April 4

Spotify Antal Användare (Uppdaterad i 2024) – Användarstatistik

Svenska företaget Spotify lanserades 2008 som en streamingtjänst för musik.

Det tog omkring två år innan bolaget passerade en milsten på en miljon aktiva prenumeranter – men sedan dess har tillväxten fortsatt i rasande fart.

Idag är Spotify ett börsnoterat bolag med 165 miljoner betalande prenumeranter, över 70 miljoner låtar och 2,9 miljoner podcasts.

Inför bokslut 2021 har Samuelssons Rapport sammanställt mängder av spännande siffror och användarstatistik om Spotify att ta del av.

Nedan kan du läsa om:

Spotify Antal Användare – Månatliga prenumeranter och Användarstatistik

Hur många prenumeranter har Spotify? Hur många användare? Spotify själva presenterar en användarstatistik som för Q2 2021 visade på drygt 365 miljoner aktiva lyssnare varje månad. En siffra som stadigt ökat för kvartal sedan 2015 (se tabell nedan för ökning per kvartal 2015-2021). Bara under de senaste två åren (Q2 2020 till och med Q1 2021) har musik- och podcasttjänsten utökat sin kundbas med 133 miljoner nya månatligen aktiva spotifyanvändare.

Vid kommande årsskiftet 2021/2022 uppskattar Spotify, enligt ett brev som gått ut till investerare, att antal användare som är aktiva varje månad kommer att ligga på omkring 400-407 miljoner. Slår prognosen in innebär det en ökning med 17.97% jämfört med samma period föregående år.

Diagrammet nedan visar ökningen av antalet aktiva användare i Spotify fram till och med Q2 2021.

Spotify Antal Användare

Spotify Antal Användare - tillväxt

Kvartal, årAktiva användare per månad
Q1 201568 million
Q2 201577 million
Q3 201582 million
Q4 201591 million
Q1 201696 million
Q2 2016104 million
Q3 2016113 million
Q4 2016123 million
Q1 2017132 million
Q2 2017138 million
Q3 2017149 million
Q4 2017160 million
Q1 2018157 million
Q2 2018180 million
Q3 2018191 million
Q4 2018207 million
Q1 2019217 million
Q2 2019232 million
Q3 2019248 million
Q4 2019271 million
Q1 2020286 million
Q2 2020299 million
Q3 2020320 million
Q4 2020345 million
Q1 2021356 million
Q2 2021365 million
Q3 2021*377-382 million
Q4 2021*400-407 million

Spotify – Lite Fakta

Geografisk spridning – här finns Spotifys kunder

Majoriteten av Spotifys kunder finns i Nord- och Latinamerika. I dagsläget utgör denna geografiska del 46% av streamingtjänstens totala kundbas.

Näst flest kunder – 34% – återfinns i Europa. Tillsammans finns 58% av alla registrerade spotifyanvändare i Nordamerika (ej inkluderat Syd- eller Centralamerika) samt Europa.

För resterande 20% av användarna så finns ingen detaljerad statistik om vilka specifika länder eller världsdelar det rör sig om, så i dessa 20% är såväl Asien, Afrika och Oceanien inräknade.

Geografisk spridning - här finns Spotifys kunder - 34% i Europa

Så många länder är Spotify tillgängligt i

Spotify har utökat sin geografiska täckningsgrad markant under de senaste åren, med flera nya länder som adderats till listan över vilka tjänsten finns tillgänglig i.

Backar vi några år till 2017 fanns Spotify då i ett 60-tal länder. En hel del – men långt ifrån den bredd man har idag. Från 2018 fram till 2021 har tjänsten utökat marknaden med hela 117 ytterligare länder, av vilka 85 kom till bara mellan 2020 och 2021. I dagsläget finns Spotify i 178 länder. Måhända har efterfrågan på streaming av bra musik tilltagit lite extra då fler jobbat hemma som en konsekvens av pandemin?

Hur ser den geografiska tillgängligheten ut för appen?

Spotifys streamingtjänst finns tillgänglig via webben, såväl som i en mobilapp. Möjlighet finns även att installera Spotify i sin smart-tv.

Av de närmare 180 länder som Spotify finns i – och som App Store finns i – kan Spotifys iOS-app laddas hem i omkring 90% av dem. Enligt den senaste rapporten från Spotify Technology själva är appen tillgänglig i 156 länder.

Utöver webben, smart-tv och App Store kan Spotify även användas via Roku och Amazon. Den sistnämnda sajten är emellertid undantagen för användare i Japan och Kina.

Antal betalande prenumeranter

Spotifys streamingtjänst finns dels som gratisversion, dels som betalversion. Med gratisversionen får du som användare inte tillgång till det fulla utbudet av låtar, artister, spellistor och podcasts – och det som spelas bryts även av med reklam med jämna mellanrum.

Betalversionen – vilken går under namnet Spotify Premium – innebär en löpande prenumeration som betalas per månad. I år uppgår antalet betalande prenumeranter till drygt 165 miljoner, vilket betyder att knappt hälften av alla lyssnare väljer betalversionen framför gratisversionen.

Från 2019 till 2021 har antalet lyssnare med Premium-abonnemang ökat från knappt 100 miljoner till de 165 miljoner som siffrorna visar idag. Vid årsskiftet prognostiserar Spotify själva att betalande kunder kommer uppgå till 177-181 miljoner.

Från 2015 – då de betalande prenumeranterna bara var 18 miljoner – har antal Premium-kunder ökat med nästan 15% varje år.

Antal betalande prenumeranter tillväxt

Var i världen finns Spotifys Premium-kunder?

Kikar vi vidare på den geografiska spridningen och ser särskilt till betalande Premium-kunder, visar årets rapporter från Spotify att hela 69% av alla dessa är hemmahörande i Nordamerika eller Europa. Regioner som Afrika, Asien, Oceanien samt Latinamerika är mindre respresenterade bland betalande prenumeranter än aktiva användare överlag.

spotify premium - 69% från USA och Europa

I nedanstående tabell kan du se den geografiska fördelningen av Spotify Premium-kunder specificerad per världsdel:

RegionAndel Premium-prenumeranter
Europa40%
Nordamerika29%
Latinamerika20%
Resten av världen11%

Global marknadsandel

Spotify har fått ett enormt genomslag världen över och kan idag stoltsera med en global marknadsandel på närmare 34%. Det är långt ifrån den enda streamingtjänsten som finns, men i särklass en av de absolut största.

Totalt sett uppskattas att närmare en halv miljard människor världen över är prenumeranter i någon musikstreamingtjänst. Av dessa 487 miljoner var inte mindre än 165 miljoner betalande kunder hos Spotify vid den senaste mätningen i juni 2021.

33,8% marknadsandel är utan tvekan imponerande – men faktum är att Spotify på denna front faktiskt sett en minskning under de senaste åren. Sedan 2015 har den procentuella marknadsandelen sjunkit med omkring 10% – från dryga 41% till 33,8%.

År
Marknadsandel i %
  
201541,20%
201642,80%
201740,30%
201842,70%
201936,40%
202032,50%
2021 (Q1)32,00%

Förväntade intäkter för 2021

Tittar man på Spotifys intäkter över åren – allt sedan musiktjänsten lanserades 2008 – blir det tydligt vilken framgångssaga detta svenska bolag är.

För 2021 förväntas bolaget dra in totala intäkter på mellan 10,7 och 11,7 miljarder USD – vilket motsvarar omkring 70-80 miljarder svenska kronor. Slår prognosen in betyder det en ökning från 9,11 miljarder dollar under 2020, och ett nytt all time high sedan bolaget startade.

I nedanstående tabell kan du se hur Spotify Technology S.A markant ökat intäkterna sedan 2009.

ÅrIntäkter i €
  
 2009 13,36 miljoner
 2010 73,9 miljoner
 2011 187,8 miljoner
 2012 430,1 miljoner
 2013 746 miljoner
 2014 1,08 miljarder
 2015 1,94 miljarder
 2016 2,95 miljarder
 2017 4,09 miljarder
 2018 5,26 miljarder
 2019 6,76 miljarder
 2020 7,88 miljarder
 2021 (förväntad)
 9,26-9,66 miljarder

Följande diagram visar även det tydligt att Spotify Technology S.A haft en obruten trend av stigande intäkter sedan streamingtjänsten lanserades.

Spotify omsättning

Intäkter per segment

Att Spotify Technology S.A tjänar ordentligt bra med pengar råder det inga tvivel om – men var kommer intäkterna ifrån? Vilka delar i bolaget är de mest inkomstbringande?

Nedan finner du statistik över företagets intäkter från två olika segment – betalande premiumkunder samt gratisanvändare som stöds av reklam.

Icke betalande kunder – intäkter från reklam

Reklamintäkterna är en betydande del av Spotifys totala inkomster. Om än inte i närheten av så stora som de pengar som kommer in från betalande prenumeranter, för vilka du kan se siffrorna under nästa rubrik.

Följande diagram visar hur bolagets intäkter från reklam har sett ut från 2012 och framåt. Observera att stapeln för 2021 endast visar fram till och med andra kvartalet i år.

Fram till Q2 hade Spotify tjänat 567 miljoner USD (motsvarande 491 miljoner €). De totala reklamintäkterna för 2020 uppgick till 851 miljoner dollar (745 miljoner euro). Visar det sig vid årets slut att intäkterna fortsatt hålla samma nivå under 2021 års tredje och fjärde kvartal som under första och andra, kommer fjolårets rekord sannolikt att bräckas.

Spotify omsättning från reklamsupporter

Betalande Premium-kunder

De över 165 miljoner betalande Premium-kunder är utan konkurrens den stora motorn i Spotifys ekonomi. Det är i detta segment överlägset mest pengar kommer in.

Jämför man med reklamintäkter från icke betalande kunder – vilka ligger långt över en halv miljard dollar per år och därmed också är mycket bra – inbringar de betalande prenumeranterna likväl en ännu större pengapåse. Även här har intäkterna dessutom ökat stadigt för varje år. Inte minst under 2020 då det totala avancemanget blev 1,2 miljarder USD från 2019. Totalt drog Spotify Technology S.A in 8,25 miljarder dollar under 2020 – motsvarande 7,13 miljarder euro.

Så hur ser siffrorna ut hittills för 2021? Senaste rapporterna från Spotify sammanfattar intäkterna för första och andra kvartalet, vilka uppgick till $4,6 miljarder – eller €3,98 miljarder. Precis som med de reklambaserade intäkterna kan även de från Premium-kunder väntas slå fjolårets rekord om resultatet blir lika bra under Q3 och Q4.

Spotify omsättning från Premium medlemmar

 År Intäkter i €
  
 2012 374,6 miljoner
 2013 677,89 miljoner
 2014 982,7 miljoner
 2015 1,74 miljarder
 2016 2,66 miljarder
 2017 3,67 miljarder
 2018 4,71 miljarder
 2019 6,08 miljarder
 2020 7,13 miljarder
 2021 (Q1+Q2) 3,98 miljarder

Hur många anställda har Spotify?

Det är inte bara i intäkter och utbud som Spotify vuxit dramatiskt de senaste två-tre åren. Företaget har även expanderat rejält som arbetsgivare. Enligt siffror släppa av Spotify tidigare i år har företaget 7085 heltidsanställda på olika kontor runt om i världen. För två år sedan låg siffran på under 5000 – vilket innebär att organisationen utökat sin heltidsstab med nästan 61% sedan dess.

Företagets statistik för anställda inkluderar även genomsnittlig lön – vilken under 2019 låg på strax under $123 000. Här finns inga färska siffror för 2021, men företagets omkostnader för lön och personal ska ha stigit med 9,63% per år.

Spotify för streaming av musik och podcasts

Spotify startades som en tjänst för streaming av enbart musik, men har idag utvecklats till att även inkludera ett mycket generöst bibliotek av podcasts. Musiken är fortfarande tjänstens stomme, men i takt med att poddar växer allt mer i popularitet gör så även utbudet av dem på Spotifys hemsida och i appen.

Nedan följer en del intressant statistik om utbudet av såväl musik som poddar, samt siffror om mest populära spellistor, mest populära artister, antal tillgängliga spellistor låtar och annat smått och gott.

Spotify för musik

Musikbibliotek – Så många låtar finns tillgängliga på Spotify

Enligt de senaste siffrorna från Spotify själva – vilka är uppdaterade under hösten/vintern 2021 – finns i dagsläget över 70 miljoner låtar tillgängliga för streaming. Under 2020 var motsvarande siffra endast 50 miljoner, vilket innebär att utbudet under det gångna året har utökats hela 40%.

Och än är det inte stopp. Vid årsskiftet räknar bolaget med att ytterligare 22 miljoner låtar ska ha adderats till streamingtjänstens bibliotek – vilket i sådana fall skulle innebär en nästan 100%-ig ökning sedan 2020. I genomsnitt laddas omkring 60 000 nya tracks upp varje dag.

Hur många spellistor finns det och vilka är mest populära?

Antal tillgängliga spellistor uppgår i skrivande stund till över 4 miljarder. I denna siffra är alla spellistor inkluderade – såväl privata som offentliga. Omkring 25% av alla nu existerande spellistor tillkom under 2020, då en dryg miljon nya skapades på plattformen.

Av dessa 4 miljarder spellistor är vissa förstås mer populära än andra. Följande är de tio spellistor som lyssnas mest intensivt på:

Mest populära spellistor på spotify

De tjugo spellistor med flest följare är:

 Spellista Miljoner följare
  
 Today’s Top Hits 27,6
 Global Top 50 15,91
 RapCaviar 13,62
 Viva Latino! 10,81
 Baila Reggaeton 10,19
 Songs to Sing in the  Car 9,78
 All Out 00s 9,05
 Rock Classics 8,77
 All Out 80s 8,17
 Beast Mode 7,74
 All Out 90s 6,43
 Mood Bosster 6,39
 Chill Hits 6,25
 Hot Country 6,24
 Peaceful Piano 6,13
 Get Turnt 5,96
 Songs to Sing in the  Shower 5,86
 Esquenta Sertanejo 5,71
 mint 5,57
 Happy Hits! 5,52

Ytterligare intressanta siffror är:

 • I dagsläget finns 27 spellistor med över 5 miljoner följare
 • 50% av de 20 mest spelade listorna består av popmusik
 • Popmusik utgör tillsammans med latinomusik omkring 10% av det totala utbudet av spellistor
 • Majoriteten (70%) av alla Spotify spellistor innehåller endast låtar som är nyare än 18 månader

Mest spelade artister

Med 85,77 miljoner lyssnare varje månad är brittiska stjärnskottet Ed Sheeran den överlägset mest spelade artisten på Spotifys plattform. Hela 23,5% av tjänstens alla aktiva användare lyssnar på Ed Sheeran varje månad. Näst efter Sheeran hittas andra stora världsartister på listan över de mest spelade – de flesta verksamma inom popgenren.

Mest populära artister på spotify

Spotify för poddar

Spotify har under senare år vuxit från att endast vara en streamingtjänst för musik, till att även inkludera podcasts i sitt mediautbud. Så pass att appen kommit att bli den näst mest använda för uppspelning av poddar i hela USA. Bara från 2019 fram till idag har andelen användare som aktivt använder appen för att lyssna på poddar av olika slag ökat drastiskt. För två år sedan valde omkring 7% av alla amerikanska poddlyssnare att använda Spotifys tjänst. Idag är siffran nästan 40%.

Bland de yngre målgrupperna – här menat de födda efter 2000 – är Spotify till och med större än så. Över 50% av alla aktiva poddlyssnare i USA väljer Spotifys app för uppspelning. Detta innebär att plattformen bland yngre amerikaner är den mest använda av alla för podcasts.

Antal tillgängliga podcasts

Per dags datum finns nästan 3 miljoner podcasts tillgängliga på Spotify. Utbudet har ökats på i en rasande fart bara under de senaste 1-2 åren i syfte att möta den allt större efterfrågan. Bara i fjol adderades 1,2 miljoner nya poddar till det redan generösa biblioteket av poddar från såväl Sverige som andra länder.

Mest populära genrer för poddar

De dryga tre miljoner poddar som går att streama på Spotify är indelade i olika genres. Här finns podcasts om allt från träning och hälsa till resor, föräldraskap, ekonomi, vetenskap, livsstil och en hel del annat. Nyfiken på vilka de mest populära kategorierna är?

Följande genres är enligt Spotifys statistik topp fem under 2021:

 1. Samhälle och kultur
 2. Humor
 3. Hälsa och livsstil
 4. Nöje och konst
 5. Utbildning

Poddar med flest lyssnare – Topp 5

Globalt sett är det engelskspråkiga poddar som toppar listan över mest lyssnade på. I år utgörs topp 5 av dessa:

 1. The Joe Rogan Experience
 2. Crime Junkie
 3. Call Her Daddy
 4. The Daily
 5. Armchair Expert with Dax Shepard

Sammanfattning

Att Spotify är ett företag med stark tillväxt – och så har varit sedan start i princip – blir tydligt med ovanstående statistik i ryggen. Ändå är det först i år som bolaget börjat gå med ordentlig vinst.

Spotify Technology S.A är börsnoterat på NYSE sedan 3 april 2018. Aktien har sjunkit i värde i år, men har totalt sett sedan direktnoteringen på NYSE ökat med drygt 54%.

Spotify Technology-aktien finns att handla hos bland andra Avanza och Nordnet.

Källor: All statistik är hämtad från Spotify.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK