April 4

Contango och backwardation (trading)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Contango och backwardation

contango Samuelssons Rapport
Contango och backwardation

Contango betyder uppåtsluttande och backwardation betyder nedåtgående. På exempelvis råvarumarknaden för terminer betyder det att om en trader betalar mer för att låsa in en leverans till ett visst pris flera månader bort än vad de skulle för leverans nästa månad, då är marknaden i contango.

Backwardation ses sällan på råvarumarknaderna men uppstår ibland på grund av oväntade och katastrofala händelser. En marknad som vi har sett i backwardation de senaste åren är WTI råolja.

Här är en bra video som förklarar begreppen contango och backwardation på ett bra sätt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant