inlösen av preferensaktier

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Inlösenkursen anger till vilken kurs alla som äger preferensaktier kan tvingas att sälja sina aktier för. Bolagsstämman har rätt att besluta när en preferensaktie ska lösas in. Ett villkor brukar vara att det ska finnas en vinst i bolaget som kan användas för inlösen av preferensaktierna. Bolagstämman kan även besluta att ändra den förutbestämda inlösenkursen.

De exakta villkoren för vad som gäller vid inlösen varierar mellan olika bolag. Villkor kan också variera mellan olika slag av preferensaktier. Det kan alltså vara andra villkor som gäller för preferensaktie B jämfört med de första preffarna som gavs ut i samma bolag.

Det finns inte alltid ett särskilt datum för när inlösen av preferensaktier sker. Ibland kan ett sådant beslut komma plötsligt. Andra gånger finns god framförhållning.

Det förekommer även att preffens inlösenkurs ändras i olika etapper enligt en förutbestämd trappa. Det kan till exempel så ut så här:

  • Inlösenkurs idag: 200 kr
  • Inlösenkurs efter 2022: 190 kr
  • Inlösenkurs efter 2024: 180 kr

I exemplet sänks inlösenkursen successivt. Även det omvända förekommer, att inlösenkursen höjs successivt över tid.

Tips: Företag släpper alltid information om preferensaktierna i samband med att de ges ut (prospekt). Dessa villkor gäller även när du köper preferensaktier på andrahandsmarknaden.

Är det bra med inlösen av preferensaktier?

Om bolagstämman beslutar att lösa in preferensaktierna kan det gynna dig som aktieägare ifall inlösenkursen är högre än vad du köpt aktierna för. Dessutom förutsätter det att inlösenkursen är högre än marknadsvärdet – annars hade det varit mer gynnsamt att sälja innan beslutet kom. När det blir inlösen får du en ersättning av bolaget mot att du lämnar tillbaks dina aktier.

Men hur lönsamt inlösen är beror på vad kursen står i. Om aktiekursen ligger en bra bit under inlösenkursen kommer du att göra en vinst i samband med inlösen. Av den anledningen kan priset på preffen komma att stiga i anslutning till ett besked om en kommande inlösen. Ifall det är osäkert om bolaget verkligen att ha råd att betala för alla preferensaktier kan det hända att aktiekursen inte når upp riktigt till den utlovade inlösenkursen.

Ligger priset över inlösenkursen kommer du däremot att göra en förlust på inlösen. I värsta fall går du miste av en del eller kanske hela den vinst du gjort tidigare på preferensaktien genom utdelningar.

Kontentan är att du bör hålla koll på inlösenkursen för preferensaktier innan du investerar dina pengar. När du väl köpt dina preferensaktier är det också bra att ta för vana att följa kursutvecklingen då och då så att priset inte klättrar över inlösenpriset.

Inlösenkurser Preferensaktier

PreferensaktiePeriod UtdelningInlösenkursÖvrigt om Inlösen
Akelius PrefKvartalsvis375 krEndast fram t.o.m. maj 2019, sedan 345 kr. 330 kr efter maj 2024.
Aros BostadsutvecklingKvartalsvis115 krEndast fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
Alm Equity PrefKvartalsvis120 kr 
Amasten PrefKvartalsvis350 kr 
Corem PrefKvartalsvis500 kr 
Eniro PrefKvartalsvis480 krIngen utdelning
Fast Partner PrefKvartalsvis350/3 kr 
Footway PrefKvartalsvis110 kr Fram till juni 2019, därefter 105 kr.
Genova Property PrefKvartalsvis130 kr Fram till november 2025, därefter 110 kr.
Heimstaden PrefKvartalsvis375 kr Fram till maj 2025, därefter 330 kr.
Hemfosa PrefKvartalsvis211,25 krEfter aktiesplit på två. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A PrefKvartalsvis325 kr 
Klövern PrefKvartalsvis500 kr 
NP3 Pref BKvartalsvis35 kr 
Oscar Properties PrefKvartalsvis350 krUtdelningen är för tillfället lagd på is.
Oscar Properties Pref BKvartalsvis550 krAktieägarna kan begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad. Utdelningen är för tillfället lagd på is och aktieägarna kan inte längre begära inlösen på 500 kr varje mars månad.
Pegroco PrefKvartalsvis115 kr 
Preservia PrefKvartalsvis105 krFram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning.
Prime LivingKvartalsvis125 krInställd utdelning.
Quartiers Properties PrefKvartalsvis12 krEfter aktiesplit på tio.
Sagax PrefKvartalsvis35 krVarje aktie kan lösas in mot en 1.25 D-aktie eller 1 D-aktie + 4 kr.
SBB PrefKvartalsvis750 krFram till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech PrefKvartalsvis110 krFram till februari 2019 och därefter 105 kr.
Tobin Properties PrefHalvår110 kr Inlösenkursen höjs till 130 kr i juni 2020.
Victoria Park Prefpref kvartalsvis325 krFram till 2019, sedan 300 kr till och med 2020, sen 275 kr från och med 2021.
Volati PrefKvartalsvis725 krFram till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Zetadisplay PrefKvartalsvis110 kr Fram till november 2020 och sen 105 kr.

 

Tips! Preferensaktier finns att handla hos Avanza

Läs mer om preferensaktier i Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2021 (Inlösen)

Följ Oss På Twitter