April 4

Kan aktier försvinna?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktier kan försvinna på så sätt att de avnoteras och upphör att existera om ett bolag begärs i konkurs och likvideras, alternativt avnoteras av annan anledning. Äger du aktier i ett bolag som går i konkurs är risken dessvärre stor att du förlorar hela eller av ditt investerade kapital. 

Kan aktier försvinna och hur går det i sådana fall till? Vad händer då med pengar man har investerat – och finns det en risk att man kan förlora mer på aktier än vad man faktiskt har satsat?

Frågorna kring risker och risktagande kan vara många när man ska börja handla med aktier. Vilket egentligen bara är positivt. Att söka information och utbilda sig om aktiehandelns alla apsekter innan man ger sig ut på marknaden är det bästa sättet att ge sig själv bra förutsättningar att fatta medvetna och rimliga beslut.

Nedan reder vi ut ett par vanliga frågetecken kring när och hur aktier kan försvinna, vad som då händer med aktieägarnas kapital samt på vilka två sätt man kan förlora pengar på aktier överlag.

På vilket sätt kan aktier försvinna?

Aktier kan “försvinna” om ett bolag går i konkurs och upphör att existera, alternativt om företrädarna för företaget inte längre vill driva det och det inte finns någon möjlighet att sälja det, varpå en upplösning av företaget görs.

Vidare försvinner också aktier om ett företag avnoteras utan att det beror på konkurs eller likvidation. Det vill säga – de försvinner från den reglerade marknaden på vilken de var noterade, och blir istället onoterade aktier.

Äger du aktier i ett börsnoterat företag som sedan avnoteras flyttas dina aktier från ett ISK (om du har ägt dem på ett sådant konto) till ett traditionellt depåkonto. Aktierna kan efter en avnotering inte längre köpas eller säljas på en vanlig börs.

För handel med onoterade aktier är det du själv som måste hitta köpare eller säljare, alternativt om aktierna istället tas upp på en lista speciellt inriktad på onoterade värdepapper, som exempelvis BeQuoted som finns tillgänglig via Avanza.

Vilka risker finns det med aktier?

Aktier är finansiella instrument som handlas på börsen (noterade aktier), och som på sikt kan ge ekonomisk vinning i form av positiv avkastning till dig som aktieägare – förutsatt att bolaget växer, förvaltas väl av bolagsledningen och går med vinst. Men parallellt med potentiellt lovande möjligheter finns också ett antal risker som är viktiga att känna till.

Handel med aktier innebär alltid en bolagsrisk och en marknadsrisk. Med bolagsrisk menas allt sådant som har med själva bolaget i fråga att göra – ledning, verksamhet, ekonomiska resultat och så vidare.

Marknadsrisken syftar istället till faktorer som har med marknaden att göra – antingen övergripande såsom till exempel recession och lågkonjunktur, eller mer branschspecifika faktorer som dålig efterfrågan på en specifik produkt eller tjänst.

När du investerar i aktier finns med andra ord alltid en risk att du förlorar pengar. Även om ett bolag har uppvisat positiv tillväxt och bra resultat tidigare, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning.

Förluster i aktier kan ske på följande två sätt:

Kursförlust – aktien sjunker i pris

Kursförlust är det vanligaste sättet på vilket investerare förlorar pengar i aktier. En aktieskurs, det vill säga det pris den köps för på börsen, bestäms i huvudsak av tillgång och efterfrågan – vilka i sin tur bestäms av företagets tillväxt och utveckling samt vilket förtroende marknaden har för företaget.

Priset på en aktie är föränderligt och rör sig flera gånger under en och samma dag. Råder mycket volatilitet på börsen – det vill säga svängningar upp och ned – kan en akties pris stiga eller sjunka relativt mycket på väldigt kort tid.

Viktigt att komma ihåg är dock att en kursförlust inte är en realiserad förlust förrän i det ögonblick du säljer dina andelar. Sparar du långsiktigt och har fortsatt förtroende för bolaget är det bra att ha is i magen och vänta ut nedgången.

Så länge nedgången inte beror på att bolaget går väldigt dåligt utan snarare på marknadsklimatet överlag, kommer en vändning sannolikt att ske förr eller senare.

Generellt sett kan sägas att enda gången du bör sälja med förlust är om du verkligen behöver pengarna precis då och inte har möjlighet att vänta.

Bolaget går i konkurs

Konkurs är ett mer ovanligt sätt att förlora sina investeringar på, men icke desto mindre en viktig risk att vara medveten om.

Ett bolag som av en eller annan anledningen inte längre kan sköta sina ekonomiska åtaganden och som heller inte bedöms kunna göra det under en bra tid framöver, kan begäras i konkurs. Antingen av bolaget själva, eller av någon fordringsägare som bolaget är skyldig pengar.

I samband med att ett företag försätts i konkurs avnoteras också aktierna från marknaden. Det går inte längre att vare sig köpa eller sälja aktierna. Äger du aktier i ett konkursdrabbat bolag är chansen dessvärre liten att du får tillbaka några pengar. Detta eftersom aktieägare står längre ned i prioriteringsordningen över vem som ska få tillbaka sina pengar först.

Efter det att skulder lösts till de med särskild och allmän förmånsrätt, finns i regel inte mycket kvar till de oprioriterade fordringarna.

Kan man förlora mer än vad man har investerat?

Så länge du inte handlar aktier med belåning, vilket bland annat är möjligt via utländska mäklare inom online trading, kan du inte förlora mer pengar än vad du köpte aktierna för. Vare sig genom kursförlust eller konkurs. Har du investerat under en längre tid och hunnit bygga upp ett bra kapital kan det förstås vara nog så mycket ändå.

Om den mäklare eller bank som du handlar dina aktier via skulle gå i konkurs, omfattas du i Sverige av ett statligt investerarskydd, vilket normalt garanterar dig återbetalning i en sådan situation.

Sammanfattning

  • Aktier försvinner/upphör att existera när ett bolag går i konkurs och upplöses
  • Aktier kan också “försvinna” på så sätt att de avnoteras från den reglerade marknaden och istället blir onoterade aktier
  • Som investerare är chansen liten att få tillbaka sin investering om bolaget går i konkurs, men om banken eller mäklaren går i konkurs omfattas du i Sverige av det statliga investerarskyddet
  • Handel med aktier innebär alltid en bolagsrisk och en marknadsrisk
  • Förlust i aktier kan ske genom kursförlust eller konkurs
  • Såvida du inte handlar aktier med belåning kan du inte förlora mer än du investerat

Tips: Här hittar du fler artiklar om aktier och investeringar.

Kan aktier gå minus?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?