April 4

Köpvärda aktier 2024 – 3 sätt att hitta aktierna (billiga aktier med potential att köpa)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Om du letar efter att investera i köpvärda aktier som också är lönsamma, har du kommit helt rätt! I den här artikeln kommer vi att ta en titt på vad som krävs för att hitta köpvärda aktier som kan ge dig en god avkastning på dina investeringar.

Vi kommer att fokusera på att identifiera bolag som har en bra finansiell ställning, goda möjligheter för framtida tillväxt och ett högt värde per aktie. Vi kommer även att ta en närmare titt på teknisk analys, som ett sätt att hitta aktier som har potential att öka i värde.

Vi kommer att diskutera olika typer av investeringsstrategier som kan hjälpa dig att hitta de bästa aktierna att investera i och ge dig råd om hur du ska följa marknaden för att få ut det mesta möjliga av dina investeringar.

Vilka är de mest köpvärda aktierna? Då och då dyker det upp rubriker i ekonominyheterna som ”tre köpvärda aktier just nu” eller tio köpvärda aktier i november. Den typen av tips på aktier att köpa är ibland nyttiga men tyvärr är de ofta inte mer än en kvalificerad gissning. I denna artikel går vi igenom olika sätt att på egen hand hitta köpvärda aktier.

Artikelns Innehåll

Köpvärda aktier

Här är en lista med aktier som kan vara köpvärda med potential. Gemensamt för dessa bolag är att de går med vinst. De har en rimlig skuldsättning och uppvisar stabil tillväxt (läs mer i avsnittet om tillväxtaktier). Den typen av aktier är ofta köpvärda på lång sikt. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om aktien hos Avanza.

Köpvärda och billiga aktier med potential Omsättnings-tillväxt, snitt 5 år Utdelning andel Direkt-avkastning Vinst /aktie Vinsttillväxt per år, 5 år Skuld-sättningsgrad
Alimak 15.1% 34% 1.6% 5.16 10.6% 0.7
ALM Equtiy 16.3% 4% 0.2% 33.78 16.6% 1.5
Bahnhof 16.3% 51% 1.7% 1.17 14.3% 1.5
Balco Group 14.8% 50% 2.6% 5.01 41.0% 1.2
Beijer Ref 11.2% 30% 0.5% 5.76 14.9% 1.8
BioGaia 10.7% 31% 0.7% 12.20 11.7% 0.3
Evolution Gaming 46.8% 35% 0.7% 12.49 64.6% 0.5
Fortnox 33.3% 20% 0.2% 2.53 50.0% 1.5
G5 Entertainment 27.9% 34% 0.7% 7.28 33.1% 0.5
Instalco 36.6% 29% 1.4% 7.91 61.1% 1.8
Invisio 19.1% 38% 0.5% 2.25 10.7% 0.4
Lifco 11.6% 32% 0.8% 16.64 13.3% 1.3
NP3 20.8% 24% 3.5% 13.95 29.6% 1.9
Paradox Interactive 20.4% 22% 0.4% 4.61 20.9% 0.6
Platzer 14.2% 16% 2.6% 12.32 12.6% 1.5
Sagax D 16.2% 9% 6.5% 21.79 32.6% 1.1
Samhälls-byggnadsbolag B 221.3% 18% 2.6% 3.40 38.1% 1.6
Spiltan 50.9% 6% 0.6% 15.48 104.7% 0.0
Sweco A 13.6% 25% 0.6% 12.57 24.6% 1.7
Sweco B 13.6% 25% 0.6% 12.57 24.6% 1.7
Swedencare 38.0% 39% 0.5% 1.79 32.7% 0.1
Torslanda Property 29.8% 54% 5.5% 1.62 21.1% 1.5
Troax Group 12.5% 25% 0.6% 4.11 14.1% 1.1

OBS! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning!

Billiga aktier med potential kan vara köpvärda

Ett sätt att hitta köpvärda bolag är genom att leta efter de billigaste aktierna. Det är viktigt att påpeka att ”billiga aktier” inte alls handlar om hur många kronor och ören en aktie kostar. Istället handlar det om aktiens värdering.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Kostnad handlar inte om kronor per aktie

Kostanden per aktie är egentligen irrelevant för att bedöma om den är köpvärd eller inte. I vissa bolag kostar en aktie flera hundra kronor. I andra är priset bara några ören. En aktie kan vara dyr eller billig i kronor räknat p.g.a. flera faktorer. T.ex. kan ett bolag ha valt eller inte valt att göra aktiesplit eller omvänd aktiesplit. En sådan affärshändelse påverkar inte direkt värdet av aktien – däremot påverkar det priset.

Det finns förvisso aktiestrategier som bygger på att köpa så kallade frimärksaktier, aktier som kostar mycket lite. Sådana strategier är riskfyllda och har egentligen inget med själva priset att göra. Det krävs mer än ett lågt pris för att avgöra om en aktie är köpvärd.

Billiga aktier med potential och är lågt värderade

Om det inte handlar om hur mycket en aktie kostar i kronor och ören – vad är det då som avgör om den är köpvärd? Ett sätt är att leta efter lågt värderade aktier.

Aktier som är billiga på grund av att de är lågt värderade kallas för värdeaktier, eller undervärderade aktier. Om du letar köpvärda och rekommenderade aktier aktier bland värdeaktier gör du ett antagande om att marknaden inte är helt effektiv. Du utgår från att värderingen är lägre än vad den borde vara och att aktiekursen förr eller senare kommer att återhämta sig. Denna typ av billiga aktier kan ha potential att bli riktiga kursraketer.

Denna strategi kan vara lönsam, inte minst på grund av att marknaden tenderar att överreagera. Marknaden är ibland nästan ”manodepressiv”. När det går bra blir priserna lite väl höga. När det går dåligt överreagerar många sparare och investerare genom att sälja i panik. Då faller priserna mer än vad som egentligen kanske är befogat.

Du kan hitta undervärderade aktier genom att exempelvis titta på nyckeltal som:

 • P/S
 • P/E
 • P/B

Risk med lågt värderade aktier

Det finns en risk med att försöka hitta köpvärda aktier genom att titta på värderingen. Orsaken är värderingen ganska ofta är låg av en anledning. Ibland drabbas bolag av skandaler, dålig ledning, minskad omsättning eller strukturella marknadsförändringar. Då faller priset på aktierna av en anledning. Aktier i denna typ av bolag är sällan prisvärda.

Köpvärda aktier som är lågt värderade – utnyttja marknadens svängningar

Det finns dock sätt att hitta köpvärda och rekommenderade aktier och aktier med potential bland bolag som värderas lågt av marknaden. Hemligheten är att bedöma kvaliteten i bolaget och dess förutsättningar att lyckas. Kan du göra den bedömningen bättre än marknaden, ja då har du hittat en köpvärd och rekommenderad aktie.

Ett sådant scenario kan uppstå när marknaden drabbas av generell panik. Till och från faller i princip alla aktier på börsen. Ibland är dessa fall kortvariga. Andra gånger varar de i ett år eller längre.

När marknaden som helhet går in i en svagare period är det ofta ”rea” på många av börsens bästa aktier. Du kan förbereda dig inför ett sådant läge genom att ständigt hålla utkik efter bra aktier. Gör en lista med bolag som du gärna vill bli delägare i. Nästa gång börsen surnar till på riktigt har du listan redo och kan slå till.

Kontrollera att det som orsakar börsfallet inte direkt eller nämnvärt kommer att påverka just det bolag som du vill köpa aktier i. I en lågkonjunktur är det normalt att de flesta bolag påverkas negativt, men bra bolag i generellt sett starka branscher kommer att ta sig ur de flesta svackor i ekonomin.

Hitta köpvärda aktier idag bland cykliska bolag

Alla bolag på börsen reagerar inte på ekonomin på samma sätt. Det finns cykliska aktier och kontracykliska aktier. De aktier som är cykliska påverkas mycket mer av konjunkturläget. Inte heller alla aktier inom denna kategori följer exakt samma dynamik. Ibland börjar aktiepriset att sjunka i slutet av en konjunkturcykel, ibland sjunker det tidigare.

Poängen är att denna typ av cykliska aktier kan vara extra köpvärda i botten av cykeln. Det är svårt att bedöma exakt när den inträffar men det hjälper att hålla koll på konjunkturläget. Konjunkturinstitutets prognoser kan vara till hjälp.

Samma sak gäller här som i föregående avsnitt – endast aktier i kvalitetsbolag kan klassas som köpvärda.

Tips: Vill du inte själv leta efter köpvärda aktier? Genom att prenumerera på våra aktieportföljer får du nya tips på aktier en gång i månaden.

Köpvärda utdelningsaktier

Om du vill slippa försöka tajma marknaden hela tiden kan det vara smartare att bygga en strategi kring utdelningsaktier. Denna typ av aktier är ofta generellt sätt köpvärda givet att du satt upp rätt kriterier.

Vilka utdelningsaktier är köpvärda? – Vilka är värda att satsa på?

Att ett bolag kan ge utdelningar är ett styrketecken i sig. Det är nämligen endast bolag som går med vinst som har råd att dela ut pengar till aktieägarna i det långa loppet.

Med det sagt – alla utdelningar är inte lika bra. Det finns flera saker du kan titta på för att bedöma om en aktie är värd att satsa på och hur köpvärd en utdelningsaktie är:

Se upp för en allt för stor utdelningsandel

För att hitta köpvärda utdelningsaktier bör du leta efter bolag som inte har en allt för hög utdelningsandel. Detta nyckeltal indikerar hur stor andel av vinsten som företaget delar ut. Helst bör denna andel inte vara större än runt 80 procent, men den får gärna vara betydligt lägre än så. En utdelningsandel på under 60 procent är vanligtvis bra.

Utdelningsaktier med hög tillväxt brukar ofta ha en mycket låg utdelningsandel. Det är inte ovanligt att den är 10 – 30 procent.

Det finns inget mått på hur stor utdelningsandelen ska vara för att aktieköpet ska bli en bra affär. Vill du satsa på tillväxtaktier får du räkna med en låg utdelningsandel. Köper du stabilare aktier kommer utdelningsandelen att vara högre. Det viktiga är att du aldrig köper aktier med en allt för hög utdelningsandel eftersom utdelningarna då sällan är hållbara.

Kontrollera utdelningshistoriken

Bara för att en aktie har fina utdelningar i år gör den inte köpvärd. För att skilja agnarna från vetet är det till stor hjälp att kontrollera aktiernas utdelningshistorik.

Ett bolag som delat ut en del av vinsten till aktieägarna mer eller mindre varje år de senaste 10 – 15 åren är ofta en ganska stabil aktie. Leta gärna efter bolag som tenderar att höja utdelningen ofta – som sagt utan att utdelningsandelen blir för hög.

Här är några exempel på aktier som har en stabil utdelningshistorik:

 • Castellum
 • Hufvudstaden
 • Vitec
 • Wihlborgs
 • ABB
 • Hexagon
 • Loomis
En av alla köpvärda aktier? Stabil utdelningshistorik i Castellum
Castellum är en omtyckt utdelningsaktie med stabil utdelningshistorik. Detta är nästan alltid en köpvärd aktie. Källa: Börsdata.

Lagom direktavkastning är ofta bäst

Direktavkastning är det tredje nyckeltalet du kan undersöka i jakten på köpvärda utdelningsaktier. Detta nyckeltal visar hur stor utdelningen är i förhållande till aktiekursen idag.

De flesta aktier med utdelningar har en direktavkastning på mellan 1 och 5 procent. Allt över 3 procent kan räknas som en relativt hög direktavkastning.

Du kan hitta köpvärda aktier genom att studera direktavkastningen. Den kan fungera som en värderingsmultipel. När aktiekursen sjunker stiger nämligen direktavkastningen. Billiga aktier har därför hög utdelning som direktavkastning räknat. Samtidigt är det sällan lönsamt att köpa de allra högst direktavkastande aktierna eftersom dessa bolag ofta har underliggande problem.

Vill du bara hitta stabila utdelningsaktier som är köpvärda kan det rent av vara en idé att undvika aktierna med allt för hög direktavkastning. Fokusera som sagt gärna istället på att utdelningarna ska vara stabila över tid och att utdelningsandelen inte är för hög.

Tänk också på att inte luras av extrautdelningar. Vissa år delar en del bolag ut extra mycket pengar. Det är ofta engångsföreteelser som tillfälligt driver upp direktavkastningen. Lockas inte att köpa denna typ av aktier bara på grund av den höga direktavkastningen! Istället bör du jämföra direktavkastningen baserat på den ordinarie utdelningen.

Rekommenderade aktier

Tips: Vill du slippa leta efter köpvärda aktier? Vill du bli medlem och får rekommenderade aktier till din inbox med en tjänst som lyckats att slå index ända sedan 2009? Med en prenumeration på våra aktieportföljer får du en färdig utdelningsportfölj med köp- och säljrekommendationer varje månad.

Aktier med stark tillväxt kan vara bra att satsa på idag

Många – men inte alla – utdelningsaktier har sina tillväxtdagar bakom sig. Av den anledningen delar de ut pengar till aktieägarna istället för att återinvestera dem i ytterligare tillväxt. Därför kan det vara en idé att hitta köpvärda aktier genom att titta direkt på det som gör en aktie till en långsiktigt god investering: tillväxt.

Omsättningstillväxt och vinsttillväxt

Det finns flera sätt att mäta tillväxt i ett bolag. Två av de mest användbara måtten när du letar efter köpvärda aktier är omsättningstillväxt och vinsttillväxt.

Omsättningstillväxt är ett nyckeltal som visar hur mycket omsättningen ökar från år till år. Vinsttillväxt indikerar hur mycket vinsten ökar.

Du kan även hålla ett öga på vinstmarginalen. En ökande vinstmarginal indikerar att företaget blir mer och mer och mer effektivt och att en allt större del av omsättningen blir kvar i form av vinst.

Ett bolag som år ut och år in har en kraftigt tilltagande omsättning måste i varje fall göra något rätt, eller hur?

Organisk tillväxt kan vara mer långsiktigt hållbar

Det är dock inte alla gånger ett växande företag är en bra affär. Du kan kontrollera om omsättningstillväxten är organisk eller inte. Organisk tillväxt kommer från sådant som händer inom organisationen, som t.ex. ökad försäljning.

Omsättningstillväxten kan också öka till följd av förvärv av andra bolag. Det är inte organisk tillväxt. Denna typ av så kallad förvärvad tillväxt påverkar balansräkningen. Det behöver inte vara dåligt, men det ökar risken. Därför kan det vara smart att även kontrollera att ett tillväxtbolag som du funderar på att köpa inte har en allt för stor skuldsättningsgrad.

Så hittar du köpvärda tillväxtaktier att satsa på idag

Det finns många sätt att bedöma vilka tillväxtaktier som är köpvärda och värda att satsa på. Vi har nyss nämnt ett antal nyckeltal som kan vara vägledande i letandet efter tillväxtaktier som är värda att köpa.

Det kan vara praktiskt att ta hjälp av en aktiescreener för att filtrera fram de bolag som är intressanta att investera i. Där kan du exempelvis lägga in följande filter:

 • Omsättningstillväxt: Mer än 10 % per år i snitt de senaste fem åren. Detta visar att bolaget växer mycket.
 • Vinsttillväxt: Positivt värde i snitt de senaste fem åren. Här filtrerar du fram bolag som är lönsamma.
 • Skuldsättningsgrad: Mindre än 2. Detta sänker risken genom att du filtrerar bort aktier som finansierat tillväxten med allt för mycket lån.

Ett sådant filter borde resultera i ett 50-tal tillväxtaktier som kan anses vara relativt köpvärda på Stockholmsbörsen. Den listan kan du sedan utgå från och lägga in ytterligare filter som du anser är relevanta för din investering.

Är du nöjd med urvalet kan du gå vidare och analysera aktierna mer i detalj. Förslagsvis köper du inte mer än en eller två köpvärda aktier från samma sektor. Sprid på riskerna genom att bygga upp en aktieportfölj med aktier från olika branscher.

Tips: Vill du slippa lägga tid på att leta köpvärda tillväxtaktier? Med en prenumeration på Samuelssons Rapports aktieportföljer får du tips på aktier att köpa varje månad.

En köpvärd aktie? Omsättningstillväxt i Paradox Interactive
Paradox Interactive är ett exempel på en aktie som uppvisat stabil utdelningstillväxt flera år i rad. Källa: Börsdata.

Sälja för att köpa nya köpvärda aktier

När ska man sälja en aktie? Det är en av de svåraste frågorna att svara på när det gäller investeringar och sparande. Ofta är det lättare att hitta köpvärda aktier än vad det är att bestämma när en aktie inte längre är värd att äga.

I den bästa av världar är de aktier som du köpt så bra att du kan behålla dem i många år framöver – kanske för evigt. Tyvärr är det sällan det bästa att göra. Bolag förändras. De växer för att kanske sedan mogna utan att nå ut till alla delar av världen. Ibland stagnerar de. Vad som är en köpvärd aktie idag är det troligtvis inte om 20 eller 30 år.

Därför måste du förbereda dig på att en vacker dag sälja de aktier som du idag köper.

Ett av de enklaste sätten att avgöra när det är dags att sälja en aktie är genom att titta på om det finns andra aktier som är mer köpvärda. Varje investering kan behöva en viss tid på sig för att lyckas, men på sikt är frågan relevant. Varför exempelvis behålla Volvo om Traton är mer köpvärd? OBS – detta är bara ett exempel för att illustrera hur du kan tänka. Fundera på om du allokerat ditt kapital i ”rätt” aktie eller om det dykt upp ett bättre alternativ sedan du fattade ditt ursprungliga köpbeslut.

Sedan kan det givetvis finnas andra bra anledningar att sälja ett innehav. Exempelvis om ett bolag drabbas av kris, skandal eller blir uppköpt.

FAQ – Frågor och svar

Vilka faktorer bör man ta hänsyn till när man väljer att investera i aktier?

Du bör ta hänsyn till kvaliteten på företagets produkter och tjänster, företagets finansiella position, företagets tillväxtpotential, företagets historia av vinst, industrin där företaget verkar och tillgångspriset på aktien.

Vilka är de bästa marknaderna för att investera i aktier?

Det finns många marknader som är bra för att investera i aktier, inklusive Stockholmsbörsen, New York Stock Exchange, Nasdaq, London Stock Exchange och Tokyo Stock Exchange.

Hur lång tid bör man ägna åt att undersöka aktien innan man köper den?

Det är viktigt att undersöka aktien noggrant innan man köper den. Det bör ta minst ett par dagar för att förstå aktiens finansiella historia, företagets tillväxtpotential, branschen där företaget verkar och aktiekursen.

Vad är fördelarna och nackdelarna med att investera i aktier?

Fördelarna med att investera i aktier är att du har potential att dra nytta av en stor avkastning om aktien går upp i värde. Du kan också dra nytta av ett lågt inträdespris och utdelningar. Nackdelarna med att investera i aktier är att det finns en högre risk än andra former av investeringar. Om aktien går ner i värde kan du förlora pengar.

Vilka typer av aktier bör man investera i?

Det finns olika typer av aktier som man kan investera i. Till exempel kan man investera i tillväxtaktier, värdeaktier, utdelningsaktier, indexaktier och skuldaktier. Välj den typ av aktie som bäst passar dina investeringsmål och risknivå.

Hur hanterar man risker när man investerar i aktier?

Det är viktigt att ha en god förståelse för de risker som är förknippade med att investera i aktier. Det bör innefatta att övervaka marknaden, diversifiera investeringar, övervaka utdelningar, studera företagets historia och ställa frågor till företagets ledning.

Vilka är de vanligaste strategierna för att investera i aktier?

De vanligaste strategierna för att investera i aktier är köp och håll, dollar kostnadsgenomsnitt och aktiehandel.

Vilka typer av aktier är mest lönsamma?

Det är svårt att säga vilka typer av aktier som är mest lönsamma eftersom det beror på många faktorer såsom marknadens tillstånd, företagets finansiella historia och branschen. Det är viktigt att undersöka aktien noggrant innan man investerar.

Hur kan man använda teknisk analys för att investera i aktier?

Teknisk analys används för att förutsäga aktiekursrörelser genom att analysera historiska priser och handelsvolymer. Tekniska indikatorer som trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer och volatilitetsmått kan användas för att analysera marknaden och identifiera köp- och säljsignaler.

Vilka är de viktigaste ekonomiska indikatorerna man bör övervaka när man investerar i aktier?

De viktigaste ekonomiska indikatorerna att övervaka är BNP, inflation, arbetslöshet, räntor, valutakurser och branschledande indikatorer. Dessa indikatorer kan hjälpa investerare att förutse marknadstrender och ta beslut om vilka aktier som ska köpas eller säljas.

Hur vet man om en aktie är köpvärd?

Du kan titta på aktiens värdering och försöka hitta lågt värderade aktier. Ett annat sätt är att leta efter aktier i bolag som växer mycket.

Vilka aktier ska man köpa?

Köp aktier i kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter. Det kan t.ex. vara aktier med tilltagande vinst, ökande omsättning, rimlig skuldsättning och bra ledning. Sådana aktier är ofta köpvärda.

Vilka aktier ska man köpa idag?

Så länge som du inte ägnar dig åt trading behöver du inte fundera på vilka aktier du ska köpa just idag. Istället är det bättre att bestämma sig för ett antal aktier du vill spara i på sikt och sedan regelbundet köpa fler aktier, t.ex. varje månad.

Vilka aktier ska man köpa?

Vilka aktier du ska köpa beror på vilken aktiestrategi du följer. Du bör alltid ha en strategi för att avgöra vilka aktier som är bäst. Samuelssons Rapport har flera aktieportföljer med bra aktier.

Hur köper man aktier?

När du hittat aktier som är köpvärda kan du öppna konto hos Avanza eller Nordnet. Hos dessa nätmäklare är det både billigt och lätt att köpa och sälja aktier.

När ska man sälja aktier?

Många aktier som är köpvärda förtjänar att behållas i många år, ibland för evigt. Bra skäl att sälja aktier är om de blivit övervärderade eller om det finns bättre aktier att köpa. Ytterligare en anledning att sälja av en del av ett innehav är ifall det blivit oproportionerligt stort mot övriga aktier i portföljen.

Hur blir man rik på aktier?

Du kan bli rik på aktier genom att regelbundet köpa köpvärda aktier i vinstdrivande bolag av hög kvalitet. Bygg upp en balanserad aktieportfölj och sätt upp regler för när du ska köpa och sälja. Köp inte ”på känsla”.

Hur investerar man i aktier?

Du kan lätt investera i aktier genom att öppna konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Bygg upp en aktieportfölj med minst 12 olika aktier, gärna fler. Satsa på bolag som uppvisar god kvalitet och som har god förmåga att tjäna pengar.

Hur börjar man med aktier?

Du börjar enklast med aktier genom att öppna konto hos Nordnet eller Avanza? Köp sedan regelbundet värdepapper i minst 12 olika bolag.

Vilken aktie ska man köpa?

Du ska köpa mer än en aktie. Bygg upp en aktieportfölj med köpvärda aktier för att sprida på riskerna.

Aktier köprekommendation

Kika gärna på våra aktieportföljer för att hitta köprekommendationer från Samuelsson Rapport.

Sammanfattning

Köpvärda aktier är ett mycket attraktivt investeringsalternativ som många investerare överväger. För att hitta de bästa investeringarna är det viktigt att förstå värdeorienterade aktier och att hitta fördelaktiga placeringar som ger långsiktiga portföljval. Försiktig spekulation och kapitalnyttig investering är också några av de faktorer som måste beaktas.

För att få de bästa resultaten bör investerare leta efter lönsamma möjligheter som erbjuds på marknaden. Genom att optimera sina positioner och fokusera på vinstbringande aktier kan investerare få utmärkta resultat. Uppskattade, lönsamma och förmånliga aktier är oftast de mest köpvärda på marknaden.

För att få bästa möjliga avkastning bör investerare även överväga att bygga en aktieportfölj som är utformad för att maximera sin avkastningspotential. Fördelaktiga aktier som ger kassaflöde och passar in i marknadstrenderna är några av de mest bärkraftiga investeringarna som man kan göra.

Det går att hitta bra och köpvärda aktier utan att lyssna på de investeringsråd som ekonominyheter, banker och analytiker ger. Du kan själv relativt enkelt hitta aktier som är värda att köpa. Vi har här gått igenom tre sätt. Ett sätt är att leta efter aktier som är undervärderade eftersom marknaden har överreagerat. Ett annat sätt att hitta köpvärda aktier är genom att investera i stabila utdelningsaktier. Det brukar nästan alltid bli en god investering på sikt. Ett tredje sätt är att söka bland tillväxtbolag med goda finanser.

Lästips: Värdera en aktie? | Räkna ut aktiekurs & undervärderade aktier


Ansvarig utgivare Samuelssons Rapport. Läs mer genom att logga in som medlem. Då kan du få ta del av senaste nytt och rekommenderade aktier de kommande åren.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?