April 4

Utdelningsstrategi – 8 strategier för att investera i aktier med stabila utdelningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En utdelningsstrategi bygger på att skaffa sig en metod för att investera i bra aktier med stabila utdelningar. Sådana strategier har historiskt sett visat sig vara mycket lönsamma.

Dessutom är det ofta lättare att lyckas att tjäna pengar med utdelningsstrategier jämfört med andra mer invecklade tillvägagångssätt.

Jag kommer här att visa hur du kan göra!

Vad är en utdelningsstrategi?

I grund och botten innebär en utdelningsstrategi helt enkelt att bestämma ett antal regler för att bygga upp och förvalta en ordentlig aktieportfölj med köpvärda bra utdelningsaktier i. En så kallad utdelningsportfölj också.

Genom att bestämma sig för en särskild strategi blir det lättare att hålla disciplinen. Du minskar risken att lockas till impulshandlingar i dina investeringar.

Framför allt – du slipper försöka tajma marknaden.

Sedan finns det många sätt att göra det på. Här är några av de vanligaste:

Vi ska nu titta lite närmare på dessa metoder men först några ord om fördelar och nackdelar utdelningsstrategier.

Fördelar med en utdelningsstrategi

Det finns främst fördelar med att ha en utdelningsaktier-strategi:

En stötdämpare vid kursnedgångar

Stabila utdelningar innebär att utdelningsaktier blir mer och mer attraktiva ju mer kursen sjunker. Det beror på att direktavkastningen då stiger.

Givet att utdelningarna förväntas fortsätta trots kursnedgången (vilket ganska ofta är fallet) gör det att allt fler investerare får upp ögonen för aktien i takt med att direktavkastningen stiger.

När fler vill köpa aktien bromsas fallet. Vi skulle kunna kalla det för en slags hedge mot kursnedgångar.

Bara bra bolag kan ha ihålliga utdelningar

Tänk efter – utdelningar är en del av vinsten, alltså måste företaget vara lönsamt för att kunna ha utdelningar.

Detta gäller i varje fall på sikt. Om du hittar aktier som har fina utdelningar år ut och år in kan du vara säker på att det är en lönsam business.

Och vilka aktier är bäst att äga i det långa loppet? Jo aktier i lönsamma, vinstdrivande bolag.

Slipp analysera bolag i detalj

Genom att skaffa en utdelningsstrategi slipper du analysera bolagen in i minsta detalj. Du kan fokusera på sådant som har med utdelningen att göra.

Istället för att lusläsa årsredovisningar och balansräkningar kan du istället titta på några få nyckeltal som har med utdelningen att göra. Vi kommer strax till vad du kan titta på.

Eftersom det är relativt lätt att hitta bra bolag om du köper utdelningsaktier är de också ofta bra aktier för nybörjare.

Inflationshedge

Inflationen är ett av de främsta hoten mot ditt sparande. Inflationsmålet är 2 procent i Sverige. Det innebär att all avkastning under 2 procent per år innebär en nettoförlust i praktiken.

Har du exempelvis aktier som rör sig sidledes under en period förlorar du pengar på grund av inflationen. Om du istället har utdelningsaktier motverkar utdelningarna inflationen även om kursen går kräftgång.

Att ha aktier med utdelningar ger därför en extra trygghet i kampen mot inflationen. Oavsett hur kursen utvecklas behöver du bara en direktavkastning på minst 2 procent för att i alla fall blivit kvitt hotet från inflationen så som det ser ut idag.

Du slipper tajma börsen

När du sparar med en utdelningsstrategi får du en ständig ström av pengar i form av utdelningar in på ditt aktiekonto.

Detta pengaflöde är inte bara roande att betrakta. Det ger även två andra fördelar:

Först och främst kan du investera utdelningarna i nya aktier hela tiden. Då kan du till och med se nedgångar som något positivt eftersom du får mer nya aktier för dina utdelningspengar när kursen är billig.

För det andra tar du bort ett incitament att försöka tajma börsen och sälja av dina aktier efter långa kurstigningar. Säljer du aktierna blir det förstås inga utdelningar.

Sammantaget innebär det att investerare som följer en utdelningsstrategi är mycket mindre benägna att försöka tajma börsen än övriga sparare.

Nackdelar med en utdelningsstrategi

Självklart finns det även nackdelar med att följa en utdelningsstrategi, även om de är få.

Direktavkastningen kan lätt locka till olönsamma köp

Det vanligaste misstaget bland utdelningsinvesterare är att fokusera allt för mycket på en hög direktavkastning.

Hur kan hög direktavkastning vara en nackdel? Orsaken är att det ofta finns en anledning till varför direktavkastningen stuckit iväg mot skyarna.

En aktie som har någon form problem, till exempel en svikande marknad eller finansiella bekymmer, brukar vanligtvis sjunka i pris. Det innebär att direktavkastningen stiger som följd. Den är därför inte en funktion av att utdelningarna höjts utan av att kursen sjunkit.

Om marknadens farhågor besannas och företagets bekymmer är verkliga kanske utdelningen sänks eller uteblir helt och hållet. Då är det tråkigt att ha köpt aktier i hopp om en fin utdelning. Detta kallas för en utdelningsfälla.

Men så länge som du inte jagar hög direktavkastning är detta sällan ett problem när du följer en utdelningsstrategi.

Risk att bolaget inte investerar i tillväxt

En reell nackdel med vissa utdelningsstrategier är att de fokuserar för mycket på utdelningen. Ett företag som delar ut hela eller nästan hela vinsten har inte så mycket pengar kvar att investera i den egna verksamheten. Dessa aktier är ofta väldigt mogna och växer inte så mycket.

Givet att du tror på bolaget i fråga kan det vara klokare att låta det förvalta pengarna åt dig genom expansion och investeringar än att det ska betala ut pengarna som utdelningar.

Du kan undvika denna nackdel när du skaffar dig en utdelningsstrategi genom att se till så att utdelningsandelen i de aktier du köper inte är för hög. Maximalt 80 procent av vinsten är ett bra riktmärke.

Du behöver tålamod

När du sparar i utdelningsaktier krävs tålamod. Denna typ av investeringar hör till de mest lönsamma på sikt, men det handlar sällan om några kursraketer.

Istället ligger fokus på en balans mellan tillväxt, vinst och utdelningar. Detta ser jag inte som en nackdel egentligen, men det är bra att känna till så att du lägger förväntningarna på rätt nivå.

Räntekänsliga aktier

Slutligen bör jag nämna att utdelningsaktier, speciellt de med hög direktavkastning, kan vara lite känsliga för höjda räntor.

Orsaken är att vissa väljer utdelningsaktier istället för att ha pengarna på ett bankkonto som inte ger så bra ränta.

Anta att du har 4 procent direktavkastning på dina aktier jämfört med 1 procent på banken. Om räntan höjs med 2 procent och du kan få en i princip riskfri avkastning på 3 procent på banken kommer vissa att sälja sina utdelningsaktier och sätta in pengarna på banken istället. Då sjunker kursen.

Detta är extra tydligt i utdelningsaktier med begränsad kurspotential, exempelvis preferensaktier.

Är du en långsiktig investerare är detta ändå inte en så stor nackdel eftersom totalavkastningen (kursutveckling + utdelningar) ändå troligtvis blir mycket högre än räntan på banken.

Så hittar du utdelningsaktier till din strategi

Det fina med utdelningsstrategier är som sagt att det är relativt enkelt att hitta bra bolag att investera sina pengar i.

Hitta bra utdelningsaktier

I sin enklaste form är det bara några få aspekter du behöver titta på för att hitta bra utdelningsaktier:

 • Direktavkastning: Hur hög är direktavkastningen just nu? Högst direktavkastning är inte nödvändigtvis alltid bäst.
 • Utdelningsandel: Hur stor del av vinsten delar bolaget ut till aktieägarna. Den bör inte vara för hög – då kanske det inte blir några utdelningar i framtiden.
 • Utdelningstillväxt: Med hur mycket höjs utdelningen i snitt från år till år?
 • Utdelningshistorik: Hur många år i rad har det varit utdelningar? Hur många år med höjda utdelningar? Hur ofta har det varit inställda utdelningar?

Skapa en robust utdelningsportfölj

Det är viktigt att skapa en välbalanserad och robust portfölj. Det gäller oavsett om du investerar i utdelningsaktier eller andra typer av aktier.

 • Tillräckligt många aktier: Ha alltid minst 12 – 15 olika aktier i utdelningsportföljen.
 • Olika branscher: Diversifiera risken genom att äga aktier från olika branscher.
 • Olika marknader: Ha gärna en del utländska utdelningsaktier vid sidan av de svenska.
 • Balansera om: Gör gärna en rebalansering en gång om året så att fördelningen mellan de olika innehaven förblir intakt.
 • Återinvestera: Kom ihåg att alltid köpa nya aktier för dina utdelningar för att få bästa möjliga avkastning på sikt!

Att välja en utdelningsstrategi

Då var det dags att säga några ord om de olika tänkbara utdelningsstrategierna. Självklart kan du själv bygga din egen strategi och kombinera element från de olika metoderna.

Utdelningsaktier med hög utdelningstillväxt

En av de mest lönsamma utdelningsstrategierna på sikt bygger på att investera i aktier som har en hög utdelningstillväxt.

Många missar dessa aktier eftersom de sällan har en särskilt hög direktavkastning. Ibland ligger den på under 1 procent. Ändå är dessa bolag intressanta.

De lägger nämligen en stor del av vinsten på att bygga ut sin verksamhet. Eftersom de redan har en utdelningsfilosofi finns det stor chans att de kan bli riktiga utdelningsmästare i framtiden.

Tänk dig att du har aktier som har en direktavkastning på 1 procent men att du får en utdelningstillväxt på 15 procent per år i tio år. Efter tio år ligger direktavkastningen på din ursprungliga investering på över 4 procent!

Under tiden har sannolikt aktiekursen gjort en riktigt fin resa uppåt, dels på grund av höjda utdelningar, dels på grund av att företaget har expanderat och nu tjänar ännu mer pengar.

Gör så här:

 • Leta efter aktier som har minst 10 procent utdelningstillväxt per år de senaste 5 åren.
 • Välj aktier som höjer utdelningen år efter år, inte där den pendlar upp och ner.
 • Utdelningsandelen bör vara låg, gärna långt under 60 procent av vinsten.

Aktier med hög men stabil direktavkastning

Om du vill vara lite mer defensiv av dig kan du istället skapa en utdelningsstrategi som fokuserar på aktier med hög direktavkastning. Denna typ av aktier kan vara bra att ha under perioder då det är lite skakigt på börsen.

Som jag var inne på under avsnittet om nackdelar är det oerhört viktigt att säkerställa att denna typ av aktier har någorlunda säkra utdelningar trots den höga direktavkastningen.

Det kan du göra genom att studera utdelningshistoriken och kontrollera att utdelningsandelen inte är för hög.

Gör så här:

 • Välj aktier som har en hög direktavkastning, exempelvis över 3 procent.
 • Välj bort aktier med extremt hög direktavkastning, exempelvis över 7 procent.
 • Ta bara med sådana som har en lång och fin utdelningshistorik, exempelvis oavbrutna utdelningar i minst tio år.
 • Kontrollera så att utdelningsandelen inte är för hög. Maximalt 80 procent är en bra riktlinje, men den ska absolut inte vara mer än 100 procent.

Fokusera på aktier med stabil utdelningshistorik

Du kan bygga en utdelningsstrategi som bygger helt och hållet på utdelningshistoriken. Med en sådan strategi bryr du dig inte om vare sig direktavkastning eller utdelningstillväxt mätt i procent.

Istället väljer du ut de aktier som har de längsta och stabilaste utdelningarna. Gemensamt för dessa aktier är att de brukar fortsätta att vara bra utdelare. De har en tydlig utdelningspolicy och ledningen är mån om att det helst inte ska bli några avbrott i utdelningarna.

Det innebär att utdelningsandelen hålls på en trygg nivå till fördel för regelbundna utdelningshöjningar. Det finns då ofta utrymme att höja även under mindre bra år.

Förutom att du får en fin ström av relativt trygga utdelningar brukar aktiekursen vara stabil i dessa bolag.

Här är några exempel på sådana aktier:

 • Castellum
 • Hufvudstaden
 • Vitec
 • Wihlborgs
 • ABB
 • Hexagon

Jag har en lista med stabila aktier som du hittar här.

Gör så här:

 • Välj aktier som har haft oavbrutna utdelningshöjningar i många år, exempelvis minst tio år i rad.
 • Bestäm om du kan tolerera vissa avbrott i utdelningarna, exempelvis om världsmarknaden drabbas av finanskris.
 • Fundera på om du hellre föredrar exempelvis tio år med oavbrutna utdelningshöjningar eller 25 år med oavbrutna utdelningar (men inte alltid med höjningar).

Dogs of the Dow

Dogs of the Dow är en utdelningsstrategi som bygger på att köpa de tio aktier som för tillfället har högst direktavkastning i Dow Jones Index.

Det är en strategi som ger en hög direktavkastning och lägre volatilitet. Den har också ofta till och med slagit sitt jämförelseindex.

I Sverige kan du använda denna strategi på exempelvis OMXS30.

Gör så här:

 • Lägg in alla aktier från OMXS30 och deras direktavkastning i ett Excelark.
 • Sortera så att aktierna med högst direktavkastning kommer överst.
 • Köp de tio översta aktierna.
 • Nästa år gör du samma sak igen och byter ut de aktier som inte längre matchar din lista.

Utdelningsaristokrater

Att köpa utdelningsaristokrater är en favoritstrategi bland många utdelningsinvesterare. Metoden är särskilt populär i USA där den kallas för Dividend Aristocrats.

Kriterierna för vilka bolag som får ingå i denna strategi varierar mellan olika marknader. Gemensamt är att de är bra utdelningshöjare.

 • I USA finns utdelningsaristokraterna med i S&P 500 och har haft oavbrutna utdelningar i minst 25 år.
 • Europeiska utdelningsaristokrater ingår i S&P Europe 350 och har haft höjda utdelningar varje år i minst 10 år i rad.
 • Asiatiska utdelningsaristokrater är tagna från indexet S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) och har haft utdelningshöjningar varje år i minst sju år.

Utdelningskungar

Utdelningskungar (Dividend Kings) är en utdelningsstrategi för dig som bara nöjer dig med de absolut stabilaste utdelningsaktierna.

Dessa aktier har haft oavbrutna höjningar av utdelningen i minst 50 år i rad. Till skillnad från utdelningsaristokraterna måste de inte finnas med i något särskilt index som exempelvis S&P500.

Här finns en lista med utdelningskungar.

Utdelningsstrategi - utdelningskungar
Utdelningskungar är aktier som haft oavbrutna utdelningshöjningar i minst 50 år i rad. Det är en mycket stabil utdelningsstrategi.

Utdelningsmästare

Utdelningsmästare (Dividend Champions) påminner också om utdelningsaristokraterna. Gemensamt är att de ska haft oavbrutna utdelningshöjningar i minst 25 år i rad. Till skillnad från aristokraterna och i likhet med kungarna måste aktierna inte finnas med i något särskilt index.

Preferensaktier

Slutligen har vi preferensaktier, vilka också kan vara del av en utdelningsstrategi. Jag skulle dock inte vilja säga att bör utgöra en strategi i sig.

Preferensaktier är aktier som ger förtur till utdelningen framför stamaktier. De har ofta utdelningar fyra gånger per år, vilket ger en ständig ström med pengar till ditt konto.

Dock har de en begränsad kurspotential och sällan några utdelningshöjningar. De liknar mer obligationer på så sätt.

Om du är mån om att skapa ett starkt kassaflöde i din portfölj och vill sänka volatiliteten kan en liten andel preffar fungera som komplement till dina övriga utdelningsaktier.

Sammanfattning

Att skaffa sig en utdelningsstrategi är ett effektivt sätt att bygga upp ett stort sparkapital på sikt. Det är relativt lätt att göra en god investering med hjälp av väl valda utdelningsaktier jämfört med att köpa vilka aktier som helst.

I denna artikel har jag gått igenom flera olika utdelningsstrategier. Oavsett vilken du väljer är jag övertygad om att du kommer att lyckas.

Har du en lång sparhorisont kan jag varmt rekommendera en strategi som bygger på stora utdelningshöjningar. Gärna då i aktier som samtidigt har en ganska lång och stabil utdelningshistorik.

Är du lite mer defensiv av dig kan du satsa på aktier med en hög direktavkastning. Se bara till så att du väljer bolag med omsorg så att du inte går i en utdelningsfälla!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?