February 11

Tjurmarknad, vad betyder det? – Definition av en Tjurmarknader

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Tjurmarknad

Tjurmarknad är ett ord som används när börsen och trenden är uppåt.
Definitionen på tjurmarknad brukar vanligtvis vara att börsen skall ha stigit över 20 procent under loppet av minst två månader.
Tjurmarknad innebär att investerare och traders är positiva inför framtiden.

Engelska ordet för tjurmarknad

Ordet tjurmarknad kommer från engelskans bull market.

Andra ord och termer för upp och nedgång på börsen är Hausse (uppgång) och Baisse (nedgång).
Motsatsen till tjurmarknad björnmarknad.

Vad kännetecknar en tjurmarknad?

Det är en marknad där trenden är starkt uppåt och positiv. Med andra ord att marknaden stiger hastigt.

Hur vet vi att vi är i en tjurmarknad?

Definitionen av en tjurmarknad är en situation där aktiekurserna stiger med 20 %, vanligtvis efter ett fall med 20 % och före en andra nedgång på 20 %. Eftersom tjurmarknader är svåra att förutsäga kan analytiker vanligtvis bara känna igen detta fenomen efter att det har hänt.

 

Tidigare tjurmarknader

Det har funnits 13 tjurmarknader sedan slutet av den stora depressionen på 20-talet för över 100 år sedan.

 

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Amerikanska aktier – Tips på bra och köpvärda USA aktier 2024?

Amerikanska aktier – Tips på bra och köpvärda USA aktier 2024?

Ocykliska aktier 2023 – 25 tips på bra kontracykliska bolag

Ocykliska aktier 2023 – 25 tips på bra kontracykliska bolag