April 4

Nischad trading på olika sätt

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det är mångsidigheten och valmöjligheterna som har gjort att fler börjar med trading. Det är inte bara en del av finansmarknaden som är öppen. Det går att handla med guld på råvarumarknaden, aktier på börsmarknaden och valutor på valutamarknaden. Inom respektive marknad finns ytterligare sektorer och underkategorier, vilket innebär att det finns något för alla.
Det kan däremot vara fördelaktigt att inte välja att spekulera och handla i för många marknader och sektorer samtidigt. En nischad trading kan bygga en stadigare portfölj och ge mer utrymme för att granska data och marknadens rörelser.

Tradingnisch efter intresse

Ett sätt att hitta sin nisch är att fråga sig själv vad det är man egentligen är intresserad av. Finns det ett intresse för bilar har de flesta fordonstillverkare börsnoterat sina bolag på exempelvis New York-börsen och Frankfurtbörsen. Några exempel är Tesla Inc, General Motor Corp och Bayerische Motoren Werke AG (BMW). Förra året återvände Volkswagen-ägda Scania till Stockholmsbörsen, fast under namnet Traton. Lutar intresset mer mot hälsa och skönhet går det att spekulera i prisrörelserna och handla med aktier som L’Oréal eller LVHM. Den som är intresserad av data och teknik kan följa aktierna i bolag som Sony, Microsoft och Apple.

Om aktier och obligationer inte är intressanta går det att handla med och spekulera i priset på råvaror som guld och olja. Det går också att köpa och sälja traditionella valutor och kryptovalutor. En kryptovaluta kan handlas genom CFD eller på börsen. CFD-trading innebär att traders spekulerar i om priset kommer att stiga eller falla, medan valutahandel på en börs innebär att valutor säljs och köps. Det finns flera olika kryptovalutor. Bitcoin är den största följt av ether, bitcoin cash och litecoin. Kryptovalutorna ingår i valutamarknaden trots att de är decentraliserade och inte styrs av finansinstitutioner. De är än så länge en minoritet jämfört med traditionella valutor, såsom euro och dollar, men det har skett en markant ökning av både intresse och användning.

img 5ea8033539341 Samuelssons Rapport
Källa: Pexels

För- och nackdelar

Motsatsen till nischad trading är blandad trading. Den som blandar sin trading vill kunna spekulera i prisförändringar, samt köpa och sälja tillgångar, inom flera marknader och sektorer samtidigt. Detta kan vara en utmaning. Ju fler investeringar som är igång samtidigt, desto mer data måste samlas in för att varje trader ska kunna ta strategiska och genomtänkta beslut. Många nischade traders följer talesättet ”less is more” eftersom de kan fokusera på en marknad i taget. De hinner också med alla fall och stigningar, vilket framför allt är väsentligt för de som micro- och momentradar.

Nischade marknader kan däremot ha specifika handelstider. För den som har möjlighet att följa marknadens utveckling dygnet runt är det inget problem. Olika börser har olika öppettider. De kan vara öppna olika länge, varav de europeiska börserna är öppna i ca. 8 timmar medan de asiatiska och amerikanska är öppna i 6 timmar. Det är också viktigt att ta eventuella tidsskillnader i beaktning. Även om trading är möjligt dygnet runt brukar mest rörelse ske under respektive börs öppettider.

img 5ea80388b5072 Samuelssons Rapport
Källa: Pexels

Nischad trading har sina fördelar, både sett till fokus och kontroll. Hur en trader sedan väljer att nischa sig är högst personligt. Kanske är det på en börs, som har öppet under specifika tider, på en viss sektor, eller på en specifik valuta.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan