Vad är substansvärde?

Vad betyder egentligen termen substansvärde som investmentbolagen ofta pratar om? Hur hänger börsen värdering av en aktie ihop med begreppen substanspremie och substansrabatt? En bra video som förklarar enkelt.

Substansvärde är ett företagsekonomiskt begrepp inom området företagsvärdering. Det används ofta som en värdering av investmentbolag (såsom de svenska Investor eller Industrivärden), som i sin tur är värdet på den del av de producerande bolagens tillgångar investmentbolagets ägande representerar. Substansvärdet är värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde (marknadsvärdet är ofta högre).

På börsen är de flesta investmentbolag värderade med en substansrabatt. Substansvärde enligt wikipedia.

Leave a Reply