April 4

Utebliven utdelning i preferensaktier – vad gör man?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ägare till preferensaktier har förtur till aktieutdelning framför stamaktieägare. Förtur innebär dock inte att man är garanterad utdelning. Så vad händer vid utebliven utdelning i preferensaktier?

Utdelningar i preferensaktier kan ställas in ifall bolagsledningen anser att det inte finns nog med pengar i företagskassan för utdelningar.

Även om företaget inte kan begäras i konkurs av stamaktieägarna kan det ändå bli en dyr historia att ställa in utdelningarna. Alla utdelningar som inte betalas ut klassas som innestående belopp. När bolaget åter kan betala utdelningar har du som ägare av bolagets preffar vanligtvis rätt att få all den utomstående utdelningen innan ägarna av stamaktier kan få någon som helst utdelning. Dessutom brukar en hög ränta läggas på det innestående beloppet. Här bör dock tilläggas att bolagsstämman kan besluta om att göra avsteg från dessa principer. I sådana fall blir du utan utdelning.

Ska man sälja i händelse av utebliven utdelning i preferensaktier?

Anta att du äger preferens aktier i ett bolag som beslutar att ställa in utdelningarna. Ska man sälja eller behålla aktierna? Vi kan tänka oss två möjliga utgångar:

  • Återhämtning: Företaget återhämtar sig efter ett tag och börjar då åter betala utdelning på preferensaktierna. Du får då tillbaks inställda utdelningar plus eventuellt också en ränta. När det händer kommer aktiekursen i preferensaktien troligtvis också att återhämta sig. Under tiden kan aktien dock komma att tappa en stor del av sitt värde.
  • Fortsatt kris: Företaget går in i en längre svacka. Utdelningarna skjuts upp på obestämd tid och kanske aldrig betalas tillbaks. Aktiekursen fortsätter att falla.

Svaret på frågan huruvida man ska behålla eller sälja preferensaktierna beror på vilken framtidstro du har i bolaget. Litar du på ledningen och är övertygad om att problemen är av tillfällig art kan du kanske överväga att behålla dina preferensaktier.

Många gånger är det dock svårt att bedöma vad som kommer att hända inom de närmsta åren. Det kan därför vara chansartat att behålla preferensaktierna i hopp om bättre tider som kanske aldrig kommer.

Tänk också på att det alltid finns en alternativkostnad med att äga ”fel” aktier. Istället för att hoppas på en återhämtning i det krisdrabbade bolaget kan du sälja dina innehav och köpa preferensaktier i ett bolag med säkrare framtidsutsikter. Det brukar löna sig.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?