April 4

Finska aktier, vilka är bäst och mest köpvärda 2024?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det är relativt enkelt att handla med finska aktier och företagen är ofta kända och lätt att relatera till för oss svenskar. Svenska och finska företag har många likheter och inte sällan verksamhet över gränserna. Liksom Sverige är det finska samhället stabilt och det finns inga större geopolitiska risker trots att Finland är granne med Ryssland.

Även om de stora traditionella företagen dominerar marknaden och börsen finns det, liksom i Sverige, en intressant återväxt av innovativa tech- och mediaföretag. En del av de större företagen som till exempel Sampo och Fortum är intressanta om du vill investera i företag som ger bra utdelningar år efter år. Något man bör betänka när man investerar i finska aktier är valutan Euro och de extra risker och kostnader som det kan innebära.

Topplista över de mest populära aktierna i Finland bland Nordnets kunder

Länkarna tar dig till Nordnets och Avanzas analyssidor.

Aktier Antal kunder
NOKIA OYJ 62 103
Nordea Bank Abp 57 897
FORTUM OYJ 30 741
SAMPO 29 158
Telia Company 22 006
WÄRTSILÄ OYJ ABP B 18 672
OUTOKUMPU OYJ 18 648
UPM-KYMMENE OYJ 18 123
Neste Oyj 16 730
KONE OYJ B 16 283

 

Här är en lista med finska aktier hos Avanza.

Länken tar dig till Avanzas analyssidor för aktier fonder
Finska aktier

Arvet efter Nokia

Det går inte att prata om finska företag utan att nämna Nokia. En gång i tiden var Nokia det mobiltelefonmärke som dominerade världsmarknaden. Från slutet av 90-talet till smarttelefonens inträde var det Nokia alla ville ha i fickan. I början av 2001 stod Nokia för 70 procent av värdet på den finländska börsen. Det sägs att Nokias omsättning var större än nationen Finlands statsbudget år 2007. Nokias fall från tronen var gradvis då man inte kunde ställa om när smarttelefonen kom. Misslyckandet med omställningen var en kombination av arrogans från Nokiachefer, ett undermåligt operativsystem i Symbian och synen på mobiltelefonen som en telefon istället för dator.

Microsoft köpte sedermera upp Nokias mobiltelefonverksamhet. Idag påminner Nokia om Ericsson, det främsta affärsområdet är nät för telekommunikation som 5G. Nokia har blivit ett stort företag bland andra stora företag på den finska börsen. Företaget har dock överlevt och skiftat verksamhet flera gånger sedan starten 1865 då man tillverkade pappersmassa, och kommer nog leva länge än.

Ett arv från Nokias stora tech- och forskningssatsning på 00-talet kan man hitta i Uleåborg. Staden var då en stor hub för Nokia. Dock sade man upp kvalificerad personal när verksamheten måste krympas. En del av dessa tekniker gick vidare och orten har nu blivit en plantskola för nya tech start-ups. Tillväxten på nya innovativa företag som till exempel inom spelutveckling och internet of things är för övrigt god i hela Finland.

Finland och Ryssland

Finland gränsar till Ryssland, tidigare Sovjetunionen, och det har påverkat landet både politiskt och ekonomiskt genom historien. Många finländska företag bedriver verksamhet i eller exporterar varor till Ryssland. Till exempel har energiföretaget Fortum investerat i vind och vattenkraft i Ryssland.

Finland är ett litet land och har tvingats att spela ett taktiskt och strategiskt spel med sin mäktiga granne såväl under Sovjetunionen som Putins Ryssland. Ryssland är dessutom en erkänt svår marknad för utländska företag, vilket till exempel svenska IKEA har fått känna på genom åren. Det finländska företaget Kesko som bland annat driver livsmedelskedjor och byggvaruhandeln K-Rauta har också upplevt problem på den ryska marknaden. Kesko öppnade upp både livsmedelsbutiker, sportbutiker och K-Rauta i St. Petersburg och Moskva, men då de inte var nöjda med resultaten valde de att sälja verksamheterna och i stort sett dra sig ur den ryska marknaden i slutet på 2010-talet.

Återkommande kriser i anknytning till Ryssland har påverkat den finländska ekonomin vid olika tillfällen. Sovjetunionens sammanbrott 1989-1991 ledde till att Finland förlorade en viktigt handelspartner och det fick stora återverkningar på ekonomin samtidigt som den sammanföll med den dåtida finans- och fastighetskrisen. Mer nyligen fick sanktionerna mot Ryssland i samband med kriget mot Ukraina negativa följder för finländska företag med affärer i Ryssland.

Finland och Sverige

Finland och Sverige liknar varandra en del i företagssektorer och uppbyggnad av marknaden, mer så än övriga nordiska länder. Liksom i Sverige är en del stora finländska börsföretag verksamma inom, eller har sitt ursprung i skogsindustrin. UPM-Kymmene, Stora Enso och Metsä Board är exempel på sådana företag. Även industriföretag utgör en betydande del av den finska börsen. Exempel på dessa är Kone Oyj som tillverkar hissar, rulltrappor och automatiska dörrar och Wärtsilä som tillverkar marina drivsystem och kraftverk. Tillsammans med finans och IT utgör ovanstående sektorer en majoritet av den finländska börsen.

Sverige och Finland har en lång historia av handel, företagsuppköp och korsägande över gränserna. Många svenskar jobbar i finskägda företag och vice versa. Nordea är ett sådant exempel, sprunget ur svenska Nordbanken som senare gjorde sammanslagningar med finska, danska och norska banker. År 2018 flyttade huvudkontoret till Finland. Andra exempel är det finländska bolaget Fortum som äger vattenkraftverk i Sverige, Stora Enso som är resultatet av en sammanslagning av svenska Stora med finländska Enso och stålföretaget Outokumpu som bland annat är verksamma i Avesta.

Finska företag

Förutom tidigare nämnda Nokia, Nordea, Fortum, Kesko, Kone, Wärtsilä, Outokumpu och skogsföretag finns det ett par andra stora finländska företag värda att nämna. Ett av de största företagen på den finska börsen är försäkringsbolaget Sampo som bland annat äger IF skadeförsäkring och är nära lierat med Nordea. Neste är ett annat företag som utvecklar och producerar biobränslen, bland annat tillverkar man biologiskt flygbränsle av använd matolja från McDonald’s.

Ett välkänt finskt IT-företag är Tieto eller numer TietoEVRY efter uppköpet av det norska IT-företaget EVRY. Siili Solutions är ett mindre känt finskt IT-företag som verkar inom mjukvaruutveckling, dataanalys och integration, bland annat utvecklar företaget lösningar för displayer i bilar i samarbete med den italienska bilindustrin. De som någon gång köpt däck till bilen känner förmodligen till Nokian och dess varumärke Hakkapeliitta.

Som väntat är detta företag sprunget ur Nokia, och blev ett eget bolag: Nokian Tyres år 1988. Ett annat företag med en lång och gedigen historia är industriföretaget Valmet. Företaget var ursprungligen svenskt då fröet till det nutida företaget såg dagens ljus redan på 1750-talet då Finland tillhörde Sverige. Många kanske tänker på traktorer när de hör namnet och det är bara en av de produkter som Valmet producerat genom årens lopp, andra produkter är tåg, spårvagnar, flygplan, skepp, Saab-bilar, vapen, klockor, bastutermometrar, hissar etc. Idag tillverkar Valmet teknologi och system för pappersmassabruk och kraftverk.

De nordiska börserna

De nordiska börserna har med åren blivit alltmer integrerade. År 2003 slogs ägaren av Stockholmsbörsen svenska OM ihop med ägaren till börserna i Helsingfors, Tallin och Riga vid namn HEX. Resultatet blev OMX. I februari 2008 avslutades affären där amerikanska Nasdaq köpte upp OMX. Nasdaq Nordic driver börser i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallin, Vilnius och Riga, dessutom är de minoritetsägare i Oslobörsen.

Finska aktierna är noterade på Helsingforsbörsen eller Nasdaq Helsinki. Mindre företag handlas även på Nasdaq First North Growth Market. Drygt 130 företag var noterade på huvudlistan i Helsingfors och drygt 30 på First North i början av 2020-talet.

Till skillnad från de andra nordiska länderna valde Finland att införa euro i början av 00-talet, därför noteras även aktier i Finland i euro, vilket kan vara värt att ha i åtanke då valutasvängningar och valutaavgifter kommer att påverka dina investeringar.

Stockholmsbörsen är mångdubbelt större i marknadsvärde jämfört med Helsingforsbörsen som är mer jämförbar i storlek med börserna i Oslo och Köpenhamn.

Finska index

Det dominerande indexet som främst avspeglar utvecklingen på den finländska börsen är OMX Helsinki 25, som förkortas OMXH25. Det består av de 25 företag som är mest omsatta på den finländska börsen. Indexet har en gräns där ett företags marknadsvärde inte får utgöra mer än 10 procent av indexet (CAP). Alla de finländska tungviktarna ingår i detta index som tidigare nämnda Nokia, Fortum, Kesko, Kone, Wärtsilä, UPM-Kymmene, Metsä Board, Stora Enso, Nordea Bank, TietoEVRY och Sampo etc.

Ett index som speglar utvecklingen ännu bättre än ovannämnda index är OMXH ett index som återspeglar värdet på alla företag (all-share) noterade på Helsingforsbörsen. Detta index finns i olika versioner till exempel (OMXHCAP) där gränsen för värdet av enstaka aktier är 10 procent, eller som prisindex (PI) och avkastningsindex (GI). Andra nasdaq-index delar upp företagen i små, medelstora och stora företag i.e small cap, mid cap och large cap som OMXHSCPI, OMXHMCPI och OMXHLCPI. OMX Helsinki Benchmark Index består av de 50-70 mest omsatta aktierna. Även SIX och STOXX har finländska index.

Fonder med finska aktier

Det finns en handfull finlandsfonder att investera i hos svenska aktiemäklare. Nordnet Indeksrahasto Suomi är en indexfond som följer OMXH25. FIM Fenno är en annan fond som har OMX Helsinki Benchmark Index som jämförelseindex. Även Evli Bank och Handelsbanken erbjuder finlandsfonder.

Var kan jag handla?

Att handla med nordiska värdepapper är förhållandevis smidigt jämfört med andra utländska aktier. Det innebär dock något högre courtage än svenska aktier och vissa valutakostnader. Utbudet är också stort och det går att handla i princip alla börsnoterade finländska bolag på till exempel Avanza och Nordnet. Utbudet är mindre hos CFD-plattformar som CMC Markets och IG.

Här kan du hitta fler köpvärda aktier.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?