April 4

Ocykliska aktier 2024 – 25 tips på bra kontracykliska bolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ocykliska aktier är aktier som påverkas mycket lite, om ens alls, av konjunktursvängningar. Dessa kallas ibland för kontracykliska, icke-cykliska eller defensiva aktier. Många ocykliska aktier är samtidigt stabila aktier.

 

Varför ska man äga icke-cykliska aktier?

En fördel med att äga ocykliska aktier är att de klarar av orostider på börsen bättre än cykliska aktier. Det kan därför vara en bra ingrediens i en välbalanserad och robust portfölj.

Genom att äga denna typ av bolag blir svängningarna i aktieportföljen mindre. Med andra ord blir risken i ditt sparande lägre.

Samtidigt är det sällan en god idé att bara köpa ocykliska aktier. För att du ska få en god avkastning på sikt behöver du ta vissa risker. En portfölj som enbart består av ocykliska bolag riskerar att utvecklas betydligt sämre än börsen som helhet över en längre tid.

Tänk också på att det aldrig finns några garantier att ocykliska aktier klarar en lågkonjunktur bra. Ibland när börsen går dåligt dras alla med ner i fallet. Sannolikheten är dock större att ocykliska branscher klarar sig betydligt bättre än övriga branscher i ett sådant läge.

Ocykliska bolag

Gemensamt för de ocykliska bolagen är att deras intjäningsförmåga inte påverkas särskilt mycket av konjunktursvängningarna. De är inte alltid helt immuna, men eftersom deras främsta inkomstströmmar inte beror på hur ekonomin går påverkas som regel inte heller aktiekursen särskilt mycket.

Vissa ocykliska aktier går till och med upp under en lågkonjunktur!

Vilka är då dessa bolag?

Ocykliska bolag är sådana som har produkter eller tjänster som efterfrågas oavsett konjunkturläge.

Här är några av de branscher och sektorer som brukar klassas som ocykliska:

  • Dagligvaror – speciellt billig mat, lågpriskedjor
  • Hälsovård – vi behöver vård och mediciner oavsett konjunkturläge
  • Telekom – telefon och Internet används ungefär lika mycket när ekonomin går dåligt
  • Tobak och alkohol – brukar tuffa på, ibland till och med öka
  • Betting och gaming – spel tenderar att öka i dåliga tider
  • Vapenindustri – drivs till stor del av statliga investeringar
Ocykliska aktier
Dagligvaror står sig bra i ur och skur. Vi behöver köpa mat även när det är lågkonjunktur. Därför påverkas aktier inom livsmedelsbranschen inte så mycket av konjunkturläget. Dessa är alltså ocykliska aktier.

Tips på ocykliska aktier

Här är en lista med några av Sverige största bolag inom sektorer som generellt sett räknas som ocykliska. Tips – klicka på aktiens namn så kan du läsa mer om den på Avanza!

Tips: Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza

Bolag Bransch Börslista
AAK Livsmedel Large Cap Stockholm
AddLife Biotech Large Cap Stockholm
Arjo Hälsovård & hjälpmedel Large Cap Stockholm
AstraZeneca Läkemedel Large Cap Stockholm
Axfood Livsmedelsbutiker Large Cap Stockholm
Betsson Betting & casino Large Cap Stockholm
Elekta Medicinsk utrustning Large Cap Stockholm
Essity B Hygienprodukter Large Cap Stockholm
Evolution Gaming Betting & casino Large Cap Stockholm
Getinge Hälsovård & hjälpmedel Large Cap Stockholm
ICA Gruppen Livsmedelsbutiker Large Cap Stockholm
Karo Pharma Biotech Mid Cap Stockholm
Kindred Group Betting & casino Large Cap Stockholm
Medicover Sjukhus & vårdhem Large Cap Stockholm
Millicom Bredband & telefoni”}”>Bredband & telefoni Large Cap Stockholm
Oncopeptides Biotech Mid Cap Stockholm
Recipharm Läkemedel Mid Cap Stockholm
Saab Militär & försvar Large Cap Stockholm
Sectra Medicinsk utrustning Large Cap Stockholm
Swedish Match Tobak Large Cap Stockholm
Swedish Orphan Biovitrum Läkemedel Large Cap Stockholm
Tele2 B Bredband & telefoni Large Cap Stockholm
Vitrolife Medicinsk utrustning Large Cap Stockholm

 

OBS – detta är inget investeringsråd. Du bör själv analysera bolagen närmare innan du köper några aktier.

Växla mellan ocykliska och cykliska aktier

Vissa investerare viktar om bland sina innehav i takt med att konjunkturläget ändras. Det är ett sätt att få ut så mycket som möjligt ur de mer offensiva cykliska aktierna när det går bra för ekonomin.

När konjunkturen börjar toppa växlar de över till en större andel ocykliska aktier i portföljen för att klara de sämre tiderna bättre.

Denna strategi är helt legitim, men den kan vara svår att följa för en småsparare.

Orsaken är att det är oerhört svårt att förutspå konjunktursvängningarna. Det är lätt hänt att man bedömer att konjunkturen varit ”för bra för länge” för att sedan se att den fortsätter att vara stark en lång tid framöver. Risken är att du växlar över till ocykliska aktier för tidigt.

Om du ändå vill försöka tajma marknaden kan det vara en idé att titta på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Det är en undersökning som görs varje månad och som mäter Sveriges företags och hushålls syn på ekonomin.

Bästa sättet att investera i ocykliska aktier

Enligt mig är ett av de bästa sätten för småsparare att investera i ocykliska aktier genom att bygga en välbalanserad portfölj där en del av innehaven är i denna typ av aktier.

Vilken balans mellan cykliska och ocykliska bolag du bör ha beror på vilken risk du vill ta. Vill du köra en defensiv strategi väljer du en större andel ocykliska bolag jämfört med de cykliska.

Har du en lite längre sparhorisont är det ändå bäst att fokusera på vilka bolag som är bra snarare än om de tillhör en cyklisk eller icke-cyklisk bransch.

På samma sätt som lite mer riskfyllda placeringar kan få fungera som ”krydda” i portföljen, kan en liten del defensiva ocykliska aktier få fungera som en stötdämpare. En mix av bolag är bäst i de flesta lägen.

Många ocykliska aktier är samtidigt bra utdelningsaktier. Det kan vara en smart strategi att äga sådana eftersom du då får fina utdelningar under en lånkonjunktur. Använd dessa utdelningar till att köpa lite mer offensiva aktier som ofta är på ”rea” när börsen går dåligt i samband med lågkonjunkturen.

FAQ

Q. Vilka typer av industrier tillhör vanligtvis ocykliska aktier?
A. Ocykliska aktier är ofta inriktade på sektorer som är mer stabila än andra, som till exempel livsmedels- och hälsovårdsindustrin, försäkrings- och finanssektorn, förbrukningsvaror och telekommunikation.

Q. Vilka är de vanligaste sätten att värdera ocykliska aktier?
A. Det vanligaste sättet att värdera ocykliska aktier är genom att titta på deras bokförda värde och genomsnittliga vinstmarginaler. Det är också viktigt att ta en titt på värdet av aktiens tillgångar, likviditet, historiska avkastningar och företagsstyrning.

Q. Hur påverkas ocykliska aktiepriser av ekonomiska cykler?
A. Ocykliska aktiepriser är ofta mindre känsliga för ekonomiska cykler än cykliska aktier, eftersom de inte är lika beroende av konjunkturförändringar. Ocykliska aktiepriser kan dock fortfarande påverkas av globala marknader, valutaväxlingar, räntenivåer och politiska händelser.

Q. Hur får investerare tillgång till ocykliska aktier?
A. Investerare kan få tillgång till ocykliska aktier genom att investera i fonder som är specialiserade på att investera i ocykliska aktier, eller genom att köpa och sälja aktier direkt på aktiemarknaden.

Q. Vad är fördelarna med att investera i ocykliska aktier jämfört med cykliska aktier?
A. Fördelarna med att investera i ocykliska aktier är att de ofta har en lägre volatilitet än cykliska aktier, vilket betyder att investerare kan dra nytta av en stabilare avkastning över tid. Dessutom är de mindre känsliga för ekonomiska cykler, vilket gör dem attraktiva för långsiktiga investerare som vill diversifiera sina portföljer.

Q. Vilka typer av investerare är vanligtvis intresserade av ocykliska aktier?
A. Ocykliska aktier är vanligtvis attraktiva för långsiktiga investerare som söker ett stabilt och diversifierat aktieinnehav. De är också attraktiva för investerare som vill ta del av ett företags utveckling, men med låg risk.

Q. Hur hanterar investerare riskerna som är förknippade med ocykliska aktier?
A. Det är viktigt att investerare överväger de risker som är förknippade med ocykliska aktier, inklusive potentiella förluster från prisväxlingar, makroekonomiska överväganden och företagsrelaterade frågor. Investerare bör använda olika strategier för att minska riskerna, som att diversifiera sin portfölj och investera i ett brett utbud av aktier.

Q. På vilka sätt kan investerare dra nytta av ocykliska aktier?
A. Ocykliska aktier erbjuder investerare en långsiktig, stabil avkastning, samtidigt som de är mindre känsliga för ekonomiska cykler. De kan också hjälpa investerare att diversifiera sina portföljer och reducera risker, och ge investerare möjlighet att ta del av företagsutvecklingen.

Q. Vilka är de vanligaste strategierna för att investera i ocykliska aktier?
A. De vanligaste strategierna för att investera i ocykliska aktier är att investera i ett brett utbud av aktier, att ta hänsyn till företagets historia, att investera långsiktigt, att välja stabila aktier, att diversifiera portföljen, att följa säkra investeringar och att investera med en strategi för avkastning på investeringar.

Q. Hur identifierar investerare kvalitetsocykliga aktier?
A. För att identifiera kvalitetsocykliga aktier bör investerare ta hänsyn till företagets historia och vinstmarginaler, samt överväga företagets tillgångar, likviditet, värde och företagsstyrning. Investerare bör också titta på den genomsnittliga vinstmarginalen för branschen som företaget är verksamma i.

Q. Hur påverkas ocykliska aktier av globala marknader?
A. Ocykliska aktier kan påverkas av globala marknader, valutaväxlingar, räntenivåer och politiska händelser. Därför är det viktigt att investerare tar hänsyn till dessa globala marknadsfaktorer när de fattar beslut om vilka aktier de ska investera i.

Q. Vilka är fördelarna med att diversifiera genom att investera i ocykliska aktier?
A. Fördelarna med att diversifiera genom att investera i ocykliska aktier är att investerare kan dra nytta av en stabilare avkastning över tid, samtidigt som de är mindre känsliga för ekonomiska cykler. Diversifiering kan också bidra till att minska investerares risk och exponering för marknadsfaktorer som kan påverka aktiepriset.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?