April 4

Så fungerar inlösen av preferensaktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Inlösenkursen anger till vilken kurs alla som äger preferensaktier kan tvingas att sälja sina aktier för. Bolagsstämman har rätt att besluta när en preferensaktie ska lösas in. Ett villkor brukar vara att det ska finnas en vinst i bolaget som kan användas för inlösen av preferensaktierna. Bolagstämman kan även besluta att ändra den förutbestämda inlösenkursen.

De exakta villkoren för vad som gäller vid inlösen varierar mellan olika bolag. Villkor kan också variera mellan olika slag av preferensaktier. Det kan alltså vara andra villkor som gäller för preferensaktie B jämfört med de första preffarna som gavs ut i samma bolag.

Det finns inte alltid ett särskilt datum för när inlösen av preferensaktier sker. Ibland kan ett sådant beslut komma plötsligt. Andra gånger finns god framförhållning.

Det förekommer även att preffens inlösenkurs ändras i olika etapper enligt en förutbestämd trappa. Det kan till exempel så ut så här:

  • Inlösenkurs idag: 200 kr
  • Inlösenkurs efter 2022: 190 kr
  • Inlösenkurs efter 2024: 180 kr

I exemplet sänks inlösenkursen successivt. Även det omvända förekommer, att inlösenkursen höjs successivt över tid.

Tips: Företag släpper alltid information om preferensaktierna i samband med att de ges ut (prospekt). Dessa villkor gäller även när du köper preferensaktier på andrahandsmarknaden.

Är det bra med inlösen av preferensaktier?

Om bolagstämman beslutar att lösa in preferensaktierna kan det gynna dig som aktieägare ifall inlösenkursen är högre än vad du köpt aktierna för. Dessutom förutsätter det att inlösenkursen är högre än marknadsvärdet – annars hade det varit mer gynnsamt att sälja innan beslutet kom. När det blir inlösen får du en ersättning av bolaget mot att du lämnar tillbaks dina aktier.

Men hur lönsamt inlösen är beror på vad kursen står i. Om aktiekursen ligger en bra bit under inlösenkursen kommer du att göra en vinst i samband med inlösen. Av den anledningen kan priset på preffen komma att stiga i anslutning till ett besked om en kommande inlösen. Ifall det är osäkert om bolaget verkligen att ha råd att betala för alla preferensaktier kan det hända att aktiekursen inte når upp riktigt till den utlovade inlösenkursen.

Ligger priset över inlösenkursen kommer du däremot att göra en förlust på inlösen. I värsta fall går du miste av en del eller kanske hela den vinst du gjort tidigare på preferensaktien genom utdelningar.

Kontentan är att du bör hålla koll på inlösenkursen för preferensaktier innan du investerar dina pengar. När du väl köpt dina preferensaktier är det också bra att ta för vana att följa kursutvecklingen då och då så att priset inte klättrar över inlösenpriset.

Inlösenkurser Preferensaktier

Preferensaktie Period Utdelning Inlösenkurs Övrigt om Inlösen
Akelius Pref Kvartalsvis 375 kr Endast fram t.o.m. maj 2019, sedan 345 kr. 330 kr efter maj 2024.
Aros Bostadsutveckling Kvartalsvis 115 kr Endast fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
Alm Equity Pref Kvartalsvis 120 kr  
Amasten Pref Kvartalsvis 350 kr  
Corem Pref Kvartalsvis 500 kr  
Eniro Pref Kvartalsvis 480 kr Ingen utdelning
Fast Partner Pref Kvartalsvis 350/3 kr  
Footway Pref Kvartalsvis 110 kr  Fram till juni 2019, därefter 105 kr.
Genova Property Pref Kvartalsvis 130 kr  Fram till november 2025, därefter 110 kr.
Heimstaden Pref Kvartalsvis 375 kr Fram till maj 2025, därefter 330 kr.
Hemfosa Pref Kvartalsvis 211,25 kr Efter aktiesplit på två. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A Pref Kvartalsvis 325 kr  
Klövern Pref Kvartalsvis 500 kr  
NP3 Pref B Kvartalsvis 35 kr  
Oscar Properties Pref Kvartalsvis 350 kr Utdelningen är för tillfället lagd på is.
Oscar Properties Pref B Kvartalsvis 550 kr Aktieägarna kan begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad. Utdelningen är för tillfället lagd på is och aktieägarna kan inte längre begära inlösen på 500 kr varje mars månad.
Pegroco Pref Kvartalsvis 115 kr  
Preservia Pref Kvartalsvis 105 kr Fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning.
Prime Living Kvartalsvis 125 kr Inställd utdelning.
Quartiers Properties Pref Kvartalsvis 12 kr Efter aktiesplit på tio.
Sagax Pref Kvartalsvis 35 kr Varje aktie kan lösas in mot en 1.25 D-aktie eller 1 D-aktie + 4 kr.
SBB Pref Kvartalsvis 750 kr Fram till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech Pref Kvartalsvis 110 kr Fram till februari 2019 och därefter 105 kr.
Tobin Properties Pref Halvår 110 kr Inlösenkursen höjs till 130 kr i juni 2020.
Victoria Park Pref pref kvartalsvis 325 kr Fram till 2019, sedan 300 kr till och med 2020, sen 275 kr från och med 2021.
Volati Pref Kvartalsvis 725 kr Fram till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Zetadisplay Pref Kvartalsvis 110 kr  Fram till november 2020 och sen 105 kr.

 

Tips! Preferensaktier finns att handla hos Avanza

Läs mer om preferensaktier i Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2021 (Inlösen)

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?