Aktiestrategi: Golden Cross på OMX30 sedan 1984

OMX30
OMX30

Här är en analys på hur bra aktiestrategin ‘Golden Cross‘ har funkat på OMX30 börsindex sedan 1984. Jag gjorde en liknande analys på SP500 börsindex tidigare. Aktiestrategin hade max drawdown på 51%, vinnare på ca 52% samt en vinst på i snitt 22,8% per trade. Buy and hold hade 72% drawdown på OMX30 under samma period. En ok indikator för Stockholmsbörsen och OMX30 även om det oroar en aning att perioden före 1995 inte fungerade lika bra föraktistrategin.
Här är logiken för aktiestrategin om man använder omx30 aktieindex i testet.

  1. Köp OMX30 dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat sitt 200 dagars medelvärde uppåt.
  2. Sälj OMX30 dagen efter ett 50 dagars medelvärde korsat sitt 200 dagars medelvärde nedåt.
    OMX30
    OMX 30
OMX30
OMX30