April 5

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

För att diversifiera din aktieportfölj bör du överväga att sprida dina investeringar över olika branscher, geografiska regioner och tillgångstyper. Genom att inkludera aktier från olika sektorer som teknik, hälsa och energi minskar du risken genom att inte vara för beroende av en enda marknad. Dessutom kan du diversifiera genom att inkludera både inhemska och internationella aktier för att minska exponeringen mot enskilda länders ekonomiska utvecklingar. Ytterligare diversifiering kan uppnås genom att inkludera andra tillgångsslag som obligationer, råvaror eller fastigheter för att minska portföljens övergripande volatilitet. Att sprida riskerna på detta sätt kan hjälpa till att skydda din portfölj mot potentiella nedgångar i enskilda tillgångar eller marknader.

Nyckelpunkter:

 • Sprid riskerna genom att investera i 12-15 olika bolag.
 • Inkludera minst 5 olika branscher i din portfölj.
 • Överväg att lägga till utländska aktier för ytterligare diversifiering.
 • Diversifiera även med andra tillgångsslag än aktier, exempelvis guld eller räntefonder.
 • Balansera om portföljen regelbundet för att bibehålla önskad risknivå.

Lägg inte alla äggen i samma korg! Så säger talesättet och det gäller alltjämt för dig som köper aktier på börsen. Där kan vi översätta det som – diversifiera din aktieportfölj!

Det är alldeles för många svenskar som bara äger en eller ett par aktier. Tyvärr kan det få katastrofala konsekvenser på sparkapitalet. I bästa fall blir det en medioker avkastning.

Genom att diversifiera dina innehav kan du skapa ett robust sparande som ger god avkastning på sikt och till en begränsad risk.

I denna artikel går jag igenom några saker att tänka på för att skapa en väldiversifierad bra aktieportfölj.

Varför ska man diversifiera aktieportföljen?

Det är viktigt att diversifiera aktieportföljen för att inte ta onödiga risker i sitt sparande.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Risk är ofrånkomligt ifall du vill investera och tjäna pengar på börsen. Men onödiga risker ska du inte ta.

Genom att diversifiera din aktieportfölj sänker du risken och har samtidigt fina möjligheter att få en god avkastning på ditt sparande.

Det finns i princip två typer av risker när du spar i aktier:

 • Bolagsrisk
 • Marknadsrisk

Här kan du läsa mer om mina aktieportföljer

Vad är bolagsrisk?

Bolagsrisk handlar om allt som har med en viss aktie eller en särskild bransch att göra.

Ett företag kan drabbas av finansiella problem. Till exempel kan likviditeten bli dålig så att bolaget inte kan betala sina fakturor. Eller så kan en dålig kreditvärdighet göra att företaget inte får lån och därför får svårt att investera.

Om ett aktiebolag drabbas av en skandal hör det också ihop med bolagsrisken. Korruptionsanklagelser, mutbrott eller brott mot mänskliga rättigheter hör till sådana faktorer som kan få en aktiekurs på fall.

Företag kan också få bekymmer med sina leverantörer. Ett industribolag som inte kan köpa in tillräckligt av en viss komponent som är nödvändig för att färdigställa en viktig produkt kanske tvingas minska produktionen. Detta är också en slags bolagsrisk.

Till bolagsrisken hör även branschspecifika risker. IT-aktier som grupp drabbades till exempel hårt i samband med IT-bubblan vid millennieskiftet. Modebranschen drabbades av Coronapandemin för att nämna ett annat exempel.

Vad är marknadsrisk?

Marknadsrisk handlar om sådant som har med börsen mer generellt att göra.

Det finns en risk att en börs drabbas av en börskrasch eller går in i en längre period med sämre utveckling. Detta är marknadsrisk.

Ofta hänger utvecklingen på världens börser samman, men det finns många exempel på när enskilda börser drabbats mycket hårdare än andra börser.

Till marknadsriskerna hör valutarisken. Om den svenska kronan försvagas påverkar det din köpkraft på en global nivå.

Politiska risker hör också till marknadsriskerna. Terrorattentat och krig kan skapa oro på världens börser.

En central aspekt är ränterisken. Om centralbankerna höjer räntan för mycket kan det leda till att aktiemarknaderna börjar sjunka i värde i och med att allt fler då ser de relativt riskfria ränteplaceringarna som ett alternativ till aktiesparande.

Så skapar du en diversifierad aktieportfölj

För att inte bli offer för vare sig bolagsrisk eller marknadsrisk är det viktigt att sprida på riskerna i portföljen på ett smart och genomtänkt sätt.

Det är som tur är lätt att skapa en diversifierad bra aktieportfölj. Egentligen är det bara att du bestämmer dig för vilka regler du ska följa.

Jag ska gå in i detalj på hur jag tänker men i princip är det inte svårare än så här:

 • Köp aktier i minst 12 – 15 olika bolag
 • Se till så att aktierna kommer från minst 5 olika branscher
 • Köp gärna även en del utländska aktier
 • Diversifiera eventuellt med annat än aktier
 • Diversifiera över tid
 • Balansera om portföljen regelbundet

Låt oss titta närmare på dessa aspekter av att diversifiera sin aktieportfölj.

1. Hur många aktier ska jag köpa till min aktieportfölj?

Om du bara äger en enda aktie och den sjunker i värde med 50 procent då har du tappat halva din förmögenhet. Har du två aktier och en av dem halverar sitt värde då har du förlorat 25 procent.

Så kan vi fortsätta att leka med tanken tills vi nått en nivå där ett fall i en enskild aktie inte känns så farligt längre. Det är den nivån som vi kan betrakta som minsta antal aktier att ha i aktieportföljen.

Var går den gränsen? Det är egentligen upp till dig att bestämma men jag brukar säga att du ska ha minst 12 till 15 olika aktier i din portfölj. Då har du skaffat dig ett gott första skydd mot bolagsrisken.

Ifall du har 15 aktier och en av dem tappar 50 procent av sitt värde ja då har du bara förlorat drygt 3 procent av din förmögenhet. En mycket stor skillnad mot att tappa 25 eller 50 procent, eller hur?

Du kan gott ha 20 aktier om du vill också, men lägger du till allt för många aktier till portföljen blir det svårt att hålla koll på alla innehav.

2. Hur många branscher ska det vara?

För att sänka bolagsrisken bör du, som jag var inne på, även titta på hur fördelningen mellan olika branscher ser ut i din portfölj.

Köper du 12 – 15 aktier och alla är i samma bransch har du inte tillräckligt med skydd. Ibland drabbas en hel bransch av problem och då dras alla bolag inom sektorn med nedåt.

För att göra en lång historia kort – du bör sikta på att ha aktier i minst fem olika branscher.

Vad är en bransch? Det finns olika kategoriseringar. Morgan Stanley’s GICS har till exempel följande indelning:

 • Energi
 • Material och råvaror
 • Industrivaror och industritjänster
 • Sällanköpsvaror och sällanköpstjänster
 • Dagligvaror
 • Hälsovård
 • Finans
 • Informationsteknik
 • Telekommunikation
 • Kraftförsörjning

Dow Jones och FTSE har en branschindelning som kallas för ICB:

 • Olja och gas
 • Råvaror
 • Industri
 • Dagligvaror
 • Hälsovård
 • Konsumenttjänster
 • Telekommunikation
 • Kraftförsörjning
 • Finans
 • Teknologi

Du kan själv välja vilken definition på branscher du vill använda. Har du till exempel 15 olika aktier i din portfölj är det lämpligt att du har som mest 3 aktier från varje bransch.

Ja i princip kan du – om du vill – ha en aktie från varje bransch och sedan köpa extra aktier i 2 – 3 branscher som du tror extra mycket på.

3. Diversifiera med utländska aktier eller inte?

En vanlig fråga är ifall det är någon vits att diversifiera aktieportföljen med utländska aktier.

Stockholmsbörsen är en mogen marknad och det finns gott om bra bolag. Bara sett till bolagsrisken finns egentligen ingen anledning att söka sig till andra marknader.

Men skulle Sverige eller den svenska kronan drabbas av kris finns det en poäng att ha aktier även på andra börser.

De amerikanska börserna ligger kanske närmast till hands. Dessa är välutvecklade och har ett gott utbud av aktier, inklusive många intressanta utdelningsaktier. Men även i Europa finns det bra börser att köpa aktier på.

Jag skulle säga att har du möjlighet gör du klokt i att äga en viss del utländska aktier vid sidan av dina svenska kärninnehav.

4. Diversifiera med annat än aktier

Vad händer om vi får en ny finanskris eller om världens börser drabbas av något i stil med den stora depressionen på 1930-talet?

I ett sådant klimat är det få om ens några aktier som står emot fallen. I värsta fall tar det lång tid innan värdet på aktierna har återhämtat sig.

Det finns i huvudsak två sätt att motverka denna risk.

Ett sätt är att tajma marknaden. Tyvärr är det nästan ingen som klarar av det konststycket. De flesta som provat har misslyckats.

Det andra sättet är att diversifiera aktieportföljen med annat än bara aktier. Genom att äga en del guld och / eller räntefonder kan du sänka risken i portföljen och motverka att den tappar för mycket i värde.

Skulle de övriga innehaven sjunka mycket i värde kan du sälja av en del av guldet eller räntefonderna och köpa aktier till ett lägre pris.

Tips – Jag har flera egna portföljer med marknadstajming som grundar sig noggranna tester på data sedan 1950-talet fram tills idag. Genom att följa en av dem har du möjlighet att vara fullinvesterad på börsen och slå index men till en begränsad risk.

Läs mer om mina portföljer

5. Diversifiera över tid

Ett sätt att sänka risken i portföljen är genom att köpa aktier regelbundet. Gör du det får du något som kallas för Dollar Cost Averaging.

Istället för att försöka tajma när det är bäst att köpa en aktie köper du lite då och då, till exempel en gång i månaden.

Använder du dig av denna metod får du fördelen att du kan se nedgångar på börsen som något positivt. Då får du ju mer aktier för dina pengar som du spar! Dessutom slipper du oroa dig för att du köper vid ”fel” tillfälle. Det alltid rätt läge att köpa aktier.

När börsen sedan vänder upp igen kommer dina nyinsatta pengar att ge extra god avkastning.

6. Balansera om för att behålla risknivån

Det är viktigt att balansera om sin aktieportfölj med jämna mellanrum för att behålla den risknivå som du valt från början.

Efter ett tag kommer du att märka att vissa aktier går bättre än övriga. En del aktier kan gå flera gånger så bra som andra innehav. Det leder till en obalans i portföljen genom att en aktie plötsligt kanske utgör 10 eller 15 procent av din aktieportfölj.

När du balanserar om portföljen säljer du av en del av de innehav som gått bäst och köper mer av dem som gått sämst. På så sätt återställer du fördelningen mellan dina innehav i din aktieportfölj.

Köpa en indexfond istället?

Kan jag inte lika gärna bara köpa en indexfond istället för att hålla på och krångla med olika aktier?

Jovisst!

Att köpa indexfonder är ett utmärkt sätt att få exponering mot aktiemarknaden, med god diversifiering och till en låg eller obefintlig kostnad.

Avanza Zero kostar till exempel inte ett öre att äga.

Warren Buffet är en av de mest berömda mångmiljardärerna som rekommenderar småsparare att investera i just indexfonder.

img 618cf6d0b54ac Samuelssons Rapport

Ändå – vill du kunna slå index måste du köpa aktier. Vill du ha mer kontroll över ditt sparande och själv välja i vilka bolag och branscher du ska investera i, ja då kan du inte köpa indexfonder.

Genom att skapa en diversifierad aktieportfölj får du full kontroll över ditt aktieägande. Det är till och med troligt att du kan få till en portfölj som har bättre diversifiering än de flesta indexfonder.

Ett lättare sätt att skapa en diversifierad aktieportfölj

Vill du ha hjälp på traven med att bygga en diversifierad aktieportfölj? Jag förvaltar själv flera väldiversifierade portföljer med svenska och utländska aktier.

Här på Samuelssons Rapport ger jag dig möjlighet att följa en eller flera av dessa portföljer. En gång i månaden får du ett mail med information om vilka aktier som bör ingå i respektive portfölj enligt min analys.

Läs mer om mina aktieportföljer

Lästips om aktieportföljer:

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?