April 4

Långsiktiga aktier 2024 – Bästa Aktierna På Lång Sikt | (Aktieportfölj)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Vill du tjäna pengar på aktiemarknaden på sikt är det en god idé att investera i långsiktiga aktier. Ofta handlar det om bolag som går med vinst, är finansiellt starka och har en bra ledning.

Bra långsiktiga aktier

Här är en lista med några av de bästa långsiktiga aktierna. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om aktien på Avanza.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Aktie Vinsttillväxt per år, 10 år
Fortnox 45.2%
Mycronic 31.3%
Bahnhof 21.1%
Lifco 21.0%
Kopparbergs 20.8%
Hexagon 20.1%
Latour 20.0%
Probi 19.2%
Nolato 15.6%
VBG 15.2%
Hexpol 15.0%
Indutrade 14.7%
AQ Group 14.4%
HMS Networks 14.0%
OEM 12.3%
NIBE 12.2%
JM 10.8%
Fenix Outdoor 9.0%
AAK 9.0%
Addnode 8.3%
Betsson 8.1%
KnowIT 7.6%

OBS – Detta är ingen köprekommendation. Du bör själv analysera de långsiktiga aktier som du planerar att köpa.

Hur skapade jag listan?

 • Jag använde en aktiescreener för att hitta företag som har en tillväxt av det egna kapitalet och omsättningstillväxt på minst 5 procent per år de senaste 10 åren.
 • Även vinsttillväxten var minst 5 procent och den fick inte vara sämre än -50 procent ett enskilt år.
 • Skuldsättningsgraden är maximalt 1,5 de senaste 3 åren och den genomsnittliga balanslikviditeten var minst 0,5.
 • Börsvärdet är över 1 miljard kronor för samtliga aktier i listan.

Långsiktiga favoritaktier

Det går även att bedöma vilka aktier som är långsiktiga utifrån hur spararna beter sig. Aktier där ägarna inte säljer sina innehav särskilt ofta kan ses som långsiktiga innehav.

Här är en lista med långsiktiga favoriter hos nätmäklaren Avanza. Du kan även följa listan i realtid här.

Aktie Antal ägare hos Avanza
Loomis 8 671
Betsson B 13 229
ABB Ltd 31 756
Nordic Entertainment Group A 15 920
Zalando SE 3 633
Starbreeze B 5 325
Starbucks Corp 2 592
Alphabet Inc Class A 4 153
Spotify Technology SA 7 153
NCC A 2 394
Intel Corp 4 475
Activision Blizzard Inc 9 163
Orkla 4 171

Är det ett bra tecken att många valt att behålla sina innehav i en aktie? Troligtvis ja. Det visar att dessa personer tror på sina innehav och inte köper i hopp om att göra snabba pengar.

Samtidigt bör du tänka på att denna lista inte säger något om de fundamentala värdena i dessa aktier. För att vara på den säkra sidan bör du själv göra en analys över vilka aktier du tror är bra att satsa på i det långa loppet.

Vad är en långsiktig aktie?

En långsiktig aktie är ett bolag som:

 • Har starka finanser och går med vinst
 • Har en långsiktig och skalbar affärsmodell i en framtidssektor
 • Har en stabil och förtroendeingivande ledning

Dessa är några av de främsta kvaliteteter jag tittar efter när jag letar efter långsiktiga aktier. Låt oss titta lite närmare på vad det innebär.

Starka finanser och vinstdrivande verksamhet

Ett av de viktigaste sätten att välja långsiktiga aktier är att fokusera på de finansiellt starka bolagen. Dessutom bör de gå med vinst och inte vara så kallade förhoppningsbolag.

Alla affärer innebär ett visst risktagande. Det gäller även börsen. Utan risk ingen vinst.

Men när du ska köpa aktier bör risken vara välavvägd. Det finns ingen anledning att ta onödigt höga risker.

Genom att bara köpa aktier som har starka finanser minskar du risken i dina investeringar avsevärt.

Du måste själv avgöra exakt vilka kriterier du ska ställa på finansiell styrka, men här är några idéer:

 • soliditet: En hög soliditet visar att en stor del av tillgångarna i företaget finansieras med eget kapital.
 • Skuldsättningsgrad: Ett annat sätt att se på soliditeten. Skuldsättningsgraden visar hur stora skulderna är jämfört med det egna kapitalet. Viss skuldsättning är ofta gynnsamt men den ska inte vara för stor.
 • Balanslikviditet: Visar betalningsförmågan på kort sikt. Motsvarar omsättningstillgångar / kortfristiga skulder.

Hur mäter man då vinst och lönsamheten i företag? Här är några användbara nyckeltal:

 • Vinstmarginal: Visar vinsten efter skatt i förhållande till omsättningen. Är värdet positivt går företaget med vinst.
 • Bruttomarginal: Visar hur stor del av omsättningen som finns kvar efter att direkta kostnader för verksamheten betalats (t.ex. materialinköp och varuinköp). En stor bruttomarginal signalerar att det kan finnas utrymme för framtida förbättring av vinstmarginalen.
 • ROC: Avkastning på investerat kapital (Return on Invested Capital). Indikerar en effektiv användning av finansiella medel.
 • Vinsttillväxt: Vinsten år efter år bör öka för att det ska vara en långsiktig aktie.
 • Omsättningstillväxt: Allt handlar inte bara om vinst. Att bolaget kan öka omsättningen genom åren är också en indikator på att det är ett långsiktigt företag med utvecklingspotential.

OBS – Du behöver själv avgöra lämpliga kriterier för ovanstående nyckeltal, t.ex. hur stor vinstmarginal du ska kräva och vilken soliditet ett företag ska ha.

Långsiktig affärsmodell

Givetvis är själva affärsmodellen avgörande för hur långsiktigt företaget kan vara. Leta efter bolag med en affärsidé som är skalbar.

Det innebär att det med relativt enkla medel kan öka omsättningen, exempelvis genom att etablera sig på nya marknader. Med en skalbar verksamhet kan dessutom stordriftsfördelar uppnås vilket ofta är positivt för vinstmarginalen.

En annan aspekt av affärsmodellen handlar om vilken bransch bolaget är aktivt inom. Det pågår ständigt strukturella förändringar i ekonomin. Vissa förändringar sker långsamt över tid, andra går snabbare.

Ett exempel är omställningen till fossilfria energikällor. Denna förändring kommer att påverka många bolag – vissa positivt andra negativt. Här gäller det att du väljer rätt sida för att dina aktier ska kunna kallas för långsiktiga.

En bra ledning

Underskatta inte vikten av att investera i företag som har en förtroendeingivande ledning.

En bra företagsledning har en öppen dialog med ägarna. En ärlig ledning som inte bara berättar solskenshistorier i årsredovisningarna utan även pekar på brister i det företaget och ledningen gör är positivt.

Har ledningen en vision för hur företaget ska drivas? Blickar den längre fram än till nästa kvartal? Talas det om investeringar på fem och tio års sikt, eller ännu mer? Finns en agenda?

Det är exempel på sådant som du kan ha i bakhuvudet när du läser årsredovisningar och pressmeddelanden.

Med en stark, tydlig och drivkraftig men lyhörd ledning finns goda förutsättningar för företaget att göra det bästa av både goda och sämre tider i framtiden.

Tips – vill du ha hjälp att sätta ihop en långsiktig aktieportfölj?

Jag har flera långsiktig aktieportföljer som jag satt ihop och uppdaterar löpande. En gång i månaden får du ett mail med instruktioner på eventuella förändringar i portföljen. Enklare kan det inte bli!

Mina långsiktig aktieportföljer har länge slagit börsen och indexfonder som exempelvis Avanza Zero. Eftersom du själv köper aktierna betalar du ingen procentuell avgift på ditt kapital som när du sparar i fonder.

Läs mer om mina aktieportföljer

Långsiktiga tillväxtaktier istället för värdeaktier?

När man nämner begreppet långsiktiga aktier är det många som automatiskt tänker på stora, stabila företag som funnits länge på börsen. Dessa bjässar har trots allt redan klarat sig igenom både uppgångar och nedgångar.

Det är också i denna grupp av aktier man oftast kan hitta så kallade värdeaktier, d.v.s. aktier med ett lågt marknadsvärde i förhållande till deras fundamentala (eller egentliga) värde.

Kombinationen av stabila verksamheter och låga värderingar gör det lockande att köpa denna typ av aktier när syftet är att behålla dem på lång sikt.

Det kan bli en bra affär, speciellt om du har rätt i din tro att den låga värderingen är tillfällig och att marknaden missbedömt aktiernas riktiga värde.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de största bolagen på börsen många gånger har det mesta av sin fina tillväxtresa bakom sig. Att en aktie vuxit starkt i över hundra år betyder inte att de nästkommande hundra åren blir lika goda.

Därför finns det anledning att leta bland lite mindre bolag för en långsiktig investering. Det kan vara en idé att titta på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista och Small Cap-lista, eller rent av First North och Spotligth Stockmarket.

Tänk bara på att tillväxtbolag inte får vara likvärdigt med förhoppningsbolag. Du ska fortfarande ställa samma tuffa krav på finansiell styrka som när du handlar större bolag. Kanske ska du till och med vara ännu strängare i din bedömning.

Exempel på långsiktiga tillväxtaktier

Jag har tagit fram en lista med tillväxtaktier som skulle kunna kallas för långsiktiga. Kom ihåg att själv göra en bedömning av varje aktie innan du köper. Detta är således inget köpråd.

  Vinsttillväxt per år, 10 år Eget kapital, tillväxt per år, 10 år
Fortnox 45.2% 32.2%
Genesis IT 38.9% 30.9%
Mycronic 31.3% 9.6%
Bahnhof 21.1% 25.9%
Lifco 21.0% 24.2%
Hexagon 20.1% 12.8%
Probi 19.2% 25.3%
Vitec Software 18.2% 22.1%
Catella B 17.5% 5.5%
Catella A 17.5% 5.5%
Fast Balder 16.7% 29.6%
Nolato 15.6% 12.0%
VBG 15.2% 16.1%

Hur valde jag ut dessa aktier?

 • Stark tillväxt: Samtliga aktier har uppvisat en genomsnittlig vinsttillväxt på minst 15 procent per år.
 • Jämn tillväxt: Vinsten har inte minskat med mer än 50 procent ett enskilt år de senaste 10 åren.
 • Tillväxt av eget kapital: En positiv trend (minst 5 procent årlig tillväxt) i det egna kapitalet. D.v.s. tillgångarna ökar mer i förhållande till skulderna på sikt.
 • Omsättningen ökar: Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år de senaste 10 åren.
 • Inte för stora skulder: Skuldsättningsgraden har de senaste tre åren i snitt inte varit större än två gånger det egna kapitalet.
 • Bra betalningsförmåga: Balanslikviditeten (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) har inte varit lägre än 0,5 i snitt de senaste tre åren.

Långsiktiga utdelningsaktier

Företag med en lång utdelningshistorik är ofta stabila aktier som är bra att äga på lång sikt.

I USA finns så kallade utdelningsaristokrater, aktier med höjd utdelning i minst 25 år i rad (mer om detta lite längre ner). I Sverige finns mycket få bolag som ens kommer i närheten av dessa, men det finns ändå flera långsiktiga utdelningsaktier även här.

Här är en lista med några av de aktier på Stockholmsbörsen som har allra starkast historik av utdelningar. Det finns givetvis aldrig några garantier men chansen är stor att många av dessa åtminstone kommer att försöka fortsätta med de fina utdelningarna.

Långsiktiga USA-aktier

I USA finns det gott om långsiktiga aktier. Att spara i aktier är egentligen ännu djupare rotat i de bredare folklagren där än i Sverige, speciellt när det gäller att spara till pensionen.

Utbudet av aktier i USA är också mycket stort. På Avanza finns till exempel nästan 5000 amerikanska aktier och på Nordnet över 8000.

Hitta långsiktiga amerikanska aktier med en aktiescreener

Att hitta de långsiktigt bra investeringarna bland alla dessa aktier är givetvis inte helt lätt. Ett sätt är att använda en aktiescreener som exempelvis Börsdata.se eller Finviz.com för att få fram stabila aktier med nyckeltal som indikerar att det kommer att bli en god investering på sikt.

Utdelningsaristokrater

Ett annat sätt är att ta del av en lista med aktier som uppvisar långsiktig stabilitet. En av de mest berömda sådana listorna är den med så kallade utdelningsaristokrater.

Dessa bolag har inte bara delat ut pengar i minst 25 år utan de har även höjt sin utdelning varje år. Endast mycket långsiktiga och finansiellt starka bolag har råd och kan ha den typen av återkommande och tilltagande utdelningar.

Du hittar hela den aktuella listan med utdelningsaristokrater här.

Ta rygg på ett aktieindex

Ett tredje bra sätt att hitta långsiktiga aktier i USA är genom att följa ett aktieindex. Ett av de mest berömda indexen är Dow Jones Industrial Average. Det är också det näst äldsta indexet i USA som fortfarande används.

Detta index består av 30 olika bolag, samtliga mycket stora, stabila och långsiktiga. En särskilt kommitté väljer ut vilka aktier som ska ingå.

Möjligen kan man argumentera att bolagen är lite väl stora för att kunna uppvisa stor tillväxt i framtiden. Ändå ses dessa bolag generellt sett som en trygg investering. Att investerare som Warren Buffet äger flera av bolagen (t.ex. Coca Cola, American Express och Visa) kan ses som ett gott tecken.

Du hittar alla de långsiktiga aktierna i Dow Jones Index här.

Långsiktiga Aktier - Dow Jones
Det finns flera stabila aktier i Dow Jones Industrial Average Index. Så här ser utvecklingen från 1896 till 2020 ut.

Skaffa ett långsiktigt sparande i aktier

Det är alltid klokt att satsa på stabila långsiktiga aktier, men det handlar om mer än att bara identifiera vilka bolag du ska investera i. Ett robust sparande kräver en långsiktig strategi.

Att spara långsiktig är egentligen inte så svårt men det finns några saker att tänka på:

Sprid på riskerna

Även om det är relativt tryggt att äga aktier i långsiktiga och stabila bolag finns det inte ett enda företag som är riskfritt. Därför bör du ta för vana att alltid diversifiera dina innehav.

Bygg upp en bred långsiktig aktieportfölj med minst 12 – 15 långsiktiga aktier. Skulle ett av bolagen få problem påverkas ändå inte ditt sparande särskilt mycket.

Se även till att det är viss skillnad på inriktningen i bolagen så att de kommer från flera olika sektorer. På så sätt minskar du risken att problem inom en viss bransch påverkar värdet på din portfölj allt för mycket.

Om du vill kan du även blanda svenska långsiktiga aktier med utländska, t.ex. från USA eller tyska aktier.

Balansera om innehaven

Det är en god rutin att balansera om i den långsiktig aktieportföljen med jämna mellanrum, kanske en gång om året. Detta kallas även för att rebalansera portföljen.

När du balanserar om innehaven säljer du andelar i de aktier som gått bra och köper mer av dem som gått sämre.

Det kan låta kontraintuitivt eftersom man givetvis ska låta de bästa långsiktiga aktierna få utvecklas. Samtidigt vill du undvika ett läge där risken i portföljen skiftar allt för mycket.

Vi kan illustrera detta med ett exempel:

 • Föreställ dig att du bygger en portfölj med 15 långsiktiga aktier, var och en till ett värde av 10000 kronor. Det totala värdet av den långsiktig aktieportföljen är alltså 150000 kronor. Varje aktie står för motsvarande 6,67 procent av portföljens värde.
 • Efter ett år har alla aktier utom en stigit med 8 procent i värde. Den 15:e aktien har haft ett fantastiskt år och rusar 50 procent.
 • Vid årets utgång kommer de 14 aktier som utvecklats lika att stå för 6,5 procent var av portföljens värde. Det 15:e bolaget kommer att utgöra 9 procent.
 • Om du inte säljer av en del av den 15:e aktien kommer du därför att ha en proportionellt mycket större exponering och risk genom detta innehav jämfört med övriga.

Med tiden kan dessutom denna skillnad bli ännu större om du inte balanserar om portföljen. Resultatet kan förvisso bli bättre om du låter portföljen vara helt och hållet, men poängen är att risken samtidigt ökar betydligt. Och det vill du säkert inte.

Var långsiktig du också

Många gånger är vi själva den största risken med aktier. För att lyckas på sikt med ditt aktiesparande behöver du ge din portfölj tid att utvecklas.

Tänk på att ha en sparhorisont på minst fem år, men gärna mycket mer. På kort sikt kan det hända mycket på börsen, även i de mest långsiktiga aktierna. De bästa aktierna på lång sikt.

På lång sikt har de flesta bra aktier ha en positiv värdeutveckling. Snittet på börsen brukar ligga på runt 8 till 12 procent per år.

När det blir börsoro eller kris är det många som lockas att kliva ur sina innehav. Effekten för de allra flesta blir att man kliver ur ett innehav för sent, när kursen redan fallit mycket.

Misstag nummer två är sedan att vänta för länge innan man kliver tillbaks in på aktiemarknaden. När man väl gör det har den redan stigit mycket och man missat en stor del av utvecklingen.

För de alla flesta är det en mycket bättre strategi att vara långsiktig och fullinvesterad i ur och skur. Jag föreslår att du börjar månadsspara i aktier. Då får du ännu mer stabila aktier för pengarna när börsen är på dåligt humör och är sedan med om uppgången när den väl kommer.

FAQ – Vanliga frågor och svar om långsiktiga aktier

Finns det några säkra långsiktiga aktier?

Inte en enda aktie är helt säker, däremot finns det vissa långsiktiga aktier som är säkrare än många andra aktier. Leta efter finansiellt starka bolag med en långsiktig ledning och tillväxtpotential – och glöm inte att diversifiera portföljen!

Hur kan jag satsa långsiktigt i aktier? Hur kan jag hitta de bästa aktierna på lång sikt.

Hitta bra och stabila bolag att investera i och bygg upp en portfölj med minst 12 – 15 olika aktier. Balansera om innehaven en gång om året. Försök inte att tajma marknaden utan var långsiktigt.

Var kan jag köpa långsiktiga aktier?

De flesta av aktierna i denna artikel finns att köpa hos vilken nätmäklare som helst. Jag rekommenderar alltid Avanza eller Nordnet. De har låga courtage och är enkla att använda.

Är värdeaktier långsiktiga?

Värdeaktier är ofta långsiktiga bolag i den bemärkelsen att de har funnits länge på marknaden och har en stabil och beprövad verksamhet. Men ofta kan även stabila tillväxtaktier vara en bra investering på lång sikt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008