April 4

Skapa en portfölj med investmentbolag – Tips & fördelar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att skapa en portfölj med investmentbolag är ett effektivt sätt att få en diversifierat sparande till låg kostnad och med goda chanser att slå index. Att köpa investmentbolag kan också bli en bra bas i din portfölj även om du också vill äga andra aktier.

Jag har gjort den snabbguide kring fördelarna med en investmentbolagsportfölj och med tips på hur du skapar en.

Vad är investmentbolag?

Investmentbolag är företag som äger aktier i andra företag. Investmentbolag förvaltar, utvecklar och äger andra aktiebolag och är ofta mycket långsiktiga i vad de gör.

Ibland har investmentbolagen utöver ett vinstintresse även maktambitioner. Så är det exempelvis i Investor och Industrivärden. Det innebär att deras ambition inte enbart är att få avkastning på sina pengar utan de vill även gå in och styra och kontrollera bolag genom sitt ägande.

Ibland liknas investmentbolag med Sverigefonder genom att de investerar i ett stort antal svenska aktier.

En investmentsbolagsportfölj ger flera fördelar

Genom att köpa aktier i svenska investmentbolag kan du som privatperson snabbt uppnå flera fördelar i ditt sparande:

 • De flesta investmentbolag är riktigt bra aktier
 • En aktie gör dig till delägare i många bolag, ofta 15 – 30 stycken
 • Det är lättare att välja investmentbolag än att hitta bra enskilda aktier att köpa
 • Du får något som kan liknas med aktiv förvaltning utan att betala dyra fondavgifter – de flesta investmentbolag har mycket lägre avgifter än vad fonder har
 • Många investmentbolag har innehav i onoterade bolag som du annars inte kan investera i
 • Du har en chans att få substansrabatt, det vill säga att få mer än vad du betalar för

Ta gärna en titt på min investmentsbolagsportfölj Lat men smart. I den har jag valt ut de investmentbolag som jag anser är bäst. Sedan 2000 har den slagit index alla år utom ett och haft en avkastning på mer än 15 procent.

Läs mer

En portfölj med investmentbolag kan slå index

Genom att skapa en investmentbolag-portfölj kan du med stor sannolikhet få en avkastning som är bättre än index utan att behöva betala dyra fondavgifter för aktiv förvaltning.

Ta en titt i följande graf:

Investmentbolag portfölj vs index

Här ser du ett sammansatt index (källa Ibindex) av investmentbolag och hur de utvecklats sedan 2014 jämfört med OMXS30. Du kan få en liknande avkastning i ditt sparande endast genom att skapa en enkel investment-portfölj.

Så skapar du en aktieportfölj med investmentbolag

En av de stora fördelarna med att bygga en portfölj med investmentbolag är att det är relativt enkelt att komma igång med sitt sparande.

Gör så här:

 • Öppna ett ISK hos Avanza eller Nordnet. Dessa nätmäklare har låga avgifter, är säkra och smidiga att använda.
 • Välj vilka Investmentbolag du vill köpa. Välj 4-5 bolag med varierande inriktning för att få riskspridning över flera branscher. Tips – se gärna min aktieportfölj Lat men smart för inspiration.
 • Månadsspara med fördel för att få kapitalet att växa snabbare.
 • Balansera om portföljen en gång om året – sälj lite av de investmentbolag som gått bäst och köp mer av dem som gått sämst

Tips – många investmentbolag har utdelningar. Kom ihåg att återinvestera dem genom att köpa fler aktier så får du bättre ränta på ränta-effekt i din portfölj.

Fördelar med en portfölj med investmentbolag jämfört med Sverigefonder

Om nu investmentbolag kan liknas med Sverigefonder – är det då inte lika bra att köpa det sistnämnda?

Nja. Det finns flera skäl till varför det är intressant att bygga en portfölj med investmentbolag snarare än att bara köpa en Sverigefond.

Investmentbolag har mer egenintresse i sina innehav

Det är förvisso sant att vissa fonder går in som aktiva ägare i de bolag de äger, men det är inget jämfört med det ägarengagemang som de flesta investmentbolag uppvisar. Dessa är ofta den starkaste eller en av de starkaste ägarna i de bolag som ingår i bolagets aktieportfölj.

Detta får minst två positiva konsekvenser.

För det första går många investmentbolag in för att verkligen bygga och stärka de företag som finns i portföljen. När portföljbolagen lyckas ökar värdet på investmentbolaget.

För det andra – och detta är minst lika viktigt – har investmentbolag ett egenintresse i att innehaven ska utvecklas starkt på sikt. En fondförvaltare kan ha helt andra benchmarks att jobba mot, till exempel att slå index varje år.

Annan inriktning

Många investmentbolag har en väl vald mix av aktier i sin portfölj. Urvalskriterierna är ofta lite annorlunda jämfört med i fonder.

Ta indexfonder som exempel. De väljer aktier beroende på vilka kriterier som finns i indexet. Ofta är det bolagsstorlek som är styrande.

Aktivt förvaltade aktiefonder väljer ofta bolag utifrån vad de tror kommer att gå bäst i förhållande till jämförelseindex de närmsta åren. Ibland sker det på bekostnad av det längre perspektivet.

Investmentbolag å andra sidan har full frihet att välja vilka aktier de ska köpa. Dessutom kan de vara delägare i onoterade bolag och småbolag, vilket aktiefonderna kan ha svårt att vara.

Ofta får investmentbolagen intressant specialisering mot särskilda sektorer. Några exempel:

 • Latour – stor exponering mot verkstadsbolag, maskiner och industrier.
 • Lundbergföretagen – har en defensiv mix av bygg, fastigheter och skog i sin portfölj.
 • Kinnenvik – ny teknik och digitalisering
 • Medcap – biotech och läkemedel

Lägre avgifter

Investmentbolag förvaltar en aktieportfölj i likhet med fondförvaltare. En stor skillnad är att den aktiva förvaltningen i investmentbolagen är mycket billigare än i de flesta Sverigefonder.

I Industrivärden är förvaltningskostnaden exempelvis 0,15 procent. Investor har en kostnad på 0,18 procent. I Lundbergföretagen är förvaltningsavgiften inte mer än 0,09 procent.

Det finns fler bra exempel. Melker Schörling har en förvaltningskostnad på 0,03 procent och hos Traction kostar det 0,05 procent.

Det finns förvisso även Investmentbolag med betydligt högre avgifter. Till exempel är förvaltningkostnaden i Svolder hela 1,1 procent och i Bure är den 0,68 procent. Men det är ändå billigare än i de flesta Sverigefonder!

Chans att få rabatt

När investmentbolag köper andra aktier brukar man tala om substansvärdet. Det är det totala aktievärde som innehaven i portföljen har.

Aktiekursen i själva investmentbolaget ändras hela tiden och det brukar återspegla substansvärdet, men inte helt och hållet.

Ganska så ofta går det att köpa investmentbolag till en pris som är lägre än substansvärdet. Då heter det att man köper med substansrabatt.

Omvänt kallas det för substanspremie om man köper aktien till ett pris som är högre än substansvärdet.

Detta är något som är unikt för investmentbolag och som inte finns i fonder. Fondvärdet är alltid lika med summan av värdet på aktierna i fonden.

Om du är uppmärksam kan du göra ”kap” och köpa investmentbolag när substansrabatten är ovanligt stor. OBS – vissa av dessa bolag handlas ständigt med rabatt så det gäller att hänga med i trenden och se hur rabatten utvecklas.

Hur många investmentbolag ska man ha i portföljen?

När du skapar en portfölj med investmentbolag är en av fördelarna att du inte alls behöver lika många aktier som när du bygger en aktieportfölj med andra bolag.

Ofta räcker det gott och väl att ha 4 – 5 olika investmentbolag i sin portfölj.

Varför inte bara ett enda bolag?

Även om investmentbolag har en mycket god riskspridning genom sin egen portfölj är de ofta nischade mot en eller två branscher. Har du bara en investmentbolagsaktie finns risk att du får en allt för snäv branschfördelning i din aktieportfölj.

Sedan har vi bolagsrisken. Investmentbolag kan precis om andra aktier drabbas av bolagsspecifika problem även om de inte är lika känsliga. Ett exempel är ett investmentbolag som belånar sina aktieköp för hårt och så blir det någon form av finanskris. Ett annat exempel är någon form av korruptionsskandal som får aktiekursen på fall.

Riskerna är betydligt lägre i investmentbolag än i ”vanliga” aktier men likväl är det bra att sprida på riskerna genom att köpa i varje fall 4 – 5 olika bolag.

Antal investmentbolag beror också på hur din aktieportfölj ser ut i övrigt. Många väljer att köpa investmentbolag som komplement till övriga aktieinnehav. Då kan det räcka med 1 eller 2 olika bolag utöver dina övriga innehav.

Få tips på investmentbolag att köpa till din portfölj

I min aktieportfölj Lat men smart har jag valt ut ett antal svenska investmentbolag som jag anser är de bästa aktierna bland investmentbolagen att äga på lång sikt. Detta är en portfölj som kräver minimalt med arbete från din sida men som har goda chanser att slå index.

Läs mer om Lat men smart investmentbolag

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?