Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Tjurmarknad

Tjurmarknad är ett ord som används när börsen och trenden är uppåt. Ordet kommer från engelskans bull market.
Definitionen på tjurmarknad brukar vanligtvis vara att börsen skall ha stigit över 20 procent under loppet av minst två månader.
Tjurmarknad innebär att investerare och traders är positiva inför framtiden.
Andra ord och termer för upp och nedgång på börsen är Hausse (uppgång) och Baisse (nedgång).
Motsatsen till tjurmarknad björnmarknad.

Tjurmarknad
Tjurmarknad

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter