April 4

Globalfonder 2024 – Bästa Globala indexfonder? | (Fondtips & Avanza)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Globalfonder investerar i aktier på olika marknader över hela världen. Det är en mycket bred typ av fond som gärna kan få fungera som en bas i fondportföljen. Genom att äga globalfonder uppnår man ökad riskspridning, man får en internationell exponering och kan dra nytta av de globala trenderna. Globalfonder är alltså en aktiefond som investerar i aktier.

Vilka globalfonder har varit bäst det senaste året?

Här nedanför är en lista med globalfonder som är listade efter hur avkastningen varit på 1 år. Det är Avanza som har gjort den listan. Avanza har för övrigt en Globalfond som heter just Avanza Global också är värd att titta på och jämföra med de övriga. Här kan du läsa mer om Avanza Global. Den är för övrigt en global indexfond.

Bra Globalfonder – 1 års utveckling

Avanza Global – Avanza Global
Länsförsäkringar Global – länsförsäkringar global
Invesco Global Focus Eq A USD Acc
Swedbank Robur Globalfond A
MS INVF Global Opportunity A
Nordea 1 – Global Disruption BP SEK
IKC Global Trend
Tellus Globala Investmentbolag

 

För att komma till nedan lista med 1-års avkastning hos Avanza för globalfonder så kan du klicka här

Globalfonder
Här ovan kan du se vilka fonder du kan välja mellan. Riskinformation: historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vad är globalfonder?

En globalfond investerar i aktier över hela världen. Många av dessa fonder följer ett jämförelseindex som heter MSCI World och är då passivt förvaltade. Andra globalfonder är aktivt förvaltade och följer en utvald investeringsstrategi där förvaltaren har större frihet i sitt val av aktier och marknader.
Många globalfonder ligger tungt viktade i de amerikanska börserna. Detta kan ses som naturligt eftersom den amerikanska marknaden också står för drygt 40 procent av värdet på världens börser och drygt 60 procent om vi bara räknar med utvecklade börsmarknader. Samtidigt är just detta något att hålla koll på utifall ditt mål med globalfonden är att få exponering mot världens olika marknader.

Eftersom globalfonder investerar i aktier har de en högre risk än blandfonder och räntefonder, men även en större chans till en bättre avkastning på sikt. Det finns en valutarisk inblandad eftersom aktierna i handlas i andra valutor än den svenska kronan. Valutarörelser kan påverka globalfondens avkastning åt bägge hållen.
Globalfond betyder på engelska global fund eller global mutual fund.

Läs mer om bästa fonderna enligt mig.

Världsindex utveckling

Världsindex har i genomsnitt gett 7,72 procent i avkastning per år sedan 1988. De senaste 10 åren har den genomsnittliga årliga avkastningen i globalfonder varit drygt 10 procent per år. Det bör betraktas som en mycket god avkastning. Denna avkastning har också skett till en lägre volatilitet än till exempel på tillväxtmarknaderna. Globalfonder har precis som andra aktiefonder längre perioder av uppgång men då och då går aktiemarknaden in i svagare perioder med negativ utveckling innan den återhämtar sig igen.

Så skapas världsindex

MSCI World Index investerar i över 1600 olika aktier bland stora och mellanstora bolag på 23 utvecklade börsmarknader. Det ligger tungt viktat i amerikanska aktier och värdepapper. Drygt 60 procent av innehållet är i USA. Därefter kommer Japan med drygt 8 procent, Storbritannien med knappt 6 procent och Frankrike med nästan 4 procent. Kanada har drygt 3 procent och resten är fördelat på andra marknader. Andelarna varierar beroende på hur de olika marknaderna utvecklas.
Det är en relativt god balans mellan olika sektorer och branscher. Finans, IT och hälsosektorn är störst. De har runt 13-16 procent vardera. Därefter kommer industribolag, sällanköpsvaror, dagligvaror, service och energi med cirka 6-11 procent var. Övriga sektorer är material, samhällsservice och fastigheter.

Stor variation mellan olika globalfonder

Det finns ett stort utbud av fonder. Det är inte alltid så lätt att veta vilka globalfonder som är bra. De senaste fem åren har de bästa fonderna inom denna kategori gett över 15 procent per år i avkastning. De globalfonder som har haft sämst utveckling under samma period ligger i nivå med jämförelseindex. Det är alltså tydligt att vissa aktivt förvaltade fonder lyckats uppnå en god överavkastning jämfört med index. Inga garantier finns givetvis för hur det kommer att gå de närmsta åren.

globalfonder
globalfonder

 

Akta dig för höga förvaltningsavgifter

Höga fondavgifter är en fälla som riskerar att äta upp en del av din avkastning. Fondavgiften är fondförvaltarens lön för mödan, men du bör akta dig för de dyraste globalfonderna. På sikt kan en liten skillnad i avgift göra stor skillnad för ditt sparkapital. De billigaste globalfonderna är indexfonderna. Det finns många globalfonder med låg avgift (under 0,5 procent) och det finns till och med fonder som saknar förvaltningsavgift. De dyraste fonderna har en förvaltningsavgift på cirka 3 procent. Dessa fonder är inte nödvändigtvis de bästa. Som exempel kan nämnas att bland de topp 20 globalfonder som haft bäst utveckling de senaste fem åren fanns flera fonder med en avgift på runt 1 procent.

Så hittar du bra globalfonder

För att hitta bra globalfonder måste du först bestämma dig för om du vill ha en aktivt eller passivt förvaltad fond. Om du väljer en passivt förvaltad fond blir avgifterna lägre, men exponeringen kommer att vara tungt viktad mot USA. För denna typ av fond spelar det ingen stor roll vilken du väljer så länge fondförvaltaren har ett gott rykte generellt sett. Om du föredrar exponering mot småbolag eller tillväxtbolag på en global nivå finns det även sådana indexfonder.
Om du vill lägga mindre vikt vid USA kan du välja en aktivt förvaltad globalfond med en strategi som väger in andra marknader tyngre. För att hitta en bra aktivt förvaltad fond gör du bäst i att läsa på om olika fondförvaltare och deras strategier. Välj en förvaltare med gott rykte och lång historik. Undvik de dyraste fonderna.
            Tips: Bygg din egen globalfond
Ett alternativ till att försöka hitta den perfekta fonden är att bygga en egen. Då kan du själv bestämma hur exponeringen mot de olika marknaderna ska vara. För att göra det bestämmer du vilka marknader som ska ingå i ”fonden”, till exempel USA, Europa, Asien och Sverige. Sedan köper du billiga fonder från varje kategori och viktar andelarna så att de blir så stora som du önskar.

Att bygga en egen portfölj

Hur många globalfonder ska man ha? Du behöver faktiskt inte mer än en globalfond. Med över 1600 aktier och värdepapper är riskspridningen redan mycket stor. Däremot kan du fundera på om du uppnår önskad exponering med ditt fondval. Om fonden ligger tungt viktad i USA kanske du vill komplettera med en fond med fokus på andra marknader. Här kan kanske en fond för tillväxtmarknader vara intressant.
Hur stor andel globalfonder du bör ha i din fondportfölj är en fråga om riskspridning. Eftersom denna typ av fonder i sig är mycket breda skadar det inte att låta dem utgöra en ganska stor andel av portföljen. Man kan faktiskt hårdra det och tänka sig en fondportfölj som bara består av en enda globalfond. Många vill ändå ha med Sverigefonder också. Dessutom kan man vilja ha en andel räntefonder för att minska risken då börsen svänger. Vilken mix man än bestämmer sig för kan globalfonden med fördel få vara basen i fondportföljen och utgöra det största innehavet.

När ska man spara?

Det är ingen som vet exakt hur börsen kommer att utvecklas de närmsta åren. För de flesta är den smartaste strategin att spara pengar regelbundet. Sätt gärna av en del av månadslönen i ett fondsparande där globalfonder utgör basen. Då kommer du att få en god avkastning på dina sparade pengar på sikt.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen. Artikeln innehåller annonslänkar till Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Globalfonder kan minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Här hittar du vårt arkiv med artiklar om indexfonder.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?