April 4

Preferensaktiers rösträtt skiljer sig åt från stamaktiers

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det är praxis i aktiebolag att preferensaktier har begränsad rösträtt jämfört med stamaktier. Men exakt hur andelen röster skiljer sig åt mellan preffar och andra aktieslag varierar en del mellan olika bolag. Även mellan olika slag av stamaktier skiljer sig röstvärdet åt. Så vilken rösträtt ger preferensaktier egentligen och vad bör man tänka på när det kommer till preffar och röstvärde?

A-aktier har ofta en starkare rösträtt än preferensaktier

Preferensaktiers rösträtt är vanligtvis lägre än stamaktiernas röstvärde. Så behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet men det är vanligt att detta förhållande är det som råder mellan de bägge aktieslagen. Generellt sett har därför preffar ett lägre röstvärde vid bolagsstämman vilket gör att du som preferensaktieägare är mindre röststark än stamaktieägare med motsvarande antal aktier.

Även inom aktieslaget stamaktier skiljer sig rösträtten vanligtvis åt. Det är vanligt att en A-aktie har ett tio gånger högre röstvärde än en B-aktie. Vad detta innebär är att det krävs tio B-aktier för att balansera en A-aktie när det på årsstämman röstas om olika beslut. 1 000 B-aktier motsvarar alltså då 100 A-aktier vad gäller röstvärde.

Preferensaktiers rösträtt kan motsvara B-aktiers röstvärde

Exakt vilken rösträtt preferensaktier har varierar förstås mellan olika bolag. Men om vi tar Preservia Hyresfastigheter som ett exempel ser dynamiken avseende röstvärden ut på följande sätt:

  • Varje A-aktie har en röst.
  • En B-aktie har 1/10 röst.
  • Preferensaktier serie A respektive B har 1/10 röst.

Så enligt detta exempel skiljer sig alltså inte röstvärdet åt mellan bolagets stamaktier serie B och preferensaktier. Däremot har alla dessa tre aktieslag ett lägre röstvärde än A-aktierna i bolaget.

Men det finns också situationer då preferensaktier inte ger någon rösträtt överhuvudtaget – åtminstone inte för dig. Om du värnar röstvärdet är det därför viktigt att du tänker på vilken slags depå du har dina preffar på.

Ingen rösträtt för preferensaktier i kapitalförsäkring

En sak som är viktig att notera i sammanhanget är att det är viktigt för din rösträtt vilken slags depå du har dina aktier på. För som du kanske känner till är det inte du själv utan ditt
pensionsbolag som äger de aktier som du har i en kapitalförsäkring (KF). Så om du till exempel har en KF hos Avanza är det Avanza Pension som äger depån och därmed även rösträtterna för de olika aktierna i denna.

Så för de aktier som du äger via din kapitalförsäkring kan du med andra ord inte utöva rösträtten. Du frånsäger dig denna och ditt pensionsbolag är den formella ägaren som de facto har rösträtten. I regel utnyttjar dock inte pensionsbolagen sin rösträtt men preferensaktier som ägs via en KF ger ändå inte dig något röstvärde på bolagsstämman.

Om du har en kapitalförsäkring med preferensaktier och rösträtten är viktig för dig kan du dock kontakta ditt pensionsbolag. Det finns nämligen fall där pensionsbolag har utfärdat en fullmakt åt kunder för att möjliggöra röstning på bolagsstämmor. Så om du till exempel har en KF hos Avanza eller Nordnet kan du ju alltid kontakta din nätmäklare för att se om detta är möjligt att göra i just ditt fall.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?