April 4

Norska aktier, vilka är bäst och mest köpvärda 2020? | Laxaktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Norska aktier handlas på Oslo-börsen (Norska: Oslo Børs) och är huvudmarknad för handel med aktier i norska bolag.

När man talar om norsk ekonomi tänker många ”olja och fiske”. Det må vara en stereotyp, men det ligger ändå inte så långt från verkligheten. Energi och råvaror dominerar på Oslobörsen och då är det främst olja och företag relaterade till oljeutvinning vi talar om. Norges aktiemarknad är unik på så sätt att laxindustrin är en egen sektor med ”laxaktier” eller ”sjømatindeks” – Oslobørs Seafood Index (OBSFX).

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Innan vi går in mer på djupet om aktier från Norge så visar vi först en lista med bra populära Norska aktier. Vi fortsätter längre ner med vår artikel.

Norge och oljan

Sommaren 1967 hittades den första oljan, men det stora genombrottet kom först två år senare när större mängder hittades av Phillips Petroleum på oljeriggen Ocean Viking i det första oljefältet Ekofisk som ligger i havet 250 km utanför Stavanger. Oljan var en jackpott i vårt grannland, de gick från att vara ett relativt fattigt västland till att bli ett av de absolut rikaste.

Den norska staten som var ägare till all olja utanför Norges kust, men som gav koncessioner till Exxon och fler oljebolag för utvinning, bildade år 1972 ett eget oljebolag vid namn Statoil. Detta inbringade stora inkomster till staten, så stora att dem år 1990 inrättade den nationella sparbössa som populärt har kallat för ”Oljefonden”.

Laxaktier

Oslobörsen är unik idag då den har en hel sektor med laxaktier. Den är världsledande på odlad lax och produkterna exporteras till stora delar av världen, Kina är en stor marknad, inte minst då laxen ibland först transporteras dit och sedan exporteras till andra länder.

Det exporteras så kallad sjömat för över 50 miljarder NOK och det är den största exportprodukten förutom olja och gas. Den globala laxproduktionen är mer begränsad då det krävs att man först får rätt havstemperaturer för odling av lax och den bara kan bedrivas i vissa länder, där dem dominerar. På senare år finns det tecken som tyder på att den biologiska gränsen för ökad tillväxt i laxodling börjar närma sig, den stora boven är laxlus.

Problemen med laxlöss innebär att bolagen bedöms ur ett etiskt perspektiv vilket kan påverka aktiepriset. Det har också förekommit del skriverier i media om angripna odlingar. Ett företag som dragit nytta av detta är Bakkafrost med stor verksamhet på Färöarna som har använt biologisk bekämpning i form av en lusätande fisk istället för bekämpningsmedel för att mer bekämpa laxlusen. Dominanten bland laxodlingsföretagen är Mowi som tidigare hette Marine Harvest ASA. Företaget har en brokig bakgrund med internationella ägare och sammanslagningar med norska företag. Mowi har över 100 fiskodlingar, men också produktion i Skottland, Färöarna, Irland, Chile och Kanada.

Oslo Børs Seafood Index OBSFX
Ticker Namn Börsvärde (juli 2020) (MNOK)
AUSS Austevoll Seafood 15 903
BAKKA Bakkafrost 32 984
GSF Grieg Seafood 10 137
LSG Lerøy Seafood Group 31 846
MOWI Mowi 86 797
NRS Norway Royal Salmon 9 673
SALM SalMar 47 901
SALMON Salmones Camanchaca 3 828

Här finner du en lista med populära Norska aktier

Länkarna tar dig till Avanzas analyssidor. Här är en lista med Norska kvartalsutdelare som enkelt kan köpas genom svenska nätmäklare i Stockholm.

Norska kvartalsutdelare TICKER SYMBOL
 TGS-NOPEC Geophysical Company ny TGS
  Ocean Yield OCY
  Mowi MOWI
  Equinor EQNR

 

Klicka på bilden för att ta dig till listan med Norska aktier och Avanzas analys sidor

 

Oljefonden i Norge

Oljefonden gick officiellt under Statens petroleumsfond från 1990 till 2006 då den bytte namn till Statens pensionsfond utland (SPU). Samtidigt så samordnades en tidigare statlig pensionsfond: Folktrygfonden som nu blev Statens pensionsfond Norge (SPN). Intäkterna till pensionsfonderna kommer från överskottet på oljan. SPU investerar utomlands och SPN investerar i Norge och Norden.

I slutet av 2019 överskred tillgångarna i oljefonden 10 000 miljarder norska kronor, vilket motsvarar nästan två miljoner per invånare. Det finns en uttalad tanke bakom oljefonden. Staten vill, för det norska folkets skull, förvalta och bevara rikedomarna från oljan så länge som möjligt, samt att balansera upp- och nedgångar.

Statligt ägande

Som en följd av statligt ägande i oljeindustrin och investeringar genom pensionsfonder har andelen statligt ägande på Oslobörsen varit högre än andra europeiska länder. Det har funnits en uttalad vilja att minska det statliga ägandet, särskilt när borgerliga partier suttit vid makten.

Statens ägarandel har också gått nedåt, men det har ändå legat på 30-40 procent under 10-talet. Det kan jämföras med de två andra europeiska länder som har högt statligt ägande på börsen, Frankrike och Italien, där andelen legat runt 10 procent.
Staten har till exempel direkt ägande i stora företag som Equinor (tidigare Statoil), Norsk Hydro, DNB, Telenor och Yara. Vidare äger man en aktie indirekt genom SPU.

Ett rikt land

Hur man än mäter är Norge ett av världens rikaste länder. Visst finns det fattiga människor men andelen är jämförelsevis låg. BNP per capita är också bland de högsta i världen, men det som kanske är mest talande är att Norge är landet där Tesla har blivit en folkbil.

Det finns flera anledningar till att Tesla har blivit det bäst säljande märket i Norge, det handlar inte bara om goda inkomster hos befolkningen. Det har varit väldigt fördelaktigt att äga elbil då de har varit skattebefriade, haft gratis parkering och laddning, rättighet att köra i bussfiler etc.

Norska företag

Det dominerande företaget på Oslobörsen är Equinor som tidigare hette Statoil. Företagets marknadsvärde har legat runt en fjärdedel av hela börsens värde under slutet av 10-talet. Statens ägarandel i Equinor har legat på ca två tredjedelar efter att bolaget delprivatiserades år 2001. Equinor är främst ett oljebolag med utvinning i Nordsjön och på andra platser i världen. Företaget diversifierar också mot gas, sol- och vindkraft. År 2012 sålde Equinor sina 2 300 Statoil-bensinstationer till ett kanadensiskt bolag.

Ett företag med lång och intressant historia är Norsk Hydro. De som har sett den gamla krigsfilmen ”Hjältarna från Telemarken” med Kirk Douglas, minns att de norska partisanerna sprängde en anläggning där tyskarna tillverkade ”tungt vatten” för att kunna framställa en atombomb. Filmen är baserat på en verklig händelse och den anläggning som sprängdes var Norsk hydros anläggning som tyskarna hade tagit över. Norsk Hydro grundades år 1905 och tillverkade då gödningsmedel med finansieringshjälp från familjen Wallenberg. Statens ägande i företaget började efter kriget då staten konfiskerade det tyska ägandet. Efter kriget så inriktar sig företaget alltmer på aluminium och olja.

Under 80-talet var Norsk Hydro även delaktig som ägare i Marabou, sprängmedel, läkemedel och världens största fiskodlingsföretag. Den ursprungliga konstgödselverksamheten avknoppas till ett annat börsföretag: Yara International som sägs vara världens största tillverkare av konstgödsel. Hydro drev oljeutvinning och bensinstationer i Sverige under namnen Hydro och Uno-x. År 2007 slås petroleumdelen av företaget ihop med Statoil nuvarande Equinor. Hydro är nu inriktad på tillverkning av aluminium och räknas som ett av världens absolut största aluminiumbolag.

Ett stort oljebolag är Aker BP som bildades efter en sammanslagning av Det Norske Oljeselskap och BP Norge år 2016. Aker BP är Norges näst största oljebolag och utvinner olja på ett dussin oljefält i Nordsjön. Energisektorn eller oljesektorn på Oslobörsen omfattar ca 50 aktier, förutom de två jättarna Equinor och Aker BP, också många betydligt mindre bolag. Ett av dessa bolag värt att nämna är DNO som förutom i Norge också utvinner olja i Irak, Yemen och Storbritannien. En annan intressant sektor är shippingbolagen. Aktien från ett sådant bolag är oljetankerbolaget Frontline eller företagen i BW-koncernen: BW LPG som har en flotta av gastankers och Hafnia Limited som mest har oljetankers.

Norska företag som inte är inriktade på olja

Ett stort börsnoterat norskt företag med många förgreningar i Sverige är livsmedelskoncernen Orkla. Denna livsmedelsjätte äger bland annat svenska varumärken som Abba sill, Kalles kaviar, OLW chips, Felix, Göteborgs kex, Bliw och Grumme såpa. Orkla är främst verksamma på marknaderna i Norden och Baltikum men även i Centraleuropa och Indien. Den största delen av verksamheten är produktion och försäljning av matvaror, en mindre del består av tvättmedel, hälso- och hygienartiklar.

Ett annat stort företag som är väl känt för svenskar är de senaste åren telekomoperatören Telenor, Norges motsvarighet till Telia. De två företagen slåss för övrigt om marknaden i Norden. Nya fakta och statistik visar att i början av 20-talet hade dock Telenor både större omsättning och fler anställda än Telia.

Ett exempel på ett litet intressant företag kan vara Pexip. Företaget fick en flygande start då det börsintroducerades i maj 2020 under rådande coronapandemi. Detta är förklarligt då de liksom konkurrenten Zoom är verksamma inom applikationer för videokonferenser.

Oslobörsen

Till skillnad från de andra nordiska börserna är inte Oslobörsen ägd av Nasdaq utan av Euronext som vann den hårda budstriden för att överta den norska börsen. Förutom huvudbörsen finns även Oslo axess för start-ups och mindre företag samt Merkur Market som är en MTF (multilateral trading facility). Ungefär 200 företag är noterade på Oslobörsen, ca 20 företag på Oslo axess och ca 35 företag på Merkur market.

Norska index

Det finns en mängd index listade på Oslobörsens hemsida, som till exempel: OSEBX Benchmark Index, OSEAX all-share index, OBSFX seafood index etc. Det citerade indexet som man använder mest är dock OBX Total Return Index som visare prisutvecklingen på de 25 mest omsatta aktierna på Oslobörsen.

Fonder med norska aktier

Det finns över ett dussin fonder med norgeaktier att välja på. DNB SMB placerar i mindre och medelstora norska bolag. Nordnet har en indexfond som följer OBX-indexet. SEB och Handelsbanken har norgefonder. Dessutom erbjuder Pareto, Alfred Berg, Arctic, Storebrand, Holberg och Odin aktier fonder inriktade på Norge.

Var kan jag handla med norska aktier

Att handla med aktier i vårt grannland är förhållandevis smidigt jämfört med andra utländska aktier. Det innebär dock något högre courtage än en svensk aktie och vissa valutakostnader, då norska aktier är noterad i norska kronor. Utbudet är också bra och stort och det går att handla i princip alla börsnoterade värdepapper från Norge på till exempel Avanza och andra nätmäklare i Stockholm. Utbudet är mindre hos CFD-plattformar som CMC Markets och IG.

Läs mer om aktier fonder på Samuelssons Rapport i närliggande ämnen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008