April 5

Penny stocks, vad är det? – förklaring av frimärksaktier & Penny stocks

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Penny stocks – frimärksaktier

Penny stocks, betyder på svenska ungefär frimärksaktier. Dock kommer begreppet frimärksaktier från USA och man syftar då på aktier som kostar under 5 dollar styck. Penny stocks är  med andra ord i sammanhanget aktier som har ett lågt pris. Här kan du läsa mer om den exakta definitionen om vad Penny stocks är från källan US Securities and exchange commission.
Man använder uttrycket penny-stocks frimärksaktier även i England och Storbritannien och där är gränsen för penny stocks 1 Pund.
Du kan läsa mer om Penny Stocks här.

Frimärksaktier

Frimärksaktier är alltså aktier som har ett lågt pris. En frimärksaktie är en aktie som kostar ungefär som ett frimärke eller mindre, det vill säga från några ören upp till ca 5-10 kronor. Numer kanske man inte får några frimärken för några ören men historiskt har det varit så och därav namnet för frimärksaktier.
Frimärksaktier heter på engelska penny stocks. Frimärksaktier kommer ursprungligen från USA och man syftar då på aktier som kostar under 5 dollar styck. Penny stocks och frimärksaktier är  med andra ord aktier som har ett lågt pris.
Den traditionella uppfattningen om en frimärksaktie är ofta ett mindre bolag som handlas på mindre listor.
Frimärksaktier har därför oftast högre risk än större aktier med högre pris.
Man använder frimärksaktier även i England och Storbritannien och där är gränsen för penny stocks 1 Pund.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar