta för att komma igång med ett sparande i fonder.

Följande är några av de bästa indexfonderna baserat på inrikting och avgift:

 AvgiftInriktningExtra hållbara fonder
Sverigefonder   
Avanza Zero0.00%SverigeJa
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK0.20%SverigeJa
Swedbank Robur Access Sverige0.20%Sverige 
Länsförsäkringar Sverige Indexnära0.21%SverigeJa
SPP Aktiefond Sverige A0.22%SverigeJa
Europafonder   
Avanza Europa0.17%EuropaJa
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)0.20%Europa 
Swedbank Robur Access Europa0.20%Europa 
Länsförsäkringar Europa Indexnära0.21%Europa 
SPP Aktiefond Europa0.23%Europa 
Globalfonder   
Avanza Global0.08%Globalt 
Länsförsäkringar Global Indexnära0.20%Globalt 
Swedbank Robur Access Global0.20%Globalt 
SPP Global Plus A0.41%GlobaltJa
Öhman Global Marknad Hållbar A0.42%GlobaltJa
USA-fonder   
Avanza USA0.17%USAJa
DNB USA Indeks A0.17%USA 
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK0.20%USA 
Länsförsäkringar USA Indexnära0.20%USA 
Swedbank Robur Access USA0.20%USA 
Tillväxtmarknader fonder   
Avanza Emerging Markets0.29%Tillväxtmarknader 
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A0.41%Tillväxtmarknader 
DNB Global Emerging Markets Indeks A0.43%Tillväxtmarknader 
SPP Emerging Markets SRI0.47%Tillväxtmarknader 
SPP Emerging Markets Plus A0.56%Tillväxtmarknader 
Övriga fonder   
Swedbank Robur Access Asien0.20%Asien 
Länsförsäkringar Japan Indexnära0.20%Japan 
SPP Aktiefond Japan0.23%Japan 
Swedbank Robur Access Japan0.29%Japan 
Skandia Japan Exponering0.27%Japan 
Swedbank Robur Access Mix0.20%Mix 
DNB Norden Indeks A0.30%NordenJa
Handelsbanken Norden Ind Criteria A1 SEK0.40%Norden 
PLUS Mikrobolag Sverige Index0.40%Sverige Mikrobolag 
PLUS Småbolag Sverige Index0.40%Sverige Småbolag 

Läs mer om fonderna via länkarna.

Populäraste indexfonderna 2021

Såväl de populäraste indexfonderna som de i den större listan har gett bra avkastning över tid. Vilken avkastning de kommer ge framgent kan man endast sia om, men bra historisk avkastning tyder på bra förvaltning.  

Viktigt: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Såväl passivt som aktivt förvaltade fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Läs mer om fonderna på listan via länkarna.

Vad är en indexfond?

Indexfonder är fonder som investerar i aktier och andra värdepapper med hänsyn till ett visst index. Alla fonder har som mål att återspegla avkastningen i det underliggande indexet. Förvaltningen för dessa fonder sker passivt, varför avgifterna också kan hållas låga. En indexfond är billigare än en aktivt förvaltad fond.

Centralt för fonder som följer index är att de aldrig kan ge en bättre avkastning än ett visst index, men heller aldrig en sämre avkastning än index (med vissa marginaler). Detta eftersom innehavet är detsamma som i index. 

Således är dessa fonder bra för investerare som prioriterar mer trygghet framför skyhög avkastning.

Olika inriktningar

Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är upplägget för dessa fonder ofta mycket enkelt. De flesta indexfonderna faller inom en av följande kategorier:

 • Sverige
 • Global
 • USA
 • Europa
 • Tillväxtmarknader
 • Japan

Det finns även ett antal indexfonder (svenska och utländska) med specialinriktning, t.ex.:

 • Råvaror
 • Utdelningar
 • Mikrobolag
 • Småbolag
 • Hög utdelning

Vad är en indexfond

Läs mer på denna webbsida dedikerad enbart till indexfonder.

Vanliga underliggande index

Alla svenska och utländska indexfonder har ett underliggande index. Det är sällan en fond kan följa ett visst index till 100%, men som regel hamnar de flesta fonder mycket nära.
Dessa är några av de vanligaste större indexen för utländska och svenska indexfonder:

Fördelar med indexfonder

Det finns mycket som talar för ett sparande i indexfonder. Antingen som enda form eller i kombination med aktivt förvaltade fonder. Indexfonder är en smart sparform med lagom risk och potential till mycket god avkastning på sikt.

De främsta fördelarna med att spara i indexfonder/passiva fonder är:

 • Billigt: De flesta indexfonder kostar mindre än 0,40 % i avgift för förvaltning. Det finns till och med gratis indexfonder! Aktiv förvaltning är alltid dyrare.
 • Enkelt: Du väljer bara några få inriktningar, till exempel fonder globalt, USA och Europa.
 • Smart: Det har visat sig att mycket få aktivt förvaltade fonder slår index. Då är det smartare att betala billigt istället för att ge en del av sparpengarna till en aktiv förvaltare som ändå kanske inte lyckas slå index. Indexfonder ger ofta större avkastning än aktivt förvaltade fonder.
 • Bra spridning av risk: Genom en eller några få indexfonder blir du delägare i tusentals bolag. Större exponering ger lägre risk.
 • Litet startbelopp: Du kan börja spara med ett litet belopp om du vill. Det finns indexfonder där du kan börja med så lite som en krona!

plus 1668915 640 Samuelssons Rapport

Nackdelar med indexfonder

Självklart finns det även nackdelar med att spara i indexfonder, även om de är få.
Några nackdelar med att spara i indexfonder är:

 • Omöjligt att slå index: Du kan inte slå index om du sparar i indexfonder. Precis som för andra fonder måste du även dra bort förvaltningsavgiften från din avkastning.
 • Störst inte alltid bäst: De flesta index bygger på de största och mest omsatta aktierna. Det finns ingen regel som säger att det är just större aktier som ger bäst avkastning (även om de ofta brukar vara bra).
 • Inget handlingsutrymme: Indexfonder följer alltid aktiemarknaden. Förvaltaren har inget utrymme att var aktiv och bromsa när det till exempel blir turbulent på aktiemarknaderna, vilket förstås innebär en risk att fondens avkastning påverkas.

Såväl en indexfond som en aktivt förvaltad fond kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Avgiften påverkar din avkastning

Som vi nämnt tidigare är förvaltningsavgiften en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Fonder som följer ett visst index förvaltas passivt, varför avgiften således är naturligt lägre än för aktivt förvaltade fonder. Skillnader förkommer dock mellan olika indexfonder.

Ju högre avgift fonden har, desto bättre måste den prestera för att ge bra avkastning. Här kan tyckas att någon tiondels procent knappast kan spela roll, men ackumulerat över tid får det större effekt än vad många tror. Dyra avgifter riskerar att på sikt äta upp stora delar av din avkastning. 

shopping 1724299 640 Samuelssons Rapport

Så sparar du i indexfonder

Att investera i indexfonder är enkelt. Faktum är att det är mycket lättare att spara i indexfonder än i andra fonder för investerare.
Till detta finns flera anledningar:

 • Begränsat urval: Det finns bara runt 70 svenska indexfonder. Det totala antalet fonder att välja mellan är annars över 1300. Större utbud gör det ofta svårare att välja.
 • Enkel inriktning: De allra flesta passiva fonder har en mycket enkel inriktning – som land eller region. De följer ett visst index. En aktivt förvaltad fond kan ha en mer krånglig strategi.
 • Du kan fokusera på priset: En av de viktigaste sakerna att tänka på när du köper indexfonder är priset. Genom att leta efter de billigaste indexfonderna kan du lättare hitta dina guldkorn.

Så här gör du för att spara i indexfonder:

1. Hitta fonder med rätt inriktning

Börja med att fundera på vilken inriktning du vill ha på dina fonder. Viktigt är att tänka diversifiering – det vill säga riskspridning – så att du inte lägger alla ägg i samma korg. Utgå alltid från dig själv – hur hög risk är du villig att ta? Hur känner du för risk kontra avkastning?

Diversifiering är viktigt för både risknivå och avkastning.

En nybörjarportfölj med indexfonder kan förslagsvis se ut så här:

Nybörjarportfölj 1

 • 70% globalfonder
 • 15% Sverigefonder
 • 15% tillväxtmarknader och Asienfonder

En variant på nybörjarportföljen med större betoning på svenska och europeiska fonder kan se ut så här:

Nybörjarportfölj 2:

 • 40% globalfonder
 • 25% Sverigefonder
 • 25% Europafonder
 • 10% tillväxtmarknader

Hur många indexfonder ska man ha? Satsa på så många indexfonder som behövs för att du ska få den fördelning över marknader som du vill uppnå med hänsyn till exponering och risk. Vill du endast återspegla världsekonomin klarar du dig till stor del med en globalfond. Väljer du smalare indexfonder med högre risk och högre avkastning behöver du fler i portföljen. Ett tips är att låta en globalfond utgöra den större basen och sedan diversifiera med en eller flera andra indexfonder. Ju högre risk, desto mindre del av portföljen bör en fond utgöra.

2. Välj fondbolag

När du bestämt dig för vilken fördelning du vill ha mellan olika regioner är det dags att hitta lämpliga fonder att handla. Skillnaden mellan olika fondbolag är mycket mindre än skillnaden mellan olika aktieindex.
Utgångspunkten bör därför vara hur mycket fonderna kostar i förvaltningsavgift. Satsa på indexfonder med låga avgifter. 

Det finns gratis indexfonder och ungefär hälften av alla indexfonder kostar mindre än 0,30%. Det kan vara ett riktmärke. Ska dina indexfonder vara dyrare än så måste det finnas en god anledning – exempelvis en etisk inriktning.

Samtidigt finns det viss skillnad mellan fondbolagen eftersom alla inte använder samma jämförelseindex. Till exempel följer vissa svenska indexfonder det bredare SIX Return Index medan andra följer OMXS30 som fokuserar på de största bolagen. 

3. Kombinera eventuellt indexfonder med räntefonder

En kombination av indexfonder och räntefonder sänker risken i din portfölj.

Räntefonder begränsar din risk för stora värdeminskningar under perioder då det är oroligt på aktiemarknaderna. Hur stor andel räntefonder du bör ha är individuellt, men utgångspunkten är att ju kortare sparhorisont desto mer räntefonder bör du ha. Ju kortare sparhorisont, desto lägre risk.

Följande är en ”klassisk” fördelning för en fondportfölj med indexfonder och räntefonder:

 • Indexfonder: 60%
 • Räntefonder: 40%

Om vi väljer fördelningen av indexfonder enligt exemplet ovan blir fördelningen i Nybörjarportfölj 1 så här (något avrundat):

 • 40% globalfonder
 • 10% Sverigefonder
 • 10% tillväxtmarknader och Asienfonder
 • 40% räntefonder

Läs gärna mer om bästa fonderna enligt mig.

Fördelningen i Nybörjarportfölj 2 med räntepapper blir så här:

 • 25% globalfonder
 • 15% Sverigefonder
 • 15% Europafonder
 • 5% tillväxtmarknader
 • 40% räntefonder

Ett alternativ är att handla en fond som även innehåller räntepapper – exempelvis Robur Access Mix. Läs mer i vår artikel om räntefonder.

4. Månadsspara

För att kunna bygga upp ett betydande sparande i indexfonder bör du spara regelbundet. 

En stor fördel med att månadsspara är att du får mer för pengarna under perioder då börsen och en marknad går sämre. På sikt går börsen upp vilket gör att du kommer att tjäna mer pengar som du månadssparar under perioder då börsen går dåligt.

Hos Avanza klickar du på knappen ”Månadsspara” för att enkelt börja spara varje månad.

Det är även enkelt att månadsspara på Nordnet. Tänk bara på att även lägga upp en automatisk överföring från ditt bankkonto!

5. Balansera om regelbundet

Över tid kommer dina innehav att utvecklas olika. Därför bör du balansera om dina indexfonder regelbundet så att fördelningen förblir oförändrad. Annars får du en annan exponering och risknivå.

Hur ofta ska man balansera om sina indexfonder? Oftast räcker det att balansera om sina fonder en gång om året – såvida det inte är ett väldigt turbulent år med flera hastiga och större svängningar.

6. Spara långsiktigt

Indexfonder innehåller oftast olika typer av aktier och sparar du i aktier måste du vara långsiktig. Med långsiktig menas en sparhorisont på minst fem år. Anledningen är att aktieindex kan svänga ganska mycket på kort sikt. Vissa år kan dina fonder komma att tappa 20-30 procent av värdet. Ibland mer. 

Så länge du inte säljer har du inte förlorat något. Sparar du regelbundet får du istället mer för pengarna under de perioder då det går dåligt på börsen och din marknad.

Tips: Diversifiera inte för mycket

Ett misstag som många gör är att handla för många olika typer av fonder. Det kanske sällan får några negativa finansiella konsekvenser, men det är helt enkelt onödigt. Många fonder kommer inte per automatik ge mer eller högre avkastning.

Orsaken är att många fonder är snarlika. En globalfond från två olika fondbolag innehåller nästan exakt samma innehav. Även om de två fonderna följer olika index är chansen stor att en majoritet av innehaven och dess exponering är desamma. Satsa på en av fonderna, förslagsvis den med lägst avgift.

En annan sak att tänka på är att även fonder med olika typer av inriktning kan överlappa varandra ganska mycket. De globala indexfonderna har exempelvis ofta 50–70 procent exponering mot amerikanska aktier. Då behöver du sällan diversifiera fondportföljen ytterligare genom att även välja en USA indexfond.

Globala indexfonder brukar innehålla runt 10–20 procent europeiska aktier. Vill du kan du komplettera med en indexfond Europa, men du får vara medveten om att merparten av de europeiska innehaven kommer att vara desamma som finns i den globala fonden.

Att komplettera med Asien-fonder eller råvaror kan vara en god idé om du vill ha större exponering mot dessa. De brukar nämligen vara underrepresenterade i de globala fonderna. Givetvis kan det också vara intressant att komplettera med en svensk indexfond.

trend 1445445 640 Samuelssons Rapport

Indexfonder eller investmentbolag?

Generellt sett kan man dock säga att investmentbolag kan vara lite vassare när det kommer till att generera riskjusterad avkastning. Anledningen till detta är att de historiskt sett ofta har slagit index, ger en acceptabel riskspridning, har en lägre avgift och handlas dessutom ofta till en substansrabatt.

Läs mer här: Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?

Aktivt Förvaltade Fonder Eller Indexfonder?

Svaret på frågan om Aktivt Förvaltade Fonder eller Indexfonder är bäst, aktivt förvaltade eller passivt förvaltade, beror på din riskprofil. Om du som investerare är nöjd med att endast följa ett underliggande index utveckling är en passiv fond att föredra. En aktivt förvaltad fond tenderar att prestera sämre än jämförelse index, men i lite drygt 25% av fallen presterar de bättre. Är du villig att ta högre risk och försöka slå index är en aktivt förvaltad fond att föredra.

Läs mer här: Aktivt Förvaltade Fonder Eller Indexfonder

Indexfonder kan skilja sig något från index

Målet för alla indexfonder är att de ska återspegla det underliggande indexet så bra som möjligt. Det kan dock vara värt att notera att de sällan följer det underliggande indexet till 100 procent.

Här är några av anledningarna till varför avkastning i fonder kan skilja sig från det underliggande indexet:

 • Timing: Varje fond har sina regler för hur ofta innehaven behöver och ska balanseras om. När exakt denna ombalansering sker påverkar hur fonden utvecklas. Råkar ombalanseringen exempelvis vara precis innan ett av innehaven störtdyker kan det hända att indexfonden presterar bättre än index.
 • Likviditet: En bank/ett fondbolag som ska sälja/förvärva innehav är beroende av att aktierna är likvida. De flesta index följer större bolag som för det mesta är likvida men det finns undantag. När det är volatilt på marknaderna kan det ta längre tid innan de kan balanseras om.
 • Valuta: Om fonder handlas i en annan valuta än det underliggande indexet kommer valutaförändringar att påverka priset.
 • Policy: Vissa fondbolag har som policy att utesluta vissa aktier ur sina fonder ifall de inte lever upp till bolagets kriterier om ansvar och hållbarhet.
 • Avgift: Givetvis äter dessutom avgifter (i den mån de finns) upp en liten del av avkastningen, även om denna förlust är mycket mindre jämfört med aktivt förvaltade fonder i vilka effekten blir större.

Indexfonder Avanza

Avanza revolutionerade Sveriges fondmarknaden när man lanserade sin helt gratis indexfond Avanza Zero. Denna fick så småningom även sällskap av flera billiga som täcker de flesta regioner. Vill du lägga upp ett snabbt sparande med låga avgifter är Avanza generellt sett ett bra val.

Det finns flera fördelar med att placera pengar i Avanzas fonder:

 • Billiga indexfonder: Avanzas fonder kostar från 0 kr som lägst. Den dyraste från Avanza kostar 0,27 procent per år, vilket även det är relativt billigt.
 • Bredd: Avanza har fonder för var och en av de vanligaste regionerna för indexfonder: Sverige, världen, USA, Europa och tillväxtmarknader.
 • Enkelt: Det är mycket enkelt att handla svenska indexfonder hos Avanza. Gränssnittet är tydligt och enkelt. Dessutom kan du lätt köpa via mobilen om du vill.
 • Tryggt: Avanza är en pionjär bland billiga fonder. Det är en stabil och långsiktig aktör på den svenska marknaden.

Indexfonder Avanza

AvanzaAvgift
Avanza Zero0.00%
Avanza Global0.11%
Avanza Europa0.17%
Avanza USA0.17%
Avanza Emerging Markets0.29%

 Avanza Zero

Avanza Zero innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, och är Avanzas flaggskepp. Det var också den första helt gratis indexfond som släpptes på den svenska marknaden.

Avanza Zero är en icke aktivt förvaltad fond. Fonden ska följa indexet SIX30R. Det motsvarar Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier. Utvecklingen (och avkastning) i Avanza indexfond Zero motsvarar också nästan exakt utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 GI.

De största innehaven i Avanza Zero är:

 • Atlas Copco
 • Hennes & Mauritz
 • Volvo
 • Ericsson
 • Assa Abloy

Avanza Zero har nästan exakt samma avkastning som OMX Stockholm 30 GI. Här ser vi hur Avanza Zero utvecklats positivt över tid.

Avanza Global

Avanza Global är en relativt ny  från Avanza som enligt flera är den bästa globala indexfonden. Även denna är en icke aktivt förvaltad fond. Fonden ska följa indexet MSCI World NR USD. Detta innebär att det finns över 1500 olika värdepapper i fonden.

Avanza Globalfond är en så kallad matarfond. Det innebär att Avanza ska investera minst 85 procent av dina pengar i en annan fond. Med en löpande årsavgift på 0,08% är Avanza Globalfond att betrakta som en mycket billig fond för investerare.

De främsta innehaven i Avanza Globalfond är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon
 • Facebook
 • Alphabet

Avanza Globalfond är en bred icke aktivt förvaltad fond. Här ser vi utvecklingen under ett år (grön linje) jämfört med Dow Jones World Index (gul linje).

Avanza Emerging Markets

Avanza Emerging Markets är den tredje mest populära från Avanza efter Zero och Globalfond. Avanza Emerging Markets följer aktieindexet MSCI EM NR USD. Genom att investera pengar i Avanza Emerging Markets får dina pengar exponering mot flera marknader som det annars kan vara ganska svårt att investera pengar i aktier på som småsparare – däribland Kina, Indien, Taiwan och Sydkorea.

De största innehaven i Avanza Emerging Markets:

 • Alibaba Group Holding
 • Tencent Holdings
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing
 • Samsung Electronics
 • China Construction Bank Corp

Avanza USA

Avanza USA (läs mer via länken) ska följa indexet MSCI USA SRI 5% Issuer Capped ND USD. Detta index tar hänsyn till sociala frågor, miljökrav och bolagsstyrningsaspekter. Fonden kostar endast 0,17 % per år i förvaltningsavgift.

Så här ser de största innehaven i Avanza USA ut:

 • Microsoft
 • Procter & Gamble
 • Home Depot
 • Walt Disney
 • PepsiCo

Avanza Europa

Avanza Europa (läs mer via länken) är en icke aktivt förvaltad fond som ska följa indexet MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped NR EUR. Det är ett index som tar hänsyn till sådant som gäller bolagsstyrning, miljö och sociala frågor. Med den blyga förvaltningsavgiften på 0,17% är Avanza Europa ett bra val för dig som vill få god exponering mot den europeiska marknaden generellt.

De största innehaven i Avanza Europa är:

 • Roche Holding
 • ASML Holding
 • SAP
 • Novo Nordisk
 • Total

Indexfonder Nordnet

Nordnet är Sveriges näst största aktiemäklare efter Avanza. Nordnet erbjuder liksom Avanza en gratis svensk indexfond. Dessutom har man motsvarande fonder för Danmark, Norge och Finland – också dessa utan eller med låga avgifter.

På Nordnet finns nästan 70 olika fonder att välja bland, med olika höga och låga avgifter.

Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet har en helt egen ej aktivt förvaltad fond för den svenska marknaden. Fonden ska följa ett visst index – aktieindexet NASDAQ OMXSBGI. Detta är ett ganska brett index som tar hänsyn till ett 70-tal aktier på Stockholmsbörsen. Aktierna är fördelade efter storlek och omsättning.

De största innehaven i Nordnets Indexfond Sv är:

 • Ericsson
 • Volvo
 • Atlas Copco
 • Assa Abloy
 • Investor

Utveckling för Nordnet Indexfond Sv under fem års tid. Den blå linjen visar hur den utvecklats. Den gula linjen motsvarar utvecklingen för indexet OMXS 30 GI som är mer likt det index som Avanza Zero följer.

Indexfonder eller aktier?

Det här är en vanlig fråga. Bägge alternativen är bra för att få pengar att växa på sikt. Nästan alla innebär i praktiken att du blir delägare i aktier. Men vad är bäst? 

Svaret beror dels på hur mycket tid du vill lägga på ditt sparande, dels på hur du ser på marknaden. Villkoren för avgifter ser också olika ut, liksom för risk.

Så här kan du tänka:

 • Tid: Indexfonder kräver nästan ingen tid alls. Sätt upp ett månadssparande i 2-5 fonder så sköter det sig sedan nästan helt automatiskt. Ska du investera pengar i aktier måste du lägga ner mer tid på att välja ut bra aktier.
 • Kunskap: Det är inte svårt att investera i aktier, men det kräver mer kunskap än fonder.
 • Riskspridning: I princip kan du få god riskspridning genom att investera i en enda global indexfond. Köper du aktier bör du sikta på att ha minst 12-15 innehav för att få god riskspridning på dina pengar.
 • Utdelningar: De flesta fondbolag återinvesterar alla utdelningar i fonden. Äger du aktier får du istället utdelningarna i form av pengar på kontot.
 • Courtage: När du handlar aktier betalar du ett courtage när du köper och säljer. På Avanza och Nordnet går det att handla gratis som nybörjare men sedan kostar det 0,069 – 0,25% för aktier i Sverige beroende på courtageklass.
 • Förvaltningsavgift: Det finns gratisfonder men de flesta har en avgift som du betalar varje år. Aktier kostar däremot inget alls att äga oavsett vilka aktier det handlar om eller på vilken börs de finns. Noll kr i avgifter är förstås bra för din avkastning.
 • Snabbhet: Aktier kan du köpa och sälja på en gång. Priset sätts på daglig basis och du ser pengarna på kontot först någon dag senare.
 • Generell risk: Aktier har högre risk rent generellt. Exponeringen är smal, det finns en hög bolagsspecifik risk och du måste själv ombesörja din förvaltning. Fundera över hur hög risk du är villig att ta. 

Det finns inget som säger att aktier är för proffs och indexfonder är för nybörjare. Däremot är indexfonder/passiva aktiefonder ofta bra att börja med om du vill investera i aktier på ett lättare sätt, med chans till god avkastning och med lägre risk.

Det finns också småsparare och proffs som äger både enskilda aktier och indexfonder, dels för möjligheterna och dels för att balansera risk. 

Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde.

Indexfonder eller aktier Indexfonder eller aktier

Banker och fondbolag med egna indexfonder

I takt med att efterfrågan skjutit i höjden har allt fler banker och fondbolag valt att skapa sina egna fonder – precis som Avanza och Nordnet. Många passiva aktiefonder har låga avgifter, men ingen av storbankerna har indexfonder helt utan avgifter.

Så här ser de genomsnittliga förvaltningsavgifterna ut för indexfonder hos några av de största svenska bankerna och fondbolagen:

FondbolagGenomsnittlig avgift
Nordnet0.00%
Avanza0.15%
Robur0.20%
Länsförsäkringar0.23%
Nordea0.40%
SEB0.45%
Handelsbanken0.50%

Nedan presenteras några av våra fyra storbankers (Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea) mest populära indexfonder:

Indexfonder SEB

SEB har flera egna aktiefonder som följer olika index. Dessa indexfonder kan köpas direkt hos banken eller nätmäklare som Avanza och Nordnet. 

SEB indexfonder har relativt höga avgifter. Snittet ligger på 0,45%. SEB Sverige är ett undantag då den endast kostar 0,25%. Även SEB USA indexfond och SEB Europa är förnuftigt prissatta med 0,3 procent respektive 0,31 procent i förvaltningsavgift.

Indexfonder SEB

FondAvgift
SEB Etisk Global Indexfond C USD – Lux0.45%
SEB Europa C EUR – Lux0.31%
SEB Hållbarhetsfond Global Index C USD0.50%
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index0.40%
SEB Sverige 0.25%
SEB USA C USD – Lux0.30%
SEB Råvaror 0.95%

SEB Sverige Indexfond

Icke aktivt förvaltad fond som försöker följa innehaven i SIX Return Index. Det är ett brett aktieindex som representerar samtliga aktier på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

SEB Sv Indexfond placerar bland annat i:

 • Atlas Copco
 • Investor
 • Volvo
 • Hennes & Mauritz
 • Ericsson

Avanza Zero eller SEB Sv Indexfond? Den (grön linje) har till stor del gått bättre historiskt än konkurrenten Avanza (gul linje). Orsaken är att de två Sverigefonderna följer olika index. SEB använder det bredare aktieindexet SIX Return Index.

SEB Etisk Global Indexfond C USD – Lux

SEB Etisk Glob Indexfond är en ej aktivt förvaltad fond som följer MSCI ACWI Socially Responsible Index. Det är en hållbar indexfond varför fonden ska aktivt avstå från att placera i etiskt tvivelaktiga aktier.

MSCI ACWI Socially Responsible Index (SRI) innehåller ett visst antal större och medelstora företag från 23 utvecklade marknader och 26 tillväxtmarknader. Social och miljömässig hänsyn är en viktig del av indexet.

De största innehaven i SEB Etisk Globalfond är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Alphabet
 • Facebook
 • JPMorgan Chase

SEB Etisk Globalfond (grön linje) jämfört med Swedbank Robur Access (blå linje) och Nordea Globalfond Passiv Tillväxt (ljusblå linje). Utvecklingen för SEB:s etiska var nästan identisk med de två andra fonderna trots att den använder ett annat globalt jämförelseindex.

SEB Råvaror Indexfond

Fonden ska efterlikna utvecklingen i SEB:s råvaruindex, SEB Commodity Index Total Return (SEB CITR).
Detta index består av följande delar:

 • Energi
 • Ädelmetaller
 • Industrimetaller
 • Jordbruksprodukter

Det är ingen världsomspännande råvarufond utan fokus ligger på de produktions- och konsumtionsmönster som finns i norra Europa. Trots det är indexet noterat i USD vilket gör att det kan uppstå valutaeffekter (både positiva och negativa) på avkastningen.

En bra anledning att investera i råvaror är att korrelationen med aktiemarknaden inte är så stor. I grafen nedan ser vi hur SEB Råvaror spelar i en kategori för sig jämfört med fyra breda aktieindexfonder från SEB. Poängen är att denna tillgångsklass skiljer sig en del från aktier.

SEB Råvaror (grön linje) korrelerar mycket mindre med aktiemarknaden än vad fonder från olika regioner gör. De fyra övriga linjerna representerar SEB indexfonder för Sverigemarknaden, globala marknaden, Europa och USA.

Förvaltningsavgiften är hög. Samtidigt är det en ganska unik fond. SEB Råvaror använder till exempel följande metoder:

 • Optioner
 • Terminskontrakt
 • Forwardkontrakt
 • Swapavtal
 • Kreditlänkade instrument
 • Kreditlänkade finansiella derivatinstrument

Indexfonder Nordea

Hos Nordea finns fem olika indexfonder. Nordea har valt att sätta samma avgifter på samtliga indexfonder: 0,40% per år. 

Nordea indexfonderna

FondAvgiftNormanbelopp
Nordea Global Pass Tillväxt SEK0.40%3558 SEK
Nordea Sverige Pass utd0.40%3645 SEK
Nordea Sverige Pass icke-utd0.40%3645 SEK
Nordea Europe Indexfond tillväxt I (SEK)0.40%3645 SEK
Nordea Europe Indexfond tillväxt I (EUR)0.40%3558 SEK

Nordea Global Passiv Tillväxt SEK

Nordea Globalfond Pass Tillväxt SEK följer det globala världsindexet MSCI World Net Return Index.

Detta är en icke aktivt förvaltad fond som ger stor exponering mot Nordamerika med runt 67 %. Aktier från Europa står för drygt 20 % och Japan står för knappt 8 % av fonden. 

Om du köper fonden Nordea Glob Indexfond Pass Tillväxt får du ganska stor exponering mot teknikbolag som t.ex.:

 • Apple
 • Microsoft
 • Alphabet
 • com
 • Facebook

Nordea Sverige Passiv

Indexfonderna Nordea Sverige Pass från Nordea som följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap. 

I fonden hittar du bland annat:

 • Volvo
 • Ericson
 • Assa Abloy
 • Atlas Copco
 • Investor

Nordea Indexfond Sverige Pass finns i två varianter – en med utdelningar och en utan utdelningar. Om du köper fonden med utdelningar kommer utdelningarna från de olika aktierna som ingår i fonden att betalas ut till ditt konto istället för att återinvesteras.

Har du en mycket lång sparhorisont är det ofta bekvämare att låta Nordea återinvestera utdelningarna. Välj då fonden som slutar på ”icke-utd”. Resultatet blir ungefär detsamma som om du väljer att själv handla nya fondandelar för utdelningarna. Om du däremot vill investera utdelningarna i något annat eller kanske leva på utdelningar är det ofta bättre att välja Nordea indexfond Sverige utd.
Köp på Avanza
Köp på Nordnet

Nordea Europe Indexfond tillväxt

Nordea Europe tillväxt följer europeiska tillväxtbolag. I själva verket är det en mix mellan tillväxtbolag och värdebolag. De flesta aktierna i Nordea Europe Indexfond är av typen Large Cap-bolag. Fonden handlas i två varianter, i SEK och i EUR.

I denna ej aktivt förvaltade fond hittar vi välkända bolag som exempelvis:

 • Nestlé
 • Roche Holding
 • Novartis
 • HSBC
 • AstraZeneca

Handelsbanken

Handelsbanken har ett tjugotal fonder (indexfonder/aktiefonder) med en ganska stor variation. Handelsbanken har flera prisvärda indexfonder som endast kostar 0,20 procent i förvaltningsavgift. 

Handelsbankens indexfonder Global och Norden är också ganska rimligt prissatta aktiefonder med 0,4% i förvaltningsavgift. 

Indexfonder Handelsbanken

FondAvgiftNormanbelopp
 Handelsbanken Europa Index Criteria0.20%1 791 SEK
 Handelsbanken Sv 100 Index Criteria0.20%1 791 SEK
 Handelsbanken USA Index Criteria0.20%1 791 SEK
 Handelsbanken Glob Index Criteria (A1 SEK)0.40%3 558 SEK
 Handelsbanken Norden Index Criteria0.40%3 733 SEK
 Handelsbanken Pension 40 (A1 SEK)0.50%3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 50 (A1 SEK)0.50%3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 60 (A1 SEK)0.50%3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 70 (A1 SEK)0.50%3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 80 (A1 SEK)0.50%3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 90 (A1 SEK)0.50%3 883 SEK
 Handelsbanken Auto 25 Criteria0.60%4 643 SEK
 Handelsbanken Auto 50 Criteria0.60%4 719 SEK
 Handelsbanken Auto 75 Criteria0.60%4 719 SEK
 Handelsbanken Auto 100 Criteria0.60%5 473 SEK
 Handelsbanken Emerging Markets Index (Criteria)0.60%5 300 SEK
 Handelsbanken Glob Högutdelande Criteria0.60%
 Handelsbanken Glob Småbolag Index Criteria (A1 SEK)0.60%5 300 SEK
 Handelsbanken Sve Index Criteria0.65%5 731 SEK
 Handelsbanken Råvarufond0.70%6 162 SEK

 

Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)

Handelsbanken Glob Index Criteria är den populäraste av bankens alla fonder. Denna följer SESGGMN Index. Det är ett globalt index där de ingående aktierna screenas så att endast hållbara bolag kommer med. Exempelvis filtreras företag med anknytning till tobak, vapen och fossila bränslen bort.

Denna globala indexfond har betydande innehav i IT-bolag som Microsoft, Apple, Amazon och Facebook. Finans, fastigheter, hälsovård och sällanköpsvaror och tjänster väger också tungt. 

Handelsbanken USA Index Criteria

Handelsbankens indexfond USA är med sina drygt 20 000 ägare på Avanza en ganska populär fond. 

Denna är precis som globalfonden en screenad fond, d.v.s. endast bolag som uppfyller vissa hållbarhetskriterier får vara med. Fonden följer indexet Solactive ISS ESG Screened USA som utvecklats av det tyska indexbolaget Solactive. I detta index hittar vi stora och medelstora amerikanska företag.

Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria

Handelsbanken Sve 100 Index Criteria är ytterligare en av de billiga indexfonder som finns hos Handelsbanken. Denna indexfond ska följa Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index så gott det går. Detta index innehåller de 100 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Handelsbanken Sve 100 Index Criteria har gått bättre och gett högre avkastning än OMXS30 inklusive utdelningar de senaste fem åren. Källa: Avanza.

Handelsbanken Europa Index Criteria

Om du vill placera i en indexfond Europa till lågt pris kan Handelsbanken Europa Index Criteria-fonden vara ett intressant val. Denna fond följer Europaindexet  Solactive ISS ESG Screened Europe så gott det går. Det är ett index som innehåller medelstora och stora europeiska företag. Samtliga uppfyller ganska stränga kriterier på hållbarhet, ansvarstagande och miljö.

Bland de största innehaven hittar vi:

 • Nestlé
 • Roche Holding
 • Novartis
 • HSBC
 • SAP

Handelsbanken Europa Index Criteria-fonden har länge slagit den aktivt förvaltade aktiefonden Handelsbanken Europa Selektiv med högre avkastning. Här ser vi de två fonderna i jämförelse över de senaste fem åren. Källa: Avanza.

Indexfonder Swedbank Robur

Swedbanks indexfonder/aktiefonder sköts av bankens fondbolag Robur. Swedbank Robur har valt att låta alla ha en relativt låg avgift på 0,20 %. 

Samtliga av Roburs indexfonder kallas för Access, vilket innebär att de präglas av ett ”ett fördjupat hållbarhetsarbete”. Endast bolag som uppfyller vissa kriterier på hållbarhet och samhällsansvar får vara med i dessa.

IndexfondAvgiftNormanbelopp
Swedbank Robur Access USA0.30%1791 SEK
Swedbank Robur Access Asien0.30%1791 SEK
Swedbank Robur Access Mix0.30%1569 SEK
Swedbank Robur Access Sverige0.30%1791 SEK
Swedbank Robur Access Europa0.30%1791 SEK
Swedbank Robur Access Japan0.30%1791 SEK
Swedbank Robur Access Global0.30%1791 SEK

Swedbank Robur Access Asien

Swedbank Robur indexfond Asien (Access) är omåttligt populär på Avanza med nästan 70 000 ägare. 

Varför är fonden Swedbank Indexfond Robur Access Asien så populär? Det enkla svaret är att det är den enda indexfonden i Sverige som har inriktning mot Asien.

Denna Asienfond bygger på aktieindexet MSCI AC Asia Ex Japan Net. Det är ett index som följer aktiekurserna i en mängd medelstora och stora företag på de asiatiska marknaderna, exklusive Japan. Givet marknaden har fonden något högre risk. 

Några av de största innehaven i Swedbank Robur Access Asien indexfond är:

 • Alibaba Group Holding
 • Tencent Holdings
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
 • Samsung Electronics Co
 • AIA Group

Swedbank Robur Access Global

Med nästan 21 000 ägare på Avanza är fonden Swedbank Robur Access Global mycket omtyckt. 

Det är en ganska vanlig global indexfond som följer det underliggande indexet MSCI World Net. I likhet med andra globala indexfonder har denna fond från Robur stora innehav i USA som står för drygt 63% av fondens värde. 

Några av de största innehaven i Robur Access Global-fonden:

 • Apple
 • Microsoft
 • com
 • Alphabet
 • Facebook

Swedbank Robur Access Mix

Robur fonder har tagit fram något som egentligen är ganska ovanligt bland indexfonder: en blandfond. Swedbank Robur Access Mix bygger på hälften aktier och hälften räntepapper. Denna bygger på två index:

 • OMX Stockholm Benchmark Cap GI: Detta är indexfondens aktiedel. Den bygger på de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.
 • OMRX Bond All: Räntepapper som utges av stater, kommuner och företag.

Genom att fonden innehåller både räntepapper och aktier är denna utmärkt för dig som vill spara i fonder till låg avgift (0,2 %) med lägre risk än i vanliga fonder.

Swedbank Robur Access Mix (grön linje) vs Robur Access Sverige (blå linje). En indexfond som innehåller 50% räntepapper har lägre volatilitet än en vanlig fond. Det innebär mindre förlust när det går dåligt på en marknad men även mindre vinst när det går bra.

Robur Access Europa

Robur Access Europa är en europeisk fond från Swedbank Robur. Målet är att fonden ska följa indexet MSCI Europe Net så bra som möjligt. Nästan 80% av fondens aktier tillhör kategorin stora eller mycket stora bolag.

Som indexfonderna Europa är denna fond inte begränsad till EU utan innehåller aktier från länder både inom och utanför unionen.

Några av de största innehaven i Robur Access Europa-fonden är:

 • Nestlé
 • Roche Holding
 • SAP
 • Total
 • ASML Holding

Swedbank Robur Access Europa (grön linje) har historiskt gått nästan exakt lika bra som Swedbank Robur Europafond de senaste fem åren. Detta trots att indexfonden är nästan gratis. Den är över en procentenhet billigare än den aktivt förvaltade fonden från samma fondbolag.

Robur Access Sverige

Swedbank Robur Access Sverige är indexfonden som följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Därmed följer den utvecklingen av de mest omsatta och största aktierna på Stockholmsbörsen. Denna indexfond tar, liksom Swedbanks övriga indexfonder, hänsyn till vissa etiska kriterier. Därför kan avkastningen skilja sig något från hur indexet utvecklas.

Swedbank Indexfond Sverige har en blygsam förvaltningsavgift på endast 0,2%.

Swedbank Robur Sverige Access (grön linje) jämfört med Swedbank Robur Sverigefond. Swedbanks indexfonden har gått bättre på fem års sikt trots en mycket lägre förvaltningsavgift. Den aktiva förvaltningen var mer effektiv under vissa perioder men inte totalt sett. 

Till de främsta innehaven i Robur Access Sverige indexfonden hör flera av de största aktierna på Stockholmsbörsen:

 • Atlas Copco
 • Telefonaktiebolaget L M Ericsson
 • Volvo
 • Assa Abloy
 • Essity

Billigt är bra men kanske är ändå gratis bättre? Inte nödvändigtvis. Om vi jämför Robur Access Sverige-fonden med den  populära motsvarigheten Avanza Zero-fonden ser vi en intressant skillnad. Robur indexfond har presterat betydligt bättre än fonden från Avanza de senaste fem åren (se graf nedan). Trots det har Avanza Zero över 328 000 ägare medan Robur Access Sverige endast har drygt 2 200 kunder på Avanzas plattform. 

Swedbank Robur Access Sverige (grön linje) jämfört med populära Avanza Zero (blå linje). Swedbanks har gått bättre de senaste fem åren. Med facit i hand hade det varit värt att betala de extra 0,2% i förvaltningsavgift som denna indexfond kostar jämfört med gratisalternativet från Avanza.

coins 5601325 640 Samuelssons Rapport

Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter som inte är rätt. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi använder sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Vi använder cookies.

Långsiktiga fonder 2021 – Vilken fond är bäst för långsiktigt sparande?

Att vara långsiktig i sitt sparande är något av det bästa du kan göra för att få dina pengar att växa på sikt. Genom att spara regelbundet kan du uppnå en fin avkastning om du bara ger dina fonder tid att utvecklas. Här är mina tips på hur du kan hitta en bra långsiktig fond att spara i.

Först några konkreta tips. Sedan ska vi titta på hur du själv kan hitta bra fonder att köpa.

Tips på långsiktiga fonder

Här är en topplista med några av de bästa långsiktiga fonderna 2020 / 2021.

Långsiktig fond 2021Aktiv / passivHållbarAvgiftUtveckling 5 år
Sverigefonder
SEB Hållbar Sverige IndexnäraPassivJa0,26 %76,5 %
Spiltan Aktiefond InvestmentbolagPassivJa0,27 %114,7 %
PLUS Småbolag Sverige IndexPassivGenomsnittlig0,4 %
Enter Småbolagsfond AAktivGenomsnittlig1,76 %1,68  %
SEB Sverigefond SmåbolagAktivGenomsnittlig1,62 %163,9 %
Länsförsäkringar Småbolag SverigeAktivGenomsnittlig1,85 %159,2 %
C Worldwide Sweden Small Cap 1AAktivJa1,76 %138,7 %
Globala fonder
Länsförsäkringar Global IndexnärarPassivGenomsnittlig0,22 %70,5 %
Swedbank Robur Access GlobalPassivGenomsnittlig0,34 %70,7 %
DNB Global IndeksPassivGenomsnittlig0,26 %71,3 %
SPP Aktiefond GlobalPassivGenomsnittlig0,34 %72,4 %
Avanza GlobalPassivGenomsnittlig0,10 %
Skandia Global ExponeringPassivGenomsnittlig0,30 %69,7 %
SPP Global PlusPassivJa0,43 %
MS INVF Global Advantage AAktivGenomsnittlig2,08 %215,6 %
Swedbank Robur Globalfond AAktivJa1,45 %135,5 %
Tellus Globala InvestmentbolagAktivJa3,14 %131,9 %
SPP Global SolutionsAktivGenomsnittlig0,8 %115,1 %
Tillväxtmarknader
Avanza Emerging MarketsPassivGenomsnittlig0,29 %
Swedbank Robur Access AsienPassivJa0,35 %0,78 %
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USDAktivGenomsnittlig2,05 %117,8 %
Öhman Etisk Emerging Markets AAktivGenomsnittlig1,06 %104,5 %
Bästa lånsiktiga PPM-fond
AP7 SåfaPassivJa0,08%71,7 %

Hur valde jag ut fonderna? De passiva fonderna valde jag efter vilka som hade låg avgift. Jag har även sett till att få med flera etiska fonder i urvalet.

De aktivt förvaltade fonderna har jag valt ut efter prestanda – högsta avkastningen de senaste fem åren. Jag har även viktat in hållbara fonder till viss del.

Vad är lång sikt i ett fondsparande?

Låt oss börja med det viktigaste.

När jag talar om att spara i fonder och aktier brukar jag poängtera hur viktigt det är att vara långsiktigt i sitt sparande.

Men vad innebär egentligen långsiktighet?

En tumregel är att ifall du har en sparhorisont som är längre än fem år kan vi säga att du sparar på lång sikt.

Det är ingen regel som står i några regelböcker eller är huggen i sten, men det är en bra riktlinje för att hjälpa dig fatta en del viktiga beslut kring ditt sparande.

När du ska välja bra fonder att köpa är nämligen din första fråga egentligen – vilken typ av fond ska jag köpa?

I princip har du tre alternativ:

 • Räntefonder
 • Blandfonder
 • Aktiefonder

Och när du ska välja bland dessa typer av fonder är det just din sparhorisont som är den viktigaste parametern.

Har du en lång sparhorisont på minst fem år är tipset att satsa stort på aktiefonder. De har historiskt sett haft en överlägsen utveckling på lång sikt. Det är i denna kategori av fonder som vi får leta efter vad som kan kallas för långsiktiga fonder.

Har du däremot en kort sparhorisont på uppåt 1 till 3 år är det klokt att ha räntefonder istället. Risken i dessa är mycket lägre än i aktiefonder. Givetvis kan du för det mesta inte heller få samma goda avkastning i räntefonder som i aktiefonder.

Vill du använda pengarna inom 3 – 5 års tid kan det vara klokt att fördela innehavet mellan aktier och räntebärande papper. Det är precis vad en blandfond gör. Då får du troligtvis betydligt bättre avkastning än i en ren räntefond, men tar inte samma risk som när du bara har aktiefonder.

Det finns även egentligen en fjärde typ av fond – hedgefonder, men det är lite överkurs för detta inlägg.

Exakt vilka fonder du väljer att spara i kommer att ha mindre betydelse för avkastningen än detta första beslut om vilken typ av fonder du väljer.

Med det sagt – självklart vill du välja de bästa fonderna oavsett om det är långsiktiga aktiefonder, räntefonder eller blandfonder du väljer.

Nu ska vi gå igenom hur du kan göra!

Så hittar du bra långsiktiga fonder

Det finns över 1300 fonder att välja bland i Sverige. Av dessa är drygt 900 aktiefonder.

Ska man köpa de fonder som analytiker och banker tipsar om? Eller är det bättre att försöka hitta bra alternativ själv?

Jag tycker att du gott och väl kan göra jobbet själv. Det är mycket lättare än vad många tror och du lär dig samtidigt något.

Här är några tips på hur du lättare hittar rätt bland alla de fonder som finns att välja bland för att hitta några som du kan behålla på lång sikt.

1. Börja med rätt risknivå – välj aktiefonder

Jag var inne på risknivån i det föregående avsnittet när jag pratade om olika typer av fonder.

Vill du ha ett långsiktigt fondsparande kommer det per definition innebära att du behöver ha en stor del av – eller allt – ditt fondsparande i aktiefonder.

Historiskt sett brukar börsen stiga med 8 – 12 procent per år. Det är ungefär den avkastningen du borde kunna förvänta dig i en långsiktig fond, även om det vissa år kan gå antingen mycket bättre eller mycket sämre.

Är du långsiktig i ditt sparande gör du gott i att vara försiktig med räntefonder och blandfonder. Möjligen kan du ha en liten andel av ditt sparande i en räntefond för att sänka risken i portföljen, men det sker nästan alltid på bekostnad av totalavkastningen på sikt.

Om du inte behöver använda pengarna förrän om 5, 10, 20 eller 30 år gör det inte så mycket om värdet på fonderna svänger en del under tiden.

När du börjar närma dig den dag då du vill börja ta ut pengar och sälja av dina innehav kan du gradvis växla över till blandfonder eller räntefonder för att inte tvingas sälja vid ”fel” tillfälle då börsen är inne i en svacka. Men innan du kommer dit är det ofta dumt att bromsa utvecklingen genom en allt för försiktig allokering.

2. Välj inriktning

När du väl valt aktiefonder är det dags att välja inriktning på sparandet.

Jag föredrar att inte göra det för invecklat. Du kommer att märka att det finns mängder med spännande inriktningar att välja bland. Det kan vara kul, men för de flesta sparare innebär detta en distraktion, onödigt många alternativ som sällan ger några speciella fördelar i form av bättre avkastning.

Istället föreslår jag att du tänker så här.

För många av oss känns det naturligt att spara i Sverige. Den svenska aktiemarknaden är också en mogen men dynamisk aktiemarknad. Det finns gott om bra och välskötta bolag att investera i.

För att inte gå över ån efter vatten kan det med andra ord vara en idé att låta en Sverigefond utgöra grundbulten i sparandet.

Det finns både breda Sverigefonder och lite mer nischade fonder som investerare i tillväxtbolag.

Samtidigt är det dumt att lägga alla äggen i en korg. Vill du sprida på riskerna kan du med fördel komplettera Sverigefonden med en globalfond. Det är en aktiefond som har en bred internationell exponering, men som är ganska tungt viktad i amerikanska aktier.

Vill du lägga större vikt vid europeiska bolag finns det även bra långsiktiga europafonder att välja bland.

Sedan kan du alltid krydda med en liten del tillväxtmarknader, IT-fonder eller andra smalare och lite mer vågade alternativ om du vill. Det är dock absolut inget måste.

Långsiktiga fonder - PLUS Småbolag Sverige Index
PLUS Småbolag Sverige Index är ett exempel på en billig långsiktig Sverigefond med småbolag i.

3. Välj inte för många fonder

Mitt tredje tips är att fokusera på en fond från varje kategori. Exempelvis en Sverigefond, en global fond och en tillväxtmarknadsfond.

Varje fond innehåller nämligen minst 16 olika aktier. I verkligheten är det ofta många fler – 20, 30 bolag eller kanske flera hundra.

Detta innebär att du får en mycket bra riskspridning genom att bara spara i några få fonder.

Genom att inte välja allt för många fonder undviker du att röra till det i portföljen. Du får en bättre översikt över ditt sparande och får det lättare att utvärdera resultatet.

4. Fundera på fondavgiften

Ett av valen som du behöver göra är att välja ifall du ska spara i aktivt eller passivt förvaltade fonder.

Generellt sett är tipset att se till så att förvaltningsavgiften är så låg som möjligt. En hög fondavgift äter nämligen upp en betydande del av den totala avkastningen. Detta blir extra avgörande när du sparar i långsiktiga fonder.

Genom den så kallade ränta-på-ränta-effekten blir en till synes ganska låg avgift i slutändan en dyr affär.

De fonder som är billigast är de passivt förvaltade fonderna. Dessa kallas även för indexfonder.

Superinvesterare som exempelvis Warren Buffet förordar ett sparande i indexfonder. Orsaken är att det är mycket få fondförvaltare som lyckas slå index på sikt. Trots det tar de ut dyra fondavgifter.

Med det sagt så finns det faktiskt bra aktivt förvaltade långsiktiga fonder också. Jämför du kursutvecklingen under en period visar den hur fonden utvecklats efter det att alla avgifter dragits. Detta är därför ett bra mått att gå efter om du jämför aktivt och passivt förvaltade fonder.

Tänk bara på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Tar du det säkra före det osäkra väljer du indexfonder. Är du villig att ta lite extra risk för att kanske slå index väljer du ett antal väl valda aktivt förvaltade fonder hos bra fondförvaltare.

5. Köp långsiktiga fonder av en trovärdig fondförvaltare

Väljer du att investera i indexfonder och passivt förvaltade långsiktiga fonder är skillnaden mellan olika fondförvaltare minimal. Välj då de fonder som har lägst avgift.

Om du istället väljer att spara i aktivt förvaltade fonder är det en enorm skillnad mellan olika förvaltare.

Innan du köper bör du rannsaka fondförvaltaren. Hur många år har hen förvaltat fonder och just den fond du vill köpa? Hur ser förvaltarens historik ut?

Morningstar har ett mått som heter MQR som tar hjälp av AI för att utvärdera fondförvaltare. Enligt MQR är dessa de svenska förvaltare som har bäst förutsättningar att ge en god avkastning i framtiden:

 1. AMF
 2. Agenta
 3. SPP
 4. Handelsbanken
 5. Prior Nilsson
 6. Cliens
 7. ICA Banken
 8. Spiltan
 9. Avanza
 10. Tellus
 11. OPM
 12. IKC
 13. Länsförsäkringar
 14. Naventi
 15. Nordea
 16. SEB

Ett annat sätt är att titta på fondförvaltare som åstadkommit en hög riskjusterad avkastning. Med det menas att avkastningen var hög i förhållande till den risk som togs. Den riskjusterade avkastningen kan mätas med den så kallade Sharpekvoten.

Här är de fondförvaltare som har en Sharpekvot som är över 1 i minst två av sina fonder som finns att köpa i Sverige:

 • Morgan Stanley Investment Funds
 • Swedbank Robur
 • BGF
 • Franklin
 • JPM
 • Länsförsäkringar
 • Allianz
 • Fidelity
 • SEB
 • Handelsbanken
 • C Worldwide
 • UBS
 • BNP Paribas
 • Skandia
 • DNB
 • Spiltan

Vill du veta vilka fonder som har högst Sharpekvot? Du hittar dem alla i Avanzas fondlista.

6. Köpa hållbara långsiktiga fonder?

Sist men inte minst bör du fundera på om de fonder du sparar i ska vara hållbara eller inte. Många fondbolag skiftar över till att ha allt mer hållbara fonder i sitt utbud. Ibland är de standard snarare än ett tillval.

Om du är mån om att de långsiktiga fonder som du har exempelvis är miljövänliga och inte investerar i vapen, tobak, alkohol, kärnkraft eller spel är det något som du bör kontrollera.

Vissa fonder har en bredare definition av hållbarhet där de går in som aktiva ägare i de bolag som ingår i fonderna för att påverka bolagens inriktning. Hållbarhet kan också ha att göra med hur ledningen sköter bolaget och huruvida det finns långsiktiga strategier i bolaget.

Sammanfattning

Att köpa långsiktiga fonder innebär nästan alltid att köpa aktiefonder. Dessa har bäst potential att utvecklas bra i det långa loppet. Risken är samtidigt högre så du bör se till att ha en sparhorisont på minst fem år innan du sparar i denna typ av fonder.

Du bör bestämma dig för ifall du vill satsa på aktivt eller passivt förvaltade fonder.

Generellt sett gäller att det är bra med låga avgifter så att de inte äter upp sparkapitalet på sikt. Men om du hittar en skicklig fondförvaltare som uppvisat en god riskjusterad avkastning historiskt sett, avgifterna medräknade, då kan det vara ett bra val.

Oavsett om du väljer aktivt eller passivt förvaltade fonder för ditt långsiktiga sparande är mitt tips att skapa en enkel fondportfölj. Du kommer långt med en Sverigefond och en globalfond. Vill du krydda med en tillväxtmarknadsfond kan du givetvis göra det också.

Read more about the article Globalfonder 2021 – Bästa Globala indexfonder? | (Fondtips & Avanza)
globalfond

Globalfonder 2021 – Bästa Globala indexfonder? | (Fondtips & Avanza)

Globalfonder investerar i aktier på olika marknader över hela världen. Det är en mycket bred typ av fond som gärna kan få fungera som en bas i fondportföljen. Genom att äga globalfonder uppnår man ökad riskspridning, man får en internationell exponering och kan dra nytta av de globala trenderna. Globalfonder är alltså en aktiefond som investerar i aktier.

Vilka globalfonder har varit bäst det senaste året?

Här nedanför är en lista med globalfonder som är listade efter hur avkastningen varit på 1 år. Det är Avanza som har gjort den listan. Avanza har för övrigt en Globalfond som heter just Avanza Global också är värd att titta på och jämföra med de övriga. Här kan du läsa mer om Avanza Global. Den är för övrigt en global indexfond.

Bra Globalfonder – 1 års utveckling

Avanza Global – Avanza Global
Länsförsäkringar Global – länsförsäkringar global
Invesco Global Focus Eq A USD Acc
Swedbank Robur Globalfond A
MS INVF Global Opportunity A
Nordea 1 – Global Disruption BP SEK
IKC Global Trend
Tellus Globala Investmentbolag

 

För att komma till nedan lista med 1-års avkastning hos Avanza för globalfonder så kan du klicka här

Globalfonder
Här ovan kan du se vilka fonder du kan välja mellan. Riskinformation: historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vad är globalfonder?

En globalfond investerar i aktier över hela världen. Många av dessa fonder följer ett jämförelseindex som heter MSCI World och är då passivt förvaltade. Andra globalfonder är aktivt förvaltade och följer en utvald investeringsstrategi där förvaltaren har större frihet i sitt val av aktier och marknader.
Många globalfonder ligger tungt viktade i de amerikanska börserna. Detta kan ses som naturligt eftersom den amerikanska marknaden också står för drygt 40 procent av värdet på världens börser och drygt 60 procent om vi bara räknar med utvecklade börsmarknader. Samtidigt är just detta något att hålla koll på utifall ditt mål med globalfonden är att få exponering mot världens olika marknader.

Eftersom globalfonder investerar i aktier har de en högre risk än blandfonder och räntefonder, men även en större chans till en bättre avkastning på sikt. Det finns en valutarisk inblandad eftersom aktierna i handlas i andra valutor än den svenska kronan. Valutarörelser kan påverka globalfondens avkastning åt bägge hållen.
Globalfond betyder på engelska global fund eller global mutual fund.

Läs mer om bästa fonderna enligt mig.

Världsindex utveckling

Världsindex har i genomsnitt gett 7,72 procent i avkastning per år sedan 1988. De senaste 10 åren har den genomsnittliga årliga avkastningen i globalfonder varit drygt 10 procent per år. Det bör betraktas som en mycket god avkastning. Denna avkastning har också skett till en lägre volatilitet än till exempel på tillväxtmarknaderna. Globalfonder har precis som andra aktiefonder längre perioder av uppgång men då och då går aktiemarknaden in i svagare perioder med negativ utveckling innan den återhämtar sig igen.

Så skapas världsindex

MSCI World Index investerar i över 1600 olika aktier bland stora och mellanstora bolag på 23 utvecklade börsmarknader. Det ligger tungt viktat i amerikanska aktier och värdepapper. Drygt 60 procent av innehållet är i USA. Därefter kommer Japan med drygt 8 procent, Storbritannien med knappt 6 procent och Frankrike med nästan 4 procent. Kanada har drygt 3 procent och resten är fördelat på andra marknader. Andelarna varierar beroende på hur de olika marknaderna utvecklas.
Det är en relativt god balans mellan olika sektorer och branscher. Finans, IT och hälsosektorn är störst. De har runt 13-16 procent vardera. Därefter kommer industribolag, sällanköpsvaror, dagligvaror, service och energi med cirka 6-11 procent var. Övriga sektorer är material, samhällsservice och fastigheter.

Stor variation mellan olika globalfonder

Det finns ett stort utbud av fonder. Det är inte alltid så lätt att veta vilka globalfonder som är bra. De senaste fem åren har de bästa fonderna inom denna kategori gett över 15 procent per år i avkastning. De globalfonder som har haft sämst utveckling under samma period ligger i nivå med jämförelseindex. Det är alltså tydligt att vissa aktivt förvaltade fonder lyckats uppnå en god överavkastning jämfört med index. Inga garantier finns givetvis för hur det kommer att gå de närmsta åren.

globalfonder
globalfonder

 

Akta dig för höga förvaltningsavgifter

Höga fondavgifter är en fälla som riskerar att äta upp en del av din avkastning. Fondavgiften är fondförvaltarens lön för mödan, men du bör akta dig för de dyraste globalfonderna. På sikt kan en liten skillnad i avgift göra stor skillnad för ditt sparkapital. De billigaste globalfonderna är indexfonderna. Det finns många globalfonder med låg avgift (under 0,5 procent) och det finns till och med fonder som saknar förvaltningsavgift. De dyraste fonderna har en förvaltningsavgift på cirka 3 procent. Dessa fonder är inte nödvändigtvis de bästa. Som exempel kan nämnas att bland de topp 20 globalfonder som haft bäst utveckling de senaste fem åren fanns flera fonder med en avgift på runt 1 procent.

Så hittar du bra globalfonder

För att hitta bra globalfonder måste du först bestämma dig för om du vill ha en aktivt eller passivt förvaltad fond. Om du väljer en passivt förvaltad fond blir avgifterna lägre, men exponeringen kommer att vara tungt viktad mot USA. För denna typ av fond spelar det ingen stor roll vilken du väljer så länge fondförvaltaren har ett gott rykte generellt sett. Om du föredrar exponering mot småbolag eller tillväxtbolag på en global nivå finns det även sådana indexfonder.
Om du vill lägga mindre vikt vid USA kan du välja en aktivt förvaltad globalfond med en strategi som väger in andra marknader tyngre. För att hitta en bra aktivt förvaltad fond gör du bäst i att läsa på om olika fondförvaltare och deras strategier. Välj en förvaltare med gott rykte och lång historik. Undvik de dyraste fonderna.
            Tips: Bygg din egen globalfond
Ett alternativ till att försöka hitta den perfekta fonden är att bygga en egen. Då kan du själv bestämma hur exponeringen mot de olika marknaderna ska vara. För att göra det bestämmer du vilka marknader som ska ingå i ”fonden”, till exempel USA, Europa, Asien och Sverige. Sedan köper du billiga fonder från varje kategori och viktar andelarna så att de blir så stora som du önskar.

Att bygga en egen portfölj

Hur många globalfonder ska man ha? Du behöver faktiskt inte mer än en globalfond. Med över 1600 aktier och värdepapper är riskspridningen redan mycket stor. Däremot kan du fundera på om du uppnår önskad exponering med ditt fondval. Om fonden ligger tungt viktad i USA kanske du vill komplettera med en fond med fokus på andra marknader. Här kan kanske en fond för tillväxtmarknader vara intressant.
Hur stor andel globalfonder du bör ha i din fondportfölj är en fråga om riskspridning. Eftersom denna typ av fonder i sig är mycket breda skadar det inte att låta dem utgöra en ganska stor andel av portföljen. Man kan faktiskt hårdra det och tänka sig en fondportfölj som bara består av en enda globalfond. Många vill ändå ha med Sverigefonder också. Dessutom kan man vilja ha en andel räntefonder för att minska risken då börsen svänger. Vilken mix man än bestämmer sig för kan globalfonden med fördel få vara basen i fondportföljen och utgöra det största innehavet.

När ska man spara?

Det är ingen som vet exakt hur börsen kommer att utvecklas de närmsta åren. För de flesta är den smartaste strategin att spara pengar regelbundet. Sätt gärna av en del av månadslönen i ett fondsparande där globalfonder utgör basen. Då kommer du att få en god avkastning på dina sparade pengar på sikt.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen. Artikeln innehåller annonslänkar till Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Globalfonder kan minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Read more about the article Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?
Passiv förvaltning - Bra avkastning utan ansträngning

Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?

En vanlig fråga som nya sparare grunnar på är huruvida indexfonder eller investmentbolag är det bästa sättet att spara långsiktigt. Det finns såklart fördelar och nackdelar med bägge dessa sparformer, och vilket alternativ som är bäst beror därför på dina specifika preferenser och förutsättningar.

Generellt sett kan man dock säga att investmentbolag kan vara lite vassare när det kommer till att generera riskjusterad avkastning. Anledningen till detta är att de historiskt sett ofta har slagit index, ger en acceptabel riskspridning, har en lägre avgift och handlas dessutom ofta till en substansrabatt.

Med det sagt är inte verkligheten så pass svart eller vit att man kan hävda att det alltid är bättre att köpa aktier i ett investmentbolag än fondandelar i indexfonder.

När du väljer mellan att investera i indexfonder eller investmentbolag är det viktigt att ta hänsyn till skillnaderna mellan dessa. Du som köper aktier i ett investmentbolag bör ha förtroende för bolagets ledning och deras förmåga att skapa värde och generera avkastning åt dig som aktieägare. En indexfond ger istället en exponering mot ett visst index, till exempel OMX Stockholm 30 (OMXS30).

Fördelarna med indexfonder

Indexfonder har blivit allt mer populära på senare år i och med att svenska småsparare har fått upp ögonen för dessa. De ger en bred exponering mot aktiemarknaden till en relativt låg avgift och kan därmed ge en god avkastning utan att överprestera. Detta till skillnad mot de aktivt förvaltade fonderna, vars redan höga fondavgifter ständigt tycks öka och därmed behöver prestera bättre för att ge skäl för sina avgifter.

Två betydande fördelar med indexfonder är att de har en låg förvaltningsavgift och ger en bra riskspridning. Precis som fallet är med investmentbolag får du här en spridning över flera olika värdepapper oavsett hur många (eller få) fondandelar du köper.

En annan fördel med indexfonder är det faktum att det påstås vara omöjligt (eller åtminstone väldigt svårt) att slå index över tid. Detta är såväl den främsta fördelen som den största nackdelen med fonder som följer index: de varken under- eller överpresterar i förhållande till det index som de följer. Så om du vill kunna ha möjlighet att slå ett visst index kan du alltså behöva höja blicken och välja en annan sparform.

Fördelarna med investmentbolag

Investmentbolag arbetar med att investera i andra bolaget. Ofta köper de en så pass stor andel av sina portföljbolag att de får ett stort inflytande i dessa. Det är inte ovanligt att investmentbolaget får platser i portföljbolagens styrelser och aktivt hjälper dessa att växa sig större. Med tiden säljer investmentbolagen vanligtvis sitt innehav i olika portföljbolag med vinst. Det finns dock även exempel där de sitter på vissa innehav över en längre tid.

Investmentbolagen brukar med andra ord vara aktiva ägare. Genom en aktiv förvaltning och ett engagemang i bolagen som ofta löper väldigt djupt, kan de såväl vägleda portföljbolagen som göra förvärv. Och detta är generellt sett bra för dig som aktieägare då det vanligtvis leder till en god avkastning. Trots den aktiva förvaltningen av innehavet är dessutom förvaltningsavgiften låg.

Ger indexfonder eller investmentbolag bättre avkastning?

SIXRXFIIF är ett index för svenska investmentbolag. Detta investmentbolagsindex visar att investmentbolagen överlag ger en bättre avkastning än aktiefonder. Enskilda år kan dock indexfonder och andra aktiefonder ha en bättre genomsnittlig utveckling än investmentbolagen. Men över tid brukar Investor, Kinnevik, Industrivärden och de andra investmentbolagen slå aktiefonderna. En anledning är att de år som de gör detta brukar avkastningen sticka iväg så pass mycket att den markant överskuggar fondernas avkastning.

Värt att ta hänsyn till när man jämför huruvida indexfonder eller investmentbolag ger bäst avkastning är att det finns bara ett begränsat antal investmentbolag på den svenska börsen. Detta samtidigt som det finns tusentals aktiefonder, varav närmare ett hundratal av dessa är indexfonder. Många av dessa fonder kan vara ganska bra, men de fonder som tillhör de bäst presterande dras ner av de många gånger fler sämre fonderna när man tittar i genomsnitt.

Det finns alltså många mediokra eller rentav dåliga aktiefonder som drar ner snittet för de bra presterande fonderna. Så är även fallet med indexfonder – det finns exempel på sådana fonder som presterar sämre än de index som de är tänkta att följa. En anledning till detta är att det ibland kan finnas en viss diskrepans mellan innehavet i indexfonden och sammansättningen i det index som fonden har till uppgift att följa.

Det är naturligtvis inte alltid är samma fonder som fortsätter prestera bra respektive dåligt år efter år. Men investmentbolagen har funnits under en väldigt lång tid och även i regel levererat under denna långa tidsperiod. Med det sagt behöver du inte nödvändigtvis välja mellan att investera i indexfonder eller investmentbolag – du kan med fördel sprida dina gracer genom att spara i båda sparformerna.

Spara gärna i flera indexfonder eller investmentbolag

Många småsparare har uppfattningen att det är enklare att köpa fonder än aktier. Därför är indexfonder och andra aktiefonder så pass populära i Sverige. Men om du vågar intressera dig lite mer för ditt sparande och sätta dig in i skillnaderna, har du mycket att tjäna på att investera i ett investmentbolag. Detta utan att du behöver lägga ner alltför mycket tid på sparandet jämfört med ett mer aktivt aktiesparande som innefattar stockpicking.

Därför kan ett långsiktigt aktiesparande med fördel byggas runt ett antal bra investmentbolag. Tre av de stora – Industrivärden, Investor och Kinnevik – handlas ofta till stora substansrabatter. Dessa utgör en bra grund i en investmentbolagsportfölj och kan gärna toppas med lite mindre investmentbolag såsom Svolder och Bure Equity. Även Spiltan är för många ett intressant bolag, men för närvarande är det onoterat och kan endast handlas via marknadsplatsen Pepins.

Slutledning

Det är enklare sagt än gjort att ge ett rakt svar på om indexfonder eller investmentbolag är den bästa sparformen att placera pengar i. Anledningen till detta är att såväl fonder som följer ett index som investmentbolag har vissa fördelar. De kan också på ett bra sätt komplettera varandra i en välbalanserad portfölj. Men om du nödvändigtvis måste välja mellan dem är det viktigt att ha i åtanke att en indexfond per definition inte kan slå index.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Aktivt Förvaltade Fonder Eller Indexfonder? Vilka Är Bäst?

Svaret på frågan om Aktivt Förvaltade Fonder eller Indexfonder är bäst, aktivt förvaltade eller passivt förvaltade, beror på din riskprofil. Om du som investerare är nöjd med att endast följa ett underliggande index utveckling är en passiv fond att föredra. En aktivt förvaltad fond tenderar att prestera sämre än jämförelse index, men i lite drygt 25% av fallen presterar de bättre. Är du villig att ta högre risk och försöka slå index är en aktivt förvaltad fond att föredra.

Fonder i Sverige

De flesta svenska medborgarna vet att ett långsiktigt sparande inte gör sig bäst i spargrisen. Istället är intresset för att investera i börsen stort, och det ökar år för år. Men att handla på börsen innebär risker, och att ta risker utan att först vara påläst kan bli kostsamt. Till följd av att många känner av en tidsbrist i vardagen kan de vara svårt att hitta tid att sitta ner och läsa på om aktier och värdepapper att investera i.
Som ett alternativ till aktier väljer de flesta att istället vända sig till sin bankman. Tillsammans sätter de sig ner och tittar på ett brett utbud av fonder som kan användas för att investera och få pengarna att växa. Det har traditionellt sett varit bättre att investera i aktiefonder än räntefonder, om än mer riskfyllt.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Förvaltat Kapital

Det är dock inte bara genom privatsparande som svenskar äger fonder. Staten hjälper till genom premiepensionen. Det är den som enligt rapporten Fondsparandets Fördelning från 15 augusti, står för den största andelen av fondsparandet. Totalt uppgick den samlade fondförmögenheten till inte mindre än 4534 miljarder kronor vilket grovt räknat motsvarar 471 miljarder USD (2019-09-13). Hushållens direktsparande utgjorde lite drygt 10,5 procent, 486 miljarder kronor.

Aktivt Förvaltade Fonder
Aktivt Förvaltade Fonder

 

Undersökning Av Fonder

För att på ett mer konkret sätt se skillnaden i hur de olika typerna av fonder har presterat i förhållande till varandra, låt oss jämföra ett par stycken. För att göra en relevant jämförelse ska vi grotta ner oss i data från de stora bankerna i Sveriges Sverigefonder.

Aktiva FonderPassiva Fonder
·        Handelsbanken Sverige·        Handelsbanken Sverigefond Index
·        Nordea Swedish Stars·        Nordea Sverige Passiv
·        SEB Sverigefond·        SEB Sverigefond Index
·        Swedbank Robur Sverigefond·        Swedbank Robur Access Sverige

Utvalda Fonder

De aktivt förvaltade fonderna har gemensamt att förvaltningsavgiften, likt förväntat, är högre än för samtliga indexfonder. Anledningen till det är som nämnt ovan att de förvaltas av en professionell fondförvaltare som hoppas kunna välja aktier som slår index och inkludera dessa i portföljen.
Men innan vi fördjupar oss i avkastning från de utvalda fonderna måste vi reda ut vad skillnaden är mellan de båda typerna av fonder. Nedan följer en förklaring samt för och nackdelar rörande de två alternativen.

Vad Är En Indexfond?

En indexfond, eller en passivt förvaltad fond som de även kallas, är en fond som inte har någon fondförvaltare som dagligen ser efter fondens innehav. Istället väljs ett underliggande index ut vilket blir riktlinjen för hur fondens förmögenhet ska investeras. Den passivt förvaltade fondens målsättning är att replikera det underliggande indexets värdeförändringar genom att viktas på samma sätt.
Anledningen till att passivt förvaltade fonder existerar är att majoriteten av den forskning som släppts visar att det är oerhört svårt att systematiskt ha en högre avkastning än marknaden. Därför kan det anses vara en dum idé att betala någon för att ens försöka och istället reducera avgifterna och rida med index.

Fördelar

Det är i avgiften som indexfonden har en av sina främsta konkurrensfördelar. Till följd av den passiva förvaltningen är administrationsavgiften lägre. Det medför att fondavgiften kan pressas ner, i vissa fall kan den till och med avskaffas. En lägre, eller utebliven, avgift ger investeraren bättre avkastning och på sikt kan det göra en signifikant skillnad.
En annan uppsida vid passiv förvaltning är att indexfonder generellt sett har genererat bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder. Detta stöder teorin om den effektiva marknaden och är en starkt bidragande orsak till den ökande aptiten för indexfonder under 2000-talet.

Nackdelar

Som nämnt ovan är den låga avgiften en stor fördel för indexfonder. Dessvärre är anledningen till att den kan hållas så låg också en utav de främsta nackdelarna. Utan en fondförvaltare som aktivt försöker slå det utvalda jämförelseindexet kan avkastningen aldrig bli bättre. Således kan en investering i en passivt förvaltad fond bli dyr i termer av utebliven avkastning.

En Aktivt Förvaltad Fond

Som namnet indikerar sköts förvaltningen aktivt i en aktivt förvaltad fond. Det innebär att det finns en fondförvaltare, ett finansproffs, vars heltidsarbete är att förvalta fondens kapital. Genom att aktivt förvalta kapitalet är förhoppningen att fondförvaltaren ska leverera bättre avkastning på fondens investeringar än vad som annars skulle uppnås. Detta för oss in på fördelarna med aktivt förvaltade fonder.

Fördelar

Det främsta, och kanske ända, argumentet att faktiskt investera i en aktivt förvaltad fond är fondförvaltarens kompetens och möjlighet att inom fondens begränsningar investera kapitalet på ett vinstmaximerande sätt. Om fondförvaltare är skickliga i sitt yrke samt har en gnutta tur kan avkastningen i aktivt förvaltade fonder överträffa återbäring från en indexfond.

Farhågor

Tyvärr används ordet förväntas felaktigt om någon påstår att man kan förvänta sig högre avkastning från en aktivt förvaltad fond. Det är högst osannolikt att en aktivt förvaltad fond, framför allt efter avgifter, bär mer frukt än en passiv fond med liknande investeringar. Anledningen till detta är ligger i att det är otroligt svårt att veta vilka aktier som kommer att prestera bättre än andra. Detta får stöd i så väl internationella som svenska studier. Bland annat fastslår Harry Flam i sin studie “Swedish Equity Mutual Funds 1993-2013 Performance, Persistence and Presence of Skill” att det i hög grad råder bristande kompetens när det kommer till stock-picking hos svenska fondförvaltare.
Men låt oss inte döma ut fonder som sköts av en fondförvaltare helt ännu. För att bättre förstå hur avkastningen ser ut när en aktivt förvaltad fond jämförs med en relevant följer en titt på tillgängliga data nedan.

Är Aktiv Förvaltning Bättre Än Passiv?

Är då aktiv förvaltning bättre än passiv? Data har inhämtats från Avanza.se, en av Sveriges främsta nätmäklare där kunder kan handla värdepapper till konkurrenskraftiga priser. Om du skulle vilja öppna en aktiedepå kan du klicka här. Givet vad vi har lärt oss ovan bör vi förvänta oss att fondförvaltarna har haft det svårt att slå sina passiva konkurrenter. De följande graferna visar att endast en utav de 4 bankernas aktiva fonder har lyckats med bedriften att generera bättre avkastning än den passiva motsvarigheten.
Du som investerare kan dra slutsatsen att avkastningen från en indexfond med stor sannolikhet kommer att överträffa den från en aktivt förvaltad fond. Det bör dock understrykas att denna artikel endast granskar åtta fonder vilket ger fyra jämförelser. Med andra ord är urvalet av liten kvantitet vilket kan ge en missvisande bild. Därför kan du tänka att det kan vara en god idé att investera i en aktivt förvaltad fond, det går ju trotts allt att slå de passivt förvaltade fonderna. Låt oss utvärdera de olika bankernas fonder en efter en.

Handelsbanken

Handelsbankens Fonder, data från Avanza 2019-09-13

img 5db1942831c70 Samuelssons Rapport

Hos Handelsbanken har fondförvaltarna systematiskt misslyckats med att slå de passivt förvaltade fonderna och därigenom, kan man argumentera för, tagit del av sina investerares pengar utan att riktigt förtjäna det. Förvaltningsavgiften för den passivt förvaltade fonden är 0,69% jämfört med Handelsbanken Sverige vars avgift uppgår till 1,04%.

SEB

SEBs Fonder, data från Avanza 2019-09-13

img 5db1943c4edf1 Samuelssons Rapport

Inte heller SEBs fondförvaltare klarade av att generera en bättre avkastning för sina kunder än vad de skulle kunnat tillgodoräkna sig genom att investera i indexfonden. Under den senaste femårsperioden har utvecklingen varit tio procentenheter bättre i indexfonden.

Nordea

Nordeas Fonder, data från Avanza 2019-09-13

img 5db19478767e4 Samuelssons Rapport

Hos Nordea har fondförvaltarna sopat banan med sina kollegor på de övriga storbankerna i Sverige. Avkastningen de har levererat till sina kunder uppgår till 57,05 procent under de senaste fem åren. Det är bättre än någon utav de andra fonderna som ingår i denna jämförelse. Detta oavsett om det rör sig om en passivet eller aktivt förvaltad fond. Det är dock värt att notera att inte ens dessa förvaltare presterat bättre än den passiva fonden under det senaste året.

Swedbank

Swedbanks  Fonder, data från Avanza 2019-09-13

img 5db19486c1f3d Samuelssons Rapport

Hos Swedbank har kunderna inte haft ett roligt år, särskilt inte om de valt att ge sitt förtroende till fondförvaltarna. Dessa har, till skillnad från samtliga andra fonder i denna artikel, förlorat pengar. Detta samtidigt som Swedbanks indexfond faktiskt presterat ett bättre resultat än motsvarigheten hos Nordea.

Slutsatser Och Summering

En indexfond, eller passivt förvaltad fond som de också benämns, utformas för att så nära som möjligt replikera utvecklingen av det underliggande indexet. Det skiljer dem åt från aktivt förvaltade fonder som försöker generera en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Generellt kan det sägas att indexfonder är en bättre investering då de är smidiga och kostnadseffektiva. Dessutom har de tenderat att generera bättre avkastning än de aktivt förvaltade fonderna. Med det sagt är det inte hugget i sten att aktiva fonder är sämre. Om du som investerare inte ger dem chansen kan din avkastning inte bli bättre än index.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe.