April 4

Contango och backwardation (trading)

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Contango och backwardation

contango Samuelssons Rapport
Contango och backwardation

Contango betyder uppåtsluttande och backwardation betyder nedåtgående. På exempelvis råvarumarknaden för terminer betyder det att om en trader betalar mer för att låsa in en leverans till ett visst pris flera månader bort än vad de skulle för leverans nästa månad, då är marknaden i contango.

Backwardation ses sällan på råvarumarknaderna men uppstår ibland på grund av oväntade och katastrofala händelser. En marknad som vi har sett i backwardation de senaste åren är WTI råolja.

Här är en bra video som förklarar begreppen contango och backwardation på ett bra sätt.

Related Posts

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Vad är sektorrotation?

Vad är sektorrotation?

Tajma börsen

Tajma börsen

Varför är trading så svårt? (Mitt Tips)

Varför är trading så svårt? (Mitt Tips)