April 4

Råvaruaktier – 17 aktier i råvarubolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Råvaruaktier är aktier i bolag som prospekterar, utvinner, förädlar eller säljer någon form av råvara. Råvaror är en bred kategori som innefattar jordbruksråvaror och boskap, skog, metaller samt energi och kemikalier.

Populära råvaruaktier 2020

Här är några av de största råvaruaktierna som handlas på börsen i Sverige och utomlands. Tips – klicka på aktiens namn så kan du läsa mer om den hos Avanza:

Råvaruaktie Bransch Land
Africa Oil Olja & gas Sverige
Arcelor Mittal Industrimetaller Luxemburg
BHP Industrimetaller Australien
Boliden Industrimetaller Sverige
Equinor Olja & gas Norge
Hexpol Kemikalier Sverige
Lucara Diamond Ädelstenar Sverige
Lundin Energy Olja & gas Sverige
Lundin Gold Guld & Silver Sverige
Lundin Mining Industrimetaller Sverige
Outokumpu Metaller Finland
Rio Tinto Industrimetaller Storbritannien
SCA Skog Sverige
SSAB Industrimetaller Sverige
Stora Enso Skog Sverige
Vallourec Industrimetaller Frankrike
Voestalpine Industrimetaller Österrike

Vad är råvaror och råvaruaktier?

Råvaror är varor som kommer från naturen och som ännu inte omvandlats till produkter. Råvarorna utvinns och därefter förädlas de vanligtvis innan de används i någon form av produktion.

Exempel på råvaror:

  • Energiråvaror: Olja, naturgas, kol, uran
  • Gruvråvaror: Järn, guld, silver, koppar, litium, platina, ädelstenar
  • Jordbruksråvaror: Kaffe, vete, majs, nötkött, bomull, socker
  • Skogsråvaror: Ved – till byggmaterial, papper, kartong eller bränsle
  • Kemikalier: Diverse kemiska ämnen som används av industrin

Råvaruaktier

Råvaruaktier är aktier i bolag som på ett eller annat sätt är verksamma inom området råvaror. Det är ett mycket brett begrepp som återspeglar de olika typerna av råvaror – energiråvaror, jordbruksråvaror, skogsråvaror, kemikalier och gruvråvaror.

Dessutom finns det många olika slags råvaruföretag inom varje kategori. Inom gruvindustrin eller oljeindustrin finns det till exempel företag som enbart prospekterar nya råvarufyndigheter. Ett annat bolag tar upp råvaran ur marken och ett tredje bearbetar och förädlar den (t.ex. järnmalm blir till järn). Ytterligare ett bolag har hand om transporten. Ibland är det ett och samma råvarubolag som har hand om hela värdekedjan.

Motsvarande mekanismer finns inom skogsbruk. Vissa skogsbolag odlar, förvaltar och avverkar skog medan man låter andra bolag ta hand om sågning eller tillverkning av pappersmassa.

Inom jordbruket är råvarubolag sådana som odlar och framställer råvaror som t.ex. kaffe, majs, socker och vete. Däremot förädlar de inte nödvändigtvis produkterna själva utan de säljs på råvarubörser.

Samtidigt finns det både skogsbolag och jordbruksföretag som har hand om hela processen från plantering till slutprodukt. Därför kan det ibland vara svårt att säga var gränsen går mellan en råvaruaktie och industribolag respektive matproducent. Huvudprincipen är att råvaruaktier är aktier i bolag där de huvudsakliga intäkterna kommer från framställning av råvaror.

Bredare definition av råvaruaktier

En lite bredare definition av vad råvaruaktier är kan även innefatta de bolag som handlar med råvaror. I denna kategori finns diverse tradingbolag som köper och säljer råvaror. Inom gruvindustrin är det vanligt med streamingbolag som finansierar en del av gruvbolagens verksamhet mot att de får köpa råvaran till ett bestämt pris i framtiden.

råvaruaktier öppen gruva
Gruvbolag dominerar bland råvaruaktier.

Investera i råvaror – så hittar du bra råvaruaktier

Det är populärt att handla med råvaror genom kortsiktiga trades via derivatinstrument, terminer, certifikat och warranter. Många traders drar nytta av den stora volatilitet som ofta finns i råvarupriser.

Är du mer långsiktig och vill investera i råvaror är det bättre att köpa råvaruaktier istället för att exponera dig direkt mot råvarupriset. Likväl påverkas dessa bolag också starkt av priset. Råvaruföretag verkar i en starkt cyklisk bransch. Med hjälp av råvaruindex kan du hålla koll på var det specifika råvarupriset står just nu.

För att inte överraskas av tvära kast i aktiepriset måste du därför bestämma dig för en strategi för att köpa råvaruaktier. Vi kan tänka oss flera alternativ:

  • Köpa aktier regelbundet i stora och stabila råvarubolag med utdelningar
  • Köpa råvaruaktier som ogillas av marknaden just nu på grund av lågkonjunktur
  • Köpa trendande råvaruaktier och ”rida med” uppåt så länge som marknaden fortsätter att stärkas

Hur köper man aktier i råvaror? Du hittar några av de största råvarubolagen i listan här överst på sidan hos Avanza. Klicka på företagsnamnet så kommer du till sidan där du kan handla aktier.

Ett bra alternativ till att köpa aktier direkt i råvarubolag är att köpa en råvarufond. Handelsbanken Råvarufond och SEB Råvaror Indexfond är exempel på populära fonder med ett brett spektrum av råvaror.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?