January 14

Contango och backwardation (trading)

Last Updated on 15 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Contango och backwardation

contango Samuelssons Rapport
Contango och backwardation

Contango betyder uppåtsluttande och backwardation betyder nedåtgående. På exempelvis råvarumarknaden för terminer betyder det att om en trader betalar mer för att låsa in en leverans till ett visst pris flera månader bort än vad de skulle för leverans nästa månad, då är marknaden i contango.

Backwardation ses sällan på råvarumarknaderna men uppstår ibland på grund av oväntade och katastrofala händelser. En marknad som vi har sett i backwardation de senaste åren är WTI råolja.

Här är en bra video som förklarar begreppen contango och backwardation på ett bra sätt.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot

Bästa Trading Robot

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik