April 4

Företagsobligationer – de vanligaste frågorna

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nedan svarar jag därför på de 8 vanligaste frågorna om företagsobligationer. Vi har skrivit om obligationer tidigare på Samuelssons Rapport men inte specifikt företagsobligationer.

 • Vad är företagsobligationer?

  En företagsobligation innebär rent praktiskt att du lånar ut pengar till ett företag och i gengäld får du en ränta tillbaka, efter låneperioden. Räntan får investeraren som kompensation för risken att förlora pengarna. Företagsobligationer är alltså ett skuldebrev – lån – som ges ut av ett företag och säljs till investerare. Företaget ger ut obligationer för att få in pengar till sin verksamhet. Företagsobligationer ger i regel högre avkastning än statliga obligationer då de anses vara mer riskfyllda. Företagsobligationer är bra att ha i sin portfölj när aktiemarknaden är osäker eller när räntan är på väg ner. Företagsobligationer har en lägre risk än aktier, men ger inte samma avkastning över tid.
företagsobligationer
Bonds betyder obligation på svenska

 

 • Företagsobligationer när räntan går upp? – När räntan går upp går din företagsobligations pris ner. Om man köper en 10-årig företagsobligation med en kupongränta på 4 procent då marknadsräntan är 4 procent, är obligationens pris hundra procent av det nominella värdet. Skulle marknadsräntan stiga till 5 procent måste obligationens värde minska, eftersom kupongräntan fortfarande är 4 procent samtidigt som placeraren kräver att få 5 procent på sin placering. Man måste därför få köpa obligationen till ett pris som är lägre än hundra procent av det nominella värdet.
 • När ska man köpa företagsobligationer? – Det är bra att köpa företagsobligationer om du tror att räntorna är på väg ned. Då kommer nänmnligen priset på dina obligationer gå upp. Svårigheten ligger i att veta när räntor är på väg upp eller ned.
 • Vad händer med företagsobligationer när räntan går ned? – När räntan går ned går din företagsobligations pris upp. Se en mer detaljerad förklaring i svaret på vad som händer när ränta går upp. Svaret blir då tvärtom det svaret.
 • Var kan man handla företagsobligationer? – Företagsobligationer kan man handla hos Avanza och Nordnet om man ringer dem. Dem håller till i Sverige och Stockholm.  Du kan också handla börshandlade fonder eller vanliga fonder med förvaltare som är inriktade på företagsobligationer. Nedan är en amerikansk ETF som heter LDQ som är en företagsobligations-ETF. Det finns många att välja på.
företagsobligations-ETF
företagsobligations-ETF
 • Vad är riskerna med företagsobligationer? – Företagsobligationers risk kan man se genom att titta på deras nominella ränta, ju högre ränta, desto större är risken med obligationen. Den nominella räntan kan man hitta på obligationens informationssida. Analysföretaget Morningstar ger ut en rating till de flesta fonder och där kan man enkelt hitta vilka företagsobligationsfonder som det går att investera i.
  .
 • Vilken avkastning får man på företagsobligationer? – Det enda sättet att veta vilka pengar man får är att behålla en obligation ända till slutdagen. Under tiden kan värdet förändras både uppåt och neråt beroende på vad som händer med räntan, konjunkturen och bolaget som gett ut obligationen. Företagsobligationens värde rör sig med både börsen och ränteläget, vilket gör att lika snabbt som värdet kan öka, lika fort kan det minska. Det går att sälja sina obligationer före löptidens slut, men det är inte helt lätt och görs inte lika snabbt och smidigt som till exempel med en aktie. Detta beror mest på att volymen och handeln inte är så omfattande i Sverige.
  .
 • Vilka två kategorier av företagsobligationer finns det? – Marknaden för företagsobligationer delas normalt in i två kategorier. Dessa är Investment Grade och High Yield. Företag med ett kreditbetyg om BBB- eller högre hos Standard & Poor’s eller Baa3 eller högre hos Moody’s klassas som Investment Grade och bedöms, åtminstone av  kreditvärderingsinstituten, ha en mycket god eller god kreditvärdighet. Företag som inte är Investment Grade klassas istället som High Yield.

Idag när världens länder har så låga räntor så ger företagsobligationer en mycket låg avkastning. Därför väljer många att istället placera sina pengar på sparkonton som ger bättre ränta än obligationer.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?