April 4

Indexfonder – 30 bästa indexfonderna 2024 | (Svenska och Globala)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Indexfonder är en typ av investeringsfond som försöker att spegla en specifik indexs avkastning så exakt som möjligt. Dessa fonder investerar i de samma aktier eller obligationer som ingår i det valda indexet i samma proportioner som indexet och försöker därmed att replikera dess resultat. Indexfonder är en form av passiv investering eftersom de inte försöker att slå marknaden utan snarare följa dess utveckling.

När det gäller de bästa indexfonderna, är det viktigt att förstå att detta kan variera över tid och beror på flera faktorer såsom kostnader, spårningsnoggrannhet, tillgänglighet, och kundservice. Det är också viktigt att överväga vilket index eller vilken marknad man vill exponera sig mot.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Indexfonder är fonder som följer ett underliggande marknadsindex. De förvaltas passivt med målsättningen att replikera utvecklingen för det index de följer, och har i regel mycket låg avgift – eller ingen avgift alls. Förutom att de är billigare är indexfonder även enklare, tryggare och ger ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

Vi går här igenom mer om vad indexfonder är och hur du hittar de bästa indexfonderna för optimal avkastning.

Artikelns Innehåll

Indexfonder

För att hitta den bästa fonden kan du fokusera på två saker: inriktning och låga avgifter. Hitta indexfonder med den inriktning du vill ha och sträva efter en så låg förvaltningsavgift som möjligt.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Vidare är förstås avkastning också en viktig variabel. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men det kan däremot ge en indikation om hur stabil en fond är. Fonder som följer index har statistiskt sett genererat större avkastning överlag, än aktivt förvaltade fonder.

Att välja fonder (både passivt och aktivt förvaltade fonder) kan förstås vara lättare sagt än gjort – i synnerhet om man är nybörjare. I denna massiva guide om indexfonder finner du allt du behöver veta för att komma igång med ett sparande i fonder.

Följande är några av de bästa indexfonderna baserat på inrikting och avgift:

Avgift Inriktning Extra hållbara fonder
Sverigefonder
Avanza Zero 0.00% Sverige Ja
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK 0.20% Sverige Ja
Swedbank Robur Access Sverige 0.20% Sverige
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 0.21% Sverige Ja
SPP Aktiefond Sverige A 0.22% Sverige Ja
Europafonder
Avanza Europa 0.17% Europa Ja
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 0.20% Europa
Swedbank Robur Access Europa 0.20% Europa
Länsförsäkringar Europa Indexnära 0.21% Europa
SPP Aktiefond Europa 0.23% Europa
Globalfonder
Avanza Global 0.08% Globalt
Länsförsäkringar Global Indexnära 0.20% Globalt
Swedbank Robur Access Global 0.20% Globalt
SPP Global Plus A 0.41% Globalt Ja
Öhman Global Marknad Hållbar A 0.42% Globalt Ja
USA-fonder
Avanza USA 0.17% USA Ja
DNB USA Indeks A 0.17% USA
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 0.20% USA
Länsförsäkringar USA Indexnära 0.20% USA
Swedbank Robur Access USA 0.20% USA
Tillväxtmarknader fonder
Avanza Emerging Markets 0.29% Tillväxtmarknader
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A 0.41% Tillväxtmarknader
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0.43% Tillväxtmarknader
SPP Emerging Markets SRI 0.47% Tillväxtmarknader
SPP Emerging Markets Plus A 0.56% Tillväxtmarknader
Övriga fonder
Swedbank Robur Access Asien 0.20% Asien
Länsförsäkringar Japan Indexnära 0.20% Japan
SPP Aktiefond Japan 0.23% Japan
Swedbank Robur Access Japan 0.29% Japan
Skandia Japan Exponering 0.27% Japan
Swedbank Robur Access Mix 0.20% Mix
DNB Norden Indeks A 0.30% Norden Ja
Handelsbanken Norden Ind Criteria A1 SEK 0.40% Norden
PLUS Mikrobolag Sverige Index 0.40% Sverige Mikrobolag
PLUS Småbolag Sverige Index 0.40% Sverige Småbolag

Läs mer om fonderna via länkarna.

Populäraste indexfonderna

Såväl de populäraste indexfonderna som de i den större listan har gett bra avkastning över tid. Vilken avkastning de kommer ge framgent kan man endast sia om, men bra historisk avkastning tyder på bra förvaltning.

Viktigt: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Såväl passivt som aktivt förvaltade fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Läs mer om fonderna på listan via länkarna.

Vad är en indexfond?

Indexfonder är fonder som investerar i aktier och andra värdepapper med hänsyn till ett visst index. Alla fonder har som mål att återspegla avkastningen i det underliggande indexet. Förvaltningen för dessa fonder sker passivt, varför avgifterna också kan hållas låga. En indexfond är billigare än en aktivt förvaltad fond.

Centralt för fonder som följer index är att de aldrig kan ge en bättre avkastning än ett visst index, men heller aldrig en sämre avkastning än index (med vissa marginaler). Detta eftersom innehavet är detsamma som i index.

Således är dessa fonder bra för investerare som prioriterar mer trygghet framför skyhög avkastning.

Olika inriktningar

Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är upplägget för dessa fonder ofta mycket enkelt. De flesta indexfonderna faller inom en av följande kategorier:

 • Sverige
 • Global
 • USA
 • Europa
 • Tillväxtmarknader
 • Japan

Det finns även ett antal indexfonder (svenska och utländska) med specialinriktning, t.ex.:

Vad är en indexfond

Läs mer på denna webbsida dedikerad enbart till indexfonder.

Vanliga underliggande index

Alla svenska och utländska indexfonder har ett underliggande index. Det är sällan en fond kan följa ett visst index till 100%, men som regel hamnar de flesta fonder mycket nära.
Dessa är några av de vanligaste större indexen för utländska och svenska indexfonder:

Fördelar med indexfonder

Det finns mycket som talar för ett sparande i indexfonder. Antingen som enda form eller i kombination med aktivt förvaltade fonder. Indexfonder är en smart sparform med lagom risk och potential till mycket god avkastning på sikt.

De främsta fördelarna med att spara i indexfonder/passiva fonder är:

 • Billigt: De flesta indexfonder kostar mindre än 0,40 % i avgift för förvaltning. Det finns till och med gratis indexfonder! Aktiv förvaltning är alltid dyrare.
 • Enkelt: Du väljer bara några få inriktningar, till exempel fonder globalt, USA och Europa.
 • Smart: Det har visat sig att mycket få aktivt förvaltade fonder slår index. Då är det smartare att betala billigt istället för att ge en del av sparpengarna till en aktiv förvaltare som ändå kanske inte lyckas slå index. Indexfonder ger ofta större avkastning än aktivt förvaltade fonder.
 • Bra spridning av risk: Genom en eller några få indexfonder blir du delägare i tusentals bolag. Större exponering ger lägre risk.
 • Litet startbelopp: Du kan börja spara med ett litet belopp om du vill. Det finns indexfonder där du kan börja med så lite som en krona!

Nackdelar med indexfonder

Självklart finns det även nackdelar med att spara i indexfonder, även om de är få.
Några nackdelar med att spara i indexfonder är:

 • Omöjligt att slå index: Du kan inte slå index om du sparar i indexfonder. Precis som för andra fonder måste du även dra bort förvaltningsavgiften från din avkastning.
 • Störst inte alltid bäst: De flesta index bygger på de största och mest omsatta aktierna. Det finns ingen regel som säger att det är just större aktier som ger bäst avkastning (även om de ofta brukar vara bra).
 • Inget handlingsutrymme: Indexfonder följer alltid aktiemarknaden. Förvaltaren har inget utrymme att var aktiv och bromsa när det till exempel blir turbulent på aktiemarknaderna, vilket förstås innebär en risk att fondens avkastning påverkas.

Såväl en indexfond som en aktivt förvaltad fond kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Avgiften påverkar din avkastning

Som vi nämnt tidigare är förvaltningsavgiften en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Fonder som följer ett visst index förvaltas passivt, varför avgiften således är naturligt lägre än för aktivt förvaltade fonder. Skillnader förkommer dock mellan olika indexfonder.

Ju högre avgift fonden har, desto bättre måste den prestera för att ge bra avkastning. Här kan tyckas att någon tiondels procent knappast kan spela roll, men ackumulerat över tid får det större effekt än vad många tror. Dyra avgifter riskerar att på sikt äta upp stora delar av din avkastning.

Så sparar du i indexfonder

Att investera i indexfonder är enkelt. Faktum är att det är mycket lättare att spara i indexfonder än i andra fonder för investerare.
Till detta finns flera anledningar:

 • Begränsat urval: Det finns bara runt 70 svenska indexfonder. Det totala antalet fonder att välja mellan är annars över 1300. Större utbud gör det ofta svårare att välja.
 • Enkel inriktning: De allra flesta passiva fonder har en mycket enkel inriktning – som land eller region. De följer ett visst index. En aktivt förvaltad fond kan ha en mer krånglig strategi.
 • Du kan fokusera på priset: En av de viktigaste sakerna att tänka på när du köper indexfonder är priset. Genom att leta efter de billigaste indexfonderna kan du lättare hitta dina guldkorn.

Så här gör du för att spara i indexfonder:

1. Hitta fonder med rätt inriktning

Börja med att fundera på vilken inriktning du vill ha på dina fonder. Viktigt är att tänka diversifiering – det vill säga riskspridning – så att du inte lägger alla ägg i samma korg. Utgå alltid från dig själv – hur hög risk är du villig att ta? Hur känner du för risk kontra avkastning?

Diversifiering är viktigt för både risknivå och avkastning.

En nybörjarportfölj med indexfonder kan förslagsvis se ut så här:

Nybörjarportfölj 1

 • 70% globalfonder
 • 15% Sverigefonder
 • 15% tillväxtmarknader och Asienfonder

En variant på nybörjarportföljen med större betoning på svenska och europeiska fonder kan se ut så här:

Nybörjarportfölj 2:

Hur många indexfonder ska man ha? Satsa på så många indexfonder som behövs för att du ska få den fördelning över marknader som du vill uppnå med hänsyn till exponering och risk. Vill du endast återspegla världsekonomin klarar du dig till stor del med en globalfond. Väljer du smalare indexfonder med högre risk och högre avkastning behöver du fler i portföljen. Ett tips är att låta en globalfond utgöra den större basen och sedan diversifiera med en eller flera andra indexfonder. Ju högre risk, desto mindre del av portföljen bör en fond utgöra.

2. Välj fondbolag

När du bestämt dig för vilken fördelning du vill ha mellan olika regioner är det dags att hitta lämpliga fonder att handla. Skillnaden mellan olika fondbolag är mycket mindre än skillnaden mellan olika aktieindex.
Utgångspunkten bör därför vara hur mycket fonderna kostar i förvaltningsavgift. Satsa på indexfonder med låga avgifter.

Det finns gratis indexfonder och ungefär hälften av alla indexfonder kostar mindre än 0,30%. Det kan vara ett riktmärke. Ska dina indexfonder vara dyrare än så måste det finnas en god anledning – exempelvis en etisk inriktning.

Samtidigt finns det viss skillnad mellan fondbolagen eftersom alla inte använder samma jämförelseindex. Till exempel följer vissa svenska indexfonder det bredare SIX Return Index medan andra följer OMXS30 som fokuserar på de största bolagen.

3. Kombinera eventuellt indexfonder med räntefonder

En kombination av indexfonder och räntefonder sänker risken i din portfölj.

Räntefonder begränsar din risk för stora värdeminskningar under perioder då det är oroligt på aktiemarknaderna. Hur stor andel räntefonder du bör ha är individuellt, men utgångspunkten är att ju kortare sparhorisont desto mer räntefonder bör du ha. Ju kortare sparhorisont, desto lägre risk.

Följande är en ”klassisk” fördelning för en fondportfölj med indexfonder och räntefonder:

 • Indexfonder: 60%
 • Räntefonder: 40%

Om vi väljer fördelningen av indexfonder enligt exemplet ovan blir fördelningen i Nybörjarportfölj 1 så här (något avrundat):

 • 40% globalfonder
 • 10% Sverigefonder
 • 10% tillväxtmarknader och Asienfonder
 • 40% räntefonder

Läs gärna mer om bästa fonderna enligt mig.

Fördelningen i Nybörjarportfölj 2 med räntepapper blir så här:

 • 25% globalfonder
 • 15% Sverigefonder
 • 15% Europafonder
 • 5% tillväxtmarknader
 • 40% räntefonder

Ett alternativ är att handla en fond som även innehåller räntepapper – exempelvis Robur Access Mix. Läs mer i vår artikel om räntefonder.

4. Månadsspara

För att kunna bygga upp ett betydande sparande i indexfonder bör du spara regelbundet.

En stor fördel med att månadsspara är att du får mer för pengarna under perioder då börsen och en marknad går sämre. På sikt går börsen upp vilket gör att du kommer att tjäna mer pengar som du månadssparar under perioder då börsen går dåligt.

Hos Avanza klickar du på knappen ”Månadsspara” för att enkelt börja spara varje månad.

Det är även enkelt att månadsspara på Nordnet. Tänk bara på att även lägga upp en automatisk överföring från ditt bankkonto!

5. Balansera om regelbundet

Över tid kommer dina innehav att utvecklas olika. Därför bör du balansera om dina indexfonder regelbundet så att fördelningen förblir oförändrad. Annars får du en annan exponering och risknivå.

Hur ofta ska man balansera om sina indexfonder? Oftast räcker det att balansera om sina fonder en gång om året – såvida det inte är ett väldigt turbulent år med flera hastiga och större svängningar.

6. Spara långsiktigt

Indexfonder innehåller oftast olika typer av aktier och sparar du i aktier måste du vara långsiktig. Med långsiktig menas en sparhorisont på minst fem år. Anledningen är att aktieindex kan svänga ganska mycket på kort sikt. Vissa år kan dina fonder komma att tappa 20-30 procent av värdet. Ibland mer.

Så länge du inte säljer har du inte förlorat något. Sparar du regelbundet får du istället mer för pengarna under de perioder då det går dåligt på börsen och din marknad.

Tips: Diversifiera inte för mycket

Ett misstag som många gör är att handla för många olika typer av fonder. Det kanske sällan får några negativa finansiella konsekvenser, men det är helt enkelt onödigt. Många fonder kommer inte per automatik ge mer eller högre avkastning.

Orsaken är att många fonder är snarlika. En globalfond från två olika fondbolag innehåller nästan exakt samma innehav. Även om de två fonderna följer olika index är chansen stor att en majoritet av innehaven och dess exponering är desamma. Satsa på en av fonderna, förslagsvis den med lägst avgift.

En annan sak att tänka på är att även fonder med olika typer av inriktning kan överlappa varandra ganska mycket. De globala indexfonderna har exempelvis ofta 50–70 procent exponering mot amerikanska aktier. Då behöver du sällan diversifiera fondportföljen ytterligare genom att även välja en USA indexfond.

Globala indexfonder brukar innehålla runt 10–20 procent europeiska aktier. Vill du kan du komplettera med en indexfond Europa, men du får vara medveten om att merparten av de europeiska innehaven kommer att vara desamma som finns i den globala fonden.

Att komplettera med Asien-fonder eller råvaror kan vara en god idé om du vill ha större exponering mot dessa. De brukar nämligen vara underrepresenterade i de globala fonderna. Givetvis kan det också vara intressant att komplettera med en svensk indexfond.

Indexfonder eller investmentbolag?

Generellt sett kan man dock säga att investmentbolag kan vara lite vassare när det kommer till att generera riskjusterad avkastning. Anledningen till detta är att de historiskt sett ofta har slagit index, ger en acceptabel riskspridning, har en lägre avgift och handlas dessutom ofta till en substansrabatt.

Läs mer här: Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?

Aktivt Förvaltade Fonder Eller Indexfonder?

Svaret på frågan om Aktivt Förvaltade Fonder eller Indexfonder är bäst, aktivt förvaltade eller passivt förvaltade, beror på din riskprofil. Om du som investerare är nöjd med att endast följa ett underliggande index utveckling är en passiv fond att föredra. En aktivt förvaltad fond tenderar att prestera sämre än jämförelse index, men i lite drygt 25% av fallen presterar de bättre. Är du villig att ta högre risk och försöka slå index är en aktivt förvaltad fond att föredra.

Läs mer här: Aktivt Förvaltade Fonder Eller Indexfonder

Indexfonder kan skilja sig något från index

Målet för alla indexfonder är att de ska återspegla det underliggande indexet så bra som möjligt. Det kan dock vara värt att notera att de sällan följer det underliggande indexet till 100 procent.

Här är några av anledningarna till varför avkastning i fonder kan skilja sig från det underliggande indexet:

 • Timing: Varje fond har sina regler för hur ofta innehaven behöver och ska balanseras om. När exakt denna ombalansering sker påverkar hur fonden utvecklas. Råkar ombalanseringen exempelvis vara precis innan ett av innehaven störtdyker kan det hända att indexfonden presterar bättre än index.
 • Likviditet: En bank/ett fondbolag som ska sälja/förvärva innehav är beroende av att aktierna är likvida. De flesta index följer större bolag som för det mesta är likvida men det finns undantag. När det är volatilt på marknaderna kan det ta längre tid innan de kan balanseras om.
 • Valuta: Om fonder handlas i en annan valuta än det underliggande indexet kommer valutaförändringar att påverka priset.
 • Policy: Vissa fondbolag har som policy att utesluta vissa aktier ur sina fonder ifall de inte lever upp till bolagets kriterier om ansvar och hållbarhet.
 • Avgift: Givetvis äter dessutom avgifter (i den mån de finns) upp en liten del av avkastningen, även om denna förlust är mycket mindre jämfört med aktivt förvaltade fonder i vilka effekten blir större.

Indexfonder Avanza

Avanza revolutionerade Sveriges fondmarknaden när man lanserade sin helt gratis indexfond Avanza Zero. Denna fick så småningom även sällskap av flera billiga som täcker de flesta regioner. Vill du lägga upp ett snabbt sparande med låga avgifter är Avanza generellt sett ett bra val.

Det finns flera fördelar med att placera pengar i Avanzas fonder:

 • Billiga indexfonder: Avanzas fonder kostar från 0 kr som lägst. Den dyraste från Avanza kostar 0,27 procent per år, vilket även det är relativt billigt.
 • Bredd: Avanza har fonder för var och en av de vanligaste regionerna för indexfonder: Sverige, världen, USA, Europa och tillväxtmarknader.
 • Enkelt: Det är mycket enkelt att handla svenska indexfonder hos Avanza. Gränssnittet är tydligt och enkelt. Dessutom kan du lätt köpa via mobilen om du vill.
 • Tryggt: Avanza är en pionjär bland billiga fonder. Det är en stabil och långsiktig aktör på den svenska marknaden.

Indexfonder Avanza

Avanza Avgift
Avanza Zero 0.00%
Avanza Global 0.11%
Avanza Europa 0.17%
Avanza USA 0.17%
Avanza Emerging Markets 0.29%

 Avanza Zero

 

Avanza Zero innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, och är Avanzas flaggskepp. Det var också den första helt gratis indexfond som släpptes på den svenska marknaden.

Avanza Zero är en icke aktivt förvaltad fond. Fonden ska följa indexet SIX30R. Det motsvarar Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier. Utvecklingen (och avkastning) i Avanza indexfond Zero motsvarar också nästan exakt utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 GI.

De största innehaven i Avanza Zero är:

 • Atlas Copco
 • Hennes & Mauritz
 • Volvo
 • Ericsson
 • Assa Abloy

Avanza Zero har nästan exakt samma avkastning som OMX Stockholm 30 GI. Här ser vi hur Avanza Zero utvecklats positivt över tid.

Avanza Global

Avanza Global är en relativt ny  från Avanza som enligt flera är den bästa globala indexfonden. Även denna är en icke aktivt förvaltad fond. Fonden ska följa indexet MSCI World NR USD. Detta innebär att det finns över 1500 olika värdepapper i fonden.

Avanza Globalfond är en så kallad matarfond. Det innebär att Avanza ska investera minst 85 procent av dina pengar i en annan fond. Med en löpande årsavgift på 0,08% är Avanza Globalfond att betrakta som en mycket billig fond för investerare.

De främsta innehaven i Avanza Globalfond är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon
 • Facebook
 • Alphabet

Avanza Globalfond är en bred icke aktivt förvaltad fond. Här ser vi utvecklingen under ett år (grön linje) jämfört med Dow Jones World Index (gul linje).

Avanza Emerging Markets

Avanza Emerging Markets är den tredje mest populära från Avanza efter Zero och Globalfond. Avanza Emerging Markets följer aktieindexet MSCI EM NR USD. Genom att investera pengar i Avanza Emerging Markets får dina pengar exponering mot flera marknader som det annars kan vara ganska svårt att investera pengar i aktier på som småsparare – däribland Kina, Indien, Taiwan och Sydkorea.

De största innehaven i Avanza Emerging Markets:

 • Alibaba Group Holding
 • Tencent Holdings
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing
 • Samsung Electronics
 • China Construction Bank Corp

Avanza USA

Avanza USA (läs mer via länken) ska följa indexet MSCI USA SRI 5% Issuer Capped ND USD. Detta index tar hänsyn till sociala frågor, miljökrav och bolagsstyrningsaspekter. Fonden kostar endast 0,17 % per år i förvaltningsavgift.

Så här ser de största innehaven i Avanza USA ut:

 • Microsoft
 • Procter & Gamble
 • Home Depot
 • Walt Disney
 • PepsiCo

Avanza Europa

Avanza Europa (läs mer via länken) är en icke aktivt förvaltad fond som ska följa indexet MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped NR EUR. Det är ett index som tar hänsyn till sådant som gäller bolagsstyrning, miljö och sociala frågor. Med den blyga förvaltningsavgiften på 0,17% är Avanza Europa ett bra val för dig som vill få god exponering mot den europeiska marknaden generellt.

De största innehaven i Avanza Europa är:

 • Roche Holding
 • ASML Holding
 • SAP
 • Novo Nordisk
 • Total

Indexfonder Nordnet

Nordnet är Sveriges näst största aktiemäklare efter Avanza. Nordnet erbjuder liksom Avanza en gratis svensk indexfond. Dessutom har man motsvarande fonder för Danmark, Norge och Finland – också dessa utan eller med låga avgifter.

På Nordnet finns nästan 70 olika fonder att välja bland, med olika höga och låga avgifter.

Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet har en helt egen ej aktivt förvaltad fond för den svenska marknaden. Fonden ska följa ett visst index – aktieindexet NASDAQ OMXSBGI. Detta är ett ganska brett index som tar hänsyn till ett 70-tal aktier på Stockholmsbörsen. Aktierna är fördelade efter storlek och omsättning.

De största innehaven i Nordnets Indexfond Sv är:

 • Ericsson
 • Volvo
 • Atlas Copco
 • Assa Abloy
 • Investor

Utveckling för Nordnet Indexfond Sv under fem års tid. Den blå linjen visar hur den utvecklats. Den gula linjen motsvarar utvecklingen för indexet OMXS 30 GI som är mer likt det index som Avanza Zero följer.

Indexfonder eller aktier?

Det här är en vanlig fråga. Bägge alternativen är bra för att få pengar att växa på sikt. Nästan alla innebär i praktiken att du blir delägare i aktier. Men vad är bäst?

Svaret beror dels på hur mycket tid du vill lägga på ditt sparande, dels på hur du ser på marknaden. Villkoren för avgifter ser också olika ut, liksom för risk.

Så här kan du tänka:

 • Tid: Indexfonder kräver nästan ingen tid alls. Sätt upp ett månadssparande i 2-5 fonder så sköter det sig sedan nästan helt automatiskt. Ska du investera pengar i aktier måste du lägga ner mer tid på att välja ut bra aktier.
 • Kunskap: Det är inte svårt att investera i aktier, men det kräver mer kunskap än fonder.
 • Riskspridning: I princip kan du få god riskspridning genom att investera i en enda global indexfond. Köper du aktier bör du sikta på att ha minst 12-15 innehav för att få god riskspridning på dina pengar.
 • Utdelningar: De flesta fondbolag återinvesterar alla utdelningar i fonden. Äger du aktier får du istället utdelningarna i form av pengar på kontot.
 • Courtage: När du handlar aktier betalar du ett courtage när du köper och säljer. På Avanza och Nordnet går det att handla gratis som nybörjare men sedan kostar det 0,069 – 0,25% för aktier i Sverige beroende på courtageklass.
 • Förvaltningsavgift: Det finns gratisfonder men de flesta har en avgift som du betalar varje år. Aktier kostar däremot inget alls att äga oavsett vilka aktier det handlar om eller på vilken börs de finns. Noll kr i avgifter är förstås bra för din avkastning.
 • Snabbhet: Aktier kan du köpa och sälja på en gång. Priset sätts på daglig basis och du ser pengarna på kontot först någon dag senare.
 • Generell risk: Aktier har högre risk rent generellt. Exponeringen är smal, det finns en hög bolagsspecifik risk och du måste själv ombesörja din förvaltning. Fundera över hur hög risk du är villig att ta.

Det finns inget som säger att aktier är för proffs och indexfonder är för nybörjare. Däremot är indexfonder/passiva aktiefonder ofta bra att börja med om du vill investera i aktier på ett lättare sätt, med chans till god avkastning och med lägre risk.

Det finns också småsparare och proffs som äger både enskilda aktier och indexfonder, dels för möjligheterna och dels för att balansera risk.

Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde.

Indexfonder eller aktier Indexfonder eller aktier

Banker och fondbolag med egna indexfonder

I takt med att efterfrågan skjutit i höjden har allt fler banker och fondbolag valt att skapa sina egna fonder – precis som Avanza och Nordnet. Många passiva aktiefonder har låga avgifter, men ingen av storbankerna har indexfonder helt utan avgifter.

Så här ser de genomsnittliga förvaltningsavgifterna ut för indexfonder hos några av de största svenska bankerna och fondbolagen:

Fondbolag Genomsnittlig avgift
Nordnet 0.00%
Avanza 0.15%
Robur 0.20%
Länsförsäkringar 0.23%
Nordea 0.40%
SEB 0.45%
Handelsbanken 0.50%

Nedan presenteras några av våra fyra storbankers (Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea) mest populära indexfonder:

Indexfonder SEB

SEB har flera egna aktiefonder som följer olika index. Dessa indexfonder kan köpas direkt hos banken eller nätmäklare som Avanza och Nordnet.

SEB indexfonder har relativt höga avgifter. Snittet ligger på 0,45%. SEB Sverige är ett undantag då den endast kostar 0,25%. Även SEB USA indexfond och SEB Europa är förnuftigt prissatta med 0,3 procent respektive 0,31 procent i förvaltningsavgift.

Indexfonder SEB

Fond Avgift
SEB Etisk Global Indexfond C USD – Lux 0.45%
SEB Europa C EUR – Lux 0.31%
SEB Hållbarhetsfond Global Index C USD 0.50%
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index 0.40%
SEB Sverige 0.25%
SEB USA C USD – Lux 0.30%
SEB Råvaror 0.95%

SEB Sverige Indexfond

Icke aktivt förvaltad fond som försöker följa innehaven i SIX Return Index. Det är ett brett aktieindex som representerar samtliga aktier på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

SEB Sv Indexfond placerar bland annat i:

 • Atlas Copco
 • Investor
 • Volvo
 • Hennes & Mauritz
 • Ericsson

Avanza Zero eller SEB Sv Indexfond? Den (grön linje) har till stor del gått bättre historiskt än konkurrenten Avanza (gul linje). Orsaken är att de två Sverigefonderna följer olika index. SEB använder det bredare aktieindexet SIX Return Index.

SEB Etisk Global Indexfond C USD – Lux

SEB Etisk Glob Indexfond är en ej aktivt förvaltad fond som följer MSCI ACWI Socially Responsible Index. Det är en hållbar indexfond varför fonden ska aktivt avstå från att placera i etiskt tvivelaktiga aktier.

MSCI ACWI Socially Responsible Index (SRI) innehåller ett visst antal större och medelstora företag från 23 utvecklade marknader och 26 tillväxtmarknader. Social och miljömässig hänsyn är en viktig del av indexet.

De största innehaven i SEB Etisk Globalfond är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Alphabet
 • Facebook
 • JPMorgan Chase

SEB Etisk Globalfond (grön linje) jämfört med Swedbank Robur Access (blå linje) och Nordea Globalfond Passiv Tillväxt (ljusblå linje). Utvecklingen för SEB:s etiska var nästan identisk med de två andra fonderna trots att den använder ett annat globalt jämförelseindex.

SEB Råvaror Indexfond

Fonden ska efterlikna utvecklingen i SEB:s råvaruindex, SEB Commodity Index Total Return (SEB CITR).
Detta index består av följande delar:

 • Energi
 • Ädelmetaller
 • Industrimetaller
 • Jordbruksprodukter

Det är ingen världsomspännande råvarufond utan fokus ligger på de produktions- och konsumtionsmönster som finns i norra Europa. Trots det är indexet noterat i USD vilket gör att det kan uppstå valutaeffekter (både positiva och negativa) på avkastningen.

En bra anledning att investera i råvaror är att korrelationen med aktiemarknaden inte är så stor. I grafen nedan ser vi hur SEB Råvaror spelar i en kategori för sig jämfört med fyra breda aktieindexfonder från SEB. Poängen är att denna tillgångsklass skiljer sig en del från aktier.

SEB Råvaror (grön linje) korrelerar mycket mindre med aktiemarknaden än vad fonder från olika regioner gör. De fyra övriga linjerna representerar SEB indexfonder för Sverigemarknaden, globala marknaden, Europa och USA.

Förvaltningsavgiften är hög. Samtidigt är det en ganska unik fond. SEB Råvaror använder till exempel följande metoder:

 • Optioner
 • Terminskontrakt
 • Forwardkontrakt
 • Swapavtal
 • Kreditlänkade instrument
 • Kreditlänkade finansiella derivatinstrument

Indexfonder Nordea

Hos Nordea finns fem olika indexfonder. Nordea har valt att sätta samma avgifter på samtliga indexfonder: 0,40% per år.

Nordea indexfonderna

Fond Avgift Normanbelopp
Nordea Global Pass Tillväxt SEK 0.40% 3558 SEK
Nordea Sverige Pass utd 0.40% 3645 SEK
Nordea Sverige Pass icke-utd 0.40% 3645 SEK
Nordea Europe Indexfond tillväxt I (SEK) 0.40% 3645 SEK
Nordea Europe Indexfond tillväxt I (EUR) 0.40% 3558 SEK

Nordea Global Passiv Tillväxt SEK

Nordea Globalfond Pass Tillväxt SEK följer det globala världsindexet MSCI World Net Return Index.

Detta är en icke aktivt förvaltad fond som ger stor exponering mot Nordamerika med runt 67 %. Aktier från Europa står för drygt 20 % och Japan står för knappt 8 % av fonden.

Om du köper fonden Nordea Glob Indexfond Pass Tillväxt får du ganska stor exponering mot teknikbolag som t.ex.:

 • Apple
 • Microsoft
 • Alphabet
 • com
 • Facebook

Nordea Sverige Passiv

Indexfonderna Nordea Sverige Pass från Nordea som följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap.

I fonden hittar du bland annat:

 • Volvo
 • Ericson
 • Assa Abloy
 • Atlas Copco
 • Investor

Nordea Indexfond Sverige Pass finns i två varianter – en med utdelningar och en utan utdelningar. Om du köper fonden med utdelningar kommer utdelningarna från de olika aktierna som ingår i fonden att betalas ut till ditt konto istället för att återinvesteras.

Har du en mycket lång sparhorisont är det ofta bekvämare att låta Nordea återinvestera utdelningarna. Välj då fonden som slutar på ”icke-utd”. Resultatet blir ungefär detsamma som om du väljer att själv handla nya fondandelar för utdelningarna. Om du däremot vill investera utdelningarna i något annat eller kanske leva på utdelningar är det ofta bättre att välja Nordea indexfond Sverige utd.
Köp på Avanza
Köp på Nordnet

Nordea Europe Indexfond tillväxt

Nordea Europe tillväxt följer europeiska tillväxtbolag. I själva verket är det en mix mellan tillväxtbolag och värdebolag. De flesta aktierna i Nordea Europe Indexfond är av typen Large Cap-bolag. Fonden handlas i två varianter, i SEK och i EUR.

I denna ej aktivt förvaltade fond hittar vi välkända bolag som exempelvis:

 • Nestlé
 • Roche Holding
 • Novartis
 • HSBC
 • AstraZeneca

Handelsbanken

Handelsbanken har ett tjugotal fonder (indexfonder/aktiefonder) med en ganska stor variation. Handelsbanken har flera prisvärda indexfonder som endast kostar 0,20 procent i förvaltningsavgift.

Handelsbankens indexfonder Global och Norden är också ganska rimligt prissatta aktiefonder med 0,4% i förvaltningsavgift.

Indexfonder Handelsbanken

Fond Avgift Normanbelopp
 Handelsbanken Europa Index Criteria 0.20% 1 791 SEK
 Handelsbanken Sv 100 Index Criteria 0.20% 1 791 SEK
 Handelsbanken USA Index Criteria 0.20% 1 791 SEK
 Handelsbanken Glob Index Criteria (A1 SEK) 0.40% 3 558 SEK
 Handelsbanken Norden Index Criteria 0.40% 3 733 SEK
 Handelsbanken Pension 40 (A1 SEK) 0.50% 3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 50 (A1 SEK) 0.50% 3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 60 (A1 SEK) 0.50% 3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 70 (A1 SEK) 0.50% 3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 80 (A1 SEK) 0.50% 3 883 SEK
 Handelsbanken Pension 90 (A1 SEK) 0.50% 3 883 SEK
 Handelsbanken Auto 25 Criteria 0.60% 4 643 SEK
 Handelsbanken Auto 50 Criteria 0.60% 4 719 SEK
 Handelsbanken Auto 75 Criteria 0.60% 4 719 SEK
 Handelsbanken Auto 100 Criteria 0.60% 5 473 SEK
 Handelsbanken Emerging Markets Index (Criteria) 0.60% 5 300 SEK
 Handelsbanken Glob Högutdelande Criteria 0.60%
 Handelsbanken Glob Småbolag Index Criteria (A1 SEK) 0.60% 5 300 SEK
 Handelsbanken Sve Index Criteria 0.65% 5 731 SEK
 Handelsbanken Råvarufond 0.70% 6 162 SEK

 

Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)

Handelsbanken Glob Index Criteria är den populäraste av bankens alla fonder. Denna följer SESGGMN Index. Det är ett globalt index där de ingående aktierna screenas så att endast hållbara bolag kommer med. Exempelvis filtreras företag med anknytning till tobak, vapen och fossila bränslen bort.

Denna globala indexfond har betydande innehav i IT-bolag som Microsoft, Apple, Amazon och Facebook. Finans, fastigheter, hälsovård och sällanköpsvaror och tjänster väger också tungt.

Handelsbanken USA Index Criteria

Handelsbankens indexfond USA är med sina drygt 20 000 ägare på Avanza en ganska populär fond.

Denna är precis som globalfonden en screenad fond, d.v.s. endast bolag som uppfyller vissa hållbarhetskriterier får vara med. Fonden följer indexet Solactive ISS ESG Screened USA som utvecklats av det tyska indexbolaget Solactive. I detta index hittar vi stora och medelstora amerikanska företag.

Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria

Handelsbanken Sve 100 Index Criteria är ytterligare en av de billiga indexfonder som finns hos Handelsbanken. Denna indexfond ska följa Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index så gott det går. Detta index innehåller de 100 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Handelsbanken Sve 100 Index Criteria har gått bättre och gett högre avkastning än OMXS30 inklusive utdelningar de senaste fem åren. Källa: Avanza.

Handelsbanken Europa Index Criteria

Om du vill placera i en indexfond Europa till lågt pris kan Handelsbanken Europa Index Criteria-fonden vara ett intressant val. Denna fond följer Europaindexet  Solactive ISS ESG Screened Europe så gott det går. Det är ett index som innehåller medelstora och stora europeiska företag. Samtliga uppfyller ganska stränga kriterier på hållbarhet, ansvarstagande och miljö.

Bland de största innehaven hittar vi:

 • Nestlé
 • Roche Holding
 • Novartis
 • HSBC
 • SAP

Handelsbanken Europa Index Criteria-fonden har länge slagit den aktivt förvaltade aktiefonden Handelsbanken Europa Selektiv med högre avkastning. Här ser vi de två fonderna i jämförelse över de senaste fem åren. Källa: Avanza.

Indexfonder Swedbank Robur

Swedbanks indexfonder/aktiefonder sköts av bankens fondbolag Robur. Swedbank Robur har valt att låta alla ha en relativt låg avgift på 0,20 %.

Samtliga av Roburs indexfonder kallas för Access, vilket innebär att de präglas av ett ”ett fördjupat hållbarhetsarbete”. Endast bolag som uppfyller vissa kriterier på hållbarhet och samhällsansvar får vara med i dessa.

Indexfond Avgift Normanbelopp
Swedbank Robur Access USA 0.30% 1791 SEK
Swedbank Robur Access Asien 0.30% 1791 SEK
Swedbank Robur Access Mix 0.30% 1569 SEK
Swedbank Robur Access Sverige 0.30% 1791 SEK
Swedbank Robur Access Europa 0.30% 1791 SEK
Swedbank Robur Access Japan 0.30% 1791 SEK
Swedbank Robur Access Global 0.30% 1791 SEK

Swedbank Robur Access Asien

Swedbank Robur indexfond Asien (Access) är omåttligt populär på Avanza med nästan 70 000 ägare.

Varför är fonden Swedbank Indexfond Robur Access Asien så populär? Det enkla svaret är att det är den enda indexfonden i Sverige som har inriktning mot Asien.

Denna Asienfond bygger på aktieindexet MSCI AC Asia Ex Japan Net. Det är ett index som följer aktiekurserna i en mängd medelstora och stora företag på de asiatiska marknaderna, exklusive Japan. Givet marknaden har fonden något högre risk.

Några av de största innehaven i Swedbank Robur Access Asien indexfond är:

 • Alibaba Group Holding
 • Tencent Holdings
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
 • Samsung Electronics Co
 • AIA Group

Swedbank Robur Access Global

Med nästan 21 000 ägare på Avanza är fonden Swedbank Robur Access Global mycket omtyckt.

Det är en ganska vanlig global indexfond som följer det underliggande indexet MSCI World Net. I likhet med andra globala indexfonder har denna fond från Robur stora innehav i USA som står för drygt 63% av fondens värde.

Några av de största innehaven i Robur Access Global-fonden:

 • Apple
 • Microsoft
 • com
 • Alphabet
 • Facebook

Swedbank Robur Access Mix

Robur fonder har tagit fram något som egentligen är ganska ovanligt bland indexfonder: en blandfond. Swedbank Robur Access Mix bygger på hälften aktier och hälften räntepapper. Denna bygger på två index:

 • OMX Stockholm Benchmark Cap GI: Detta är indexfondens aktiedel. Den bygger på de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.
 • OMRX Bond All: Räntepapper som utges av stater, kommuner och företag.

Genom att fonden innehåller både räntepapper och aktier är denna utmärkt för dig som vill spara i fonder till låg avgift (0,2 %) med lägre risk än i vanliga fonder.

Swedbank Robur Access Mix (grön linje) vs Robur Access Sverige (blå linje). En indexfond som innehåller 50% räntepapper har lägre volatilitet än en vanlig fond. Det innebär mindre förlust när det går dåligt på en marknad men även mindre vinst när det går bra.

Robur Access Europa

Robur Access Europa är en europeisk fond från Swedbank Robur. Målet är att fonden ska följa indexet MSCI Europe Net så bra som möjligt. Nästan 80% av fondens aktier tillhör kategorin stora eller mycket stora bolag.

Som indexfonderna Europa är denna fond inte begränsad till EU utan innehåller aktier från länder både inom och utanför unionen.

Några av de största innehaven i Robur Access Europa-fonden är:

 • Nestlé
 • Roche Holding
 • SAP
 • Total
 • ASML Holding

Swedbank Robur Access Europa (grön linje) har historiskt gått nästan exakt lika bra som Swedbank Robur Europafond de senaste fem åren. Detta trots att indexfonden är nästan gratis. Den är över en procentenhet billigare än den aktivt förvaltade fonden från samma fondbolag.

Robur Access Sverige

Swedbank Robur Access Sverige är indexfonden som följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Därmed följer den utvecklingen av de mest omsatta och största aktierna på Stockholmsbörsen. Denna indexfond tar, liksom Swedbanks övriga indexfonder, hänsyn till vissa etiska kriterier. Därför kan avkastningen skilja sig något från hur indexet utvecklas.

Swedbank Indexfond Sverige har en blygsam förvaltningsavgift på endast 0,2%.

Swedbank Robur Sverige Access (grön linje) jämfört med Swedbank Robur Sverigefond. Swedbanks indexfonden har gått bättre på fem års sikt trots en mycket lägre förvaltningsavgift. Den aktiva förvaltningen var mer effektiv under vissa perioder men inte totalt sett. 

Till de främsta innehaven i Robur Access Sverige indexfonden hör flera av de största aktierna på Stockholmsbörsen:

 • Atlas Copco
 • Telefonaktiebolaget L M Ericsson
 • Volvo
 • Assa Abloy
 • Essity

Billigt är bra men kanske är ändå gratis bättre? Inte nödvändigtvis. Om vi jämför Robur Access Sverige-fonden med den  populära motsvarigheten Avanza Zero-fonden ser vi en intressant skillnad. Robur indexfond har presterat betydligt bättre än fonden från Avanza de senaste fem åren (se graf nedan). Trots det har Avanza Zero över 328 000 ägare medan Robur Access Sverige endast har drygt 2 200 kunder på Avanzas plattform.

Vad är syftet med att investera i indexfonder?

Syftet med att investera i indexfonder är att få en bred exponering mot en hel marknad eller sektor till en relativt låg kostnad. Indexfonder följer en bestämd indexsammansättning, såsom OMXS30 eller S&P 500, och speglar därmed marknadens genomsnittliga avkastning. Genom att investera i indexfonder får man diversifiering, vilket innebär att riskerna sprids över flera olika tillgångar. Det är också en enkel och bekväm investeringsform eftersom man inte behöver aktivt förvalta portföljen. Istället följer man utvecklingen av det index som fonden är kopplad till. Denna passiva strategi minskar kostnaderna eftersom det inte krävs mycket arbete från förvaltarens sida. På lång sikt har indexfonder historiskt sett gett god avkastning, även om det finns inga garantier för framtida resultat. Därför väljer många investerare att inkludera indexfonder i sin portfölj för att dra nytta av marknadens tillväxt över tid.

Vilka faktorer ska man överväga innan man väljer en indexfond?

Innan du väljer en indexfond finns det flera faktorer att tänka på. För det första är det viktigt att förstå vilket index fonden följer. Kolla vilka bolag eller tillgångar som ingår och om det passar din investeringsstrategi. Sen är det bra att kolla fondens avgifter. Låga avgifter är oftast fördelaktiga eftersom de minskar dina kostnader och ökar din avkastning över tid. Titta också på fondens historiska avkastning och hur den har presterat jämfört med sitt index. Slutligen, fundera över hur lång tid du planerar att behålla fonden och om den passar dina långsiktiga mål. Att ta hänsyn till dessa faktorer kan hjälpa dig att välja rätt indexfond för dina behov.

Hur fungerar diversifiering med indexfonder?

Diversifiering med indexfonder fungerar genom att sprida dina investeringar över många olika tillgångar samtidigt. Indexfonder är en typ av investeringsfond som följer en bestämd index, till exempel en aktieindex eller obligationsindex. Genom att köpa andelar i en indexfond får du automatiskt en liten del av varje tillgång som ingår i det index fonden följer. Det innebär att om du investerar i en aktieindexfond, äger du en del av många olika aktier samtidigt.

Diversifiering är viktigt eftersom det minskar risken. Om du bara investerar i en enda aktie och den går dåligt, kan du förlora mycket pengar. Men om du har dina pengar spridda över många olika aktier genom en indexfond, blir risken mindre eftersom en dålig presterande aktie inte påverkar hela din portfölj i samma utsträckning.

Genom att investera i olika typer av indexfonder, till exempel både aktieindexfonder och obligationsindexfonder, kan du ytterligare sprida risken och öka din chans till avkastning över tid. Det är ett enkelt sätt att bygga upp en mångsidig och stabil portfölj utan att behöva välja enskilda aktier eller tillgångar på egen hand.

Vilka är de vanligaste misstagen nybörjare gör när de investerar i indexfonder?

När nybörjare investerar i indexfonder, gör de vanligtvis några vanliga misstag. Ett av de vanligaste misstagen är att inte göra tillräcklig forskning innan de väljer vilken indexfond att investera i. Det är viktigt att förstå vilka index fonden följer och hur den presterar över tid. En annan vanlig fallgrop är att inte ha en långsiktig strategi. Många nybörjare kan bli frestade att sälja sina investeringar vid den minsta nedgången på marknaden, vilket kan minska deras avkastning på lång sikt. Ytterligare ett misstag är att inte sprida risken tillräckligt. Att investera allt i en enda indexfond kan vara riskabelt om den underliggande marknaden går dåligt. Därför är det klokt att diversifiera över olika typer av indexfonder och tillgångsklasser för att minska risken. Till sist är det viktigt att hålla kostnaderna låga. Att välja en indexfond med höga förvaltningsavgifter kan äta upp en betydande del av avkastningen över tid. Att vara medveten om dessa vanliga misstag kan hjälpa nybörjare att göra mer informerade investeringsbeslut och maximera sina långsiktiga resultat.

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder?

Skillnaderna mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder är viktiga att förstå när du investerar. Aktivt förvaltade fonder har en förvaltare som aktivt försöker välja de bästa investeringarna för att slå marknaden. Det innebär att fondens prestation beror på förvaltarens förmåga att göra smarta investeringsbeslut.

Å andra sidan följer indexfonder ett index, som kan vara en grupp av aktier eller andra tillgångar. Målet är inte att slå marknaden utan att spegla dess prestation. Det betyder att indexfonder inte kräver lika mycket aktiv förvaltning som aktivt förvaltade fonder, vilket ofta resulterar i lägre förvaltningsavgifter för investerare.

En annan viktig skillnad är kostnaden. Aktivt förvaltade fonder har vanligtvis högre förvaltningsavgifter eftersom de kräver mer arbete från förvaltaren. Å andra sidan har indexfonder lägre avgifter eftersom de följer ett förutbestämt index och kräver mindre aktiv förvaltning.

När det gäller risk är det också en skillnad. Eftersom aktivt förvaltade fonder försöker slå marknaden, kan de ha högre risk. Förvaltaren kan göra felaktiga beslut som påverkar fondens prestation negativt. Å andra sidan är indexfonder mer passiva och har vanligtvis en lägre risk eftersom de speglar marknadens prestation snarare än att försöka överträffa den.

Hur påverkar marknadens svängningar indexfonder?

Marknadens svängningar påverkar indexfonder på flera sätt. Indexfonder är investeringar som följer en bestämd marknadsindex, som till exempel en aktieindex eller en obligationsindex. När marknaden går uppåt, ökar värdet på de tillgångar som ingår i indexfonden, och fondens värde ökar också. Å andra sidan, när marknaden går nedåt, minskar värdet på tillgångarna och därmed värdet på indexfonden.

Det är viktigt att komma ihåg att indexfonder inte försöker slå marknaden, utan snarare återspegla den. Det innebär att de tenderar att vara mindre känsliga för de dagliga svängningarna jämfört med andra typer av fonder som försöker aktivt att välja vilka tillgångar som ska ingå i fonden.

En fördel med indexfonder är att de vanligtvis har lägre förvaltningsavgifter än aktivt förvaltade fonder, eftersom de inte kräver lika mycket aktivt beslutsfattande från förvaltaren. Det gör dem attraktiva för investerare som vill ha en enkel och långsiktig investering.

Sammanfattningsvis kan man säga att marknadens svängningar har en direkt effekt på värdet av indexfonder eftersom de speglar marknaden. Men på lång sikt har de en tendens att ge en stabil avkastning som återspeglar marknadens genomsnittliga utveckling.

Vilka är de bästa strategierna för att hantera indexfonder under ekonomiska nedgångar?

När det kommer till att hantera indexfonder under ekonomiska nedgångar finns det några bra strategier att överväga. För det första är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Att låta kortsiktiga nedgångar inte skaka om dig kan vara klokt. Istället för att panikera är det bäst att hålla fast vid din investeringsplan och låta tiden arbeta för dig.

En annan strategi är att diversifiera din portfölj. Genom att sprida dina investeringar över olika sektorer eller till och med olika marknader kan du minska risken för stora förluster när en specifik sektor eller marknad går dåligt.

Att fortsätta investera regelbundet kan också vara klokt. Genom att köpa fler aktier när priserna är låga kan du dra nytta av genomsnittliga kostnader över tid. Detta kallas ibland för “köpa lågt”.

Till sist är det viktigt att hålla sig informerad och inte ta impulsmässiga beslut. Att göra investeringsbeslut baserade på känslor kan leda till att du säljer när priserna är låga och köper när de är höga, vilket är precis tvärtom vad du bör göra.

Sammanfattningsvis är de bästa strategierna för att hantera indexfonder under ekonomiska nedgångar att ha ett långsiktigt perspektiv, diversifiera din portfölj, fortsätta investera regelbundet och undvika impulsmässiga beslut.

Hur kan man utvärdera prestandan hos en indexfond?

För att utvärdera prestandan hos en indexfond kan du använda flera olika metoder. En vanlig metod är att jämföra fondens avkastning med det index den följer. Om indexfonden följer till exempel Stockholmsbörsens OMXS30-index, kan du jämföra dess avkastning med OMXS30:s avkastning under samma period.

En annan viktig faktor att titta på är fondens avgifter. Låga avgifter är fördelaktiga för investerare eftersom de minskar kostnaderna och kan påverka den totala avkastningen över tid.

Du kan också titta på fondens historiska prestanda över olika tidsperioder för att få en uppfattning om dess konsistens och hur väl den har presterat över tid.

Att undersöka fondens risknivå är också viktigt. En hög risk kan innebära större möjligheter till avkastning, men också ökad volatilitet och potentiellt större förluster.

Sammanfattningsvis är det viktigt att utvärdera en indexfonds prestanda genom att titta på dess avkastning jämfört med det index den följer, dess avgifter, historiska prestanda och risknivå. Denna information kan ge dig en bättre förståelse för hur väl fonden passar dina investeringsmål och risktolerans.

Vad är skillnaden mellan att investera i enskilda aktier och indexfonder?

Att investera i enskilda aktier och indexfonder är två olika sätt att placera pengar på aktiemarknaden. När du köper enskilda aktier köper du andelar i ett specifikt företag. Det innebär att du satsar på att det företaget kommer att växa och att aktiekursen kommer att öka.

Å andra sidan är indexfonder sammansatta av många olika aktier som representerar en hel marknad eller en specifik sektor. Istället för att satsa på ett enskilt företag, satsar du på en bredare samling av företag. Dessa fonder är oftast utformade för att spegla utvecklingen av en marknadsindex, som till exempel S&P 500.

En skillnad är att investeringar i enskilda aktier kan vara mer riskfyllda eftersom de är direkt kopplade till ett enskilt företags prestation. Om företaget inte lyckas bra kan värdet på dina aktier minska drastiskt. Å andra sidan är indexfonder vanligtvis mindre riskfyllda eftersom de sprider risken över flera företag. Det innebär att om ett företag går dåligt kan det kompenseras av andra som går bra.

Att investera i enskilda aktier kan också kräva mer tid och kunskap för att analysera företag och fatta beslut. Med indexfonder behöver du inte göra så mycket aktivt val, eftersom fonden redan är sammansatt och förvaltas av professionella förvaltare.

Så sammanfattningsvis, med enskilda aktier satsar du på enskilda företag medan med indexfonder satsar du på en bredare marknad eller sektor. Enskilda aktier kan vara mer riskfyllda och kräva mer tid och kunskap, medan indexfonder erbjuder en mer diversifierad och mindre riskfylld investeringsstrategi.

 

 

 

 

 

 

Swedbank Robur Access Sverige (grön linje) jämfört med populära Avanza Zero (blå linje). Swedbanks har gått bättre de senaste fem åren. Med facit i hand hade det varit värt att betala de extra 0,2% i förvaltningsavgift som denna indexfond kostar jämfört med gratisalternativet från Avanza.

Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter som inte är rätt. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi använder sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Vi använder cookies.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008