April 4

Olika Typer Av Terminsmarknader

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Värdet av terminer avgörs i stor utsträckning av värderingen av den underliggande tillgången. Det finns flera olika underliggande tillgångar så som majs, vete, olja, finansiella indexinstrument, aktier och obligationer. Oavsett vilken underliggande tillgång som är sammankopplad med future kontraktet så handlas det på en terminsbörs. När det begav sig var det bönder som sökte ett tillvägagångssätt för att sälja sin skörd. Men nu terminer omfattar idag långt fler produkter än bara jordbruksvaror. Metaller, valutor och energi kan också handlas med hjälp av terminer.

 

Terminer Kopplade Till Jordbruksprodukter

Dessa future kontrakt beror på en underliggande tillgång från jordbrukssektorn. Den kan utgöras antingen av växtbaserade varor alternativt av boskap och mejeriprodukter. Terminer som omfattar jordbruksprodukter uppskattas ha en marknadsandel motsavarande 17%. Det gör dem till den näst största gruppen. Den största handelsbörsen för denna typ av terminskontrakt är CME, men handeln är inte begränsad till denna handelsplattform.

Terminskontrakt med den underliggande tillgången kopplad till jordbrukssektorn har ett antal subkategorier. De följer nedan.

Subkategorier för jordbruksterminer

 • Boskap
 • Mejeri
 • Skog och Mark
 • Spannmål

Spannmål utgör den största gruppen och innehåller ytterligare fyra underkategorier.

 • Majs
 • Sojabönor
 • Vete

Dessutom delas kategorin boskap in i två undergrupper.

 • Svin
 • Nötkreatur

Dessutom separeras terminer som rör gummi och bomull åt.

Terminer och Jordbruk

Bönder vänder sig till terminsmarknaden för att säkerställa att de kan sälja sina produkter till ett bra pris. Det skyddar dem mot framtida prisförändringar och gör deras existens enklare. Det ger samtidigt företag en möjlighet att säkerställa leveranser av de material som behövs i dess produktion. Men som vanligt är det ytterligare en aktör som blandar sig i leken. Det finns givetvis traders som handlar med future kontrakt inom jordbrukssektorn precis som de gör affärer med andra kontrakt.

Läs gärna också: Open Interest Vad betyder det?

Terminer Kopplade Till Energi

Ett terminer som involverar energi är kopplad till en råvara som används för att generera värme. Råvaran blir i många fall aldrig levererad till köparen, men det framgår i kontraktets villkor. Energikontrakt har fyra subkategorier. Dessa följer nedan.

 • Råolja
 • Olja för uppvärmning
 • Naturgas
 • Kol

Den främsta handelsplatsen för råolja och andra energikontrakt är ICE, men även NYMEX är en viktig handelsplattform. Producenterna rör sig mot terminsbörsen för att i ett tidigt skede i produktionen sälja slutprodukten till sina kunder. Därigenom kan de garantera ett stabilt pris. Motparten är i regel företag vars verksamhet är starkt beroende av kol, olja eller gas. Genom att handla terminskontrakt kan de minska fluktuationerna i produktionskostnaden. Dessutom finns det spekulanter som handlar med terminskontrakt kopplade till energisektorn.

Terminskontrakt för Metaller – Metallterminer

Likt kategoriseringen indikerar så utgörs den underliggande tillgången för denna kontraktstyp av metaller. En säljare och en köpare ingår en överenskommelse om att en given kvantitet av en metall ska levereras i framtiden. Metaller kategoriseras antingen som ädelmetaller, alternativt som basmetaller.

Basmetaller

 • Koppas
 • Zink
 • Tenn
 • Palladium

Ädelmetaller

 • Guld
 • Silver
 • Platina

Metallterminer – Handelsplatser & Aktörer

En majoritet av handeln med terminskontrakt där ädelmetaller och basmetaller utgör den underliggande tillgången sker på två handelsbörser. Dessa är London Metal Exchange samt COMEX. Här möts spekulanter som har för avsikt att tjäna pengar på prisförändringarna. Dessutom vänder sig gruvföretag till terminshandeln för att minska volatiliteten i sin intäktström. Det bidrar till att bolag som använder metaller i sina produkter garanteras en tillförsel av de eftertraktade råvarorna.

terminskontrakt - råvaror

Forexkontrakt – Valutaterminer

Forexkontrakt är den kategori av terminer där den underliggande tillgången utgörs av en valuta snarare än en råvara eller ett index. Valutaterminer omsätter hisnande fem trillioner amerikanska dollar per dag. Således är det den största underliggande tillgångsgruppen för handel med terminer. Givetvis utgör handeln med utländska valutor en stor andel av transaktionsvolymen på daglig basis.

Precis som alla andra typer av terminsbörser attraheras spekulanter av möjligheten att tjäna pengar på den handel som pågår. Det är till stor del spekulanternas förtjänst att valutaterminer har så hög omsättning och pålitlig likviditet. Utöver att använda forexkontrakt i spekulativt syfte kommer företag till handelsplatsen för att minska inverkan av valutakurser på sitt resultat. Exempelvis kan en europeisk firma som gör affärer med en amerikansk motpart köpa ett future kontrakt för att minska risken att delvis förlora pengar till följd av en förändrad relation mellan valutorna.
Den mest förekommande kombinationen av valutor är EUR/USD. Därutöver är det vanligt att följande valutor handlas mot varandra.

 • GBP/USD
 • USD/JPY
 • USD/CHF
 • EUR/JPY
 • GBP/JPY
 • USD/CAD
 • AUD/USD

Den uppmärksamma läsaren noterar att det är valutorna som är kopplade till de främsta ekonomierna i världen som handlas på terminsmarknaden.

Terminskontrakt Kopplade Till Räntor

Ränte-future kontrakt är terminer där den underliggande tillgången betalar ränta, det vill säga obligationer. Det representerar ett kontrakt där köparen och säljaren har kommit överens om att i framtiden utbyta ett räntebärande papper. Men de två aktörerna kan låsa in priset i nutid.
Nedan listar vi några av de vanligaste tillgångarna som ligger till grund för ett terminskontrakt kopplat till räntebärande papper.

 • Statsobligationer
 • Företagsobligationer
 • Ränteswappar
 • Obligationsindex, exempelvis Barclays Index

Precis som all annan handel med terminer deltar diverse aktörer med olika motivering. Somliga deltar i syfte att skydda sig mot förändringar i värderingen av den underliggande tillgången, andra för att spekulera. Det är vanligt att handel sker med värdepapper vars löptid är antingen två, fem, 10 eller 30 år.

Indexterminer

Det var först på 70-talet som index och aktier gjorde entré på terminsmarknaden. Sedan dess har tillväxten varit enorm. Mängder av traders och investerare som använder den finansiella produkten för att jämna ut fluktuationer i portföljen. Sedan E-min S&P introducerades har traders med liten budget använt produkten i hög utsträckning. Den handlas med liten säkerhet. Handeln pågår i princip dygnet runt och bidrar således som en indikator för hur börsen i kommer att röra sig i öppningsfasen.
Terminskontrakt kopplade till börshandlade produkter har i regel ett index som underliggande tillgång. Här är en lista med indexterminer som har ett index som underliggande:

 • S&P 500
 • DJIA, NASDAQ 100 Index
 • Russell 2000 Index
 • DAX 30 Index
 • FTSE 100 Index
 • Euro Stoxx 50 Index
 • Nikkei 225 Index
 • India’s Nifty 50 Index
 • OMXS30 Stockholmsbörsen

De index som nämns ovan är några av de mest omsatta i världen i termer av terminer med index som underliggande tillgång.
Utöver index förekommer det dessutom handel på terminsbörsen med väletablerade aktier som underliggande tillgång. Några av de aktier som kan handlas indirekt med hjälp av future kontrakt är Google, IBM, Goldman Sachs, Apple samt Amazon.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Clearinghus, vad är det? – Clearinghusets Roll | Vad Gör Dem?

Clearinghus, vad är det? – Clearinghusets Roll | Vad Gör Dem?

Skillnaden Mellan Futures och Forwards

Skillnaden Mellan Futures och Forwards