Realkapital

Last Updated on 22 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Realkapital

Realkapital är kapital (eller produktionsmedlen) i form av bland annat fabriker, mark, maskiner och verktyg. Realkapital är förutom råvaror och arbetskraft sådant som behövs för att producera en vara.
Realkapital är en så kallad produktionsfaktor och är ett medel i en produktion av exempelvis det som ovan angivits.
Realkapital betyder på engelska bland annat physical assets eller real capital.
Synonymer till realkapital är fabriker, verktyg, maskiner, mark och produktionsmedel.

Realkapital 
Realkapital

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter