April 4

Hantering av stopploss i swingtrading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Introduktion till stopploss i swingtrading

Stopploss är någonting som dom flesta som håller på med aktier tror är någonting fantastiskt och något som är ett måste för att bemästra yrket. Det är tyvärr ibland ganska vilseledande att säga så. Det visar på en stor okunskap inom trading att uttrycka sig så. Det finns helt enkelt strategityper där stoploss funkar bättre än på andra strategier. Sanningen är att desto tajtare stopp som du har, desto mindre pengar kommer du tjäna. Desto större stopp (inga alls), desto bättre brukar det vara för din trading. Detta gäller speciellt den grupp av handelssystem som grupperas inom namnet “mean reversion“. Det är mycket enklare och effektivare att styra sin risk och sina förluster med storlek på position och hur mycket pengar som du allokerar i förhållande till din portfölj istället.
Sedan skyddar aldrig stopp från nattrisken. Att aktien gapar emot dig på morgonen när den öppnar. En annan nackdel med stopp är om du swingtrejdar mean reversionstrategier.  Desto mer sträckt aktien är ifrån ”mean” desto större är oftast din edge. I de fallen stoppar du ut aktier vid samma tillfälle som aktien har den absolut största edgen och sannolikheten att vända tillbaka till vinst igen.
Jag har gjort en hel del historiska tester på detta också och stopplosser förstör i princip alltid mer än det hjälper. Det är tyvärr den bittra sanningen. Detta brukar vara något av det första som jag går in på i mina swingtradingutbildningar och algotradingutbildningar.

Dynamiskt stopp

Vad bör man då göra istället? Det bästa man kan använda statistiskt sett om du trejdar mean reversion är ett så kallat dynamiskt stopp. Dom kan vara utformade på en mängd olika sätt. När det gäller swingtrading så är den kanske enklaste och mest kända att sälja när aktier stänger ovanför sitt 5 eller 10 dagars medelvärde. Vad jag använder visar jag i min undervisning.
När det gäller andra typer av strategier som inte är av typen “mean reversion” så är stopp något mycket viktigare att ha för att kontrollera risk.

Mer läsning om detta
Mer läsning om detta 2


Följ mig på Facebook swing trading Samuelssons Rapport
Följ mig på Twitter swing trading Samuelssons Rapport
Följ mig på Linkedin swing trading  Samuelssons Rapport
Följ mig på Pinteres swing tradingt  Samuelssons Rapport
Följ mig på Google+ swing trading  Samuelssons Rapport
Följ mig på Instagram swing trading  Samuelssons Rapport
Följ mig på You Tube swing trading Samuelssons Rapport


https://samuelssonsrapport.se/stoploss/

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Golden Cross – Bästa medelvärdet för tajming – Gyllene Kors

Golden Cross – Bästa medelvärdet för tajming – Gyllene Kors