April 4

Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En vanlig fråga som nya sparare grunnar på är huruvida indexfonder eller investmentbolag är det bästa sättet att spara långsiktigt. Det finns såklart fördelar och nackdelar med bägge dessa sparformer, och vilket alternativ som är bäst beror därför på dina specifika preferenser och förutsättningar.

Generellt sett kan man dock säga att investmentbolag kan vara lite vassare när det kommer till att generera riskjusterad avkastning. Anledningen till detta är att de historiskt sett ofta har slagit index, ger en acceptabel riskspridning, har en lägre avgift och handlas dessutom ofta till en substansrabatt.

Med det sagt är inte verkligheten så pass svart eller vit att man kan hävda att det alltid är bättre att köpa aktier i ett investmentbolag än fondandelar i indexfonder.

När du väljer mellan att investera i indexfonder eller investmentbolag är det viktigt att ta hänsyn till skillnaderna mellan dessa. Du som köper aktier i ett investmentbolag bör ha förtroende för bolagets ledning och deras förmåga att skapa värde och generera avkastning åt dig som aktieägare. En indexfond ger istället en exponering mot ett visst index, till exempel OMX Stockholm 30 (OMXS30).

Fördelarna med indexfonder

Indexfonder har blivit allt mer populära på senare år i och med att svenska småsparare har fått upp ögonen för dessa. De ger en bred exponering mot aktiemarknaden till en relativt låg avgift och kan därmed ge en god avkastning utan att överprestera. Detta till skillnad mot de aktivt förvaltade fonderna, vars redan höga fondavgifter ständigt tycks öka och därmed behöver prestera bättre för att ge skäl för sina avgifter.

Två betydande fördelar med indexfonder är att de har en låg förvaltningsavgift och ger en bra riskspridning. Precis som fallet är med investmentbolag får du här en spridning över flera olika värdepapper oavsett hur många (eller få) fondandelar du köper.

En annan fördel med indexfonder är det faktum att det påstås vara omöjligt (eller åtminstone väldigt svårt) att slå index över tid. Detta är såväl den främsta fördelen som den största nackdelen med fonder som följer index: de varken under- eller överpresterar i förhållande till det index som de följer. Så om du vill kunna ha möjlighet att slå ett visst index kan du alltså behöva höja blicken och välja en annan sparform.

Fördelarna med investmentbolag

Investmentbolag arbetar med att investera i andra bolaget. Ofta köper de en så pass stor andel av sina portföljbolag att de får ett stort inflytande i dessa. Det är inte ovanligt att investmentbolaget får platser i portföljbolagens styrelser och aktivt hjälper dessa att växa sig större. Med tiden säljer investmentbolagen vanligtvis sitt innehav i olika portföljbolag med vinst. Det finns dock även exempel där de sitter på vissa innehav över en längre tid.

Investmentbolagen brukar med andra ord vara aktiva ägare. Genom en aktiv förvaltning och ett engagemang i bolagen som ofta löper väldigt djupt, kan de såväl vägleda portföljbolagen som göra förvärv. Och detta är generellt sett bra för dig som aktieägare då det vanligtvis leder till en god avkastning. Trots den aktiva förvaltningen av innehavet är dessutom förvaltningsavgiften låg.

Ger indexfonder eller investmentbolag bättre avkastning?

SIXRXFIIF är ett index för svenska investmentbolag. Detta investmentbolagsindex visar att investmentbolagen överlag ger en bättre avkastning än aktiefonder. Enskilda år kan dock indexfonder och andra aktiefonder ha en bättre genomsnittlig utveckling än investmentbolagen. Men över tid brukar Investor, Kinnevik, Industrivärden och de andra investmentbolagen slå aktiefonderna. En anledning är att de år som de gör detta brukar avkastningen sticka iväg så pass mycket att den markant överskuggar fondernas avkastning.

Värt att ta hänsyn till när man jämför huruvida indexfonder eller investmentbolag ger bäst avkastning är att det finns bara ett begränsat antal investmentbolag på den svenska börsen. Detta samtidigt som det finns tusentals aktiefonder, varav närmare ett hundratal av dessa är indexfonder. Många av dessa fonder kan vara ganska bra, men de fonder som tillhör de bäst presterande dras ner av de många gånger fler sämre fonderna när man tittar i genomsnitt.

Det finns alltså många mediokra eller rentav dåliga aktiefonder som drar ner snittet för de bra presterande fonderna. Så är även fallet med indexfonder – det finns exempel på sådana fonder som presterar sämre än de index som de är tänkta att följa. En anledning till detta är att det ibland kan finnas en viss diskrepans mellan innehavet i indexfonden och sammansättningen i det index som fonden har till uppgift att följa.

Det är naturligtvis inte alltid är samma fonder som fortsätter prestera bra respektive dåligt år efter år. Men investmentbolagen har funnits under en väldigt lång tid och även i regel levererat under denna långa tidsperiod. Med det sagt behöver du inte nödvändigtvis välja mellan att investera i indexfonder eller investmentbolag – du kan med fördel sprida dina gracer genom att spara i båda sparformerna.

Spara gärna i flera indexfonder eller investmentbolag

Många småsparare har uppfattningen att det är enklare att köpa fonder än aktier. Därför är indexfonder och andra aktiefonder så pass populära i Sverige. Men om du vågar intressera dig lite mer för ditt sparande och sätta dig in i skillnaderna, har du mycket att tjäna på att investera i ett investmentbolag. Detta utan att du behöver lägga ner alltför mycket tid på sparandet jämfört med ett mer aktivt aktiesparande som innefattar stockpicking.

Därför kan ett långsiktigt aktiesparande med fördel byggas runt ett antal bra investmentbolag. Tre av de stora – Industrivärden, Investor och Kinnevik – handlas ofta till stora substansrabatter. Dessa utgör en bra grund i en investmentbolagsportfölj och kan gärna toppas med lite mindre investmentbolag såsom Svolder och Bure Equity. Även Spiltan är för många ett intressant bolag, men för närvarande är det onoterat och kan endast handlas via marknadsplatsen Pepins.

Slutledning

Det är enklare sagt än gjort att ge ett rakt svar på om indexfonder eller investmentbolag är den bästa sparformen att placera pengar i. Anledningen till detta är att såväl fonder som följer ett index som investmentbolag har vissa fördelar. De kan också på ett bra sätt komplettera varandra i en välbalanserad portfölj. Men om du nödvändigtvis måste välja mellan dem är det viktigt att ha i åtanke att en indexfond per definition inte kan slå index.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Här hittar du vårt arkiv med artiklar om indexfonder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Svenska investmentbolag

Svenska investmentbolag